Intensifierad undervisning

En del av grundskolorna erbjuder intensifierad undervisning från årskurs 1, 3 eller 7. I intensifierad undervisning specialiserar eleven sig på ett visst läroämne eller ämnesområde. På svenska erbjuder Åshöjdens grundskola intensifierad musikundervisning.

I de finsksspråkiga skolorna är alternativen digital bildkonst, framställning, bildkonst, latin, gymnastik, gymnastik och huslig ekonomi, natur och vetenskap, matematik, matematik och naturvetenskap, mediefostran, musik, nutidsdans, konst, dans, rörelse och framställning, danskonst, teknologifostran samt kommunikation.

Skolveckan kan vara 1–2 timmar längre för en elev i intensifierad undervisning än för en elev i vanlig undervisning.

Ansökan till intensifierad undervisning sker via urvalsprov, som testar elevens beredskap att studera i den intensifierade undervisning som han eller hon ansökt till. Skolor med samma specialiseringar använder samma inträdesprov och ordnar proven samtidigt.

Ansökningsanvisningar för sökande från Helsingfors

Ansökan till svenskspråkig intensifierad undervisning

Ansökan till finskspråkig intensifierad undervisning

 • Ansökan till årskurs 1: Eleven kan ansöka till årskurs 1 i Porolahden peruskoulus musikklass i e-tjänsten Asti när anmälan till den grundläggande utbildningen öppnar. 
 • Ansökan till årskurs 3: anmälan till inträdesprovet via Wilma. Ansökningstiden är i januari.
 • Ansökan till årskurs 7: anmälan till inträdesprovet via Wilma. Ansökningstiden är i januari.

Mer information om ansökan finns på skolornas egna webbsidor. Här finns alla våra skolor. Det skickas ingen personlig kallelse till lämplighetstesten.

Ansökningsanvisningar för sökande från andra orter

Om ditt barn inte är inskriven i någon skola i Helsingfors kan du ansöka om en plats genom att fylla i en pdf-blankett. Till intensifierad undervisning antas i första hand elever som är bosatta i Helsingfors. Om det finns plats i klassen kan även elever bosatta på andra orter antas.

Närmare information om tidpunkterna samt inträdesproven och utrustning som behövs för dem finns på respektive skolas webbplats. Här finns alla våra skolor

Skolor som erbjuder intensifierad undervisning

Intensifierad undervisning från årskurs 1

 • Porolahden peruskoulu, i samarbete med musikinstitutet i östra Helsingfors.

Intensifierad undervisning från årskurs 3

 • Aleksis Kiven peruskoulu
 • Pikku-Huopalahden ala-asteen koulu

 • Haagan peruskoulu
 • Tahvonlahden ala-asteen koulu
 • Pukinmäenkaaren peruskoulu
 • Merilahden peruskoulu
 • Puistopolun peruskoulu

 • Åshöjdens grundskola 
 • Kaisaniemen ala-asteen koulu
 • Laajasalon peruskoulu
 • Oulunkylän ala-asteen koulu
 • Pakilan ala-asteen koulu
 • Suutarilan ala-asteen koulu
 • Vuoniityn peruskoulu

 • Kaisaniemen ala-asteen koulu

 • Puistopolun peruskoulu

Intensifierad undervisning från årskurs 7

 • Yhtenäiskoulu

 

 • Pitäjänmäen peruskoulu

 • Kruununhaan yläasteen koulu

 • Haagan peruskoulu
 • Herttoniemen yhteiskoulu
 • Itäkeskuksen peruskoulu
 • Laajasalon peruskoulu
 • Maunulan yhteiskoulu
 • Merilahden peruskoulu
 • Pakilan yläasteen koulu
 • Pasilan peruskoulu
 • Pohjois-Haagan yhteiskoulu
 • Pukinmäenkaaren peruskoulu
 • Puistopolun peruskoulu

 • Helsingin normaalilyseo (eget lämplighetstest)
 • Herttoniemen yhteiskoulu
 • Suutarinkylän peruskoulu
 • Töölön yhteiskoulu

 • Åshöjdens grundskola
 • Kruununhaan yläasteen koulu
 • Laajasalon peruskoulu
 • Oulunkylän yhteiskoulu
 • Pakilan yläasteen koulu
 • Porolahden peruskoulu
 • Suutarinkylän peruskoulu
 • Vuoniityn peruskoulu

 • Helsingin yhteislyseo
 • Maunulan yhteiskoulu
 • Munkkiniemen yhteiskoulu
 • Pohjois-Haagan yhteiskoulu
 • Töölön yhteiskoulu
   

 • Merilahden peruskoulu
 • Käpylän peruskoulu
 • Vesalan peruskoulu

 • Vartiokylän yläasteen koulu

 • Aleksis Kiven peruskoulu
 • Helsingin Uusi yhteiskoulu
 • Helsingin yhteislyseo
 • Meilahden yläasteen koulu
 • Porolahden peruskoulu

 • Meilahden yläasteen koulu
   

 • Vartiokylän yläasteen koulu

 • Hiidenkiven peruskoulu
 • Vuoniityn peruskoulu

 • Aurinkolahden peruskoulu
   

 • Puistopolun peruskoulu
   

 • Kannelmäen peruskoulu