Jour och akut vård

På telefonnumret 09 310 10023 får du för priset av ett vanligt samtal information om alla hälsotjänster i Helsingfors och anvisningar för vård av olika sjukdomar alla dagar dygnet runt (24 h).

Jouren

Jouren för barn under 16 år ordnas vid Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9, tfn 09 4711 (växel). 

Dygnetruntjouren för personer över 16 år finns vid jouren vid Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus.

 • Jouren vid Haartmanska sjukhuset (främst för invånare i södra, mellersta och västra Helsingfors)
   finns på Haartmansgatan 4, byggnad 12
   tfn 09 310 63231
  Karta

 • Jouren vid Malms sjukhus (främst för invånare i östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors)
  finns på Talvelavägen 6, J-trappan
  tfn 09 310 67204
  Karta

Psykiatriska jourenheten vid Aurora sjukhus flyttade i februari 2015 till jouren vid Haartmanska sjukhuset respektive Malms sjukhus.

Brådskande vård

Vid akuta mentala problem och drog- och alkoholproblem får du hjälp på din egen hälsostation. Hälsostationerna håller öppet vardagar kl. 8–16. På hälsostationerna arbetar bl.a. sjukskötare inom mentalvården och alkohol- och drogpreventionen.

Om du är 13–23 år gammal, får du på vardagar råd och hjälp vid problem med alkohol och droger, den mentala hälsan eller spelande på Helsingfors ungdomsstation. Även närstående till ungdomar som uppvisar symtom som tyder på problem med alkohol och droger, spelande eller den mentala hälsan kan kontakta ungdomsstationen.

Vid brådskande, allvarliga psykiatriska problemsituationer hos vuxna får du hjälp av akutarbetsgruppen vid de psykiatriska poliklinikerna. Psykiatriska poliklinikerna har öppet från måndagar till fredagar. Om du redan har en vårdrelation med en poliklinik kan du i brådskande situationer ta dig dit utan tidsbeställning vardagsmorgnar kl. 9–10.30.

Du kan besöka missbrukarpoliklinikerna och alkoholavvänjningen som genomförs där kan du besöka utan tidsbeställning vardagsmorgnar kl. 9–10.30. På missbrukarpoliklinikerna får du en bedömning av vårdbehovet och instruktioner och rådgivning i frågor kring missbrukartjänsterna.

Tillnyktringsstation


DELA
28.09.2018 15:09