Tukiperhetoiminta

Tukiperhe antaa aikaa ja yhdessäoloa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Samalla se tarjoaa vanhemmille lepohetken voimien keräämiseen.

Tukiperheemme ovat tavallisia, vapaaehtoisia perheitä, joilla on aikaa, halua ja kykyä toimia tuen tarpeessa olevan lapsen ja perheen tukena. Tukiperheenä voi toimia pariskunta tai yksin elävä, lapsiperhe tai lapseton perhe. Tukiperheeksi voidaan valmentaa myös lapsen verkostosta löytyvä perhe, ei kuitenkaan lapsen lähisukulaista.

Tukiperheeltä ei vaadita erityistä osaamista. Tukiperheet valmennetaan tehtävään.

Tukiperhe voi tarjota erityistä tukea tarvitsevalle lapselle hänen kasvuaan ja kehitystään tukevaa yhdessäoloa ja tekemistä. Tukiperhetoiminta tarjoaa samalla lapsen vanhemmille lepohetken.

Palvelu on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville (sosiaalihuoltolain mukaisesti) tai lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille ja perheille tilanteissa, joissa vanhemmalla on uupumusta ja perheen oma tukiverkosto on pieni.

Tukiperheissä tehdään viikonloppuisin ihan tavallisia asioita, lapsen toiveita kuunnellen. Tukiperheessä esimerkiksi ulkoillaan, leikitään tai tehdään ruokaa yhdessä.

Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tukiperheen tarve ja tukisuhteen jatkuminen arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Tukiperheen ja tuettavan lapsen yhteensovittamisessa otetaan huomioon lapsen tarpeet sekä tukiperheen omat toiveet ja valmiudet.

Lapsi viettää tukiperheen kanssa ennalta sovitusti yhden viikonlopun kuukaudessa. Tukiperheet asuvat alle 150 kilometrin päässä Helsingistä.

Voit keskustella palvelun hakemisesta ja palvelun muista kriteereistä lapsen vastuusosiaalityöntekijän kanssa.

Tukiperheeksi?

Haluaisitko sinä toimia vapaaehtoisena tukiperheenä helsinkiläiselle lapselle? Ole meihin yhteydessä, niin jutellaan lisää!

tukiperhe@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

09 310 43240(Linkki aloittaa puhelun)

09 310 21576(Linkki aloittaa puhelun)

Haluatko auttaa muita perheitä?

Onko sinulla mahdollisuus ryhtyä tukiperheeksi tai lapsen tai nuoren tukihenkilöksi tai oletko kiinnostunut vastaanottoperhe- tai sijaisperhetoiminnasta? 

Lue vastaanotto- ja sijaisperhetoiminnasta