Uppsägning av förskoleplats

Du kan redigera en ansökan som du lämnat in i e-tjänsten Asti (Länk leder till extern tjänst)så länge som dess status är i behandling. Du ser ansökans status på Asti framsida när du har lämnat in din ansökan. Om du vill tacka nej till platsen efter att ditt barn anvisats en förskoleplats, kan du kontakta daghemsföreståndaren. Om du vill ändra ansökan om förskoleundervisning som du lämnat in i pappersform, kontakta servicehandledningen eller det privata daghemmet där ditt barn har anvisats en plats.