Eftervård inom barnskyddet

Eftervården hjälper med frågor som gäller till exempel boende, utkomst, hälsa, studier, arbete och ett självständigt liv.

Du har rätt till eftervård i fem år efter klientskapet vid barnskyddet eller tills du fyller 25 år.

Eftervården börjar vanligen efter att ett omhändertagande eller efter en placering som pågått i över ett halvt år upphör, men du kan börja den även senare. Du kan också be om att inleda eftervården även om du tidigare avbrutit eller vägrat den.

Eftervården kan hjälpa dig exempelvis att skaffa en bostad och en studieplats samt att sköta ekonomin. Eftervården stöttar också dig i sysselsättningen samt i frågor kring hälsa och ett självständigt liv. Under eftervården kan du få ekonomiskt stöd för studier, hobbyer och för att träffa närstående.

Du tar emot det stöd du känner att du behöver. Tillsammans med din egen socialarbetare gör du upp en klientplan som ni uppdaterar vid behov eller minst en gång om året. Du kan också jobba tillsammans med en socialhandledare.

Dina anhöriga och ditt nätverk från till exempel skolan eller hälso- och sjukvården är också välkomna med i samarbetet.

När eftervården upphör kan socialarbetaren om du vill hänvisa dig till andra passande tjänster.

Du kan själv kontakta eftervården för att starta tjänsten. Tveka inte att ta kontakt, vi finns här just för dig.

Serviceställen

Eftervård

Adress: Sörnäs strandväg 33, 00500 Helsingfors