Mottagningshem för ungdomar, Berghäll

Mottagningsenheten i Berghäll är en kortvarig placeringsplats för ungdomar i åldern 13-17 år.
Bild: Kaisa Sunimento

På mottagningsenheten i Berghäll kan vi ta emot ungdomar under alla tider på dygnet. På mottagningsenheten arbetar handledare, sjukskötare och psykologer.

Mottagningsenheten i Berghäll har två avdelningar, Tähti och Otava för krävande vård. Det finns plats för totalt 12 ungdomar. Alla har sitt eget rum.

Vi tar tryggt emot den unga och personalen erbjuder den omsorg han eller hon behöver. Vi bedömer också hans eller hennes situation.

Barnet, familjen och deras närstående samt de proffs och myndigheter som ingår i deras nätverk samarbetar under den kortvariga placeringen. Målet är att hitta det mest ändamålsenliga stödet och den mest ändamålsenliga hjälpen för den unga och familjen.

I Helsingfors finns det förutom i Berghäll även mottagningsenheter för unga i Krämertsskog och Aurorabacken.

Kontaktuppgifter:

Telefon, 09 310 5015

Tähti-avdelning för krävande vård, tfn 09 310 43523

Otava-avdelning för krävande vård, tfn 09 310 43524

Minna Rissanen, barnhemsföreståndare, tfn 09 310 24100

Kontaktuppgifter

Andra linjen 4 L, 00530 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 8513, 00099 Helsingfors stad
Bild: Kaisa Sunimento
Bild: Kaisa Sunimento

Plats

Andra linjen 4 L, 00530 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)