Kotimainen, ulkomainen ja perheen sisäinen adoptio

Kotimaista ja kansainvälistä adoptiota varten sinun tulee osallistua adoptioneuvontaan. Perheen sisäinen adoptio vahvistetaan käräjäoikeudessa. Perheen sisäisessä adoptiossa adoption kaikki osapuolet saavat adoptioneuvontaa.

Kotimaista ja kansainvälistä adoptiota varten sinun tulee osallistua adoptioneuvontaan. Sen tarkoituksena on selvittää, onko adoptiovanhemmuus sitä, mitä kohti haluatte edetä.

Adoptioneuvonnan alkaessa ei tarvitse tietää, haluatteko edetä kotimaisessa vai kansainvälisessä adoptiossa.

Neuvonnan teemoina ovat esimerkiksi adoption erityisyys, adoptiotaustan monet merkitykset elämässä sekä tulevan lapsen mahdolliset muut terveyden erityistarpeet.

Adoptioneuvonnan lopuksi sosiaalityöntekijät kirjoittavat kotiselvityksen, jossa he ottavat kantaa, suosittelevatko he sinua ja naimisissa ollessasi puolisoasi adoptiovanhemmiksi.

Kotiselvitys liitteineen lähetetään adoptiolautakuntaan Valviraan, missä kokoontuu lautakunnan lupajaosto.

Adoptiolasta kotimaasta tai ulkomailta hakevan pariskunnan on oltava lain mukaan naimisissa, mutta adoptioneuvontaa saavat ja adoptiolasta voivat hakea myös yksinasuvat.

Adoptiovanhemman alaikäraja on 25 vuotta ja yläikäraja 50 vuotta. Lapsen ja vanhemman välinen ikäero saa olla korkeintaan 45 vuotta.

Perheen sisäinen adoptio vahvistetaan käräjäoikeudessa. Perheen sisäisessä adoptiossa adoption kaikki osapuolet saavat adoptioneuvontaa.

Neuvonnassa käymme yhdessä läpi perheen tilannetta sekä adoption oikeusvaikutuksia. Kaikkien osapuolien suostumus adoptioon tarvitaan.

Perheen sisäinen adoptioprosessi kestää yleensä joitain kuukausia.

Ota yhteyttä kaikissa adoptioneuvonnan kysymyksissä sosiaalityöntekijöihimme:

Aulikki Haimi-Kaikkonen puh. 09 3104 3006

Maria Jensen puh. 09 3104 3179

Saara Leinonen puh. 09 3104 3657