Intensifierad undervisning och grundläggande utbildning på olika språk

Visste du att fler än hälften av Helsingfors stads skolor erbjuder intensifierad undervisning eller grundläggande undervisning helt eller delvis på ett annat språk än svenska eller finska? Läs mer om intensifierad undervisning och alternativen för grundläggande utbildning på olika språk nedan. Grundläggande utbildning på olika språk erbjuds enbart i finskspråkiga skolor.

Intensifierad undervisning

I intensifierad undervisning specialiserar eleven sig på ett visst läroämne eller ämnesområde. Eleven ansöker till intensifierad undervisning genom ett urvalsprov. På svenska erbjuder Åshöjdens grundskola intensifierad musikundervisning.

På finska är ordnas intensifierad undervisning inom digital bildkonst, framställning, bildkonst, latin, gymnastik, gymnastik och huslig ekonomi, natur och vetenskap, matematik, matematik och naturvetenskap, mediefostran, musik, nutidsdans, konst, dans, rörelse och framställning, danskonst, teknologifostran samt kommunikation.

Läs mer om intensifierad undervisning

Engelskspråkig undervisning

I den engelskspråkiga undervisningen sker all undervisning på engelska. Alternativet finns i vissa finskspråkiga skolor.

Endast de obligatoriska studierna i finska och litteratur är på finska. Eleven ansöker till en engelskspråkig klass genom ett språkprov. En elev som tidigare deltagit i engelskspråkig undervisning kan ansöka om en plats genom en kontinuerlig ansökan som pågår året runt.

Läs mer om grundläggande utbildning på engelska

Undervisning på två språk

I undervisning på två språk är 25–50 % av undervisningen är på målspråket och resten på finska. Tvåspråkig undervisning erbjuds med språkparen finska–svenska, finska–spanska, finska–kinesiska, finska–nordsamiska, finska–ryska och finska–estniska.
 

Till de flesta alternativ ansöker eleven genom att avlägga ett språkprov. Elever som har deltagit i tvåspråkig undervisning på finska och engelska i en annan skola eller stad kan ansöka till en klass med tvåspråkig undervisning i finska och engelska året runt genom en kontinuerlig ansökan. Undervisning på två språk erbjuds enbart i finskspråkiga skolor.

Läs mer om undervisning på två språk

Språkberikad undervisning på engelska

I språkberikad undervisning på engelska är 10–25 % av undervisningen är på engelska och resten på finska. Språkberikad undervisning på engelska erbjuds i några finskspråkiga närskolor. Om någon av dessa skolor är ditt barns närskola kan du anmäla barnet till den språkberikade undervisningen. 

Läs mer om språkberikad undervisning på engelska

Språkbadsundervisning på svenska

Undervisningen ges delvis på svenska och delvis på finska. Undervisningen ordnas i en finskspråkig skola, och de elever som deltar i språkbadsundervisningen måste också kunna finska. Språkbadsstigen börjar i daghemmet och ska inledas senast i förskolan. Efter förskolan fortsätter språkbadsstigen i den grundläggande utbildningen ända till slutet av årskurs 9.

Läs mer om språkbadsundervisningen på svenska