Lastensuojelun jälkihuolto

Asiakkaitamme ovat lapset ja nuoret, joiden huostaanotto tai yli puoli vuotta kestänyt sijoitus kodin ulkopuolelle on päättynyt.

Tuemme lastenhuollon jälkihuollon sosiaalityössä lapsia ja nuoria, joiden huostaanotto tai yli puoli vuotta kestänyt sijoitus kodin ulkopuolelle on päättynyt.

Jälkihuolto alkaa yleensä sijoituksen päätyttyä, mutta sen voi aloittaa myös myöhemmin. Nuorella on oikeus jälkihuoltoon (lastensuojelulain mukainen) viisi vuotta sen jälkeen, kun hän on viimeksi ollut lastensuojelun asiakkaana tai kunnes täyttää 23 vuotta. Ikäraja oli ennen vuoden 2024 lakimuutosta 25 vuotta.

23-24-vuotiaat saavat kuitenkin jatkossakin palvelunsa jälkihuollon tiimissä 25-vuotiaaksi asti (sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut). Heidän on mahdollista saada esimerkiksi taloudellista avustusta ja itsenäistymisvaraa, mutta myös ympärivuorokautista palvelua.
Autamme jälkihuollon sosiaalipalvelussa esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon, terveyteen, opiskeluun, työhön ja itsenäiseen elämään liittyvissä asioissa.

Vastuusosiaalityöntekijä suunnittelee lapsen ja nuoren kanssa hänen tarvitsemansa tuen ja laatii asiakassuunnitelman. Lapsen ja nuoren kanssa voi työskennellä myös sosiaaliohjaaja.
Yhteistyöhön ovat tervetulleita lapsen tai nuoren läheiset ja verkosto esimerkiksi koulusta ja terveydenhuollosta.

Lapsi tai nuori voi itse ottaa yhteyttä meihin palvelun aloittamiseksi.

Jälkihuollon sosiaalityön päättyessä sosiaalityöntekijämme voi ohjata nuoren muihin kunnan järjestämiin palveluihin.

Jälkihuollon puhelinneuvonta:
050 4950 750, ma-pe kello 8.15-16

Palvelupisteet

Jälkihuollon sosiaalityön toimipiste 

Osoite: Sörnäisten rantatie 33, 00500 Helsinki