Perhesijoitus

Perhesijoituksen tavoitteena on tarjota lapselle vakaa ja turvallinen kasvuympäristö sijaisperheessä.

Kun lapsi tarvitsee pitkäaikaisempaa sijoitusta kodin ulkopuolelle, ensisijainen vaihtoehto on perhesijoitus. Sijoitettu lapsi asuu yksityiskodissa tavallisen perheen luona.

Pitkäaikaisen perhesijoituksen tavoitteena on tarjota lapselle turvallinen koti, yksilöllistä huolenpitoa ja pitkäaikaisia ihmissuhteita. Sijaisperheen vanhemmat eli perhehoitajat sitoutuvat huolehtimaan kotiinsa sijoitetun lapsen tai nuoren hoidosta ja kasvatuksesta.

Sijaisperhe voi löytyä myös lapsen läheisverkostosta, kuten sukulaisen tai muun läheisen ihmisen luota. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi, voidaanko lapsi sijoittaa läheisperheeseen. Sijoituksen pitää olla lapsen tarpeiden ja edun mukainen.

Sosiaalityöntekijä ja perhehoitajat tukevat lasta pitämään yhteyttä vanhempiinsa ja muihin hänelle tärkeisiin ihmisiin. Sosiaalityöntekijän ja perhehoitajien tehtävänä on myös edistää perheen jälleenyhdistämistä eli lapsen paluuta vanhempiensa luokse.

Perhehoidon palvelujen ammattilaiset tukevat ja valvovat sijaisperhettä sijoituksen aikana. Arvioimme lapsen ja hänen perheensä tilannetta säännöllisesti yhteisissä neuvotteluissa.

Kuva: Kaisa Sunimento