Gymnasier

Helsingfors stad driver 14 gymnasieskolor och ett vuxengymnasium. De har alla någon särskild uppgift eller profilering. I de flesta av våra gymnasier kan du även studera på den allmänna linjen. Därutöver har vi ett finskspråkigt vuxengymnasium. På svenska kan du som vuxen studera vid Tölö gymnasiums vuxenlinje. Det finns också privata gymnasier i Helsingfors.