Ammatillinen perhekoti

Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetaan esimerkiksi erityishoitoa tarvitsevia lapsia ja nuoria.

Ammatilliselta perhekodilta vaaditaan soveltuvaa ammatillista koulutusta ja osaamista, joten sinne voidaan sijoittaa myös erityistä hoitoa tarvitsevia lapsia ja nuoria sekä useampi sisarus.

Ammatillisessa perhekodissa voi perhehoitajien lisäksi työskennellä myös muuta henkilökuntaa.

Ammatilliseen perhekotiin sijoitettu lapsi saa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa sekä mahdollisuuden liittyä perheeseen.

Hankimme ammatillista perhekotipalvelua ostopalveluna yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä.

Kuva: Kaisa Sunimento