Painotettu opetus

Osa perusopetuksen kouluista tarjoaa painotettua opetusta 1., 3. tai 7. vuosiluokalta alkaen. Painotetussa opetuksessa painotetaan tiettyä oppiainetta tai aihealuetta. Hakuvaihtoehtoja ovat digitaalinen kuvataide, ilmaisu, kuvataide, latina, liikunta, liikunta ja kotitalous, luonto ja tiede, matematiikka, matematiikka-luonnontiede, mediakasvatus, musiikki, nykytanssi, taideilmaisu, tanssi, liike ja ilmaisu, tanssitaide, teknologiakasvatus ja viestintä.

Painotetussa opetuksessa opiskelevilla oppilailla kouluviikko voi olla 1–2 tuntia pidempi kuin yleisopetuksessa opiskelevilla oppilailla.

Painotettuun opetukseen haetaan valintakokeella, jolla testataan oppilaan valmiuksia opiskella hakemassaan painotuksessa. Saman painotuksen koulut käyttävät samaa valintakoetta ja järjestävät kokeet samanaikaisesti.

Hakuohjeet helsinkiläiselle hakijalle

  • Haku 1. luokalle: Ensimmäiselle luokalle Porolahden peruskoulun musiikkiluokalle  haetaan Asti-järjestelmässä tammikuussa, kun kouluun ilmoittautuminen aukeaa. Katso lisätietoa osiosta Tietoa 1. luokan aloittavalle.
  • Haku 3. luokalle: Opetukseen haetaan Wilmassa. Hakuaika on tammikuussa. Katso lisätietoa osiosta Tietoa 3. luokalle siirtyvälle. Ruotsinkielisen Åshöjdens Grundskolanin musiikkipainotukseen haetaan koulun omien ohjeiden mukaan. Katso tarkemmat ohjeet Åshöjdens Grundskolanin nettisivuilta kohdasta 'Intensifierad musikundervisning från årskurs 3'. 
  • Haku 7. luokalle: Opetukseen haetaan Wilmassa. Hakuaika on marras-joulukuussa. Katso lisätietoa osiosta Tietoa 7. luokalle siirtyvälle. Ruotsinkielisen Åshöjdens Grundskolanin musiikkipainotukseen haetaan koulun omien ohjeiden mukaan. Katso tarkemmat ohjeet Åshöjdens Grundskolanin nettisivuilta kohdasta 'Intensifierad musikundervisning från årskurs 7'. 
  • Tarkemmat ajankohdat ja lisätiedot valintakokeista sekä niissä tarvittavista välineistä saa koulun kotisivuilta. Kokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Löydät kaikki peruskoulumme Peruskoulut-sivulta.

Hakuohjeet ulkopaikkakuntalaiselle hakijalle

Painotettuun opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita. Jos luokassa on tilaa, voidaan sinne ottaa myös muualla asuvia oppilaita. Katso tarkemmat hakuohjeet kunkin luokka-asteen omista osioista.

Tarkemmat ajankohdat ja lisätiedot valintakokeista sekä niissä tarvittavista välineistä saa koulun kotisivuilta. Löydät kaikki peruskoulumme Peruskoulut-sivulta.

 

Painotettua opetusta tarjoavat koulut

1. vuosiluokalla alkava painotettu opetus

Painotettuun opetukseen haetaan valintakokeella. Tarkemmat ajankohdat ja lisätiedot valintakokeista sekä niissä tarvittavista välineistä saa koulun kotisivuilta. 

3. vuosiluokalla alkava painotettu opetus

Painotettuun opetukseen haetaan valintakokeella, johon ilmoittaudutaan Wilmassa. 

Oppilas voi hakea viiteen eri hakuvaihtoehtoon eli kouluun/painotukseen. Hakuvaihtoehdot asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen. Saman painotuksen koulut käyttävät samaa valintakoetta, ja oppilas osallistuu valintakokeeseen ensisijaisessa kyseisen painotuksen hakuvaihtoehtokoulussaan.

Tarkemmat ajankohdat ja lisätiedot valintakokeista sekä niissä tarvittavista välineistä saa koulun kotisivuilta.

7. vuosiluokalla alkava painotettu opetus

Painotettuun opetukseen haetaan valintakokeella, johon ilmoittaudutaan Wilmassa. Oppilas voi hakea viiteen eri hakuvaihtoehtoon eli kouluun/painotukseen. Hakuvaihtoehdot asetetaan ensisijaisuusjärjestykseen. Saman painotuksen koulut käyttävät samaa valintakoetta (poikkeuksena Helsingin normaalilyseo, jossa on oma latinan valintakoe), ja oppilas osallistuu valintakokeeseen ensisijaisessa kyseisen painotuksen hakuvaihtoehtokoulussaan.

Tarkemmat ajankohdat ja lisätiedot valintakokeista sekä niissä tarvittavista välineistä saa koulun kotisivuilta.