Stöd för välbefinnande och lärande

Om du har frågor om exempelvis psykiskt välmående, hur studierna framskrider eller hur vardagen förlöper, kan du kontakta studerandevården.
Bild: Jefunne Gimpel

Inom studerandevården arbetar kuratorer, psykologer, hälsovårdare, psykiatriska sjukskötare, handledare för karriärplanering, stödpersoner för studerande samt skolgångsbiträden.

Kuratorn ger stöd för boende, försörjning och studier samt i frågor som gäller olika slags föränderliga och svåra livssituationer. Psykologen stödjer studerandes studier och välbefinnande.

Studerandevården hjälper studerande på andra stadiet i frågor som gäller välbefinnande, studier och mänskliga relationer. 

Bekanta dig med Helsingfors stads elev- och studerandevårdsplan (pdf).

Video på finska.

Studerande, vad får dig att må bra och lyckas med dina studier? Vi berättar i videon vad studieförmåga är och hur man kan förstärka det. Video är på finska.

Du kanske är intresserad av