Gruppverksamhet

Vi erbjuder professionellt handledda grupper inom barnskydd och familjesocialt arbete.

Vi erbjuder terapeutiska, funktionella och rehabiliterande grupper för barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

Det är proffs som ordnar och styr grupperna. En del av grupperna är knutna till ett specifikt tema, så att de som deltar i gruppen får information och stöd och kan dela sina erfarenheter med jämlikar. Vi ordnar också till exempel motionsgrupper, musikgrupper och konstinriktade grupper samt olika evenemang. Dessutom ordnar vi läger för barn och ungdomar, föräldrar och hela familjen.

Tjänsten är avsedd för klienter inom barnskyddet och familjesocialt arbete. Om du är intresserad av att delta i grupperna, diskutera detta med din egen socialarbetare.

Tjänsten är gratis.