Intensifierad undervisning

En del av grundskolorna erbjuder intensifierad undervisning från årskurs 1, 3 eller 7. I intensifierad undervisning specialiserar eleven sig på ett visst läroämne eller ämnesområde. På svenska erbjuder Åshöjdens grundskola intensifierad musikundervisning.

I de finsksspråkiga skolorna är alternativen digital bildkonst, framställning, bildkonst, latin, gymnastik, gymnastik och huslig ekonomi, natur och vetenskap, matematik, matematik och naturvetenskap, mediefostran, musik, nutidsdans, konst, dans, rörelse och framställning, danskonst, teknologifostran samt kommunikation.

Skolveckan kan vara 1–2 timmar längre för en elev i intensifierad undervisning än för en elev i vanlig undervisning.

Ansökan till intensifierad undervisning sker via urvalsprov, som testar elevens beredskap att studera i den intensifierade undervisning som han eller hon ansökt till. Skolor med samma specialiseringar använder samma inträdesprov och ordnar proven samtidigt.

Ansökningsanvisningar för sökande från Helsingfors

Ansökan till svenskspråkig intensifierad undervisning

Ansökan till finskspråkig intensifierad undervisning

  • Ansökan till årskurs 1: Eleven kan ansöka till årskurs 1 i Porolahden peruskoulus musikklass i e-tjänsten Asti när anmälan till den grundläggande utbildningen öppnar. 
  • Ansökan till årskurs 3: anmälan till inträdesprovet via Wilma. Ansökningstiden är i januari.
  • Ansökan till årskurs 7: anmälan till inträdesprovet via Wilma. Ansökningstiden är i januari.

Mer information om ansökan finns på skolornas egna webbsidor. Här finns alla våra skolor. Det skickas ingen personlig kallelse till lämplighetstesten.

Ansökningsanvisningar för sökande från andra orter

Till intensifierad undervisning antas i första hand elever som är bosatta i Helsingfors. Om det finns plats i klassen kan även elever bosatta på andra orter antas.

Närmare information om tidpunkterna samt inträdesproven och utrustning som behövs för dem finns på respektive skolas webbplats. Här finns alla våra skolor

Skolor som erbjuder intensifierad undervisning

Intensifierad undervisning från årskurs 1

Intensifierad undervisning från årskurs 1 erbjuds enbart i finskspråkiga skolor. Mer information om lämplighetstesten till undervisningen och utrustningen som behövs finns på respektive skolas webbplats.

Intensifierad undervisning från årskurs 3

Ansökningsanvisningarna för svenskspråkig intensifierad undervisning finns på Åshöjdens grundskolas webbplats.

Ansökan till finskspråkig intensifierad undervisning görs i Wilma. Eleven kan ansöka till fem olika skolor/alternativ. Skolor som erbjuder samma intensifierad undervisning använder samma lämplighetstest och eleven deltar i lämplighetstestet som ordnas av hens förstahandsval.

Mer information finns på respektive skolas webbplats.

Intensifierad undervisning från årskurs 7

Ansökningsanvisningarna för svenskspråkig intensifierad undervisning finns på Åshöjdens grundskolas webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Ansökan till finskspråkig intensifierad undervisning görs i Wilma. Eleven kan ansöka till fem olika skolor/alternativ. Skolor som erbjuder samma intensifierad undervisning använder samma lämplighetstest (förutom Helsingin normaalilyseo som ordnar ett eget test i latin) och eleven deltar i lämplighetstestet som ordnas av hens förstahandsval.

Mer information finns på respektive skolas webbplats.