Suutarinkylän peruskoulu

Suutarinkylässä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Suutarinkylän peruskoulu

Suutarinkylän peruskoulu on koillishelsinkiläinen yhtenäinen peruskoulu 1.-9. luokille. Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa.

Meidän koulu

Suutarinkylän peruskoulu tarjoaa oppilaalle laaja-alaiset perustiedot ja -taidot tieteestä, taiteesta ja kulttuurista. Koulumme tavoitteena on vahvistaa oppilaiden minäkäsitystä sekä kasvattaa oppilaita arvostamaan muita ihmisiä sekä ympäristöä. Opetus tukee oppilaiden kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen, tasa-arvoiseen ajatteluun ja kestävän kehityksen edistämiseen niin, että oppilaat ymmärtävät oman roolinsa tulevaisuuden rakentajina.

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Vuosiluokilla 7-9 opiskellaan kahdessa jaksossa, ja osaa oppiaineista opetetaan joko syys- tai kevätlukukaudella.  Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa. Vapaaehtoinen 4. luokalta alkanut A2-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi. 

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan aihekokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelma löytyy täältä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kieliohjelma

Luokilla 1-6

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ranska, saksa, espanja, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Luokilla 7-9

 • A1-kieli: englanti
 • A2-kieli: ranska, saksa, espanja, ruotsi
 • B1-kieli: ruotsi
 • painotettu B2-kieli: latina (alkaa 7. luokalla)
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli B2: ranska, saksa, espanja

Peruskoulun 1.–6. luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli, ja sen opiskelu aloitetaan yleensä 1. luokalta. Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta. Vapaaehtoinen A2-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi. Luokilla 7.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös B2-kielen.

Suutarinkylän peruskoulun yläluokilla opiskellaan latinaa, saksaa, espanjaa ja ranskaa. Latinaan hakeudutaan soveltuvuuskokeella.

Painotettu opetus

Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisällöllisenä painotuksena matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksina musiikkia ja latinaa.

Yläkoulun puolella musiikki- ja latinapainotusluokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Musiikki

Musiikkiluokilla opiskelu perustuu musiikin tekemiseen laulamalla ja soittamalla. Suutarinkylän peruskoulun musiikkiluokilla on vahva perinne bändisoitossa. Musiikkiluokat esittävät ohjelmistoaan koulun juhlien lisäksi omissa konserteissaan.

Musiikkia opiskellaan musiikkiluokilla seitsemännellä luokalla kaksi tuntia viikossa pakollisen yhden musiikkitunnin lisäksi, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla kolme tuntia viikossa.

Mahdollisuudet oman musiikin tekemiseen ovat valtavat, sillä koulussamme on 14 musiikin tekemiseen suunniteltua työasemaa!

Tutustu musiikkilinjan esitteeseen. (pdf)

Tutustu soveltuvuuskokeeseen (pdf).

Lisätietoja: antti.sunell@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Latina

Latina on valinnainen B2-kieli, jonka opiskelu aloitetaan 7. luokalla. Latinan tunneilla opiskellaan latinan kieltä ja antiikin kulttuuria. Latinan opiskelu avaa ikkunan eurooppalaisen kulttuurin juurille. Tunneilla käännetään latinankielisiä tekstejä, kirjoitetaan aineita antiikin historiasta ja tutustutaan kreikkalais-roomalaiseen mytologiaan. Tutuiksi tulevat myös lentävät lauseet ja antiikin taideteokset.

Kielitaito auttaa nykykielten opiskelussa. Esimerkiksi englannin kieli on lainannut paljon sanoja latinasta. Latinaa opiskellaan keskimäärin 3 tuntia viikossa vuosiluokilla 7 - 9.

Oppilaat hakevat latinan opetukseen soveltuvuuskokeen perustella. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan suomen kielen taitoa, ja se on kokonaan suomen kielellä.

Lisätietoja: maria.ylipahkala@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Tutustu latinan esitteeseen (pdf) ja harkitse latinan opiskelua! 

Tietoa päättöluokkalaisille

Täältä löydät tietoa peruskoulun jälkeisistä opiskeluvaihtoehdoista. Voit tarkistaa Helsingin lukioiden keskiarvorajat vuodelta 2023 täältä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja pääkaupunkiseudun ammatillisten oppilaitosten pisterajat täältä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tutustu myös yhteishakulaskuriin (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tietoa syksyn vanhempainilloista

 • 6.9. Vanhempainilta, yläkouluinfo (6. lk) klo 17.30
 • 26.9. Vanhempainilta, yhteishakuinfo + 9. lk vanhempainilta klo 17.30
 • Koulutulokkaiden 2024-25 tiedotustilaisuus Suutarinkylän ja Suutarilan ala-asteille tuleville oppilaille järjestetään Suutarilan ala-asteella keskiviikkona 10.1.2024 klo 18.00 alkaen.
 • Tulevien kolmasluokkalaisten huoltajille esitellään musiikkiluokkatoimintaa ja kielivalinta-mahdollisuuksia Suutarilan ala-asteella tiistaina 16.1.2024 klo 18.00 alkaen. 

Tervetuloa!

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Suutarinkylän peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa. Otathan meidät seurantaan.

Suutarinkylän peruskoulu Facebookissa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   Suutarinkylän peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Vanhempaintilaisuuksista tiedotetaan Ajankohtaista-osion alla.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Nummen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Suutarin lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Suutarinkylän peruskoulun järjestyssäännöt

Perusopetuslain 29 §:n mukaan oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on osallistuttava opetukseen, suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Järjestyssäännöillä edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulualueella kouluaikana sekä kaikessa koulun toiminnassa koulualueen ulkopuolella. Järjestyssääntöjen laiminlyöminen johtaa kurinpitotoimiin, joita ovat kasvatuskeskustelu, luokasta poistaminen, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.

Lisäksi on voimassa, mitä erikseen laeissa säädetään

 

Suutarinkylän peruskoulun järjestyssäännöt

 1. Osallistun opetukseen, suoritan tehtävät tunnollisesti ja käyttäydyn asiallisesti.

 2. Kunnioitan toisten yhdenvertaisuutta ja koskemattomuutta.

 3. Noudatan koulun aikuisten ohjeita.

 4. Tulen oppitunneille ajoissa opiskeluvälineiden kanssa.

 5. Annan rauhan oppimiseen ja työntekoon.

 6. Käytän oppitunneilla vain niitä esineitä ja laitteita, joiden käyttöön opettaja on antanut luvan.

 7. Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

 8. Pidän oppimisympäristöt siistinä.

 9. Korvaan aiheuttamani vahingon.

 10. Vietän välitunnit välituntialueella.

 11. En aiheuta toiminnallani vaaraa muille.

 12. En tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.

1 Perusopetuslaki (628/1998); Järjestyslaki (612/2003); Tupakkalaki (549/2016); Vahingonkorvauslaki (412/1974); Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014); Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986); Rikoslaki (39/1889); Henkilötietolaki (523/1999)

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulu toimii kahdessa rakennuksessa

Nummi
Töyrynummentie 8
00740 Helsinki
PL 74304 
00099 Helsingin kaupunki

Suutari
Vaskiniitynkuja 2
00740 Helsinki
PL 74303 
00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä 8-16

Rehtori 
Paula Järnefelt  
puh. 09 310 80767
paula.jarnefelt@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri

Niina Malmberg
puh. 09
310 27574, faksi 09 310 86468
niina.malmberg@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Apulaisrehtorit   
Nummi
Hertta Lilja 
puh. 09 310 25791
hertta.lilja@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Suutari
Tiina Lepistö 
puh. 09 310 88746, 040 336 0520
tiina.lepisto@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaavat
Elina Barnes, puh. 040 922 5453, kv.suutarilankyla-pk@sol.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
ja puh. 040 922 5452

Kouluravintola
Nummi, puh. 09 310 82519
Suutari, puh. 09 310 80776, suutarinkylan_pk_ylakoulu@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajanhuoneet   

Nummi puh. 09 310 82506   
Suutari puh. 09 310 80770

Opettajat lukuvuonna 2022-2023

Ahonen Päivi (PAH) paivi.ahonen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8B, SUK, STK
Alapulli Elina (EAp) elina.alapulli@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 1B, RU
Annala Reetta (RAN) reetta.annala@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7G, MT, BI
Asplund-Jokinen, Satu satu.asplund-jokinen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 3A
Astikainen, Antti antti.astikainen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7F, KS
Beciroski Nadira (NBE) nadira.beciroski@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) UI 1-6
Cheref Idir (ICH) idir.cheref@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) UI 7-9
Eerola Tarja (TEE) tarja.eerola@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) MA
Haikonen Jyri (JyriHai) jyri.haikonen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7E, resurssiopettaja
Hautala, Julia julia.hautala@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 2A
Hiltunen Hanna (HHI) hanna.hiltunen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) KO
Hallamaa Henriikka (HHA) henriikka.hallamaa@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7E, KE, MA
Hallikainen, Maria maria.hallikainen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 1-5D
Havukainen Rosa (RHA) rosa-maria.havukainen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8E, SUK, STK, TVT
Hytönen Pyry (PHY) pyry.hytonen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9F, HI, YH
Härkönen Sanna (HSÄ) sanna.harkonen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 2B, MT
Ingelius, Henna henna.ingelius@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 5A
Kaarlela Salla (SKA) salla.kaarlela@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) erityisluokanopettaja, Nummi
Kaikkonen Vilhelmiina (JKA) vilhelmiina.kaikkonen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 6B, SA
Kallonen Svetlana (SK) svetlana.kallonen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) FY, MA
Kasatkin Oleg (OLK) oleg1.kasatkin@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) VE (kotikieli)
Kauppinen Annu (AKA) ann-marie.kauppinen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  erityisluokanopettaja, Suutari
Kivinen Katriina (KKI) katriina.kivinen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8A, SUK, STK
Klemetti Niina (NKL) niina.klemetti@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 4A, TE
Kärkkäinen Leni (LKÄ) leni.karkkainen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) OPO, 7-9ABC
Lassila, Venla venla.lassila2@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ES
Laukka Julia (JLA) julia.laukka@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7A, KS, EO
Lehtonen, Irma-Stiina RA
Lepistö Tiina (TLE) tiina.lepisto@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) SUK, STK, TVT, apulaisrehtori
Leppänen Taneli (TAL) taneli.leppanen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 6A, ET
Leppäranta Anna-Riikka (ALE) anna-riikka.lepparanta@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7B, MA, FY
Lilja Hertta (HLI) hertta.lilja@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 4B, apulaisrehtori
Lipponen, Antti antti.lipponen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7D, MU
Lipsanen Virve (VLI) virve.lipsanen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) OPO, 7-9DEFG
Marttila Milja (MMA) milja.marttila@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7-9G
Massimino Anna (AMA) anna.massimino@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 5-6C
Mitikka Heikki (HML) heikki.mitikka@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 3B
Muukkonen Sari (SMU) sari.muukkonen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7D, KO
Nissinen, Tiia tiia.nissinen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8G, EV. LUT., HI
Nousiainen Pauli (PNO) pauli.nousiainen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 1A
Nurminen Roosa (RNU) roosa.m.nurminen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7H, EN, RU, SA
Palmu Jenni (JPA) jenni.palmu@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7C, EN, ES
Peltokorpi Sini (SPE) sini.peltokorpi@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) erityisluokanopettaja, Suutari
Riite Kimmo (KRI) kimmo.riite@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9E, RU, EN
Räsänen Jonna (JRÄ) jonna.rasanen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9AA
Salo Maria (SalM) maria.salo@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) UO
Salovuori Hanna (HSA) hanna.salovuori@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8D,  KU
Seppänen Atte (ASE) atte.a.seppanen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) valmistavan luokan opettaja
Soini Marko (MSO) marko.soini@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9B, LI, TT
Tamminen Eila (ETA) eila2.tamminen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8C, HI, YH
Taponen Päivi (PTA) paivi.taponen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9D, LI
Terävä Lena (LTE) lena.terava@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9A, RU
Tikkanen Heli (HTI) heli.t.tikkanen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 7G, BI, KE
Vaahtoranta Kustaa (KVA) kustaa.vaahtoranta@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 9C, SA, EN
Vainiola Minna (MiVA) minna.vainiola@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 5B
Vasankari Maria (MVA) maria.vasankari@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) valmistavan luokan opettaja
Viitanen, Milka milka.viittanen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) erityisopettaja, Suutari
Vranki-Kaidesoja Sisko (SVR) sisko.vranki-kaidesoja@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) erityisopettaja, Suutari
Välimäki Lauri (LVÄ) lauri.valimaki@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) RO 8F, KO, TE
Ylipahkala Maria (MYL) maria.ylipahkala@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) LA

Erityisluokkien opettajat 

Salla Kaarlela, (Nummi) 09-310 82507 / 040-334 9240
Annu Kauppinen, (Suutari) 09-310 86521 / 040-648 2003
Sini Peltokorpi (Suutari)

POY-ryhmien iltapäivätoiminnan yhteystiedot

POY 1 erityisluokanopettaja  09 310 33351/040 626 5285
POY 1 ryhmän numero 09 310 26406/040 688 5765 (iltapäivätoiminta)
POY 2 erityisluokanopettaja  09 310 25778/040 629 9410
POY 2 ryhmän numero 09 310 73243/050 522 6742 (iltapäivätoiminta)

Laaja-alaiset erityisopettajat  

, Nummi, 09 310 82507
Sisko Vranki-Kaidesoja, Suutari, 09 310 83195
Milka Viitanen, Suutari

Valmistava opetus 

09 310 39488 / 040 647 5044

Koulunkäyntiavustajat

Tiimivastaava
Lehtinen Mari, puh. 09 31033287, 040 6705199

Nummi
Ahmad Bahiya
Mäkilä Ansa
Penninkilampi Anu
Rosti Hanna 
Suomi Sami
Silamu Hamila
Vichy Alessandro
Vivolin Gether

Suutari
Kurki Sami
Malinen Saara
Vivolin Tuomas

Opinto-ohjaajat

Virve Lipsanen, puh. 040 334 1769   
Leni Kärkkäinen, puh. 040 768 4056 (paikalla ti-pe)

Kouluvalmentaja

Pauliina Turunen, puh. 09 310 33371

Kuraattorit   

Anu Sin, puh. 09 310 71994, 050 466 9645

Elina Vento, puh 09 310 34289, 040 6838109 (paikalla keskiviikkoisin, perjantaisin sekä parittomien viikkojen maanantaisin)

Terveydenhoitaja 

Marjukka Pitkänen, puh. 050 436 2018

Ensisijaisesti yläkoulun oppilaiden asiat

Suutarissa ma-pe. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 12-12.30.

 

Venla Koivuluoma, puh. 040 836 1261

Alakoulun oppilaiden asiat

Nummessa keskiviikkoisin ja torstaisin. Vastaanotto ilman ajanvarausta klo 9.45-10.15.

Terveydenhoitajat käyttävät myös Maisa -palvelua. Palvelun käytöstä tiedotetaan huoltajia.

.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

POY-ryhmien iltapäivätoiminnan yhteystiedot

POY 1 ryhmän numero 09 310 26406/040 688 5765 
POY 2 ryhmän numero 09 310 73243/050 522 6742 

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai

Kuvataiteen maailma (3.–6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14.15–15.45 

Paikka: Alakoulun kuvataideluokka 

Kuvataideharrastuksessa pääset kehittämään omia kuvallisen ilmaisun taitojasi ryhmässä. Harrastuksessa maalataan, piirretään, muotoillaan ja rakennellaan. Tärkeintä on kaikkia kannustava ilmapiiri, jossa jokainen saa toteuttaa itseään omista lähtökohdistaan. Toimintaa kehitetään osallistujien omia ideoita kuunnellen. Tule mukaan kurkistamaan kuviksen maailmaan!  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)  

Yhteystiedot: Elisa Gylling, puh. 044 9865059, elisa.gylling@taidekoulut.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Pukinmäen taidekoulut / Harrastamisen Suomen malli 

Salibandy (3.–6.lk) 

Aika: Maanantaisin klo 14.30–15.30 

Paikka: Yläkoulun liikuntasali 

Harrastuksessa on luvassa salibandyn harjoittelua ja pelaamista ohjaajan opastuksella. Harrastamisen Suomen mallin ryhmät ovat osallistujille maksuttomia. Yksittäisille harjoituskerroille ei tarvitse ilmoittautua, vaan teet ilmoittautumisen koko syyskaudeksi kerralla. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)  

Järjestäjä: Eräviikingit / Harrastamisen Suomen malli 

Tiistai

Kuvataide (6.–9.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 16.45–18.15 

Paikka: Malmitalon Taide1-luokka 

Kiinnostaako kuvataide? Haluatko tehdä monipuolisesti eri välineillä? Ryhmissä piirretään, maalataan, muovaillaan ja askarrellaan korkeatasoisilla taidemateriaaleilla ja -välineillä. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)  Harrastusryhmään voi osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen. Valitse vihreä ”Hakeudu oppilaaksi” ja täytä lomake. Osallistujien määrä enintään 15 oppilasta/ryhmä. Varasijalle otetaan 20. 

Lisätietoa ja ohjeita ilmoittautumiseen: toimisto@kuviskoulu.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli 

Keskiviikko

Kiipeily (6.–9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo15–16 

Paikka: KiipeilyAreena, Tammisto (Tammiston kauppatie 10) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

Monilaji (6.–9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.30–17 

Paikka: Tapanilan Urheilukeskus 

Kyseessä on monilajiharrastus, jossa kokeillaan rennolla otteella eri lajeja eri viikoilla osallistujien toiveet huomioiden: kiipeilyä, jousiammuntaa, keilailua, biljardia, salibandyä liigavalmentajan johdolla, kuplafutista, koripalloa, nyrkkeilyä, sirkusta, tanssitunteja yms. Harrastustoiminnan ohjaajina toimivat kunkin lajin nuorten valmentajat Tapanilan Urheilukeskuksen henkilökunnasta sekä urheilukeskuksen tiloissa toimivien seurojen henkilökunnasta.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Tapanilan Erä / Harrastamisen Suomen malli 

Ruoanlaitto (3.–6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.15–15.45 tai klo 15.45–17.15 

Paikka: Yläkoulun kotitalousluokka 

Oletko kiinnostunut ruoanlaitosta ja leipomisesta? Haluatko oppia käyttämään turvallisesti keittiön erilaisia välineitä? Tervetuloa mukaan tutustumaan ja oppimaan yhdessä ruoanlaittoa. Ruoanlaiton lisäksi opimme tekemään yhdessä sekä perehdytään, mitä ruoanlaitto vaatii. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 14.15-15.45 ryhmä, linkki vie ulkoiseen palveluun) tai Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 15.45-17.15 ryhmä, linkki vie ulkoiseen palveluun) 

Järjestäjä: QJ-Diasporassa / Harrastamisen Suomen malli 

Torstai

Seinäkiipeily ja boulderointi (3.–6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14–15 tai klo 15–16 

Paikka: Helsingin kiipeilykeskus / Tapanilan Erä (Erätie 3) 

Seinäkiipeilyä ja boulderointia. Sopii kaikille kiipeilystä kiinnostuneille. Ohjaajina Tapanilan Erän koulutetut ohjaajat Henna Paalanen ja Ella Pöysti. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 14–15 ryhmä, linkki vie ulkoiseen palveluun) tai Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (klo 15–16 ryhmä, linkki vie ulkoiseen palveluun) 

Yhteystiedot: junnukiipeily@gmail.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Tapanilan Erä ry kiipeilyjaosto / Harrastamisen Suomen malli 

Muuta toimintaa

Avoin nuorisotalotoiminta
9-12-vuotiaille
Keskiviikko klo 13.30-16
Paikka: Suutarilan nuorisotalo
Hinta: Maksuton
Järjestäjä: Suutarilan nuorisotalo
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista, nuorisotalolla käydäksesi tarvitset maksuttoman jäsenkortin (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Avoin nuorisotalotoiminta
13-17-vuotiaille
Keskiviikko klo 17-20.45
Paikka: Suutarilan nuorisotalo
Hinta: Maksuton
Järjestäjä: Suutarilan nuorisotalo
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista, nuorisotalolla käydäksesi tarvitset maksuttoman jäsenkortin (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Katso EasySport –tunnit ala-asteikäisille (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Katso FunAction –tunnit yläasteikäisille  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Malmin seurakunnan kerhot (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Operaatio Pulssi (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 12-18-vuotiaille 

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Huoltajat

 
Herta Warto-Tillander (puheenjohtaja) Katariina Huurtola
Tomi Raitio (varapuheenjohtaja) Henrik Laine
Marko Laakso Taina Rigori
Tuovi Tuovinen Johanna Louhimo
Sanna Hiltunen Henna Korpela

Opettajat

 
Mirtta Kurki Marko Soini
Kristiina Toivola Maria Vasankari

Muu henkilökunta

 
Mari Lehtinen Ansa Mäkilä

 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Suutarinkylän peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Suutarinkylän peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   Suutarinkylän peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Vaskiniitynkuja 2 A, 00740 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 2 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.