Morgonverksamhet

Morgonverksamhet inom den grundläggande utbildningen ordnas i skolor före lektionerna för elever i årskurs 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd i årskurs 3 och 4. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri.

Morgonverksamheten stöder en bra början på skoldagen för barnet. I den frivilliga och delvis handledda verksamheten kan man till exempel leka, spela, vistas utomhus, vila och läsa. I verksamheten betonas kompisrelationer och utveckling av interaktionsfärdigheterna.

Skolorna ordnar morgonverksamhet enligt läsordningarna och skolornas verksamhetstider, kl. 8.00-10.00. Verksamheten ordnas inte under skolloven och inte heller på skoldagar som infaller på en lördag.

Skolan serverar ingen frukost under morgonverksamheten, men barnen kan ha med sig något att äta.

Elever med funktionsnedsättning och autism har möjlighet att delta i morgonverksamheten under hela grundläggande utbildningen.

Anmälan till morgonverksamheten i Wilma

Wilma används för kommunikation mellan hem och skola. Användarnamn för Wilma får du av skolan. Du kan anmäla ditt barn till morgonverksamheten tidigast i augusti, när läsåret har börjat.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Du kan anmäla ditt barn till morgonverksamheten i augusti, när läsåret har börjat och skolans scheman har blivit klara

Så anmäler du ditt barn till morgonverksamheten i Wilma:

1. Logga in i Wilma. Om du har fler än ett barn i Wilma, välj det barn som du vill anmäla till morgonverksamheten.
2. Välj "Ansökningar och beslut" i övre menyn i Wilma
3. Välj "Gör en ny ansökan"
4. Välj "Anmälan till morgonverksamheten"
5. Fyll i uppgifterna i ansökan och spara.

När du har anmält ditt barn till morgonverksamheten i enlighet med instruktionerna ovan, får du närmare information om arrangemangen för morgonverksamheten av skolan.

Morgonverksamheten är avgiftsfri.

Information på webben

Anmälan till morgonverksamheten i Wilma

Kräver identifiering.

Så anmäler du ditt barn till morgonverksamheten

 1. Logga in i Wilma.

  Om du har fler än ett barn i Wilma, välj det barn som du vill anmäla till morgonverksamheten.

 2. Fyll i anmälan i Wilma.

  Välj "Ansökningar och beslut" i övre menyn i Wilma.

  Välj "Gör en ny ansökan".

  Välj "Anmälan till morgonverksamheten".

  Fyll i uppgifterna i ansökan och spara.

 3. Vänta på mer information om verksamheten.

  När du har anmält ditt barn till morgonverksamheten i enlighet med instruktionerna ovan, får du närmare information om arrangemangen för morgonverksamheten av skolan.