Stödtelefon för mottagningsfamilj

Du får stöd och hjälp av oss i frågor som rör mottagningsfamilj.

Stödtelefonen för mottagningsfamilj är avsedd för barn, föräldrar, anhöriga och familjehemsföräldrar. Den jourhavande socialhandledaren för mottagande fosterfamiljer svarar på stödtelefonen.