Ympärivuorokautinen perhekuntoutus

Perhekuntoutus on tarkoitettu helsinkiläisille lastensuojelun asiakasperheille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista ohjausta ja tukea.

Ennen ympärivuorikautista perhekuntoutustamme lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä toteaa tuen ja kuntoutuksen tarpeen. Perheessä voi olla haasteita vanhemmuudessa, arjen voimavaroissa tai elämänhallinnassa. Kuntoutuksen lähtökohtana ovatkin perheen huolet ja vaikeudet mutta yhtä lailla perheen vahvuudet ja toimintaedellytykset. Keskeistä yhteisessä työskentelyssä ovat vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin vaikuttava tiivis muutostyö.

Teemme jokaiselle perheelle oman, yksilöllisen kuntoutussuunnitelman. Kuntoutuksen etenemistä ja vaikutuksia seuraamme yhteistyössä perheen ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. 

Perhekuntoutuksen tavoitteet

Perhekuntoutuksen tavoitteena on parantaa perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, ohjata vanhempia lastenhoidossa ja kasvatuksessa sekä vahvistaa vanhemmuutta, koko perheen elämänhallintaa ja hyvinvointia, jotta perhearki toimii paremmin.  

Millaisia työntekijöitä meillä työskentelee?

Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa perheen tukena on moniammatillinen tiimi. Perheelle nimetään omat vastuutyöntekijät kuntoutusjakson ajalle. Mukana yhteistyössä on perheen ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän lisäksi tarvittaessa myös muita yhteistyötahoja.  

Millaiset tilat meillä on?

Käytössämme Oulunkylässä Perhepirtissä on seitsemän perheasuntoa. Niistä kolme on yksiöitä, kolme kaksiota sekä yksi kolmio. Perhe muuttaa perhekuntoutuksen ajaksi (2–3 kuukautta) kalustettuihin perhekuntoutuksen asuntoihin.  

Yhteisissä tiloissa on keittiö ja ruokailutila sekä olohuone. Lisäksi perheiden käytössä on leikkihuone sekä kodinhoitohuone. Talossa oleva liikuntasali ja toimintaterapiatila ovat myös käytössä yhdessä työntekijän kanssa varaukseen perustuen.  

Talon kaksi saunaa ovat perheiden käytössä erikseen sovittuina aikoina.  

Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksen laitoskeittiö tuottaa osan perhekuntoutuksen aterioista.  

Palvelupisteet

Oulunkylän perhekuntoutuskeskus

Osoite: Harjantekijäntie 2, 00640 Helsinki