Laajasalon peruskoulu

Laajasalon peruskoulu sijaitsee Laajasalon saaren ytimessä. Koulussamme on 1.-9. luokat. Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on noin 1000.
Laajasalon peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Koulutanhua 1, 00840 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
englanti suomi ruotsi
PL 84301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Kiia Kairamaa
+358 9 310 80786
kiia.kairamaa@hel.fi

Koulusihteeri
Minna Laulajainen
+358 9 310 26033
minna.laulajainen@hel.fi

Rehtori
Marja Riitta Rautaparta
+358 9 310 80785
marja.rautaparta@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Janne Pellikka
+358 9 310 25812
janne.pellikka@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Lilli Härkönen
+358 9 310 32440
lilli.harkonen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ruotsi
englanti, espanja, ranska, saksa
ruotsi
espanja, venäjä

Kaksikielinen opetus

suomi-englanti

Painotettu opetus

musiikki
musiikki, liikunta

Tarjolla sali

Koulussamme annetaan oppilaslähtöistä laadukasta perusopetusta. Koulumme toimii kahdessa toimipisteessä, joissa on yhteensä noin 1045 oppilasta. Lukuvuonna 2023-2024 koulussamme on yleisopetusluokkien lisäksi neljä  pienryhmää. 

Koulun painotetun musiikin opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella 2. ja 6. luokalla vuosittain. Syksystä 2016 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut mahdollista opiskella liikuntapainotteisesti 7.–9.-luokilla. Vuodesta 2019 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut myös laajamittaista kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta.

Laajasalon alakoulun kanssa samoissa tiloissa toimii myös kaksi esikouluryhmää ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton iltapäiväkerho.

Lentoon Laajikasta — ilo, luovuus, arvostus, ystävyys.

koulumme toiminta-ajatus

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Alakoulussa jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.-9. luokilla osa opiskeltavista oppiaineista voi vaihtua jakson vaihtuessa. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan ilmiökokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta käyttöönsä maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Lisäksi oppilas voi käyttää huoltajan vastuulla omia digilaitteita opiskeluun.

Koulun painotetun musiikin opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella 2. ja 6. luokalla vuosittain. Syksystä 2016 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut mahdollista opiskella liikuntapainotteisesti 7.–9.-luokilla. Vuodesta 2019 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut myös laajamittaista kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta.

Laajasalon alakoulun kanssa samoissa tiloissa toimii myös kaksi esikouluryhmää ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton iltapäiväkerho.

Laajasalon peruskoulun oppilashuollon esittely.

Laajasalon peruskoulun suunnittelussa on pyritty huomioimaan esteetön liikkuminen, minkä vuoksi koulu soveltuu hyvin liikuntarajoitteisille oppilaille.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, venäjä

Kaksikielinen opetus Laajasalon peruskoulussa

Lukuvuonna 2023-2024 Laajasalon peruskoulussa on kaksikielistä opetusta luokilla 1-5 ja 7.

Luokilla 1-6 kaksikielisessä opetuksessa noin puolet opetuksesta on suomeksi ja puolet englanniksi. Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia. Luokilla 7-9 noin 25-50% opetuksesta on englannin kielellä.

Kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen 7. lk valintakoe järjestetään maanantaina 22.1.2024. Kokoontuminen Ylätalon aulassa (os. Koulutanhua 1) viimeistään klo 8.45. Koe alkaa klo 9.00 ja myöhästyneitä ei voida ottaa kokeeseen. Kokeessa tehdään erikseen englanninkielen ja suomenkielen osiot. Osioiden välissä on lyhyt tauko, jonka aikana voi syödä välipalaa. Mukaan kannattaa ottaa pientä välipalaa sekä juomista. Koe on ohi klo 12 mennessä. Päätökset valinnoista lähetetään 22.3.2023  huoltajille sähköisesti.​ Lääkärintodistuksella uusintakoe pidetään 31.1.​ Kokeessa testataan sekä suomen että englannin kielen taitoa.​ Englannin osuus kestää 90 min (aamupv) ja suomen osuus 60 min (iltapv)​.  Koe on kirjallinen, siihen ei kuulu esim. haastatteluosiota​. Kokeessa testataan luetun ja kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista​. Kokeeseen ei voi valmistautua etukäteen, siihen ei ole etukäteismateriaalia vaan se testaa oppilaan sen hetkistä kielitaitoa.​ Koe tehdään siinä koulussa, joka on hakijan ensisijainen vaihtoehto​.

The entrance test for 7th grade is held on Monday, Jan 22nd, 2024. Please come to the 7-9 graders' lobby (Koulutanhua 1) at 8.45 am the latest. The test starts at 9.00 and we cannot allow the late comers to attend. Results are sent via e-mail on 22.3.​ In case of illness, TMU on 31.1.(with a doctor’s certificate)​. The test has two parts: There will be a small break between the two separate language tests. Please, bring along a small snack and something to drink, to be enjoyed during that break. The test is over by 12.00​. The test is a written test including reading and listening comprehension and writing.​ The aim is to test the language skills at the time the test is taken. The test is taken at the 1st choise school, the points are taken into account at all other schools with the same test.​

Hakeutuminen luokalle 1

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia joko suomeksi tai englanniksi.

Soveltuvuuskokeet 1. luokalle järjestetään vuosittain helmikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet ilmoittautumista varten julkaistaan koulun nettisivuilla tammikuun alussa. Soveltuvuuskoe tehdään huoltajan valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.
Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta ja hakeutumisesta annetaan koulutulokkaiden vanhempainillan yhteydessä ja "Ajankohtaista koulussamme" -osassa koulun kotisivuilla.
Helsinkiin tammikuun jälkeen muuttaneilla ensimmäisen luokan aloittavilla koulutulokkailla on mahdollisuus hakea englanninkieliseen sekä kaksikieliseen perusopetukseen. Kaksikielisen opetuksen täydennyshaku järjestetään myös 2.-9. vuosiluokan oppilaille ja näille luokka-asteille voivat hakea kaikki helsinkiläiset oppilaat. Tieto mahdollisista vapaista paikoista julkaistaan opetusta tarjoavien koulujen kotisivuilla.

Hakeutuminen 7. luokalle

Laajasalon peruskoulussa kaksikielinen opetus 7. luokalla alkaa syksyllä 2023 ja siihen voivat pyrkiä kaikki helsinkiläiset oppilaat. Valintakoe järjestetään tammikuussa 2023. Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta ja valintakokeesta annetaan vanhempainillassa 8.11.2022. Linkki vanhempainiltaan julkaistaan täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.
Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta Laajasalon peruskoulussa antaa Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)).

The Bilingual Program at our school

Laajasalo Comprehensive school offers a bilingual program (Finnish-English). During the school year 2022-2023 bilingual program is offered in grades 1, 2, 3 and 4, growing further each year. Bilingual education in 7th grade will start in August 2023.

In grades 1-6 in the bilingual program about half of the instruction is given through Finnish and half in English, and languages are taught mainly through the content of other subjects. In grades 7-9, about 25%-50% of instruction is given in English.

Applying to Grade 1

Children wishing to enroll in the bilingual program must take an aptitude test either in Finnish or English.
The aptitude test is held annually in February. Signing up takes place at the same time with the general school sign up process. Instructions for signing up will be published on the school website in January. When signing up, the guardians choose whether the child takes the aptitude test in English or in Finnish.
Further information about bilingual education and applying is given in the parent's evening on January 10th. The link to the info evening will be published here closer to the date.
In case the family has moved to Helsinki after January, bilingual education first grade vacancies can be applied for in the supplementary application round. A supplementary application round for vacancies in grades 2-9 will be organised at the same time and is open for everyone residing in Helsinki.

Applyig to Grade 7

Bilingual education in 7th grade will start in August 2023. The aptitude test is held in January 2023.
Application is open to all students residing in Helsinki. Further information about the bilingual education and applying is given in the parents' evening on November 8th. The link to the info evening will be published here closer to the date.

Further information about applying can be found on Helsinki web page.
Further information about the bilingual program: Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Painotettu opetus

Laajasalon peruskoulussa on mahdollisuus opiskella painotetusti kolmannelta luokalta alkaen musiikkia ja 7. luokalta alkaen sekä musiikkia että liikuntaa. Painotetussa opetuksessa olevien oppilaiden kokonaistuntimäärä on sama kuin muilla. Musiikin painotuksessa kaupungin yhteinen soveltuvuuskoe järjestetään toisen ja kuudennen luokan keväällä; liikunnan painotuksen soveltuvuuskoe järjestetään 6. luokan keväällä. 

Painotettu musiikki 7.-9. luokilla

Yläkoulun painotetussa musiikissa keskitytään yhteismusisointiin ja oppilaan oman muusikkouden kehittämiseen eriyttämällä. Erityinen painotus on musiikin luovassa tuottamisessa, jossa tutustutaan säveltämisen, sanoittamisen ja sovittamisen sekä äänitteen tekemisen perusteisiin. Esiintymiset koulun omissa ja musiikkiluokkien yhteisissä tapahtumissa ovat osa painotetun musiikin opiskelua. Lisäksi yhteistyötä koulun lähialueen toimijoiden ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan

Painotettu liikunta 7.-9.luokilla

Laajasalon peruskoulun liikuntaluokka kerää yhteen iloisia Fair Play –henkisiä nuoria. Laajasalon peruskoulu mahdollistaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa mm. Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennuksen avulla. Liikuntaluokan oppilailla on liikuntaa luokka-asteesta ja valinnaisliikuntatuntien määrästä riippuen 3-9 tuntia viikossa.

Liikunnan pääpaino on monipuolisessa liikunnassa. Erityisesti maila- ja palloilupelit ovat suosittuja, mutta tarjoamme monipuolisesti myös eri perusliikuntamuotoja. Osallistamme ja kannustamme oppilaitamme liikuntatuntien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulumme liikuntatilojen lisäksi käytämme lähialueen liikuntapaikkoja: tekonurmikenttää, Laajasalon urheilupuiston jalkapallo-, koripallo- ja tenniskenttiä, Laajasalon palloiluhallia sekä talvisin tekojääkaukaloa. Lisäksi koulun lähimaasto tarjoaa merellistä luontomaisemaa iloon ja virkistykseen. Liikuntatuntien slogan: Ilon kautta!

Lisätietoa yhteistyöstä Pääkaupunkiseudun urhea-akatemian kanssa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

30.4.2024 Täydennyshaku kaksikielisen opetuksen vapaille paikoille (see in English below)

 

Kaksikielisen opetuksen vapaiden paikkojen täydennyshaku 8.8.2024 alkaviin opintoihin alkaa maanantaina 13.5.2024 ja päättyy sunnuntaina 28.7.2024. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Hae täyttämällä sähköinen hakulomake. Linkki lomakkeeseen lisätään tälle sivulle viimeistään hakuajan alkaessa. Voit hakea enintään viiteen eri hakuvaihtoehtoon.

Kaksikielisen opetuksen vapaat paikat koulussamme:

1. luokka: 1

2. luokka: 2

3. luokka: 0

4. luokka: 0

5.luokka: 0

6. luokka: 0

7. luokka: 4

8. luokka: 4

Kaksikieliseen opetukseen hakevan oppilaan pitää osallistua valintakokeeseen ja suorittaa koe hyväksytysti. Vapaat paikat täytetään kokeen hyväksytysti suorittaneilla oppilailla valintakokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen valintakoe järjestetään keskitetysti Malmin peruskoululla torstaina 1.8.2024. Koe suoritetaan Malmin peruskoululla, vaikka hakukohteena olisikin jokin muu suomi-englanti-opetusta tarjoava koulu. Kokeen tulokset huomioidaan niillä kouluilla, joihin haette.

Valintakoe järjestetään vain, jos koulussa ja vuosiluokalla on tilaa. Jos paikkoja vapautuu kesän aikana, ne tulevat myös haettaviksi. Hakemuksen voi lähettää, vaikka keväällä ei olisi paikkoja vapaana. Jos hakemassasi koulussa ja vuosiluokalla on vapaita paikkoja, saat kutsun valintakokeeseen. Kutsussa kerrotaan tarkemmat tiedot valintakokeesta (esim. kellonaika).

Valintakokeeseen ei tarvitse valmistautua. Koe mittaa hakijan kielitaitoa molemmissa opetuskielissä. Jos haet kaksikieliseen suomi-englanti-opetukseen ensimmäiselle luokalle, koe tehdään vain yhdellä kielellä. Kerro hakulomakkeessa kummalla kielellä lapsi suorittaa kokeen.

Tieto valinnasta ilmoitetaan huoltajalle tiistaina 6.8.

Huom! Jos olet helsinkiläinen, voit hakea elokuun 1. ja 7. luokan kokeeseen vain, jos olet muuttanut Helsinkiin tammikuun 2024 jälkeen. Muiden vuosiluokkien osalta kaikki kiinnostuneet voivat hakea. Myös muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat voivat hakea, mutta helsinkiläiset ovat etusijalla oppilaaksiotossa. Ulkopaikkakuntalainen hakija ei voi hakea 1. tai 7. luokalle täydennyshaussa, jos on osallistunut hakuun jo aiemmin syksyllä 2023 tai keväällä 2024.

 

Lisätietoja: https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/painotettu-opetus-ja-perusopetusta-eri-kielilla/kaksikielinen-opetus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ota yhteyttä: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Supplementary admission round for bilingual basic education


Supplementary admission round for free places in bilingual education opens on Monday 13 May 2024 and closes on Sunday 28 July 2024. Applications received outside the application period will not be processed.   

Apply by submitting an online application. A link to the application form will be added here by Monday 13 May. You can apply to up to five different school options.

Free places in the bilingual classes of our school:

Grade 1: 1

Grade 2: 2

Grade 3: 0

Grade 4: 0

Grade 5: 0

Grade 6: 0

Grade 7: 4

Grade 8: 4

The applicant must participate in a language test and pass it in order to be eligible for admission. The free places will be filled with eligible applicants in the order of their language test score.

The language test for all bilingual Finnish-English-language classes will be held in Malmi comprehensive school on Thursday 1 August 2024. The test is held in Malmi comprehensive school. regardless of which bilingual school you are applying to. The results of the test will be considered in the schools to which you have applied. 

The language test will be arranged only for grades that have free places available. More places may become available for applying during the summer. You can send an application whether or not there are currently free places available. If there are vacancies in the school and age group of your choosing, the school will send you an invitation for language testing. 

There is no need to prepare for the aptitude test. The aptitude test measures the applicant's skills in both languages of instruction. If you are applying to first grade in bilingual Finnish-English education, the aptitude test is taken in one language only. Please specify in the application form which language your child will take the test in.

The results will be sent to the guardian(s) on Tuesday 6 August.

 

NB! If you are a Helsinki resident, you can apply for grades 1 and 7 only if you have moved to Helsinki after January 2024. For other grades, anyone who is interested can enrol. An applicant who is not a Helsinki resident can also apply, but Helsinki residents are given priority in the admissions. Non-Helsinki residents can’t apply if they have taken part in either the January 2024 admissions.

More information: https://www.hel.fi/en/childhood-and-education/basic-education/enrolling-and-applying-to-school/weighted-curriculum-and-basic-education-in-different-languages/bilingual-education(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Inquiries: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

26.1.2024 Hakeutuminen 3. luokalla alkavaan painotetun musiikin opetukseen on käynnissä

Hakeutuminen 3. luokalla alkavaan painotetun musiikin opetukseen on käynnissä tällä hetkellä. Viimeinen hakupäivä on 4.2.2024, jonka jälkeen painotetun musiikin opetukseen voi hakea vasta 7. vuosiluokalle.

Painotetun musiikin opetukseen hakeutumisen hakulomake löytyy Wilmasta Lomakkeet-osiosta nimellä Hakeutuminen 3. luokalta alkavaan painotettuun opetukseen 22.1.-4.2.2024. Lomakkeessa on mahdollisuus lisätä myös useampi hakuvaihtoehto. Ensimmäinen hakuvaihtoehto on ensisijainen. Jos oppilas pääsee ensisijaiseen hakuvaihtoehtoon, muita hakuvaihtoehtoja ei huomioida. Jos haet lapsellesi paikkaa painotettuun opetukseen, sitoudut ottamaan tarjotun paikan haetusta opetuksesta vastaan.

22.1.2024 Musiikin soveltuvuuskoe tuleville seitsemäsluokkalaisille

Musiikin soveltuvuuskoe tuleville seitsemäsluokkalaisille pidetään tiistaina 23.1.2024 klo 9.00 Laajasalon peruskoulun yläkoulun musiikkiluokassa (Koulutanhua 1). Koulun aulassa on opasteet perille.

19.1.2024 Haku musiikin painotettuun opetukseen kolmannesta luokasta alkaen Wilman kautta 22.1.-4.2.2024

Soveltuvuuskokeen ensimmäinen vaihe: 

Musiikin ryhmäkoe (Karman musikaalisuustesti) järjestetään torstaina 8.2.2024 klo 9.00 Laajasalon peruskoulun Alatalossa, Holmanmoisionpolku 1. Musiikin ryhmäkokeeseen ei tule erillistä kutsua. 

Ryhmäkokeeseen tultaessa kokoonnutaan Hevospatsaan edessä koulun pääovella, josta oppilaat pyydetään luokkaan Karman musikaalisuustestiä varten. Ryhmäkokeeseen ei voi tulla myöhässä.  

Soveltuvuuskokeeseen osallistutaan vain ykkösvaihtoehdon koulussa eli Laajasaloon ykkösvaihtoehtona hakeneet suorittavat koko soveltuvuuskokeen Laajasalossa. Tämä koskee sekä ryhmä- että yksilötestiä.

Jos oppilas ei pääse paikalle: Ryhmäkokeen uusinta (vain sairastapauksesta johtuen, lääkärinlausunto tarvitaan) pidetään Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaisesti perjantaina 16.2.2024. Jos oppilas sairastuu, eikä pääse osallistumaan soveltuvuuskokeeseen, siitä ilmoitetaan Anna-Riikka Kiesille (anna-riikka.kiesi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))  tai Jenni Honkaluomalle (jenni.honkaluoma@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)) Wilman tai sähköpostin kautta.   

Soveltuvuuskokeen toinen vaihe: 

Hakijoille lähetetään henkilökohtaiset soveltuvuuskoeajat Wilman (Laajasalon oppilaat) ja sähköpostin (muiden koulujen oppilaat) kautta. Yksilökokeet pidetään 8.-15.2.2024. Henkilökohtaista osiota varten tulee harjoitella laulut Hinajalaulu sekä Rati riti ralla. Molemmista kappaleista riittää ensimmäinen säkeistö.  

Jos lapsi soittaa soitinta, hän voi halutessaan valmistella ja antaa vapaaehtoisen soittonäytteen. Soittoesityksen kappale on vapaavalintainen. Ota soitin mukaan kokeeseen! Piano, rummut, kitaroita yms. löytyy musiikkiluokasta. 

12.1.2024 Kouluun ilmoittautuminen/Enrolling to school

Kouluun ilmoittaudutaan Asti-järjestelmän kautta 8.-28.1.2024. Lisätietoa kaupungin sivuilta 

Samalla voit ilmoittautua koulumme kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeeseen.

Kaksikielisen suomi-englanti -opetuksen soveltuvuuskoe tuleville 1.luokan oppilaille järjestetään kokeeseen ilmoittautuneille to 1.2. klo 9-11. Ilmoittautumaan tullaan Alatalon liikuntasaliin (Holmanmoisionpolku 1) klo 8.40. Myöhästyneitä ei voida ottaa kokeeseen. Sairastapauksissa tulee hankkia lääkärintodistus, jonka perustella voi osallistua kokeeseen varapäivänä. 

You can enrol your child at school through Asti online service between 8.1.-28.1.2024. At the same time you can sign your child in the aptitude test for the bilingual program. More information

The aptitude test for bilingual education for 1st graders will be organized on Thu 1.2. between 9-11. Please, sign up in the school gym (Holmanmoisionpolku 1) at 8.40. In case of illness, please provide a doctor's sertificate, and a make-up test will be arranged 

9.1.2024 Infotilaisuus 2-luokkalaisten huoltajille painotetusta musiikista ja A2-kielivalinnoista

Tervetuloa Teams-infoon painotetun musiikin ja A2-kielten valinnasta tiistaina 16.1.2024 klo 17 alkaen tämän linkin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. Kolmannesta luokasta alkaen koulussamme on mahdollista opiskella painotettua musiikkia ja A2-kielinä espanjaa, ranskaa ja saksaa.

Hakuaika painotetun musiikin opetukseen on 22.1.-4.2. ja soveltuvuuskokeet pidetään helmikuussa. Myös A2-kielten valinta tehdään ennen hiihtolomaa. Tervetuloa kuulemaan lisää ko aineiden opettajilta info-illassa.

21.12.2023 Koulutulokkaiden infotilaisuus ja diat

Koulutulokkaiden infotilaisuus järjestetään tiistaina 9.1.2024 Teamsissa. Tilaisuus alkaa yhteisellä osuudella klo 17.30, minkä jälkeen 18.30 alkaa kaksikielisen suomi-englanti -opetuksen esittely
Osallistu infotilaisuuteen tällä Teams-linkillä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Voit katsoa koulutulokkaiden infotilaisuuden diat tästä linkistä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tilaisuus on tarkoitettu:

 • Poikkilaakson, Santahaminan ja Tahvonlahden ala-asteiden sekä Kruunuvuorenranan ja Laajasalon peruskoulun oppilaaksiottoalueilla asuville perheille
 • kaikille suomi-englanti kaksikielisestä opetuksesta kiinnostuneille helsinkiläisille.

Infossa kerromme koulun aloitukseen ja oppimiseen liittyviä asioita sekä vastaamme kysymyksiin. Teemoja ovat mm. vieraiden kielten opiskelu ja kieliohjelma, oppimisen tuki sekä aamu- ja iltapäivähoitoon hakeutuminen.

8.11.2023 Soveltuvuuskokeiden päivämäärät tuleville seitsemäsluokkalaisille

Musiikin soveltuvuuskoe tuleville seitsemäsluokkalaisille pidetään tiistaina 23.1.2024 klo 9.00 Ylätalon musiikkiluokassa (aulassa on paikalle opasteet). Soveltuvuuskokeeseen kuuluu musikaalisuustesti (Kai Karma) ja teoriakoe. Yksilökokeet pidetään keskiviikkoon 7.2. mennessä. Uusintakoe on torstaina 1.2. klo 13.00.​

Liikunnan soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 17.1.2024 Laajasalon peruskoulun tiloissa sekä tarvittaessa lähiliikuntapaikoilla.​ Kokeeseen ei tule erikseen kutsua!​ Kokoontuminen Ylätalon aulaan klo 8.30​ (osoite: Koulutanhua 1). Koe kestää koko päivän. ​
Oppilaalla tulee olla mukana sisäliikuntavarusteet: sisäpelikengät, urheiluhousut ja –paita, juomapullo sekä pitkähihaien paita odottelua varten (sekä oman lajin näyttöä varten väline)​. Päivän aikana ruokaillaan koulun ruokalassa. Soveltuvuuskokeen varapäivä on maanantaina 5.2.2024 klo 9.00. ​Lääkärintodistus toimitettava keskiviikkoon 17.1.2024 klo 8.30 mennessä (liikuntavamma, pakottava esteellisyys).

Katso videot soveltuvuuskokeessa suoritettavista testeistä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen 7. lk valintakoe järjestetään maanantaina 22.1.2024. Kokoontuminen Ylätalon aulassa (os. Koulutanhua 1) viimeistään klo 8.45. Koe alkaa klo 9.00 ja myöhästyneitä ei voida ottaa kokeeseen. Kokeessa tehdään erikseen englanninkielen ja suomenkielen osiot. Osioiden välissä on lyhyt tauko, jonka aikana voi syödä välipalaa. Mukaan kannattaa ottaa pientä välipalaa sekä juomista. Koe on ohi klo 12 mennessä. Päätökset valinnoista lähetetään 22.3.2023  huoltajille sähköisesti.​ Lääkärintodistuksella uusintakoe pidetään 31.1.​ Kokeessa testataan sekä suomen että englannin kielen taitoa.​ Koe on kirjallinen, siihen ei kuulu esim. haastatteluosiota​. Kokeessa testataan luetun ja kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista​. Kokeeseen ei voi valmistautua etukäteen, siihen ei ole etukäteismateriaalia vaan se testaa oppilaan sen hetkistä kielitaitoa.​ Koe tehdään siinä koulussa, joka on hakijan ensisijainen vaihtoehto​.

The entrance test for 7th grade is held on Monday, Jan 22nd, 2024. Please come to the 7-9 graders' lobby (Koulutanhua 1) at 8.45 am the latest. The test starts at 9.00 and we cannot allow the late comers to attend. Results are sent via e-mail on 22.3.​ In case of illness, TMU on 31.1.(with a doctor’s certificate)​. The test has two parts: There will be a small break between the two separate language tests. Please, bring along a small snack and something to drink, to be enjoyed during that break. The test is over by 12.00. The test is a written test including reading and listening comprehension and writing.​ The aim is to test the language skills at the time the test is taken. The test is taken at the 1st choise school, the points are taken into account at all other schools with the same test.​

8.11.2023 Tallenne ja diaesitys tulevien seitsemäsluokkalaisten infotilaisuudesta

Laajasalon peruskoulun infotilaisuuden tallenne tuleville seitsemäsluokkalaisille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on nyt katsottavissa. Täältä löydät infotilaisuuden diat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

25.10.2023 Info-tilaisuus tuleville seitsemäsluokkalaisille

Tervetuloa tulevien 7. luokkalaisten Teams-infoon tiistaina 7.11. klo 17 alkaen tämän linkin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. Kerromme hakeutumisesta yleisesti,  sekä painotetun musiikin, liikunnan ja kaksikielisen suomi-englanti opetuksen soveltuvuuskokeista Laajasalon peruskoulussa ja muissa Helsingin kaupungin peruskouluissa. Ilmoittautumis- ja hakuaika on jo 20.11.-3.12., joten toivottavasti mahdollisimman moni oppilas ja huoltaja pääsee mukaan infoon.

18.8.2023 Laajasalon peruskoulun lukuvuositiedote 2023-2024

Laajasalon peruskoulun lukuvuositiedote(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on julkaistu.

7.8.2023 Koulut alkavat torstaina 10.8.

Laajasalon peruskoulussa koulu alkaa porrastetusti to 10.8. seuraavasti:

klo 9.00 (luokat 2-7)
klo 9.30 (1. luokat)
klo 10 (luokat 8-9)

Koulupäivä päättyy kaikilla oppilailla klo 12.30.

27.4.2023 Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta

Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta

Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan samalla sivulla perjantaina 5.5.
Hakuaika on 8.5.-30.7.2023
Valintakoe järjestetään pe 4.8. keskitetysti ja kutsu siihen lähetetään määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Luokille 2.-6. voivat hakeutua kaikki oppilaat, etusija annetaan helsinkiläisille hakijoille. Luokille 1. ja 7. voivat hakeutua vain talven haun jälkeen muulta Helsinkiin muuttaneet.

Laajasalon peruskoulussa on lukuvuonna 2023-2024 vapaita paikkoja seuraavasti:
1.lk -
2.lk 2
3.lk 1
4.lk 1
5.lk 1
7.lk -

Opetusta järjestetään Laajasalon peruskoulussa lukuvuonna 2023-2024 luokilla 1.-5. sekä 7.

Lisätietoja:
Laajasalon peruskoulun kaksikielisen opetuksen koordinaattori Tiia Thurén, tiia.thuren@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Kesän aikana keskistetysti: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 76965 tai: koulutusneuvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 44986

30.3.2023 Tiedote oppilaaksiottoalueen muutoksista

Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueissa tapahtuu muutoksia 1.8.2023 alkaen. Lisätietoa ja oppilasottoalueiden uudet rajat löydät TÄÄLTÄ.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Alatalon lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Ylätalon lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Noudatamme koulussamme seuraavia järjestyssääntöjä:

 • Käyttäydymme ystävällisesti ja huomaavaisesti.
 • Emme kiusaa emmekä osallistu kiusaamiseen.
 • Emme syrji emmekä osallistu syrjimiseen.
 • Noudatamme aikuisten antamia ohjeita ja aikatauluja.
 • Huolehdimme yhteisistä työvälineistä ja -ympäristöstä.
 • Annamme työrauhan kaikille.
 • Toimimme turvallisesti välitunneilla.
 • Koulun alueelta poistutaan vain aikuisen luvalla.
 • Käytämme mobiililaitteita asiallisesti ja häiritsemättä.
 • Ruokailemme rauhallisesti, siististi ja terveellisesti.
 • Vaalimme oppimisen iloa ja hyvää ilmapiiriä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Laajasalon peruskoulu

Pääkoulu (Ylätalo, luokat 6. – 9.)
Koulutanhua 1, 00840 Helsinki
PL 84301, 00099 Helsingin kaupunki

Sivukoulu (Alatalo, luokat 1. – 5.)
Holmanmoisionpolku 1, 00840 Helsinki
PL 84302, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteerit 

Kiia Kairamaa
Alatalo, luokka-asteet 1-5
koulusihteeri.laajasalonpk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
09 310 80786(Linkki aloittaa puhelun) ja 040 334 8186(Linkki aloittaa puhelun)

Arja Nykänen
Ylätalo, luokka-asteet 6-9
koulusihteeri.laajasalonpk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
09 310 82994(Linkki aloittaa puhelun) ja 040 334 8655(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Minna Laulajainen
Ylätalo, luokka-asteet 6-9
koulusihteeri.laajasalonpk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
09 310 26033(Linkki aloittaa puhelun)

Kansliassa käsitellään mm. wilma-tunnuksia, oppilastietoja, osoitteita, tilastoja, tulosteita, matkalippuasioita, taksikuljetuksia ja muita tiedon välitykseen liittyviä asioita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Marja Riitta Rautaparta
09 310 80785(Linkki aloittaa puhelun)
marja.rautaparta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Virka-apulaisrehtorit

Janne Pellikka
040 621 2880(Linkki aloittaa puhelun)
janne.pellikka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Lilli Härkönen 
09 310 32440(Linkki aloittaa puhelun)
lilli.harkonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluvalmentaja

Päivi Kiuru
040 336 1053(Linkki aloittaa puhelun)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Paula Tyrväinen
ptyrvainen@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajienhuone

09 310 80787(Linkki aloittaa puhelun) (Alatalo)
09 310 80499(Linkki aloittaa puhelun) (Ylätalo)
(älä jätä numeroihin viestiä)

Kohdevastaava

040 121 7532(Linkki aloittaa puhelun)
kv.laajasalo@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola    

Alatalo
09 310 80428(Linkki aloittaa puhelun)

Ylätalo
09 310 82681(Linkki aloittaa puhelun)

Opettajienhuone
puh. 09 310 80787 (Alatalo)
puh. 09 310 80499 (Ylätalo)

Luokanopettajat

Alatalo

1A Krisse Munck
1B Tiia Thurén
1C Paula Kebe
1DE Jasmin Lindqvist ja Marjut Kulmakorpi (Paula Saloheimo)
1-3 Janika Ristanen
2A Johanna Riihelä
2B Janika Eriksson-Sürel
2C Anna-Riikka Kiesi
2DE Samuel Koski ja Minja Mäkinen
3A Hanna Savola
3B Charlotte Star
3C Kaisa Kankkunen
3D Riikka Alakoski
4AC Hanna Tyyskä ja Veera Ruuska
4B Liisa Lahtela
4D Iris Lauritsalo
4-6 Maarit Heinonen
5A Wille Riihelä
5B Leo Lintumäki
5C Antti Mikkonen
5D Niko Aaltonen
6A Tomi Asuintupa
6B Roosa Suontama (Valtteri Veijanen)
6C Jonna Lehtinen
6D Pihla Pelkonen

Ylätalo

6-9 Markus Rossi ja Iiro Oksanen
7A Sanna Kolkka
7B Elina Arala
7C Minna Vartiainen
7D Niika Malm
7E Marianne Koppatz
7F Kasperi Halme
7G Heidi Nokelainen
8A Pentti Huttu
8B Sampo Mustonen
8C Sanna Takala
8D Marjo Tuomi
8E Riitta Mustonen
8F Hanna Tölli
8G Kirsi Kämäräinen
8H Essi Suomalainen
9A Nina Toivonen-Kiili
9B Lotta Jokipaltio-Hari
9C Maritta Paakkinen
9D Aila Leppikangas
9E Viveca Saarikoski
9F Tiina Taristo
9G Vilma Kotola (Timo Auvinen)

Muut opettajat

Olga Apilo S2, saksa
Eija Autio en 
Isabel Granados Hidalgo es (oma ai)
Jenni Honkaluoma mu
Heli-Maija Jussila sa, en
Maria Kontioinen ai
Kari Kukko li
Veikko Laatikainen ma
Riitta Mustonen ko, tt
Pertti Pasanen en
Pirjo Puhakka en
Ilkka Saarikoski mu
Joonas Suortti fy, ma
Jonna Tiljander ko, t

Erityisopetus ja tukiopetus

Emmi Peltola  puh. 09 310 32320 ja 040 809 6791
Laura Ahola puh. 09 310 35357  ja 040 357 7752
Milli Kontkanen puh. 040 83 55 216
Annelise Kainulainen puh. 09 310 22055 ja 040 8393611
Meritta Mattila puh. 09 310 21771 tai 040 708 2833 

Koulunkäyntiavustajat

Aurora Belegu
Merja Korhonen
Divya Padmaja Kumari
Naznin Chowdhury
Petra Tarri 

Opinto-ohjaajat

Matias Aaltonen
puh. 09 310 82 680 tai 050 345 8195
matias.aaltonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Pia Kievari
puh. 09 310 26 715 tai 040 718 7480
pia.kievari@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

 

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:  

Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille: FunAction(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille: OperaatioPulssi! itä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Nuorten Helsinki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Harrastukset (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja
Paula Tyrväinen, p.tyrvainen@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
varajäsen Mia Tarvainen

Varapuheenjohtaja
Arja Muhonen, varajäsen Tatiana Chernysova

Johanna Laaja, varajäsen Sari Viljanen
Rope Sidebras, varajäsen Laura Kettunen
Lauri Thurén, varajäsen  Tero Tolonen

Opettajat
Wille Riihelä, varajäsen Tomi Asuintupa
Pia Kievari, varajäsen Lotta Jokipaltio-Hari

Henkilökunta
Kiia Kairamaa, varajäsen Meeri Tanner

Kokousaika 13.3.2024

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika ke 29.3.2023

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika ti 3.10.2023 klo 17.30-19.35

Kokouksen pöytäkirja pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika 31.5.2023

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Laajasalon peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Koulutanhua 1, 00840 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolin kannalta ahdas hissi, jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.