Förberedande undervisning

Barn i åldern 6–16 år som ännu inte kan tillräckligt med svenska eller finska för att börja skolan kan få undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, alltså förberedande undervisning. Barnet kan börja i förberedande undervisning även mitt under skolåret. I den förberedande undervisningen studerar barnet svenska eller finska och bekantar sig med den finländska skolan i högst ett år.

Vad är förberedande undervisning?

Förberedande undervisning är avsedd för barn i åldern 6–16 år, som ännu inte kan tillräckligt bra svenska eller finska för att kunna påbörja den grundläggande utbildningen. I den förberedande undervisningen studerar barnet främst svenska eller finska och bekantar sig med den finländska skolan. För varje elev utarbetas en egen plan för den förberedande undervisningen, det vill säga ett individuellt studieprogram.

Barnet måste ansöka till den förberedande undervisningen. Du kan ansöka om en plats för ett barn som flyttat till Finland från ett annat land direkt när barnet har kommit till Finland. Undervisningen ges på svenska i svenskspråkiga skolor och på finska i finskspråkiga skolor. Du kan välja på vilket språk barnet ska gå i skola i Finland. 

Barnets ålder avgör vilken slags förberedande undervisning hen deltar i. Barnet har 24–26 timmar undervisning i veckan. Avsikten med undervisningen är att barnet får grundläggande språkkunskaper, så att hen kan klara av bekanta vardagssituationer på svenska eller finska. Målet är även att ge eleverna tillräckliga färdigheter för att flytta över till den grundläggande utbildningen.

Barnet får studera högst ett år inom den förberedande undervisning. Den förberedande undervisningen kan avslutas tidigare om eleven kan följa den svensk- eller finskspråkiga undervisningen. Läraren utvärderar barnets kunskaper.

 

Förberedande undervisning på svenska

Förberedande undervisning på svenska ordnas oftast i barnets närskola, som fastställs enligt hemadressen. När barnet har gått i en klass för förberedande undervisning i ett år fortsätter hen skolgången i sin närskola.

Barn i Finland deltar i förskoleundervisning ett år innan de börjar skolan. Förskoleundervisningen inleds under det år barnet fyller sex.

Förskoleundervisningen pågår i ett år. I förskolan ges också förberedande undervisning. Den är en del av den övriga undervisningen och verksamheten.

Observera att förberedande undervisning inte ordnas inom privat småbarnspedagogik.

Så här ansöker du om svenskspråkig förberedande undervisning för en 6-åring:

 1. Hitta en förskola

  Kontrollera vilka daghem och skolor som ordnar förskoleundervisning på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst). Du kan ansöka om förskoleplats i ditt närområde eller på annat håll i staden.

 2. Anmäl ditt barn till förskoleundervisningen

  Fyll i och skriv ut blanketten Ansökan om förskoleundervisning (pdf). Sänd ansökan till adressen: Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099, Helsingfors stad


  eller

  Om du har ett finländskt personnummer eller nätbankskoder kan du ansöka om förskoleundervisning genom e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst).

 3. Meddela att du vill ansöka om förberedande undervisning för ditt barn

  När ditt barn har inlett förskoleundervisningen ska du meddela personalen att du vill ansöka om förberedande undervisning för ditt barn.

  Observera att förberedande undervisning inte erbjuds inom privat förskoleundervisning.

Barnet börjar skolan det år hen fyller sju år. Elever som deltar i svenskspråkig förberedande undervisning studerar i sin närskola.

Den förberedande undervisningen är en del av den övriga undervisningen. För eleven ordnas det också tillfällen att fokusera på det svenska språket. Eleven kan ha svenskalektioner i smågrupp antingen med den egna läraren, med läraren som undervisar i svenska som andraspråk eller med läraren som undervisar i förberedande undervisning.

Så här ansöker du om förberedande undervisning på svenska för 7–16-åringar:

 1. Kontrollera vilken skola som är barnets närskola

  Kontrollera barnets svenskspråkiga närskola på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst). Skriv in barnets hemadress i sökfältet. 

 2. Fyll i ansökningsblanketten

  Fyll i ansökningsblanketten för förberedande undervisning. Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten kan du kontakta rektorn för närskolan.

  Ansökningsblankett för förberedande undervisning (pdf)

 3. Lämna in blanketten till närskolans rektor

  Skicka eller lämna blanketten direkt till närskolans rektor.

 4. Vänta på att bli kontaktad

  Vänta på att skolan tar kontakt. Skolan kontaktar dig när ansökan har behandlats.

Förberedande undervisning på finska

Den förberedande undervisningen på finska ordnas så att elever i årskurs 1 och 2 (7–8-åringar) deltar i förberedande undervisning i sin egen närskola. Äldre barn, alltså elever i årskurs 3 till 9 (9–16-åringar) börjar ofta i förberedande undervisning i någon annan skola än sin närskola. Man försöker ändå hitta en plats så nära hemmet som möjligt. 

När barnet har gått i en klass för förberedande undervisning i ett år fortsätter han eller hon i en finskspråkig klass i sin närskola.

Barn i Finland deltar i förskoleundervisning ett år innan de börjar skolan. Förskoleundervisningen inleds under det år barnet fyller sex.

Förskoleundervisningen pågår i ett år och ges på daghemmet. I förskolan ges också förberedande undervisning. Den är en del av den övriga undervisningen och verksamheten.

Observera att förberedande undervisning inte ordnas inom privat småbarnspedagogik.

Så här ansöker du om förberedande undervisning på finska för en 6-åring:

 1. Hitta ett daghem som ordnar förskoleundervisning

  Kontrollera vilka daghem som ordnar förskoleundervisning på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst). Du kan ansöka om förskoleplats i ditt närområde eller på annat håll i staden.

 2. Anmäl ditt barn till förskoleundervisningen

  Fyll i och skriv ut blanketten Ansökan om förskoleundervisning (pdf). Sänd ansökan till adressen: Småbarnspedagogikens servicehandledning, PB 51300, 00099, Helsingfors stad


  eller

  Om du har ett finländskt personnummer eller nätbankskoder kan du ansöka om förskoleundervisning genom e-tjänsten Asti(Länk leder till extern tjänst).

 3. Meddela att du vill ansöka om förberedande undervisning för ditt barn

  När ditt barn har inlett förskoleundervisningen på daghem ska du meddela daghemmets personal att du vill ansöka om förberedande undervisning för ditt barn.

  Observera att förberedande undervisning inte erbjuds inom privat förskoleundervisning.

Barnet börjar skolan det år han eller hon fyller sju år. Elever som deltar i finskspråkig förberedande undervisning i årskurs 1 och 2 studerar i sin närskola. Den förberedande undervisningen är en del av den övriga undervisningen. När den förberedande undervisningen avslutas fortsätter barnet i samma undervisningsgrupp som elev i den grundläggande utbildningen.

Så här ansöker du om förberedande undervisning på finska för en 7–8-åring:

 1. Kontrollera vilken skola som är barnets finskspråkiga närskola

  Du kan hitta närmaste finskspråkiga närskola på Servicekartan. Skriv in hemadressen i sökfältet. 

 2. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten

  Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten för förberedande undervisning. Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten kan du kontakta rektorn. 

  Ansökningsblankett för förberedande undervisning (pdf)

 3. Lämna in blanketten till skolan

  Skicka eller lämna blanketten direkt till närskolans rektor.

 4. Vänta på att bli kontaktad

  Vänta på att skolan tar kontakt. Skolan kontaktar dig när ansökan har behandlats.

Elever i årskurs 9–16 får förberedande undervisning i egna grupper för förberedande undervisning. Dessa grupper finns inte i alla skolor. Åt varje elev hittas en grupp som är så nära elevens hem som möjligt eller invid goda transportförbindelser. Under den förberedande undervisningen deltar eleverna också i lektioner med andra klasser i skolan.

I grupperna för förberedande undervisningen studerar man främst finska. Man studerar också andra läroämnen.

Om det inte finns en grupp för förberedande undervisning i elevens närskola, fortsätter eleven i sin närskola när den förberedande undervisningen tar slut. Vårdnadshavaren kan också ansöka om en skolplats i den skola där den förberedande undervisningen ordnats.

Så här ansöker du om förberedande undervisning på finska för 9–16-åringar:

 1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten

  Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten för förberedande undervisning.

  Ansökningsblankett för förberedande undervisning på finska för 9–16-åringar (blankett på finska och engelska)(Länk leder till extern tjänst)

  Om du behöver hjälp med att fylla i blanketten kan du ta kontakt på adressen: valmistavaopetus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

   

 2. Vänta på att bli kontaktad

  Skolan kontaktar dig när barnet har fått en plats. Under hösten 2022 har det bildats köer i behandlingen av ansökningar. Tyvärr kan du bli tvungen att vänta längre än vanligt på en plats.

Video: Elever berättar om förberedande undervisning

I den här videon berättar 20-åriga Zainab och 18-åriga Mohamed hur det var att komma till Finland och den förberedande undervisningen, samt hur undervisningen hjälpte dem att komma igång med sina studier. Videon saknar svenska undertexter.

Förberedande undervisning: Zainab och Mohamed

Video: Förberedande undervisning i högstadiet

I den här videon berättar Saqribin och Sa'adin om en skoldag i den förberedande undervisningen i högstadiet. Bekanta dig med killarnas skoldag genom videon! Videon saknar svenska undertexter.

Förberedande undervisning i högstadiet i grupp