Hemservice för barnfamiljer

Hemservicen för barnfamiljer erbjuder praktisk hjälp och stöd om din familj befinner sig i en belastande situation.

Hemservicen för barnfamiljer stöder föräldraskapet och familjens dagliga liv. Familjearbetarna inom hemservicen hjälper till att vårda och fostra barnen samt stärka familjens egna resurser samt vid behov med hemvård tillsammans med en förälder.

Du kan få hemservice för barnfamiljer på basis av nedsatt funktionsförmåga eller på grund av en särskild familjesituation eller livssituation.

Tjänsten kan bli aktuell till exempel när

- du behöver stöd med vård och fostran av barn

- du behöver praktisk hjälp för att klara av vardagen

- du oroar dig för hur du själv ska orka

- en förälder i familjen är sjuk

- du behöver barnvaktshjälp för att uträtta ärenden.

Tjänsten är tidsbestämd och planmässig. Vi utarbetar en serviceplan tillsammans med familjen och utvärderar regelbundet förverkligandet av den tillsammans med föräldern.

Tjänsten är avgiftsbelagd. Vi kan även erbjuda en servicesedel vid behov av tillfällig hjälp.

Ansök om tjänsten genom att ringa socialrådgivningen för barnfamiljer eller via Maisa. Vi betjänar dig också på svenska.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/hemservice-för-barnfamiljer.

Serviceställen

Hemservice för barnfamiljer på svenska

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Hemservice för barnfamiljer, Berghälls familjecenter

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Hemservice för barnfamiljer, Haga

Adress: Krämarvägen 11, 00440 Helsingfors

Hemservice för barnfamiljer, Kampens familjecenter

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors

Hemservice för barnfamiljer, Malm

Adress: Malms stationsväg 3 A, 00700 Helsingfors
Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäynti.

Hemservice för barnfamiljer, Nordsjö familjecenter

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors

Hemservice för barnfamiljer, Östergatans familjecenter

Adress: Östergatan 11, 00930 Helsingfors