Vuoniityn peruskoulu

Vuosaaressa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Vuoniityn peruskoulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Koukkusaarentie 9, 00980 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 98308, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Kati Juntunen
+358 9 310 82930
kati.juntunen@hel.fi

Koulusihteeri
Laura Kytömäki
+358 9 310 20035
laura.kytomaki@hel.fi

Rehtori
Irina Pellikka
+358 9 310 86811
irina.pellikka@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Teemu Taruvuori
+358 9 310 72334
teemu.taruvuori@hel.fi

vsvirkaApulaisrehtori
Jonna Huovinen
+358 40 610 3670
jonna.huovinen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus
englanti, ranska, saksa
englanti, ranska, ruotsi, venäjä
englanti, ruotsi
ranska, saksa, venäjä
Painotettu opetus
musiikki
mediakasvatus, musiikki

Vuoniityn peruskoulu sijaitsee Vuosaaressa itäisessä Helsingissä. Koulu muodostuu kolmesta toimipisteestä. Heteniityntien ja Koukkusaarentien toimipisteet sijaitsevat muutaman sadan metrin päässä toisistaan ja Venemestarintielle matkaa on vajaa 2 km. Heteniityntiellä ja Venemestarintiellä opiskelevat luokat 1-4 ja Koukkusaarentiellä luokat 5-9. Osa Heteniityntien toimipisteen oppilaista työskentelee toistaiseksi väistötiloissa Lohikäärmeenpolulla. Yhteensä Vuoniityn peruskoulussa on hieman yli 1000 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluu noin 120 henkilöä.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Koulussamme annetaan painotettua opetusta musiikki- ja medialuokilla. Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella, joka pidetään kevätlukukaudella. Painotettu musiikinopetus alkaa kolmannelta ja seitsemänneltä luokalta ja mediapainotus seitsemänneltä luokalta.

Opetusta annetaan opetussuunnitelman mukaisesti.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Aineenopettajat opettavat luokkia 7-9, ja he vastaavat osin myös opetuksesta luokilla 1-6. Oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, saksa
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, venäjä, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): englanti (tarjotaan alueellisesti), ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): ranska, saksa, venäjä

Kotikielen opetus

Koukkusaarentien toimipisteessä järjestettävä kotikielen opetus

venäjä
luokat 4-7
maanantaisin klo 15.15-16.45
luokka 186
opettaja Maria Rezinkin
maria.rezinkin@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

maanantaisin klo 16.45-18.15
luokka 184
Elvira Mygänen
elvira.myganen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

arabia
tiistaisin klo 15.30-17.00
luokka 184
opettaja Sanaa Kadi
sanaa.kadi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Venemestarintien toimipisteessä järjestettävä kotikielen opetus

venäjä
luokat 1-3 
maanantaisin klo 13.30-15.00
opettaja  Maria Rezinkin
maria.rezinkin@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

somali
perjantaisin klo 12.30-14.00
1E-luokka yläkerrassa
opettaja Ayan Yusuf Elmi
ayan.elmi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Painotettu opetus

Koulussamme annetaan painotettua opetusta musiikki- ja medialuokilla. Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeella, joka pidetään kevätlukukaudella. Painotettu musiikinopetus alkaa kolmannelta ja seitsemänneltä luokalta ja mediapainotus seitsemänneltä luokalta.

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä

Seitsemännelle vuosiluokalle siirtyessä oppilaalla on valittavanaan useita erilaisia vaihtoehtoja. Suuri osa oppilaista jatkaa nykyisessä yhtenäisessä peruskoulussaan tai siirtyy oman osoitteensa mukaiseen lähiyläkouluun. Oppilas voi kuitenkin halutessaan hakeutua valintakokeen kautta painotettuun, englanninkieliseen tai laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen tai muuhun kuin omaan lähikouluunsa toissijaisen oppilaaksioton kautta.

Koulut ja kuudesluokkalaisten opettajat tiedottavat oppilaita ja huoltajia eri vaihtoehdoista sekä aikatauluista ja hakukäytänteistä sekä ohjaavat ja neuvovat oppilaita ja heidän huoltajiaan hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa hel.fi-sivuilla: Tietoa 7. luokalle siirtyvälle

Oppilaaksiottoon liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen oppilaaksiotto@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

7. luokalle siirtymisen aikataulu lukuvuonna 2023-2024
 • 1.-19.11. Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia tuleville seiskaluokkalaisille.
 • 20.11.-3.12. Ilmoittautumis- ja hakuaika. Siirtyminen 7. luokalle -lomake täytettävä Wilmassa.
 • 10.1.-14.2. Painotetun, englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen valintakokeet ja uusinnat
 • 22.3. Oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin.
Vuoniityn peruskoulun 7. luokalle siirtyvien painotetun opetuksen valintakokeet keväällä 2024

Musiikki 23.1.24 klo 9 osoitteessa Koukkusaarentie 9 (kokoontuminen aulassa)

Yksilökoeajan oppilas saa koetilaisuudessa 23.1. klo 9

Uusintakoe 1.2. klo 13 (uusinta mahdollista vain lääkärintodistuksella)

Mediakasvatus 2.2.24 klo 9 osoitteessa Koukkusaarentie 9 (kokoontuminen aulassa)

Uusintakoe 13.2. klo 13 (uusinta mahdollista vain lääkärintodistuksella)

Valintakokeisiin ei tule erillistä kutsua!

Oppilaan on osallistuttava valintakokeeseen koepäivänä ja suoritettava koe hyväksytysti. Jos oppilas on sairaana koepäivänähän voi osallistua uusintakokeeseen. Oppilaan/huoltajan tulee ilmoittaa rehtori Irina Pellikalle 09 310 86811 sairaudesta ennen valintakokeen alkua ja toimittaa koululle lääkärintodistus.

Tietoa tuleville ekaluokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Koulutulokasinfo ensi syksynä ekaluokalle tulevien lasten huoltajille pidettiin maanantaina 11.12.

Infotilaisuuden materiaalit(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

8.–28.1.2024 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi.

24.1.2024 klo 8–10 Ilmoittautuminen tarvittaessa omalla lähikoululla

8.3.2023 Oppilaaksiottopäätökset lähetetään huoltajille.

Vuoniityn peruskoulussa koulutulokkaat jaetaan kahteen eri toimipisteeseen. Tieto toimipisteestä lähetetään postitse kotiin maaliskuun aikana.

11.3.−17.4.2023 Iltapäivätoiminnan hakuaika

Tietoa kolmannelta alkavasta painotetusta opetuksesta ja A2-kielen valinnasta

Kolmannelle luokalle siirtyvä oppilas voi hakea painotettuun opetukseen. Helsingissä järjestetään kuvataiteen, liikunnan, musiikin, nykytanssin ja taideilmaisun painotettua opetusta. Painotetun opetuksen koulut järjestävät huoltajille infotilaisuuksia 8.–19.1.2024. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen omilta sivuilta.

Hakuaika painotettuun opetukseen on 22.1.–4.2.2024. Painotettuun opetukseen haetaan Wilmassa. Huoltaja täyttää Wilmassa lomakkeen Hakeutuminen 3. luokalta alkavaan painotettuun opetukseen. Painotetun opetuksen valintakokeet pidetään tammi-helmikuussa 2024. Tarkemmat tiedot valintakokeista löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen verkkosivuilta. Painotetun opetuksen oppilaaksiottopäätökset postitetaan huoltajille 2.4.2024.

Lisätietoa painotetusta opetuksesta löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

3. luokalla kaikki oppilaat voivat halutessaan aloittaa valinnaisen A2-kielen opiskelun. Koulut tiedottavat oppilaita ja huoltajia oman koulun kielivalikoimasta ja ilmoittautumisesta opetukseen. Lisätietoa tästä.

Musiikkipainotus Vuoniityn peruskoulussa

Vuoniityn peruskoulussa voi opiskella musiikkipainotuksessa 3. luokasta alkaen.  Musiikkipainotuksen soveltuvuuskoe oli torstaina 8.2.

Testissä annettiin yksilökoeaika. Yksilökokeessa testataan laulut Hinajalaulu ja Ratiritiralla. Lisäksi yksilökokeessa on erilaisia koetilanteessa ohjeistettavia tehtäviä sekä vapaaehtoinen soittoesitys.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Vuoniityn arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Vuoniityn peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Koukkusaarentien toimipisteen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)Katso Venemestarintien toimipisteen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Vuoniityn peruskoulun järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulutyön häiriötön sujuminen sekä edistää koko kouluyhteisön turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
 • Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa.

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaan oikeudet

 • Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (Perustuslaki § 6, 7 ja 10, perusopetuslaki § 29 ja 30)

Oppilaan velvollisuudet

 • Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (Perusopetuslaki § 35)

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

 • Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti: Otan toiset huomioon ja kunnioitan heidän ideoitaan, ajatuksiaan, tavaroitaan, töitään sekä fyysistä koskemattomuuttaan.
 • Annan kaikille työrauhan: oppilaille ja koulun aikuisille.
 • Noudatan aikuisten antamia ohjeita.
 • Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti.
 • Käytän asiallista kieltä.
 • En kopioi töihini tekstiä tai kuvia luvatta. Merkitsen työni lähteet näkyviin.
 • Ruokaillessani teen yhteisestä ruokailuhetkestä miellyttävän noudattamalla hyviä ruokailutapoja. Muistan kiittää ruuasta.
 • Oppitunneille saavun ajoissa tarvittavat oppikirjat ja muut varusteet mukana.
 • Olen kaikkien kaveri enkä hyväksy kiusaamista tai osallistu siihen missään muodossa. Kerron kiusaamisesta aikuisille.

Oleskelu ja liikkuminen

 • Jätän koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet koulupäivän ajaksi niille osoitetuille paikoille.
 • Liikun koulun käytävillä rauhallisesti.
 • Ulkovaatteet jätän siististi naulakkoon oppituntien ja ruokailun ajaksi.
 • Pihalla liikun ja leikin turvallisesti.
 • En poistu koulun alueelta ilman lupaa. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
 • Noudatan siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa.
 • Olen velvollinen korvaamaan aiheuttamani vahingon ja puhdistamaan tai korjaamaan aiheuttamani sotkut tai vauriot koulun omaisuudelle.
 • Ilmoitan rikkoutuneista välineistä tai koulurakennuksen korjausta vaativista asioista koulun henkilökunnalle.
 • Pidän huolta omista ja koulun tavaroista. En ota luvatta toisen omaa. Turvallisuus
 • Jokaisella on koulussa oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.
 • Kukaan ei saa vahingoittaa toista.
 • Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Oppitunnilla käytän puhelinta ainoastaan opettajan luvalla.
 • En ota muista kuvia tai videoita ilman lupaa.
 • En julkaise toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Päihteet ja vaaralliset aineet

 • Oppilaiden tupakointi, päihteiden ja huumeiden käyttö on ehdottomasti kielletty.
 • Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihtyneenä työssään.
 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kiellettyä. Nämä tarkoittavat mm. alkoholia, tupakkaa ja tupakkatuotteita, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita.

4. Kurinpito

Vuoniityn peruskoulussa käytetään laissa säädettyjä kurinpito-ja ojentamiskeinoja (perusopetuslaki § 35–36). Näitä ovat:

 • siivousvelvoite
 • kasvatuskeskustelu
 • jälki-istunto
 • oppilaan määrääminen poistumaan
 • oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen
 • oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään koulupäivän jälkeen
 • kirjallinen varoitus
 • määräaikainen erottaminen

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt julkaistaan koulun kotisivuilla. Lisäksi ne ovat nähtävillä toimipisteiden ilmoitustauluilla ja koulun lukuvuositiedotteessa.

Järjestyssäännöt käydään läpi jokaisen lukuvuoden alussa oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa.

Koska säännöt koskevat kaikkia kouluyhteisön jäseniä, on säännöistä myös yhteisesti sovittava. Koulun henkilökunta, oppilaat ja heidän huoltajansa voivat osallistua sääntöjen kehittämiseen. Järjestyssääntöjen ajankohtaisuutta ja toimivuutta arvioidaan lukuvuosittain oppilaskunnan hallituksen kokouksessa ja koulun henkilökunnan kokouksessa.

Vuosaaren peruskoulun ja Heteniityn ala-asteen johtokunnat ovat hyväksyneet Vuoniityn peruskoulun järjestyssäännöt kokouksessaan 31.5.2017.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori Irina Pellikka
puh. 09 310 86811(Linkki aloittaa puhelun)
irina.pellikka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtori
Teemu Taruvuori
teemu.taruvuori@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 050 516 8819(Linkki aloittaa puhelun)

Vs. virka-apulaisrehtori
Jonna Huovinen
jonna.huovinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 610 3670(Linkki aloittaa puhelun)

Heteniityntien toimipiste (Metsätalo)

Luokat 3-6M, 4B, 4C ja 4D

Heteniityntie 4
Postiosoite
PL 96301
00099 Helsingin kaupunki 

Koulusihteeri Kati Juntunen
kati.juntunen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja  Heidi Varjokoski
puh. 040 334 5292(Linkki aloittaa puhelun)
tavattavissa ti-to ajanvarauksella
vastaanotto oppilaille ilman ajanvarausta ti-to klo 12.15-12.45 Lohikäärmeenpolun toimipisteessä

Koulukuraattori   Elina Vento
puh. 09 3103 4289(Linkki aloittaa puhelun) tai 040 683 8109(Linkki aloittaa puhelun)

Monikieliset ohjaajat
Luay Helal
arabia
luay.helal@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3108 6575(Linkki aloittaa puhelun), 040 637 5632(Linkki aloittaa puhelun)

Mukhtar Abib
somalia
mukhtar.abib@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 635 2090(Linkki aloittaa puhelun)

Suvi Nyström
venäjä
suvi.nystrom@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3103 4827(Linkki aloittaa puhelun), 040 596 7761(Linkki aloittaa puhelun)

Kohdevastaava (kouluisäntä) Timo Liimatainen
puh. 050 384 3440(Linkki aloittaa puhelun)

Kouluruokala 09 310 86884(Linkki aloittaa puhelun)

Henkilöstötila 040 668 7995(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanopettajat
3-6M    Kati Laivuori
4B    Petri Luiskari
4C    Minna Grönberg
4D    Maria Kononoff

Suomi toisena kielenä
Irina Siimes

Laaja-alainen erityisopetus
Sara-Sofia Sallmén

Englanti
Tiina Lehtonen

Koulunkäynninohjaajat
Irene Kesäniemi
Janne Halonen
Saima Ahmed

Lohikäärmeenpolun toimipiste

Luokat 1A, 1B, 1C, 1D, 1-2L, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B ja 3C

Lohikäärmeenpolku 5
Postiosoite
PL 96301
00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri Kati Juntunen
kati.juntunen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja  Heidi Varjokoski
puh. 040 334 5292(Linkki aloittaa puhelun)
​​​tavattavissa ti-to ajanvarauksella
vastaanotto oppilaille ilman ajanvarausta ti-to klo 12.15-12.45

Koulukuraattori   Elina Vento
puh. 09 3103 4289(Linkki aloittaa puhelun) tai 040 683 8109(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanopettajat
1A   Noora Rapinoja
1B   Pauliina Metsänraja
1C   Soila Tyni
1D   Niina Veijalainen
1-2L   Elisa Lehmusoksa
2A    Mikael Pulkkinen
2B   Toni Huttunen
2C   Caroline Kahr
3A   Janne Karhunen
3B   Marika Aminoff
3C   Nea Nurmi

Laaja-alainen erityisopetus
Sara-Sofia Sallmén

Suomi toisena kielenä
Irina Siimes

Englanti
Tiina Lehtonen

Koulunkäynninohjaajat
Irene Kesäniemi
Katja Crek
Saima Ahmed

Rehtori Irina Pellikka
irina.pellikka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 310 86811(Linkki aloittaa puhelun)

Virka-apulaisrehtori
Teemu Taruvuori
teemu.taruvuori@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 050 516 8819(Linkki aloittaa puhelun)

Vs. virka-apulaisrehtori
Jonna Huovinen
jonna.huovinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 610 3670(Linkki aloittaa puhelun)

Koukkusaarentien toimipiste

Luokat 4-5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6-7E, 7-9 valmistava, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 8-9F, 8-9GH, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E

Koukkusaarentie 9
Postiosoite
PL 98308
00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri Laura Kytömäki
laura.kytomaki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 310 20035(Linkki aloittaa puhelun) 
040 484 6116(Linkki aloittaa puhelun)

Terveydenhoitaja Niina Ahlroos
niina.ahlroos@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 050 310 5625(Linkki aloittaa puhelun)
tavattavissa ajanvarauksella ma-pe
vastaanotto oppilaille ilman ajanvarausta ma-pe klo 12.00-12.30

Koulupsykologi Ali El Fellah
ali.el.fellah@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 050 401 3343(Linkki aloittaa puhelun)
paikalla ke-pe klo 8-16

Kuraattori
Tanja Varetto-Schnitter
tanja.varetto-schnitter@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 310 71875(Linkki aloittaa puhelun)
paikalla ma-pe

Monikieliset ohjaajat
Luay Helal
arabia
luay.helal@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3108 6575(Linkki aloittaa puhelun), 040 637 5632(Linkki aloittaa puhelun)

Mukhtar Abib
somalia
mukhtar.abib@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 635 2090(Linkki aloittaa puhelun)

Suvi Nyström
venäjä
suvi.nystrom@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3103 4827(Linkki aloittaa puhelun), 040 596 7761(Linkki aloittaa puhelun)

KouluPT
Hanna-Maija Haikka
hanna-maija.haikka@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 353 3997(Linkki aloittaa puhelun)

Kohdevastaava (kouluisäntä) Timo Liimatainen
puh. 050 384 3440(Linkki aloittaa puhelun)

Henkilöstötila
09 310 86883(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanopettajat
4-5A    Eemeli Sutelainen
5B    Julia Lyytikkä
5C    Jaakko Hirvonen
5D    Mikko Nieminen
5E    Henri Keto-Tokoi
6A    Eemi Kuitunen
6B    Joona Auronen
6C    Ella Koistinen
6D    Kasper Mobarak
6E    Joonas Puhakka

Luokanohjaajat
6-7E    Anneli Iljina
7A    Sonja Valkeinen ja Liisi Järveläinen
7B    Hanna-Kaisa Turpeinen ja Anna Alanko
7C    Jani Parkkinen ja Anna-Leena Häyhä
7D    Pekka Isometsä ja Susanna Vanhanen
7-9 valmistava    Meri-Tuuli Boberg ja Juho Koskimies
8A    Arto Alho
8B    Marja Wallenius
8C    Heli Sandström
8D    Mirella Antila-Viitanen
8-9F   Mari Valtonen
8-9GH    Antti Malkki, Katja Taimiaho-Nieminen ja Merja Miettinen
9A    Anne Friman
9B    Jesse Jarva ja Olli-Pekka Autere
9C    Mikael Henny ja Heini Auvinen
9D    Anne Lindström ja Peppi Laukkanen
9E     Tuomas Vaara

Laaja-alaiset erityisopettajat
Elias Purontaus 5-6 luokat
Asma Guled 8-9 luokat
Viivi Saarikorpi 7-8 luokat

Aineenopettajat
Aino Pitkänen   kotitalous
Anna Alanko   historia, yhteiskuntaoppi, islamin uskonto
Anne Friman   matematiikka, fysiikka, kemia
Anne Lindström   kuvataide
Arto Alho   suomen kieli ja kirjallisuus, mediakasvatus
Diana Salmela   liikunta, terveystieto
Eetu Torpström   liikunta
Hanna-Kaisa Turpeinen   biologia
Heidi Astikainen   kotitalous
Heini Auvinen   matematiikka, fysiikka, informaatioteknologia
Heli Sandström   englanti
Ilmari Salmi resurssiopettaja
Inkeri Vuorenvirta   saksa, ruotsi
Jani Parkkinen   historia, yhteiskuntaoppi, evankelisluterilainen uskonto
Jesse Jarva   käsityö
Juha Helvelahti   ruotsi, saksa
Jussi-Pekka Ruotimo   suomi toisena kielenä
Liisi Järveläinen   suomen kieli ja kirjallisuus, S2
Linda Kanninen   musiikki
Mari Skog   englanti, ruotsi
Marja Wallenius   englanti, ranska
Marleena Antikainen   musiikki
Mikael Henny   ruotsi, englanti, ranska
Olli-Pekka Autere resurssiopettaja
Pekka Isometsä   matematiikka, fysiikka
Peppi Laukkanen   käsityö
Sonja Valkeinen   suomen kieli ja kirjallisuus, mediakasvatus
Susanna Vanhanen   kotitalous, terveystieto
Tuomas Vaara   matematiikka, fysiikka

JOPO (joustava perusopetus)
Antti Malkki
Katja Taimiaho-Nieminen
Merja Miettinen

Koulunuorisotyöntekijä
Suvi Siven

Kouluvalmentaja
James Juvonen

Oppilaanohjaus
Essi Avela
Terhi Taavitsainen

Monikielinen ohjaaja
Suvi Nyström

Koulunkäynninohjaajat
Amina Kontio-Benaili
Helena Pöntiö
Jutta Nordberg
Päivi Tiikasalo
Tuomo Ala-Kojola

Rehtori Irina Pellikka
puh. 09 310 86811(Linkki aloittaa puhelun)
irina.pellikka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtori
Teemu Taruvuori
teemu.taruvuori@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 050 516 8819(Linkki aloittaa puhelun)

Vs. virka-apulaisrehtori
Jonna Huovinen
jonna.huovinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 610 3670(Linkki aloittaa puhelun)

Venemestarintien toimipiste

Venemestarintie 14
Postiosoite
PL 98303
00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri Kati Juntunen
kati.juntunen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja Heidi Ahlqvist
puh. 0401921240(Linkki aloittaa puhelun)
tavattavissa ajanvarauksella tiistaisin
vastaanotto oppilaille ilman ajanvarausta klo 10.00-10.30

Koulukuraattori   Elina Vento
puh. 09 3103 4289(Linkki aloittaa puhelun) tai 040 683 8109(Linkki aloittaa puhelun)

Monikieliset ohjaajat
Luay Helal
arabia
luay.helal@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3108 6575(Linkki aloittaa puhelun), 040 637 5632(Linkki aloittaa puhelun)

Mukhtar Abib
somalia
mukhtar.abib@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 040 635 2090(Linkki aloittaa puhelun)

Suvi Nyström
venäjä
suvi.nystrom@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 3103 4827(Linkki aloittaa puhelun), 040 596 7761(Linkki aloittaa puhelun)

Kohdevastaava (kouluisäntä) Timo Liimatainen
puh. 050 384 3440(Linkki aloittaa puhelun)

Iltapäivätoiminta
puh. 050 467 6815(Linkki aloittaa puhelun)

Henkilöstötilat
päärakennus: 09 310 22099(Linkki aloittaa puhelun)
piharakennus: 09 310 22098(Linkki aloittaa puhelun)

Luokanopettajat
1E   Iida-Lotta Lammela
1F   Annela Kulakovski
1-5V   Anna Laine-Çam
2D    Annika Nevala-Hoffmann
2E    Anne Jakonen
3D    Henna Suominen
3E    Hanna-Mari Saarikalle
4E    Janne Michelsson
4F    Roosa Aho

Laaja-alainen erityisopettaja
Susanna Tamminen

Suomi toisena kielenä
Fanni Kemppainen

Englanti
Anne Vidgren

Monikielinen ohjaaja
Suvi Nyström

Koulunkäynninohjaajat
Leyla Altin
Saima Ahmed
Valentina Hirvi

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.30–10.00. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuilta.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat:
Venemestarintien toimipisteen lähimmät paikat
Lohikäärmeenpolun toimipisteen lähimmät paikat

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Vuoniityn kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät

Harrastukset jatkuvat keväällä 15.1.24 alkavalla viikolla.

Tiistai  
Kuvisharrastus  (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin 14.30-16 

Paikka: Koukkusaarentien kuvisluokka 116 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.    

Harrastus sopii kaiken tasoisille.   

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kuvisharrastukseen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli  

Keskiviikko 
Ruoanlaittoharrastus (3.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30-16 

Paikka: Kotitalousluokassa 

Haluatko oppia tekemään suolaisia ja makeita herkkuja? Ryhmässä kokataan ja leivotaan yhdessä sekä opitaan ruoanlaitosta. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautuminen: ilmoittautuminen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätiedot: laura.pakarinen@hnnky.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: HNNKY / Harrastamisen Suomen malli 

Lentopallo (6.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 15-16.30 

Paikka: Vuoniityn peruskoulu, Koukkusaarentie 9 liikuntasali 

Tervetuloa pelaamaan lentopalloa! Ryhmässä opetellaan lentopallon perustaitoja, tutustutaan eri osa-alueiden, kuten syötön, passaamisen ja iskulyönnin saloihin - sekä tietenkin pelataan. Tule mukaan harrastamaan! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu lentopalloon tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Yhteystiedot: Marja Leppänen, marja.h.leppanen@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) puh. 040 5898242 

Järjestäjä: Puma-Volley / Harrastamisen Suomen malli  

Torstai 
Partiotaidot, 3.-6.lk 

Aika: Torstaisin klo 14.40-15.40 

Paikka: Koukkusaarentien luokka xx 

Partiossa tehdään aina erilaisia kiinnostavia asioita, esimerkiksi: valmistetaan retkiruokaa, opitaan selviytymään erilaisissa haastavissa tilanteissa, opitaan ensiaputaitoja, tutustutaan jokamiehenoikeuksiin, tehdään rastikiertoa, keksitään hyviä tekoja toisille ihmisille, tutustutaan lähiympäristön luontoon ja joka kerta leikitään ja pelataan. Parasta on aina vaihtuva ohjelma ja erilaiset teemat, joihin osallistujat voivat myös itse vaikuttaa. Jokaisella harrastuskerralla on uusi mielenkiintoinen teema. Tule seikkailemaan Partioon! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu partiotaitoihin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: helka.korkko@leiri.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Leirikesä / Harrastamisen Suomen malli 

Yläkoululaiset 

Keskiviikko 

Koripallo (7.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15-15.45 

Paikka: Puistopolun peruskoulun liikuntasali (Pohjavedenkatu 3) 

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. 

Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat. 

Ryhmään mahtuu mukaan 16 harrastajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

ilmoittautuminen: ilmoittautuminen korikseen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli 

Kuvisharrastus  (6.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin 15.30-17 

Paikka: Kallahden nuorisotalon Atelje 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.    

Harrastus sopii kaiken tasoisille.   

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kuvisharrastukseen tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli  

Torstai 
Shakki (6.-9.lk) 

Aika: Torstaisin klo 15-16 

Paikka: Aurinkolahden peruskoulun luokka 113 

Tervetuloa shakkikerhoon! Opit shakin salat, kehität älyäsi ja strategista ajattelua yhdessä muiden koululaisten kanssa rennossa ilmapiirissä. Tule mukaan hauskoihin peleihin, sekä turnauksiin ja solmi uusia ystävyyssuhteita shakkikerhossa. Kerhoon osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta shakista, vaan ohjaus järjestetään osallistujien tason mukaan. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu shakkiin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Helsinki Street Chess / Harrastamisen Suomen malli 

Ruoanlaittoharrastus (6.-9.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.45-16.15  

Paikka: Merilahden peruskoulun kotitalousluokassa 

Haluatko oppia tekemään suolaisia ja makeita herkkuja? Ryhmässä kokataan ja leivotaan yhdessä sekä opitaan ruoanlaitosta. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu ruoanlaittoon tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: HNNKY / Harrastamisen Suomen malli

Muut kerhot 


Biliskerho 

maanantaisin ja tiistaisin  
klo 13.30-14.30
Koukkusaarentien toimipisteessä

Kerhossa tutustutaan biljardin saloihin. Tutustutaan sääntöihin, lyöntitekniikoihin ja biljardin etikettiin. Pelimuotoina kasipallo, ysipallo ja kymppipallo. Pelaajat saavat itse valita, mitä peliä pelaavat. Kerhossa pelataan kannustavalla mielellä ja iloisella asenteella.  Aiempaa kokemusta biljardista ei tarvitse olla. Kiinnostus lajia kohtaan on kaikkein tärkeintä! Ohjaajana Joonas Puhakka. joonas.puhakka@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Kokkauskerho 

Maanantaisin ja torstaisin
klo 16.00-18.00 
Koukkusaarentien Kotitalousluokka 133 

Kerhossa harjoitellaan ruoanlaittoa ja arjen perustaitoja yhdessä. Ohjaajana Ella Koistinen. ella.koistinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
 

Robokerho ja robopaja 

Torstaisin
klo 15.00-16.30 1.-4.-luokkalaisille robokerho 
klo 16.30-18.00 5.-7.-luokkalaisille robopaja
Venemestarintien toimipiste, luokka 1-5V yläkerrassa

Kerhossa pääset tutustumaan robotiikkaan ja ohjelmointiin. Rakennamme erilaisia robotteja Legon välineillä ja ohjelmoimme niitä Legon omalla ohjelmalla. Kokeneilla ohjelmoijilla on mahdollisuus ohjelmoida myös ohjelmointikielellä. Mukaan voi tulla, vaikka ei olisi aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. Robopajaan voivat osallistua myös ne 3.-4.lk:n oppilaat, jotka olivat viime lukuvuonna Robokerhossa. Ohjaajina Anna-Laine Çam ja Heini Auvinen. Ilmoittautumiset sähköpostitse anna.laine-cam@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

 

Lautapelikerho  

Torstaisin
klo 13.30-14.30 1-4 luokkalaisille
Venemestarintien toimipisteessä  

Lautapelikerhossa pelataan erilaisia lautapelejä yhdessä. Ensimmäinen kerhotunti pidetään 7.9. Ohjaaja Annela Kulakovski. Ilmoittautuminen: annela.kulakovski@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Shakkilinnan shakkikerho 

Perjantaisin 
klo 13.30-14.15 
Lohikäärmeentien toimipiste, parakki G, luokka 2B. 

Torstaisin 
klo 14.45-15.30.  
Venemestarintien toimipiste, musiikkiluokka alakerrassa 

Shakkikerhon opettajana toimii Antti Virtanen, jonka opetus on hauskaa ja erilaiset kerholaiset huomioivaa. Shakki tarjoaa monipuolisia virikkeitä aivoille ja on tutkitusti kehittävä ja koulutyötä tukeva harrastus. Shakin avulla opitaan tärkeintä elämässä vaadittavaa taitoa eli ajattelutaitoa. 

Shakkikerhossa ei pelkästään pelata, vaan tutkaillaan myös kehittäviä ja hauskoja tehtäviä. Haluamme tarjota kaikille kerholaisillemme onnistumisen elämyksiä, sopivia haasteita ja mukavan kerhoympäristön. Kerhoon ei ole esitietovaatimuksia, mutta säännöt osaavatkin saavat varmuudella tasoaan vastaavia haasteita. 

Kerhomaksu on 6 €/oppitunti ja kerhovihkon hinta on 10 €. Ensimmäiselle kerhotunnille voi tulla ilmaiseksi kokeilemaan. Jos tämän jälkeen jatkaa kerhossa, niin tutustumiskerta otetaan huomioon laskussa. Tarkemmat tiedot löytyy wilman tiedotteista. 

Kerhosta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan sähköpostitse viimeistään 31.8.2023 ohjaaja Antti Virtaselle. Puh. 040 847 2108(Linkki aloittaa puhelun), antti.virtanen@shakkilinna.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

  

Rytmimajakan ryhmäopetus 
 
Tiistaisin 
klo 14.00-14.45 bändisoitinvalmennus 7-8 -vuotiaille 
klo 14.45-15.30 bändipaja 9-10 -vuotiaille 
Venemestarintien toimipiste, musiikkiluokka alakerrassa
alkaa 5.9. 
Ohjaajana Oscar El Husseini oscar.elhusseini@mehmo.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Keskiviikkoisin  
klo 13.45-14.30 bändipaja 9-10 -vuotiaille 
klo 14.30-15.15 bändipaja 11-12 -vuotiaille 
n. klo 16 alkaen bändipaja yläkoululaisille 
Koukkusaarentien toimipiste, luokka 123
alkaa 30.8. 
Ohjaajana Robin Widjeskog robin.widjeskog@mehmo.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Ryhmäopetuksen hinta on 100€ sisältäen 14 x 45 min opetusta ja konsertin. Konsertissa esiintyminen on vapaaehtoista. Opetus lähtee liikkeelle alkeista tai ryhmän taitotason mukaisesti. Omaa soitinta ei tarvitse olla kotona. Ryhmäkoko max. 8 oppilasta, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Ilmoittautuminen oppilaaksi tästä linkistä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa Rytmimajakasta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toimisto/tiedustelut/laskutukseen liittyvät asiat: stina.myllys@mehmo.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja

Anna Järvinen

Varapuheenjohtaja

Piia Saario

Esittelijä ja sihteeri

Irina Pellikka

Huoltajajäsenet

Anna Martikainen

Anne Lindström

Jenni Most

Opettajajäsenet

Petri Luiskari

Sonja Valkeinen

Henkilökunnan jäsen

Päivi Tiikasalo

Lisäksi johtokuntaan kuuluu kaksi oppilasjäsentä.

Vuoniityn peruskoulun johtokunnan kokous 1/2023 

Aika: 22.3.2023 klo 17.30 

Paikka: Vuoniityn peruskoulu, Koukkusaarentien toimipiste, Tankkaamo 

Paikalla: Anna Järvinen, puheenjohtaja 

Piia Saario, varapuheenjohtaja 

Jenni Most 

Anne Lindström 

Omaia Zakik 

Petri Luiskari 

Sonja Valkeinen 

Päivi Tiikasalo 

Sofia Enbuska, oppilasjäsen 

Oskar Suominen, oppilasjäsen 

Irina Pellikka, esittelijä ja sihteeri 

 

1 § Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Anna Järvinen avasi kokouksen klo 17.30. 

2 § Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta  

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sonja Valkeinen ja Anne Lindström. 

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

5 § Vuoniityn peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen  

Vuoniityn peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. 

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.  

Esittelijän perustelut:  

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023. 

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö. 

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.  

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.  

Vuoniityn peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 8 993 583,00 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, vuoden 2023 osalta 1009 oppilasta. 

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.  

6 § Toimintasuunnitelmamuutokset 

Toimintasuunnitelmaan (kohta 3.1.2): leirikoulu 5-6A ja 9ABC-luokkien mahdollinen päivämatka Viroon sekä virheellisesti kopioitunut kohta kohdassa 3.1.2. 

Päätös:  

Hyväksyttiin lisäys toimintasuunnitelmaan, 5-6A-luokan leirikoulu sekä 9ABC-luokkien päivämatka Viroon. 

Kohdasta 3.1.2 Opintokäynnit ja leirikoulut poistettiin virheellisesti kopioitunut sama teksti kuin kohdassa 1.6 (tiedottaminen) sekä lisättiin ”Katso tarkemmin kohdasta 3.6 tapahtumakalenteri.” 

7 § Kokouksen päätösten täytäntöönpano 

Tämän kokouksen päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista oikaisuvaatimuksista tai valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. 

8 § Seuraava kokous 

Rehtori esittää alustavasti seuraavaa kokousta vuoden 2023 touko-kesäkuulle. Kokouksen ajankohdasta ilmoitetaan erikseen. 

9 §. Kokouksen päättäminen 

Johtokunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16. 

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat

 

7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Vuoniityn peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Vuoniityn peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuoniityn peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Koukkusaarentie 9, 00980 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)