Sök till yrkesinriktad utbildning

Den kontinuerliga ansökan erbjuder dig en väg till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Du kan också avlägga en del av en examen eller utveckla din kompetens med olika slags kortutbildningar. Den gemensamma ansökan ordnas på vårvintern och är i första hand avsedd för unga som avslutar den grundläggande eller förberedande utbildningen.

På den här sidan

Bild: Jefunne Gimpel

Ansökan till yrkesutbildning

Du kan flexibelt söka till yrkesutbildning året om. Avlägg hela examen eller komplettera ditt kunnande med olika korta utbildningar.

I den kontinuerliga ansökan kan du söka till yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina, läroavtalsutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (Hux).

Sök via den kontinuerliga ansökan om du har avlagt en examen på andra stadiet, en högskoleexamen eller har inhämtat kunnande i arbetslivet eller i de tidigare studierna. Du kan också söka om du blev utan studieplats. Du hittar ansökningsanvisningarna på läroanstalternas webbplatser.

I gemensam ansökan kan du söka till grundläggande yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) och folkhögskolors utbildningar för läropliktiga inom det fria bildningsarbetet.

Sök via den gemensamma ansökan om du snart ska gå ut grundskolan eller redan har gjort det och inte har någon yrkesexamen, gymnasieutbildning eller högskoleexamen.