Läkarmottagning på hälsostationen

Vid läkarmottagningen bedömer läkaren dina symtom och ditt allmänna hälsotillstånd och gör en vårdplan.

Läkaren stöder dig också i att främja din hälsa genom att diskutera riskfaktorer för sjukdomar.

När du kontaktar hälsostationen bedömer en hälsovårdare först ditt vårdbehov och bokar vid behov en läkartid åt dig.

Läkarna har också mottagning på distans. Vid behov kan läkaren hänvisa dig till fortsatta undersökningar.

Kontakta din hälsostation genom att fylla i en symtombedömning i Omaolo, via Maisa eller per telefon.