Laajasalon peruskoulu

Laajasalon peruskoulu sijaitsee Laajasalon saaren ytimessä. Koulussamme on 1.-9. luokat. Lukuvuonna 2022-2023 oppilaita on noin 1000.
Laajasalon peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Koulutanhua 1, 00840 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
englanti suomi
PL 84301, 00099 Helsingin kaupunki

Koulussamme annetaan oppilaslähtöistä laadukasta perusopetusta. Koulumme toimii kahdessa toimipisteessä, joissa on yhteensä noin 1045 oppilasta. Lukuvuonna 2023-2024 koulussamme on yleisopetusluokkien lisäksi neljä  pienryhmää. 

Koulun painotetun musiikin opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella 2. ja 6. luokalla vuosittain. Syksystä 2016 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut mahdollista opiskella liikuntapainotteisesti 7.–9.-luokilla. Vuodesta 2019 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut myös laajamittaista kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta.

Laajasalon alakoulun kanssa samoissa tiloissa toimii myös kaksi esikouluryhmää ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton iltapäiväkerho.

Lentoon Laajikasta — ilo, luovuus, arvostus, ystävyys.

koulumme toiminta-ajatus

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Alakoulussa jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.-9. luokilla osa opiskeltavista oppiaineista voi vaihtua jakson vaihtuessa. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa.

Yhteisten aineiden lisäksi peruskoulussa opiskellaan ilmiökokonaisuuksia. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Oppilaat saavat koulusta käyttöönsä maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee. Lisäksi oppilas voi käyttää huoltajan vastuulla omia digilaitteita opiskeluun.

Koulun painotetun musiikin opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella 2. ja 6. luokalla vuosittain. Syksystä 2016 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut mahdollista opiskella liikuntapainotteisesti 7.–9.-luokilla. Vuodesta 2019 alkaen Laajasalon peruskoulussa on ollut myös laajamittaista kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta.

Laajasalon alakoulun kanssa samoissa tiloissa toimii myös kaksi esikouluryhmää ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton iltapäiväkerho.

Laajasalon peruskoulun oppilashuollon esittely.

Laajasalon peruskoulun suunnittelussa on pyritty huomioimaan esteetön liikkuminen, minkä vuoksi koulu soveltuu hyvin liikuntarajoitteisille oppilaille.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, venäjä

Kaksikielinen opetus Laajasalon peruskoulussa

Lukuvuonna 2023-2024 Laajasalon peruskoulussa on kaksikielistä opetusta luokilla 1-5 ja 7.

Luokilla 1-6 kaksikielisessä opetuksessa noin puolet opetuksesta on suomeksi ja puolet englanniksi. Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia. Luokilla 7-9 noin 25-50% opetuksesta on englannin kielellä.

Hakeutuminen luokalle 1

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia joko suomeksi tai englanniksi.

Soveltuvuuskokeet 1. luokalle järjestetään vuosittain helmikuussa. Ilmoittautuminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet ilmoittautumista varten julkaistaan koulun nettisivuilla tammikuun alussa. Soveltuvuuskoe tehdään huoltajan valinnan mukaan joko suomeksi tai englanniksi.
Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta ja hakeutumisesta annetaan koulutulokkaiden vanhempainillan yhteydessä 10.1.2023. Linkki vanhempainiltaan julkaistaan täällä.
Helsinkiin tammikuun jälkeen muuttaneilla ensimmäisen luokan aloittavilla koulutulokkailla on mahdollisuus hakea englanninkieliseen sekä kaksikieliseen perusopetukseen. Kaksikielisen opetuksen täydennyshaku järjestetään myös 2.-9. vuosiluokan oppilaille ja näille luokka-asteille voivat hakea kaikki helsinkiläiset oppilaat. Tieto mahdollisista vapaista paikoista julkaistaan opetusta tarjoavien koulujen kotisivuilla.

Hakeutuminen 7. luokalle

Laajasalon peruskoulussa kaksikielinen opetus 7. luokalla alkaa syksyllä 2023 ja siihen voivat pyrkiä kaikki helsinkiläiset oppilaat. Valintakoe järjestetään tammikuussa 2023. Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta ja valintakokeesta annetaan vanhempainillassa 8.11.2022. Linkki vanhempainiltaan julkaistaan täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.
Lisätietoja kaksikielisestä opetuksesta Laajasalon peruskoulussa antaa Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)).

The Bilingual Program at our school

Laajasalo Comprehensive school offers a bilingual program (Finnish-English). During the school year 2022-2023 bilingual program is offered in grades 1, 2, 3 and 4, growing further each year. Bilingual education in 7th grade will start in August 2023.

In grades 1-6 in the bilingual program about half of the instruction is given through Finnish and half in English, and languages are taught mainly through the content of other subjects. In grades 7-9, about 25%-50% of instruction is given in English.

Applying to Grade 1

Children wishing to enroll in the bilingual program must take an aptitude test either in Finnish or English.
The aptitude test is held annually in February. Signing up takes place at the same time with the general school sign up process. Instructions for signing up will be published on the school website in January. When signing up, the guardians choose whether the child takes the aptitude test in English or in Finnish.
Further information about bilingual education and applying is given in the parent's evening on January 10th. The link to the info evening will be published here closer to the date.
In case the family has moved to Helsinki after January, bilingual education first grade vacancies can be applied for in the supplementary application round. A supplementary application round for vacancies in grades 2-9 will be organised at the same time and is open for everyone residing in Helsinki.

Applyig to Grade 7

Bilingual education in 7th grade will start in August 2023. The aptitude test is held in January 2023.
Application is open to all students residing in Helsinki. Further information about the bilingual education and applying is given in the parents' evening on November 8th. The link to the info evening will be published here closer to the date.

Further information about applying can be found on Helsinki web page.
Further information about the bilingual program: Tiia Thurén (tiia.thuren@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))

Painotettu opetus

Laajasalon peruskoulussa on mahdollisuus opiskella painotetusti kolmannelta luokalta alkaen musiikkia ja 7. luokalta alkaen sekä musiikkia että liikuntaa. Painotetussa opetuksessa olevien oppilaiden kokonaistuntimäärä on sama kuin muilla. Musiikin painotuksessa kaupungin yhteinen soveltuvuuskoe järjestetään toisen ja kuudennen luokan keväällä; liikunnan painotuksen soveltuvuuskoe järjestetään 6. luokan keväällä.
 

Painotettu musiikki 7.-9. luokilla

Yläkoulun painotetussa musiikissa keskitytään yhteismusisointiin ja oppilaan oman muusikkouden kehittämiseen eriyttämällä. Erityinen painotus on musiikin luovassa tuottamisessa, jossa tutustutaan säveltämisen, sanoittamisen ja sovittamisen sekä äänitteen tekemisen perusteisiin. Esiintymiset koulun omissa ja musiikkiluokkien yhteisissä tapahtumissa ovat osa painotetun musiikin opiskelua. Lisäksi yhteistyötä koulun lähialueen toimijoiden ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan

Painotettu liikunta 7.-9.luokilla

Laajasalon peruskoulun liikuntaluokka kerää yhteen iloisia Fair Play –henkisiä nuoria. Laajasalon peruskoulu mahdollistaa urheilevalle nuorelle urheiluharrastusta tukevaa, monipuolista liikuntaa mm. Kasva Urheilijaksi- yleisvalmennuksen avulla. Liikuntaluokan oppilailla on liikuntaa luokka-asteesta ja valinnaisliikuntatuntien määrästä riippuen 3-9 tuntia viikossa.

Liikunnan pääpaino on monipuolisessa liikunnassa. Erityisesti maila- ja palloilupelit ovat suosittuja, mutta tarjoamme monipuolisesti myös eri perusliikuntamuotoja. Osallistamme ja kannustamme oppilaitamme liikuntatuntien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Koulumme liikuntatilojen lisäksi käytämme lähialueen liikuntapaikkoja: tekonurmikenttää, Laajasalon urheilupuiston jalkapallo-, koripallo- ja tenniskenttiä, Laajasalon palloiluhallia sekä talvisin tekojääkaukaloa. Lisäksi koulun lähimaasto tarjoaa merellistä luontomaisemaa iloon ja virkistykseen. Liikuntatuntien slogan: Ilon kautta!

Lisätietoa yhteistyöstä Pääkaupunkiseudun urhea-akatemian kanssa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

8.11.2023 Soveltuvuuskokeiden päivämäärät tuleville seitsemäsluokkalaisille

Musiikin soveltuvuuskoe pidetään tiistaina 23.1.2024 klo 9.00 Ylätalon musiikkiluokassa (aulassa on paikalle opasteet). Soveltuvuuskokeeseen kuuluu musikaalisuustesti (Kai Karma) ja teoriakoe. Yksilökokeet pidetään keskiviikkoon 7.2. mennessä. Uusintakoe on torstaina 1.2. klo 13.00.​

Liikunnan soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 17.1.2024 Laajasalon peruskoulun tiloissa sekä tarvittaessa lähiliikuntapaikoilla.​ Kokeeseen ei tule erikseen kutsua!​ Kokoontuminen Ylätalon aulaan klo 8.30​ (osoite: Koulutanhua 1). Koe kestää koko päivän. ​
Oppilaalla tulee olla mukana sisäliikuntavarusteet: sisäpelikengät, urheiluhousut ja –paita, juomapullo sekä pitkähihaien paita odottelua varten (sekä oman lajin näyttöä varten väline)​. Päivän aikana ruokaillaan koulun ruokalassa. Soveltuvuuskokeen varapäivä on maanantaina 5.2.2024 klo 9.00. ​Lääkärintodistus toimitettava keskiviikkoon 17.1.2024 klo 8.30 mennessä (liikuntavamma, pakottava esteellisyys).

Kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen valintakoe järjestetään maanantaina 22.1.2024 klo 9.00, päätökset valinnoista lähetetään 22.3.2023  huoltajille sähköisesti.​ Lääkärintodistuksella uusintakoe 31.1.​ Kokeessa testataan sekä suomen että englannin kielen taitoa.​ Englannin osuus kestää 90 min (aamupv) ja suomen osuus 60 min (iltapv)​. Ajat ilmoitetaan koulun nettisivuilla​. Koe on kirjallinen, siihen ei kuulu esim. haastatteluosiota​. Kokeessa testataan luetun ja kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista​. Kokeeseen ei voi valmistautua etukäteen, siihen ei ole etukäteismateriaalia vaan se testaa oppilaan sen hetkistä kielitaitoa.​ Koe tehdään siinä koulussa, joka on hakijan ensisijainen vaihtoehto​.

The entrance test is held on Jan 22nd, 2024. at 9am. Results are sent via e-mail on 22.3.​ In case of illness, TMU on 31.1.(with a doctor’s certificate)​. The test has two parts: English 90min (in the morning) and Finnish 60min (in the afternoon)​. Times will be posted on the school website. Written test including reading and listening comprehension and writing.​ The aim is to test the language skills at the time the test is taken. The test is taken at the 1st choise school, the points are taken into account at all other schools with the same test.​

8.11.2023 Tallenne ja diaesitys tulevien seitsemäsluokkalaisten infotilaisuudesta

Laajasalon peruskoulun infotilaisuuden tallenne tuleville seitsemäsluokkalaisille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on nyt katsottavissa. Täältä löydät infotilaisuuden diat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

25.10.2023 Info-tilaisuus tuleville seitsemäsluokkalaisille

Tervetuloa tulevien 7. luokkalaisten Teams-infoon tiistaina 7.11. klo 17 alkaen tämän linkin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. Kerromme hakeutumisesta yleisesti,  sekä painotetun musiikin, liikunnan ja kaksikielisen suomi-englanti opetuksen soveltuvuuskokeista Laajasalon peruskoulussa ja muissa Helsingin kaupungin peruskouluissa. Ilmoittautumis- ja hakuaika on jo 20.11.-3.12., joten toivottavasti mahdollisimman moni oppilas ja huoltaja pääsee mukaan infoon.

18.8.2023 Laajasalon peruskoulun lukuvuositiedote 2023-2024

Laajasalon peruskoulun lukuvuositiedote(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on julkaistu.

7.8.2023 Koulut alkavat torstaina 10.8.

Laajasalon peruskoulussa koulu alkaa porrastetusti to 10.8. seuraavasti:

klo 9.00 (luokat 2-7)
klo 9.30 (1. luokat)
klo 10 (luokat 8-9)

Koulupäivä päättyy kaikilla oppilailla klo 12.30.

27.4.2023 Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta

Tietoa kaksikielisen opetuksen täydennyshausta

Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan samalla sivulla perjantaina 5.5.
Hakuaika on 8.5.-30.7.2023
Valintakoe järjestetään pe 4.8. keskitetysti ja kutsu siihen lähetetään määräaikaan mennessä ilmoittautuneille.

Luokille 2.-6. voivat hakeutua kaikki oppilaat, etusija annetaan helsinkiläisille hakijoille. Luokille 1. ja 7. voivat hakeutua vain talven haun jälkeen muulta Helsinkiin muuttaneet.

Laajasalon peruskoulussa on lukuvuonna 2023-2024 vapaita paikkoja seuraavasti:
1.lk -
2.lk 2
3.lk 1
4.lk 1
5.lk 1
7.lk -

Opetusta järjestetään Laajasalon peruskoulussa lukuvuonna 2023-2024 luokilla 1.-5. sekä 7.

Lisätietoja:
Laajasalon peruskoulun kaksikielisen opetuksen koordinaattori Tiia Thurén, tiia.thuren@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Kesän aikana keskistetysti: eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 76965 tai: koulutusneuvonta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 44986

30.3.2023 Tiedote oppilaaksiottoalueen muutoksista

Kruunuvuorenrannan peruskoulun, Laajasalon peruskoulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun oppilaaksiottoalueissa tapahtuu muutoksia 1.8.2023 alkaen. Lisätietoa ja oppilasottoalueiden uudet rajat löydät TÄÄLTÄ.

12.1.2023 7. luokan kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe

7.luokan kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe ke 25.1. klo 9.00 ja 12.00. Koe järjestetään Alatalolla, os. Holmanmoisionpolku 1. Kokoontuminen klo 8.45 Alatalon sisäpihalla. Englannin kielen osio klo 9.00 kestää n. 90 min. Halutessaan hakija voi poistua väliajaksi koululta. Koululla järjestetään ruokailu ja tauko koululle jääville.
Suomen kielen osuus alkaa klo 12.00. Paikalla tulee olla klo 11.45.
Molempien osioiden suorittaminen vaaditaan kaksikieliseen opetukseen.
Sairaustapauksissa järjestetään uusintakoe myöhemmin niille, jotka ovat ilmoittaneet koululle sairastumisesta ennen kokeen alkua ja toimittavat päivätyn sairauslomatodistuksen.

7th grade bilingual education aptitude test on Wednesday, 25th January at 9.00 and 12.00. The test will be held at the lower school building, Holmanmoisionpolku 1, gathering in the inner courtyard. English test starts at 9.00, the applicant should be present at 8.45. The first part takes about 90min. A supervised break and lunch will be provided to those who stay at school between the tests.
The Finnish test starts at 12.00. The applicant should be present at 11.45.
Note, both English and Finnish tests are required for bilingual education.
A resit test will be organized later to those applicants who have informed the school about an illness before the beginning of the test and can present a medical certificate.
 

10.1.2023 Koulutulokkaiden suomi-englanti hakeutumislomake 

Koulutulokkaiden ilmoittautuminen on alkanut ja erikielisen ja painotetun opetuksen sähköinen ilmoittautumislomake ohjeineen löytyy kaupungin sivuilta: Ilmoittautuminen
 

Soveltuvuuskoe kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle järjestetään to 2.2. klo 9.00. Ennakkoilmoittautuminen on pakollista, erillistä kutsua ei lähetetä. Paikalla os. Holmanmoisionpolku 1 tulee olla klo 8.40. Uusintakoe järjestetään sairauslomatodistuksen perusteella tarpeen mukaan. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen https://lomake.hel.fi/1-lk-valintakoe(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

The aptitude test for the bilingual program 1st grade will be held on 2.2. at 9.00. Note, the aptitude test begins at 9.00 and those attending should be present by 8.40 at Holmanmoisionpolku 1. In case of an illness, a resit test will be organinized to those with a medical certificate. Enrollment by 29.1. is mandatory, there will be no invitation. You can find the application form through this link: https://lomake.hel.fi/1-grade-aptitude-test(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Alatalon lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Ylätalon lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Noudatamme koulussamme seuraavia järjestyssääntöjä:

 • Käyttäydymme ystävällisesti ja huomaavaisesti.
 • Emme kiusaa emmekä osallistu kiusaamiseen.
 • Emme syrji emmekä osallistu syrjimiseen.
 • Noudatamme aikuisten antamia ohjeita ja aikatauluja.
 • Huolehdimme yhteisistä työvälineistä ja -ympäristöstä.
 • Annamme työrauhan kaikille.
 • Toimimme turvallisesti välitunneilla.
 • Koulun alueelta poistutaan vain aikuisen luvalla.
 • Käytämme mobiililaitteita asiallisesti ja häiritsemättä.
 • Ruokailemme rauhallisesti, siististi ja terveellisesti.
 • Vaalimme oppimisen iloa ja hyvää ilmapiiriä.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Laajasalon peruskoulu

Pääkoulu (Ylätalo, luokat 6. – 9.)
Koulutanhua 1, 00840 Helsinki
PL 84301, 00099 Helsingin kaupunki

Sivukoulu (Alatalo, luokat 1. – 5.)
Holmanmoisionpolku 1, 00840 Helsinki
PL 84302, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteerit 

Ida Savander
Alatalo, luokka-asteet 1-5
koulusihteeri.laajasalonpk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puh. 09 310 80786 ja 040 334 8186

Lauramaaria Matinvesi
Ylätalo, luokka-asteet 6-9
koulusihteeri.laajasalonpk@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
puh. 09 310 86744

Kansliassa käsitellään mm. wilma-tunnuksia, oppilastietoja, osoitteita, tilastoja, tulosteita, matkalippuasioita, taksikuljetuksia ja muita tiedon välitykseen liittyviä asioita. Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Marja Riitta Rautaparta
puh. 09 310 80785
marja.rautaparta(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtorit

Janne Pellikka
puh. 040 621 2880
janne.pellikka(at)hel.fi

Lilli Härkönen 
puh. 09 310 32440
lilli.harkonen(at)hel.fi

Kouluvalmentaja

Päivi Kiuru
puh. 040 336 1053

Johtokunnan puheenjohtaja 

Paula Tyrväinen
ptyrvainen(at)gmail.com

Opettajienhuone

puh. 09 310 80787 (Alatalo)
puh. 09 310 80499 (Ylätalo)
(älä jätä numeroihin viestiä)

Kohdevastaava

puh. 040 121 7532
kv.laajasalo@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola    

Alatalo
puh. 09 310 80428

Ylätalo
Puh. 09 310 82681

Opettajienhuone
puh. 09 310 80787 (Alatalo)
puh. 09 310 80499 (Ylätalo)

Luokanopettajat

Alatalo

1A Krisse Munck
1B Tiia Thurén
1C Paula Kebe
1DE Jasmin Lindqvist ja Marjut Kulmakorpi (Paula Saloheimo)
1-3 Janika Ristanen
2A Johanna Riihelä
2B Janika Eriksson-Sürel
2C Anna-Riikka Kiesi
2DE Samuel Koski ja Minja Mäkinen
3A Hanna Savola
3B Charlotte Star
3C Kaisa Kankkunen
3D Riikka Alakoski
4AC Hanna Tyyskä ja Veera Ruuska
4B Liisa Lahtela
4D Iris Lauritsalo
4-6 Maarit Heinonen
5A Wille Riihelä
5B Leo Lintumäki
5C Antti Mikkonen
5D Niko Aaltonen
6A Tomi Asuintupa
6B Roosa Suontama (Valtteri Veijanen)
6C Jonna Lehtinen
6D Pihla Pelkonen

Ylätalo

6-9 Markus Rossi ja Iiro Oksanen
7A Sanna Kolkka
7B Elina Arala
7C Minna Vartiainen
7D Niika Malm
7E Marianne Koppatz
7F Kasperi Halme
7G Heidi Nokelainen
8A Pentti Huttu
8B Sampo Mustonen
8C Sanna Takala
8D Marjo Tuomi
8E Riitta Mustonen
8F Hanna Tölli
8G Kirsi Kämäräinen
8H Essi Suomalainen
9A Nina Toivonen-Kiili
9B Lotta Jokipaltio-Hari
9C Maritta Paakkinen
9D Aila Leppikangas
9E Viveca Saarikoski
9F Tiina Taristo
9G Vilma Kotola (Timo Auvinen)

Erityisopetus ja tukiopetus
Emmi Peltola  (p. 09 310 32320 ja 040 809 6791)
Laura Ahola
Milli Kontkanen (p. 040 83 55 216)
Annelise Kainulainen (p. 09 310 22055 ja 040 8393611)
Meritta Mattila (p. 09 310 21771 tai 040 708 2833)
 

Koulunkäyntiavustajat

Aurora Belegu
Merja Korhonen
Divya Padmaja Kumari
Naznin Chowdhury
Petra Tarri
 

Opinto-ohjaajat

Matias Aaltonen
puh. 09 310 82 680 tai 050 345 8195
matias.aaltonen(at)edu.hel.fi

Pia Kievari
puh. 09 310 26 715 tai 040 718 7480
pia.kievari(at)edu.hel.fi

Koulukuraattori

Ylätalo Patrick Ahlstrand
puh. 09 310 71890 tai 050 401 3348
patrick.ahlstrand(at)hel.fi

Alatalo Isra Hamdon (Lassi Myllärin sijainen 31.12. saakka)
puh. 09 310 25901 tai  0401416360
isra.hamdon(at)hel.fi

Terveydenhoitaja

Seija Salo (Ylätalo) luokat 6.-9.
puh.09 310 76123 tai 050 310 5635 

Mira Kettunen (Alatalo) luokat 1.-5.
puh. 09 310 68514 tai 040 1620 750

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 

Harrastukset jatkuvat keväällä 15.1.24 alkavalla viikolla.

Keskiviikko   

Ruoanlaittoharrastus (3.-6.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.45-16.15 

Paikka: Kotitalousluokassa 

Haluatko oppia tekemään suolaisia ja makeita herkkuja? Ryhmässä kokataan ja leivotaan yhdessä sekä opitaan ruoanlaitosta. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: HNNKY / Harrastamisen Suomen malli 

 

Partiotaidot, 3.-6.lk 

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.30-15.30 (6.9. alkaen) 

Paikka: Luokassa xx 

Partiossa tehdään aina erilaisia kiinnostavia asioita, esimerkiksi: valmistetaan retkiruokaa, opitaan selviytymään erilaisissa haastavissa tilanteissa, opitaan ensiaputaitoja, tutustutaan jokamiehenoikeuksiin, tehdään rastikiertoa, keksitään hyviä tekoja toisille ihmisille, tutustutaan lähiympäristön luontoon ja joka kerta leikitään ja pelataan. Parasta on aina vaihtuva ohjelma ja erilaiset teemat, joihin osallistujat voivat myös itse vaikuttaa. Jokaisella harrastuskerralla on uusi mielenkiintoinen teema. Tule seikkailemaan Partioon! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu partiotaitoihin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: helka.korkko@leiri.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Leirikesä / Harrastamisen Suomen malli 

 

 

Perjantai 

Elokuva (3.-6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 14.30-16 

Paikka: Luokassa xx 

Elokuva-tunneilla tutustutaan elokuvan perusteisiin. Tunneilla opetellaan muun muassa käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia. Tunneilla voidaan katsoa elokuvia opiskellen aihetta niiden kautta.  
Lisäksi toiminnassamme tehdään koulukiusaamista ja syrjintää ennaltaehkäisevää työtä keskittymällä etenkin yhteisöllisyyden kehittämiseen ja nuorilähtöiseen ryhmätoimintaan.  
Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Jenna Laine, p. 040-1435557 (ma ja pe klo 8-10, ti-to klo 10-12), s-posti: koordinaattori@breakthefight.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Break the Fight / Harrastamisen Suomen malli 

  

Parkour (3.-6.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 16-17 

Paikka: Ylätalon liikuntasalissa  

Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden. 
Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, koulu, luokka-aste, harrastajan yhteystiedot (numero), sukupuoli: tyttö/poika/muu. Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puh.nro, muuta huomioitavaa 

Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli 

 

 

Yläkoulu 

Keskiviikko 

 

 

Historiaklubi (6.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.30-16.30 

Paikka: Satumaanpolku 2 luokka 106 

Koulun oma Historiaklubi alkaa! 

Tule mukaan aikamatkailemaan ja tutustumaan oman kotiseudun historiaan ja muutenkin jänniin vaiheisiin historiassa ja vanhoina aikoina. Aikamatkailu-historiaharrastuksessa ohjelma suunnitellaan yhdessä ohjaajan kanssa. Harrastuksessa myös askarrellaan ja kuvataiteillaan sekä voidaan tehdä pieniä retkiä. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu historiaklubiin tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätiedot: tuuli.laakso@kulttuuriperintokasvatus.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

 

Torstai 

 

Koripallo tytöt 6.-9.lk  

Aika: Torstaisin klo 14.30-15.30 (7.9. alkaen)  

Paikka: Roihuvuorentien liikuntasalissa  

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. 

Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat.  

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tyttöjen korisryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: mikko.pentti@wb-pantterit.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli  

 

Koripallo pojat 6.-9.lk  

Aika: Torstaisin klo 15.30-16.30 (7.9. alkaen)  

Paikka: Roihuvuorentien liikuntasalissa  

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. 

Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat.  

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu poikien korisryhmään tästä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: mikko.pentti@wb-pantterit.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja
Paula Tyrväinen, p.tyrvainen@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
varajäsen Mia Tarvainen

Varapuheenjohtaja
Arja Muhonen, varajäsen Tatiana Chernysova

Johanna Laaja, varajäsen Sari Viljanen
Rope Sidebras, varajäsen Laura Kettunen
Lauri Thurén, varajäsen  Tero Tolonen

Opettajat
Wille Riihelä, varajäsen Tomi Asuintupa
Pia Kievari, varajäsen Lotta Jokipaltio-Hari

Henkilökunta
Kiia Kairamaa, varajäsen Meeri Tanner

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika ti 3.10.2023 klo 17.30-19.35

Kokouksen pöytäkirja pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Laajasalon peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulusihteeri
Ida Savander
+358 9 310 80786
ida.savander@hel.fi

Koulusihteeri
Lauramaaria Matinvesi
+358 9 310 86744
lauramaaria.matinvesi@hel.fi

Rehtori
Marja Riitta Rautaparta
+358 9 310 80785
marja.rautaparta@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Janne Pellikka
janne.pellikka@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Lilli Härkönen
+358 9 310 32440
lilli.harkonen@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti, ranska, ruotsi
englanti, espanja, ranska, saksa
ruotsi
espanja, venäjä
Kaksikielinen opetus
suomi-englanti
Painotettu opetus
musiikki
musiikki, liikunta

Tarjolla sali

Sijainti

Koulutanhua 1, 00840 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolin kannalta ahdas hissi, jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.