Suutarinkylän peruskoulu

Suutarinkylässä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Suutarinkylän peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Vaskiniitynkuja 2 A, 00740 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 74303, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Hertta Lilja
+358 9 310 25791
hertta.lilja@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Tiina Lepistö
tiina.lepisto@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Koulu Sihteeri
+358 9 310 27574
toimistopalvelut.suutarinkylanperuskoulu@hel.fi

Rehtori
Paula Järnefelt
+358 9 310 80767
paula.jarnefelt@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
espanja, ranska, ruotsi
ruotsi

Painotettu opetus

musiikki

Tarjolla auditorio ja sali

Suutarinkylän peruskoulu on koillishelsinkiläinen yhtenäinen peruskoulu 1.-9. luokille. Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa.

Meidän koulu

Suutarinkylän peruskoulu tarjoaa oppilaalle laaja-alaiset perustiedot ja -taidot tieteestä, taiteesta ja kulttuurista. Koulumme tavoitteena on vahvistaa oppilaiden minäkäsitystä sekä kasvattaa oppilaita arvostamaan muita ihmisiä sekä ympäristöä. Opetus tukee oppilaiden kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen, tasa-arvoiseen ajatteluun ja kestävän kehityksen edistämiseen niin, että oppilaat ymmärtävät oman roolinsa tulevaisuuden rakentajina.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Vuosiluokilla 7-9 opiskellaan kahdessa jaksossa, ja osaa oppiaineista opetetaan joko syys- tai kevätlukukaudella.  Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A2-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi. 

Luokkien 8-9 valinnaisaineista kerrotaan lisää täällä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma löytyy täältä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kieliohjelma

Luokilla 1-6

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, saksa, espanja, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Luokilla 7-9

 • A1-kieli: englanti
 • A2-kieli: ranska, saksa, espanja, ruotsi
 • B1-kieli: ruotsi
 • painotettu B2-kieli: latina (alkaa 7. luokalla)
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli B2: ranska, saksa, espanja

Peruskoulun 1.–6. luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli, ja sen opiskelu aloitetaan yleensä 1. luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta. Vapaaehtoinen A2-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi. Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös B2-kielen.

Suutarinkylän peruskoulun yläluokilla opiskellaan latinaa, saksaa, espanjaa ja ranskaa. Latinaan hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Painotettu opetus

Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksina musiikkia ja latinaa.

Yläkoulun puolella musiikki- ja latinapainotusluokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Musiikki

Suutarinkylän peruskoulun musiikkiluokat tarjoavat loistavan mahdollisuuden yhteismusisointiin. Perinteisiimme kuuluvat omissa konserteissa esiintyminen (syksyllä ja keväällä) sekä koulun omiin juhliin ja monipuoliseen musiikkitoimintaan osallistuminen.

Musiikkia opiskellaan musiikkiluokilla seitsemännellä luokalla kaksi tuntia viikossa pakollisen yhden musiikkitunnin lisäksi. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla musiikkia opiskellaan kolme tuntia viikossa.

Yhtyesoittoa tukevan laajan soitinvalikoiman lisäksi Suutarinkylän peruskoululta löytyvät kaikki välineet musiikin kokonaisvaltaiseen opiskeluun. Opinnot antavat mahdollisuuden musiikkiteknologiaan tutustumiseen, musiikkiteknologisien taitojen kehittämiseen sekä uusien musiikillisten ideoiden muokkaamiseen. 

Lisätietoja: antti.lipponen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Latina

Latina on valinnainen B2-kieli, jonka opiskelu aloitetaan 7. luokalla. Latinan tunneilla opiskellaan latinan kieltä ja antiikin kulttuuria. Latinan opiskelu avaa ikkunan eurooppalaisen kulttuurin juurille. Tunneilla käännetään latinankielisiä tekstejä, kirjoitetaan aineita antiikin historiasta ja tutustutaan kreikkalais-roomalaiseen mytologiaan. Tutuiksi tulevat myös lentävät lauseet ja antiikin taideteokset.

Kielitaito auttaa nykykielten opiskelussa. Esimerkiksi englannin kieli on lainannut paljon sanoja latinasta. Latinaa opiskellaan keskimäärin 3 tuntia viikossa vuosiluokilla 7 - 9.

Oppilaat hakevat latinan opetukseen soveltuvuuskokeen perustella. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan suomen kielen taitoa, ja se on kokonaan suomen kielellä.

Lisätietoja: maria.ylipahkala@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tutustu latinan esitteeseen ja harkitse latinan opiskelua! 

Kevätlukukauden tapahtumia

 • Kahdeksasluokkalaisten vapaaehtoinen TET-jakso 15.-19.4.
 • Koko koulun liikuntapäivä perjantaina 10.5.
 • Tulevien ekaluokkalaisten kouluuntutustuminen on 15.5. klo 9-12.15 Nummen toimipisteessä Töyrynummentie 8:ssa.
 • Tulevien seitsemäsluokkalaisten tutustumispäivä on 15.5. klo 12.30-13.30 Suutarin toimipisteessä Vaskiniitynkuja 2:ssa.
 • Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten taksvärkkipäivä tiistaina 28.5.

Syyslukukauden 2024-2025 tapahtumia

 • Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyspäivä perjantaina 16.8.
 • Vanhempainilta seitsemäsluokkalaisten huoltajille keskiviikkona 21.8. klo 17.30 alkaen.

Tietoa kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Suutarinkylän peruskouluun voi hakea musiikin ja latinan painotukseen. Musiikin valintakoe on tiistaina 23.1.2024. Koe alkaa kello 9.00. Valintakokeeseen osallistuva: tule ajoissa yläkoulun aulaan!

Musiikin valintakokeessa on kaksi osiota, yhteistesti ja yksilötesti. Yhteistestissä suoritetaan Karman musikaalisuustesti ja musiikkitietokoe, yksilötestissä hakija esittää vapaavalintaisen laulutehtävän, vapaavalintaisen soittotehtävän ja äänessä pysyminen -tehtävän. Valintakokeessa arvioidaan myös laulu- ja soittotehtävän musiikillista tulkintaa.

Latinan valintakoetta ei järjestetä vuonna 2024 vähäisen hakijamäärän takia.

täältäLisätietoa 7. luokalle siirtymisestä löytyy (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tietoa päättöluokkalaisille

Täältä löydät tietoa peruskoulun jälkeisistä opiskeluvaihtoehdoista. Voit tarkistaa Helsingin lukioiden keskiarvorajat vuosilta 2021-2023 täältä.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)Pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten pisterajat löytyvät täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tutustu myös yhteishakulaskuriin.

Tietoa vanhempainilloista

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Suutarinkylän peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa. Otathan meidät seurantaan.

Suutarinkylän peruskoulu Facebookissa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   Suutarinkylän peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Vanhempaintilaisuuksista tiedotetaan Ajankohtaista-osion alla.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Nummen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Suutarin lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Perusopetuslain 29 §:n mukaan oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on osallistuttava opetukseen, suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella kouluaikana sekä kaikessa koulun toiminnassa koulualueen ulkopuolella. Järjestyssääntöjen laiminlyöminen johtaa kurinpitotoimiin, joita ovat kasvatuskeskustelu, luokasta poistaminen, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.

Lisäksi on voimassa, mitä erikseen laeissa säädetään.

Suutarinkylän peruskoulun järjestyssäännöt

 1. Osallistun opetukseen, suoritan tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyn asiallisesti.
 2. Kunnioitan toisten yhdenvertaisuutta ja koskemattomuutta.
 3. Noudatan koulun aikuisten ohjeita.
 4. Tulen oppitunneille ajoissa opiskeluvälineiden kanssa.
 5. Annan rauhan oppimiseen ja työntekoon.
 6. Käytän oppitunneilla vain niitä esineitä ja laitteita, joiden käyttöön opettaja on antanut luvan.
 7. Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 8. Pidän oppimisympäristöt siistinä.
 9. Korvaan aiheuttamani vahingon.
 10. Vietän välitunnit välituntialueella.
 11. En aiheuta toiminnallani vaaraa muille.
 12. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

1 Perusopetuslaki (628/1998); Järjestyslaki (612/2003); Tupakkalaki (549/2016); Vahingonkorvauslaki (412/1974); Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014); Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986); Rikoslaki (39/1889); Henkilötietolaki (523/1999)

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulu toimii kahdessa rakennuksessa

Nummi

Töyrynummentie 8
00740 Helsinki
PL 74304 
00099 Helsingin kaupunki

Suutari

Vaskiniitynkuja 2
00740 Helsinki
PL 74303 
00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä 8-16

Rehtori 

Paula Järnefelt  
puh. 09 310 80767(Linkki aloittaa puhelun)
paula.jarnefelt@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri

toimistopalvelut.suutarinkylanperuskoulu@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 310 2757409 (Linkki aloittaa puhelun), faksi 09 310 86468
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Apulaisrehtorit  

Nummi

Hertta Lilja 
puh. 09 310 25791(Linkki aloittaa puhelun)
hertta.lilja@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Suutari

Tiina Lepistö 
puh. 09 310 88746(Linkki aloittaa puhelun), 040 336 0520(Linkki aloittaa puhelun)
tiina.lepisto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaavat

Elina Barnes, puh. 040 922 5453 (Linkki aloittaa puhelun)
kv.suutarilankyla-pk@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
ja puh. 040 922 5452

Kouluravintola

Nummi, puh. 09 310 82519(Linkki aloittaa puhelun)
Suutari, puh. 09 310 80776(Linkki aloittaa puhelun), suutarinkylan_pk_ylakoulu@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajanhuoneet   

Nummi puh. +358 9 310 82506(Linkki aloittaa puhelun)   
Suutari puh. +358 9 310 80770(Linkki aloittaa puhelun)

Opettajat lukuvuonna 2023-2024
 

Ahmed Shueeb (Shubu) shueeb.ahmed@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)erityisluokanopettaja Suutari

Ahonen Päivi (PAH) paivi.ahonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8B, SUK, STK

Ahonen Tommi (TOM) UO

Alapulli Elina (EAp) elina.alapulli@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 1B, RU

Annala Reetta (RAN) reetta.annala@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7G, MT, BI

Asplund-Jokinen Satu satu.asplund-jokinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 3A

Astikainen Antti antti.astikainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7F, KS

Beciroski Nadira (NBE) nadira.beciroski@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) UI 1-6

Eerola Tarja (TEE) tarja.eerola@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) MA

Forsman Pasi (PASI) pasi.forsman@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) SUK, STK

Haikonen Jyri (JyriHai)jyri.haikonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7E, resurssiopettaja

Hashi Mukhtar (HAS) mukhtar.hashi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) UI

Hautala Julia julia.hautala@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 2A

Hiltunen Hanna (HHI) hanna.hiltunen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)KO

Hallamaa Henriikka (HHA) henriikka.hallamaa@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7E, KE, MA

Hallikainen, Maria maria.hallikainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) erityisopettaja, Nummi

Hytönen Pyry (PHY) pyry.hytonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9F, HI, YH

Härkönen Sanna (HSÄ) sanna.harkonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 2B, MT

Kaarlela Salla (SKA) salla.kaarlela@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 09 310 82507(Linkki aloittaa puhelun) 0403349240(Linkki aloittaa puhelun) erityisluokanopettaja, Nummi

Kaikkonen Vilhelmiina (JKA) vilhelmiina.kaikkonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 6B, SA

Kallonen Svetlana (SK) svetlana.kallonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8E, FY, MA

Kasatkin Oleg (OLK) oleg1.kasatkin@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)VE (kotikieli)

Katajisto Ella (EKA) ella.katajisto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) OPO

Kauppinen Annu (AKA) ann-marie.kauppinen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)09 310 86521(Linkki aloittaa puhelun) / 040 648 2003(Linkki aloittaa puhelun) erityisluokanopettaja, Suutari

Kivinen Katriina (KKI) katriina.kivinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8A, SUK, STK

Klemetti Niina (NKL) niina.klemetti@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)RO 4A, TE

Koivisto Veera (VKO) veera.koivisto@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)RO 1-6D

Kuisma Marika (Marika K.) marika.kuisma@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RU

Kurki Mirtta (MKU) mirtta.kurki@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)8D, MA, FY

Kärkkäinen Leni (LKÄ) leni.karkkainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) OPO, 7-9ABC

Laitinen Sofia (SOF) sofia.laitinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) erityisopettaja, Nummi

Lassila Venla (LaV) venla.lassila2@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)ES

Laukka Julia (JLA)julia.laukka@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)RO 7A, KS, EO

Lehtonen, Irma-Stiina (ISL) irmastiina.lehtonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RA

Lepistö Tiina (TLE) tiina.lepisto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) SUK, STK, apulaisrehtori

Leppänen Taneli (TAL) taneli.leppanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 6A, ET

Leppäranta Anna-Riikka (ALE) anna-riikka.lepparanta@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7B, MA, FY

Lilja Hertta (HLI) hertta.lilja@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 4B, apulaisrehtori

Lipponen, Antti antti.lipponen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7D, MU

Marttila Milja (MMA) milja.marttila@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)RO 7-9G

Massimino Anna (AMA) anna.massimino@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 5-6C

Mitikka Heikki (HML) heikki.mitikka@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)RO 3B

Mustonen Vilhelmiina (MusVil) vilhelmiina.mustonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 5A

Muukkonen Sari (SMU) sari.muukkonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7D, KO

Nissinen, Tiia tiia.nissinen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)RO 8G, EV. LUT., HI

Nousiainen Pauli (PNO) pauli.nousiainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 1A

Nurminen Roosa (RNU) roosa.m.nurminen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7H, EN, RU, SA

Palmu Jenni (JPA) jenni.palmu@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7C, EN, ES

Riite Kimmo (KRI) kimmo.riite@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9E, RU, EN

Räsänen Johanna (JKR) johanna.rasanen2@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) KU

Räsänen Jonna (JRÄ) jonna.rasanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9AA

Seppänen Atte (ASE) atte.a.seppanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) valmistavan luokan opettaja

Soini Marko (MSO) marko.soini@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9B, LI, TT

Tamminen Eila (ETA) eila2.tamminen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8C, HI, YH

Taponen Päivi (PTA) paivi.taponen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9D, LI

Terävä Lena (LTE) lena.terava@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9A, RU

Teklai Merhawi (MTE) abera.teklai@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8E, MA

Tikkanen Heli (HTI) heli.t.tikkanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7G, BI, KE

Vaahtoranta Kustaa (KVA) kustaa.vaahtoranta@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9C, SA, EN

Vainiola Minna (MiVA) minna.vainiola@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 5B

Vasankari Maria (MVA) maria.vasankari@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) valmistavan luokan opettaja

Viitanen Milka milka.viittanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) erityisopettaja, Suutari

Vranki-Kaidesoja Sisko (SVR) sisko.vranki-kaidesoja@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) erityisopettaja, Suutari

Välimäki Lauri (LVÄ) lauri.valimaki@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)RO 8F, KO, TE

Ylipahkala Maria (MYL) maria.ylipahkala@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) LA

POY-ryhmien iltapäivätoiminnan yhteystiedot

POY 1 ryhmän numero 09 310 26406(Linkki aloittaa puhelun)/040 688 5765(Linkki aloittaa puhelun) (iltapäivätoiminta)
POY 2 ryhmän numero 09 310 73243(Linkki aloittaa puhelun)/050 522 6742 (Linkki aloittaa puhelun)(iltapäivätoiminta)

Laaja-alaiset erityisopettajat  

Nummi, 09 310 82507(Linkki aloittaa puhelun)
Sisko Vranki-Kaidesoja, Suutari, 09 310 83195(Linkki aloittaa puhelun)
Milka Viitanen, Suutari, 09 310 40364(Linkki aloittaa puhelun), 040 7365045(Linkki aloittaa puhelun)

Valmistava opetus 

09 310 39488(Linkki aloittaa puhelun) / 040 647 5044(Linkki aloittaa puhelun)

Koulunkäynninohjaajat

Tiimivastaava

Lehtinen Mari, puh. 09 31033287(Linkki aloittaa puhelun), 040 6705199(Linkki aloittaa puhelun)

Nummi

Hirvonen Lotta
Isoherranen Juulia
Massimino Anette
Mäkilä Ansa
Penninkilampi Anu
Raunio Tia-Maria
Vivolin Gether

Suutari

Kurki Sami
Silamu Hamila
Vivolin Tuomas

Opinto-ohjaajat

Ella Katajisto, puh. 040 334 1769(Linkki aloittaa puhelun)   
Leni Kärkkäinen, puh. 040 768 4056(Linkki aloittaa puhelun)

KouluPT

Ilona Haukka
puh. 040 358 6744(Linkki aloittaa puhelun), ilona.e.haukka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Varaa aika Ilonan kanssa täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Psykologi

Tiina Majonen
puh. 040 7776839(Linkki aloittaa puhelun)

Kuraattori   

Anu Sin
puh. 09 310 71994(Linkki aloittaa puhelun), 050 466 9645 (Linkki aloittaa puhelun)

Terveydenhoitajat 

Susanna Naapuri
puh. 040 192 1259(Linkki aloittaa puhelun)
Alakoulun oppilaiden asiat
Nummessa keskiviikosta perjantaihin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 9.45-10.15.

Terveydenhoitajat käyttävät myös Maisa -palvelua. Palvelun käytöstä tiedotetaan huoltajia.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

POY-ryhmien iltapäivätoiminnan yhteystiedot

POY 1 ryhmän numero 09 310 26406/040 688 5765 
POY 2 ryhmän numero 09 310 73243/050 522 6742 

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Jäsenet ja varajäsenet

varajäsenen nimi varsinaisen jäsenen nimen jälkeen

Huoltajat

Heta Warto-Tillander (puheenjohtaja), Katariina Huurtola
Tomi Raitio (varapuheenjohtaja), Henrik Laine
Marko Laakso, Taina Rigori
Tuovi Tuovinen, Johanna Louhimo
Sanna Hiltunen, Henna Korpela

Opettajat

Mirtta Kurki, Marko Soini
Kristiina Toivola, Maria Vasankari

Muu henkilökunta

Mari Lehtinen, Ansa Mäkilä

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2023–24

Paikka: Suutarinkylän peruskoulun Suutarin luokkahuone

Aika: Maanantai 15.4.24 klo 18.00

Paikalla: Katja Nieminen, Johanna Koski, Piia Vesalainen, Satu Kasari ja Milka Viitanen

Katja kertoi käymistään kokouksista: HELVARY:n kokous 6.3.24 Kaupungintalolla ja koko kaupungin vanhempainilta 14.3.24 Helsingin kielilukion tiloissa. Katja oli käynyt myös HELVARY:n kutsumana elokuvateatteri Orionissa katsomassa Ali Al-Saffun elokuvaa Normaalii.

Päätettiin että yläkoululla olevaan konserttiin ja oppilastöiden näyttelyyn 22.5.24 vanhempainyhdistys ei mene pitämään kahvilaa. Tarjotaan luokille mahdollisuutta.

Lisäksi mietittiin loma/joulupussukoista luopumisesta.

Päätettiin kevään 5- ja 8lk stipendeistä 40e/luokka (2x5lk + POY-luokka ja 7x8lk). Luokan opettaja päättää oppilaan sekä summan. Stipendin voi myös laittaa

osiin. Vanhempainyhdistyksen stipendin nimenä jatkaa ”Sujuva Stipendi” koulun

sosiaalisiin ja tunnetaitoihin liittyvän ohjelman mukaan.

Keskusteltiin luottamusvanhempien valinnasta luokittain, jotta jokaisen luokan ääni saataisiin kuuluviin vanhempainyhdistyksen toiminnassa. Vanhempien ääni kuuluisi myös koulun suuntaan paremmin. Toiveena olisi, että luokilla olisi WhatsApp-ryhmä, jossa voisi tiedottaa asioista. Tehdään vanhempainyhdistyksestä dia, jonka opettajat voivat esitellä vanhempainilloissa koulun alettua elokuussa. Samalla myös Facebook-sivun ”Suutarinkylän peruskoulun oppilaiden vanhemmat” mainostamista.

Keskusteltiin leirikoulukäytänteiden luomisesta, jotta luokilla olisi selvät ja helpot ohjeet, kuinka toimia. Lista luokista/yhteishenkilöistä, jotka keräävät rahaa leirikoulua varten. Esitettiin ehdotus kahviloiden pitovuoroista koulussa:

-Halloween 6lk

-Ystävänpäivä 5lk

-Vappu 4lk

Lisäksi yläkoululla on joulu- ja kevätkonsertit, joihin myös on kahvilamahdollisuus.

13.4.2025 on myös kuntavaalit.

Keskusteltiin vanhempainyhdistyksen tulevaisuudesta, koulujen yhdistymisestä. Hallinnollinen yhdistyminen tapahtuu 2025. Tällä hetkellä haussa on virka-apulaisrehtori. Uusi kouluvalmentaja aloittaa elokuussa.

Seuraava kokous kun koulu on alkanut (elokuussa?)

Puheenjohtaja Katja Nieminen Sihteeri Johanna Koski

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2023–24

Paikka: Suutarilan kirjasto

Aika: Torstai 7.9.2023 klo 18.00

Paikalla: Katja Nieminen, Johanna Koski, Piia Vesalainen ja Satu Kasari

Keskusteltiin tulevasta syksystä ja vanhempainyhdistyksen käyttövaroista. Tällä hetkellä käyttövaroista voi käyttää 900e oppilaiden hyväksi. Toivotaan opettajilta viestiä mihin voi käyttää. Keskusteltiin myös, että rahan voisi kohdistaa alakouluun/yläkouluun tai jollekin luokalle, jotta saadaan raha käytettyä.

Yläkoululaisille kohdistettua rahaa on 52,63e vuoden 2022 6B-luokan päättäneiltä oppilailta Suutarilan ala-asteelta. Rahoilla voisi ostaa välipalakeksejä esim seiskaluokkalaisille.

Keskusteltiin joulupusseista ja onko tarpeen antaa yläkoululaisille. Viime jouluna muutama yläluokka jäi ilman opettajista johtuvista syistä. Pusseja on säästössä viime vuodelta.

Vanhempainyhdistyksen seuraava sääntömääräinen vuosikokous ja hallituksen järjestäytymiskokous pidetään Suutarissa tiistaina 14.11 klo 18.00. Parkkipaikan puoleisesta ovesta sisään.

Puheenjohtaja Katja Nieminen Sihteeri Johanna Koski

SUUTARINKYLÄN PERUSKOULU
SUUTARILAN ALA-ASTE

PÖYTÄKIRJA SUUTARINKYLÄN PERUSKOULUN JA SUUTARILAN ALA-ASTEEN JOHTOKUNTIEN YHTEISESTÄ KOKOUKSESTA

Kokousaika: 21.8.2023 klo 17.00-17.47
Paikka: Suutarinkylän peruskoulu, Vaskiniitynkuja 2

Suutarinkylän peruskoulun johtokunnan osallistujat:
Heta Warto-Tillander
Tuovi Tuovinen
Sanna Hiltunen
Maria Vasankari
Mirtta Kurki
Mari Lehtinen
Marko Laakso
Kerem Erem (oppilasjäsen)
poissa: Tomi Raitio

Suutarilan ala-asteen johtokunnan osallistujat:
Tuuli Teljomaa
Kati Niilimäki
Zahra Shojakakhki
Lari Tuominen
Leena Vepsäläinen
Poissa: Tomi Raitio

Esittelijä: Sampsa Melkas

Sihteeri: Paula Järnefelt

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Sampsa Melkas avasi kokouksen klo 17.00

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin

4 § LAUSUNTOPYYNTÖ 1.8.2024 ALKAEN OPPILAAKSIOTTOALUEESTA

Esitys Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun muodostaman kokonaisuuden sekä Siltamäen uuden yhtenäisen peruskoulun oppilaaksiottoalueista 1.8.2024 alkaen viedään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielisen jaoston päätettäväksi 19.9.2023.

(Liite 1 ja 2). Sampsa Melkas esitteli asian.

Oppilaskuntien mielestä on tärkeää, että sisarukset pääsevät samaan kouluun.

Johtokunnat pitävät tärkeänä, että asukkaita on kuultu ja asukastilaisuudessa esitettyyn malliin on tehty muutoksia saadun palautteen pohjalta koskien Nummen toimipisteen kaakkoispuolella olevaa aluetta. Johtokunnat kuitenkin pohtivat, ovatko Suutarilan ala-asteen pohjois- ja luoteispuolella asuvat asukkaat päässeet vaikuttamaan oppilaaksiottoalueeseen yhdenvertaisesti, kun alueeseen tuli muutos tässä vaiheessa. Kyseiseltä alueelta olisi uudelle koululle matkaa 200 metriä. Johtokuntien mielestä asiasta tulee tiedottaa asukkaita.

5 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Suutarinkylän peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Suutarinkylän peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   Suutarinkylän peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Vaskiniitynkuja 2 A, 00740 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.