Pitäjänmäen peruskoulu

Pitäjänmäessä sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Pitäjänmäen peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Viinenkuja 6 A, 00370 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 37302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Henna Nurmi
+358 9 310 72179
henna.nurmi@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Risto Hänninen
+358 9 310 86543
risto.hanninen@edu.hel.fi

Apulaisrehtori
Sari Tapojärvi
+358 9 310 80947
sari.tapojarvi@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Anne Tapiovaara
+358 9 310 80938
anne.tapiovaara@hel.fi

Rehtori
Outi Hokkanen
+358 9 310 82007
outi.hokkanen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti
ruotsi, saksa
ruotsi
espanja, saksa

Painotettu opetus

tanssi, liike ja ilmaisu

Tarjolla auditorio ja sali

Pitäjänmäen peruskoululla on pitkät perinteet alueen lähikouluna. Koulussamme voi opiskella seitsemänneltä luokalta alkaen tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa. Perusopetuksen luokka-asteiden 1-9 lisäksi koulussamme on kuulovammaisten erityisluokkia sekä lähipalvelun erityisluokkia. Oppilaita koulussamme on noin 500.

Meidän koulu - ajassa eläen ja yhdessä ilolla oppien! 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti oppimisen tukena.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussamme voi opiskella seitsemänneltä luokalta alkaen Tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa. Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeen kautta.

Koulumme opetuksessa ja oppimisessa painottuvat yhdessä tekeminen ja positiivinen ilmapiiri. Tämä näkyy mm. vahvassa juhlakulttuurissamme.  

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti. 7. luokkalaiset opiskelevat tietotekniikan ”ajokortin, jonka jälkeen oppilaalla on henkilökohtainen läppäri käytössä koko yläkoulun ajan. 

Meillä on aktiivinen oppilaskunta ja tukioppilastoiminta on hyvin vilkasta. Oppilaat järjestävät vuosittain yhdessä koulun henkilökunnan kanssa juhlia ja erilaisia tapahtumia.  

Helsinkiläisissä kouluissa on käynnistetty yhtenäinen kiusaamisen vastainen ohjelma. Sille on annettu nimeksi KVO13. Meidän koulussa toteutetaan Hyvää Mieltä Pitskussa -ohjelmaa, joka sisältää tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua sekä toimintamallit kiusaamiseen puuttumiseen. 

Koulu toimii tiiviissä yhteistyössä alueen koulujen, nuorisotyön ja seurakunnan sekä paikallisten järjestöjen kanssa. Koulussa on opetusharjoittelijoita mm. Sibelius-Akatemiasta sekä koulumaailmaan työllistyviä toisen asteen opiskelijoita harjoitusjaksoillaan. 

Koulukiinteistöt palvelevat alueen asukkaita ja toimijoita myös koulun toiminnan ulkopuolella iltaisin. Esimerkiksi musiikkiopisto ja eri seurat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia koulun tiloissa. 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ruotsi, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, saksa

Painotettu opetus

Koulussamme on 7. luokalta alkaen Tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa, johon haetaan erillisellä valintakokeella. Painotuksen opetuksessa korostamme toiminnallisuutta, ilmiöpohjaisuutta, vuorovaikutusta sekä käytännön taitojen ja tietojen soveltamista.

Painotuksessa voi siis tanssin lisäksi tai sijaan erikoistua muuhunkin ilmaisuun ja viestintään – oman kiinnostuksen mukaan. Painotuksen valikoimaan kuuluvat esimerkiksi seuraavat kurssit: ympäristö ja tanssi, draama, liikkuva kuva, kuvataide ja lavastus, musiikki sekä esitystekniikka.

Pääajatuksena on tutustua monipuolisesti erilaisiin ilmaisullisiin lyhytkursseihin 7. luokalla. Luokilla 8-9 oppilaalla on mahdollisuus valita painotuksen kursseja, joihin hän syventyy ja erikoistuu. Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaan ilmaisua sekä tuetaan draamallisia taipumuksia. 

Painotettuun opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella, joka järjestetään vuosittain tammikuussa. Siinä arvioidaan hakijan liikunnallisia, musiikillisia ja tanssillisia valmiuksia sekä kykyä omaksua sanallisia ja liikkeellisiä ohjeita. Soveltuvuuskokeessa voidaan antaa tehtäviä liittyen myös muihin taideaineisiin. Aikaisempaa kokemusta ilmaisuaineista ei tarvitse välttämättä olla. 

Pitäjänmäen peruskoulun Tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksen

 • valintakoe on tiistaina 30.1.2024 klo 9.00 ja
 • uusintakoe torstaina 8.2.2024 klo 13.00.

Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Jos oppilas on sairaana valintakoepäivänä, hän voi osallistua uusintakokeeseen. Oppilaan/huoltajan tulee ilmoittaa sähköpostilla rehtorille sairaudesta ennen valintakokeen alkua ja toimittaa koululle (rehtori/koulusihteeri) lääkärintodistus.

Lämpimästi tervetuloa valintakokeeseen!

Lukuvuosi 2024–2025 alkaa torstaina 8.8.2024 klo 9.00.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA PITÄJÄNMÄEN PERUSKOULUUN SEKÄ UUDET ETTÄ NYKYISET OPPILAAT!

Sitä ennen Pitskun koulun väki toivottaa kaikille oikein mukavaa kesää!

 

TULEVA 7.-LUOKKALAINEN - Tervetuloa Pitäjänmäen peruskoulun tutustumisaamuun!

TULEVIEN 7. LUOKAN OPPILAIDEN TUTUSTUMISAAMU ON KESKIVIIKKONA 22.5.-24 KLO 8.15-9.45, os. Turkismiehenpolku 2 / urheilukenttä

Mitä tutustumisaamuna tehdään

Kokoonnumme koulun välittömässä läheisyydessä olevalle urheilukentälle, jossa rehtori toivottaa ensin tervetulleeksi ja sen jälkeen luokanvalvojat pyytävät teidät luokkatunnusten mukaisiin ryhmiin.
Tukioppilaat ryhmäyttävät teitä luokittain urheilukentällä (rankkasateen sattuessa koulun liikuntasaleissa). Muista siis säänmukainen varustautuminen, koska tihkusateella olemme ulkona!  
Tämän jälkeen tukioppilaat ja luokanvalvojat esittelevät teille kouluamme.  
Yleisopetuksen ryhmissä meillä on kussakin kaksi luokanvalvojaa ja pienryhmissä kussakin yksi. Tutustumisaamun lopuksi kokoonnutte vielä luokanvalvojien johdolla luokkaan, jossa on aikaa myös pienelle juttutuokiolle.

Tutustumispäivä päättyy viimeistään klo 9.45. Sen jälkeen palaat itsenäisesti omaan kouluusi jatkamaan koulupäivää.

Tutustumispäivänä meillä ei ole ohjelmaa huoltajille. Huoltajat tapaamme syksyn vanhempainillassa.

Muuta

Toivomme, että jokainen muistaa kertoa omalle opettajalleen siitä, että on tutustumispäivän takia poissa aamulla. Koulumme omien oppilaiden kohdalla tämä jo tiedetäänkin.

Tutustumispäivän myötä mahdollinen koulunaloitukseen liittyvä jännitys uudessa koulussa tai uudessa ryhmässä vähenee. Toivomme kovasti kaikkien pääsevän paikalle. Jos oppilas ei pääse tutustumispäivään mukaan, toivomme siitä ilmoitusta rehtorin sähköpostiin.

Matkakorttihakemus  

Oppilas voi saada HSL:n matkakortin, jos oppilas täyttää hakukriteerit.  
Oppilas voi saada matkakortin, jos hänen koulumatkansa on vuosiluokilla 7–9 vähintään 3 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatka mitataan HSL:n kevyen liikenteen reittioppaalla, asetuksilla kävely ja suorin reitti ilman painotuksia.  

HSL:n matkakortti myönnetään yleensä oman oppilaaksiottoalueen mukaiseen kouluun tai oppilaalle osoitettuun kouluun (esim. erityisluokkamuotoinen opetus). Avustuksen voi saada myös soveltuvuuskoepainotuksen perusteella. Poikkeus: Toiselta paikkakunnalta tuleva oppilas ei voi saada kunnan kustantamaa HSL-lippua. 

Ensisijainen avustusmuoto on HSL:n koululaislippu. Niille oppilaille, jotka eivät selviydy koulumatkastaan julkisilla liikennevälineillä tai kävellen, voidaan myöntää erityiskuljetus erillisen hakemuksen ja asiantuntijalausunnon perusteella.  

Hakemuslomakkeita saa:  

Koulumatka-avustushakemus, pdf

tai

koulusihteeriltämme Anne Tapiovaaralta anne.tapiovaara@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Lämpimästi tervetuloa oppilaat!

Outi -rehtori sekä luokanvalvojat Risto, Sanna, Tanja, Jussi, Olli-Pekka, Pia, Päivi, Tinja, Kea ja tukioppilaat sekä heidän vastuuopettaja Jenna sekä kouluvalmentaja Hanna-Kaisa

 

TERVETULOA TUTUSTUMISHETKEEN tuleva Pitäjänmäen peruskoulun ekaluokkalainen!

PITÄJÄNMÄEN PERUSKOULUUN TULEVIEN EKALUOKKALAISTEN TUTUSTUMISHETKI ON TIISTAINA 14.5.2024 KLO 8.15-9.30, Pitäjänmäen peruskoulu, Viinenkuja 6.

Kokoonnumme alakoulun sisäpihalla klo 8.15.  
Tutustumishetken aluksi rehtori toivottaa erityisesti tulevat 1. luokkalaiset tervetulleiksi. Esittelemme koulun sekä Nuoli-puiston iltapäivätoiminnan aikuiset.

Koulutulokkaiden ohjelma:

 • Opettajat jakavat koulutulokkaat alustaviin ryhmiin. Viralliset A- ja B- luokat muodostetaan vasta elo-syyskuussa 2024.
 • Lapset menevät koulun aikuisten johdolla luokkiin tekemään muutaman tehtävän.
 • Lapset tutustuvat koulun ravintolasaliin ja saavat siellä mehua ja keksiä.

Rehtori pitää saman aikaan tilaisuuden vanhemmille B-talon auditoriossa!

Ohjeita vanhemmille:

 • Vanhemmat saattavat ja hakevat lapsensa.  
 • Vanhemmille on rehtorin vetämä oma tilaisuus B-talon auditoriossa n. klo 8.30 – 9.20. Paikalla on sekä opiskeluhuollon työntekijöitä että Nuoli-puiston työntekijä. Menemme auditorioon yhdessä.
 • Auditorio-tilaisuuden jälkeen menemme alakoulun välituntipihalle ottamaan lapset vastaan.
 • Jos tarvitsette paikalle viittomakielen tulkin, niin laitattehan sähköpostia viittomakielen tulkillemme Julia Engmanille, julia.engman@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) viimeistään pe 11.5.24 klo 14.00 mennessä.

Lämpimästi tervetuloa toivottavat  

Outi –rehtori ja luokanopettajat Helena ja Milja (Emma), erityisluokanopettajat Sanna ja Hanna sekä S2-opettajamme Annakaisa ja Kea, erityisopettajamme Elina, kouluvalmentajamme Hanna-Kaisa sekä opiskeluhuollon väkemme.

 

Pitäjänmäen peruskoulun Tanssi, liike ja ilmaisu  -painotuksen

 • valintakoe on tiistaina 30.1.2024 klo 9.00 ja
 • uusintakoe torstaina 8.2.2024 klo 13.00.

Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Jos oppilas on sairaana valintakoepäivänä, hän voi osallistua uusintakokeeseen. Oppilaan/huoltajan tulee ilmoittaa sähköpostilla rehtorille sairaudesta ennen valintakokeen alkua ja toimittaa koululle (rehtori/koulusihteeri) lääkärintodistus.

Lämpimästi tervetuloa valintakokeeseen!

Lämpimästi tervetuloa vanhempainiltoihin!

Koko koulun vanhempainilta to 9.11.23 klo 17.00 - 17.45, yläkoulun auditorio.

7. luokalle hakeutuvien vanhempainilta to 9.11.23 klo 18.00 - 19.00, yläkoulun auditorio. 

9. luokkalaisten vanhempainilta klo 18.00 - 19.00, yläkoulun ruokala. Aiheena yhteishaku. Tarkempia tietoja antaa opinto-ohjaaja Hanna Kronqvist.

Lukuvuosi 2023 – 2024 alkaa torstaina 10.8.2022 klo 9.00

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA PITÄJÄNMÄEN PERUSKOULUUN SEKÄ UUDET ETTÄ NYKYISET OPPILAAT!

Sitä ennen Pitskun koulun väki toivottaa kaikille oikein aurinkoista jäätelökesää!

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso A-talon lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso B-talon lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Pitäjänmäen peruskoulun järjestyssäännöt 

(vahvistettu johtokunnan kokouksessa 29.9.2022)

1.      Järjestyssääntöjen tarkoitus 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä koulun sisäistä järjestystä. 

2.      Soveltaminen 

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia perusopetuksen oppilaita, opettajia ja kaikkia kouluyhteisön jäseniä. 

Sääntöjä sovelletaan kouluaikana ja koulumatkojen aikana. Sen lisäksi säännöt ovat voimassa oppilaan osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella esimerkiksi retkillä, leirikouluissa ja työelämään tutustumisjaksoilla. 

Koulun aluetta ovat koulurakennukset ja piha-alue.  

3.      Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä. 

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä parhaansa mukaan ja käyttäytyä asiallisesti. 

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

4.      Hyvä käytös 

Kohtelias, toiset huomioon ottava ja rauhallinen käytös edistää kouluyhteisön viihtyisyyttä. Ohjeet hyvään käytökseen: 

 • toimin ystävällisesti toiset huomioon ottaen 
 • annan toisille työ- ja opiskelurauhan 
 • noudatan annettuja ohjeita ja aikatauluja sekä hyviä ruokailutapoja 
 • huolehdin ympäristön siisteydestä ja koulun omaisuudesta 
 • korvaan aiheuttamani vahingot ja siivoan aiheuttamani epäjärjestyksen ja sotkut 
 • En kiusaa enkä syrji ketään ja havaitessani kiusaamista tai syrjimistä ilmoitan siitä koulun aikuiselle.
5.      Turvallisuus 

Jokaisella on velvollisuus toimia koulussa niin, että se edistää turvallisuutta. Opettajien antamien ohjeiden ja koulun sääntöjen tarkoitus on taata koulutyön turvallinen sujuminen ja siksi niitä on noudatettava. Opettajilla ja koulun henkilökunnalla on oikeus poistaa oppilaalta häiriötä aiheuttava tai turvallisuutta vaarantava esine. 

6.      Oleskelu ja liikkuminen 

Välituntisäännöt vahvistetaan lukuvuoden alkaessa ja niistä tiedotetaan oppilaille. Ulkovälitunnit vietetään koulun alueella. Koulun alueelta poistutaan koulupäivän aikana perustelluista syistä siten, että oma luokanvalvoja tai muu koulun edustaja on asiasta tietoinen.  

7.      Tavaroista, siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Kaikki koulussa toimivat pitävät huolta kouluympäristön siisteydestä, käsittelevät hyvin koulun omaisuutta sekä kunnioittavat muiden omaisuutta. Oppilas pitää huolta omista tavaroistaan. Koulu ei vastaa oppilaan kouluun tuomista tavaroista. 

8.      Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

Oppituntien aikana oppilas ei käytä matkapuhelinta. ne ovat äänettöminä ja esim. oppilaan laukussa. Oppituntien ja koulun muun toiminnan aikana tietokoneita, matkapuhelimia ja muita laitteita on lupa käyttää opettajan antamien ohjeiden mukaan. Niiden käyttö oppituntien aikana voidaan kieltää, mikäli ne aiheuttavat häiriötä. Oppilas sitoutuu käyttämään koulun tietoteknisiä laitteita annettujen ohjeiden mukaan siihen tarkoitukseen kuin tehtäväksi on annettu.

Tietoverkossa tulee noudattaa hyviä käytös- ja toimintatapoja. Toisen henkilön kuvaaminen on sallittua vain tämän suostumuksella. Toisen ihmisen kuvia, videoita tai hänen laatimiaan viestejä (tekstiviestit, sähköpostiviestit, Wilma-viestit tai muut yksityiset viestit) ei saa jakaa ilman tämän suostumusta minkään kanavan kautta. 

9.      Päihteet ja muut vaaralliset esineet 

Kouluun tai sen läheisyyteen tai ei ole lupa tuoda laissa kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä. Näitä ovat muun muassa alkoholi, tupakka, nuuska ja tupakkatuotteet, huumausaineet, veitset, laserosoittimet ja muut vastaavat esineet. 

10.  Järjestyssääntöjen laadinta ja toimivuuden seuranta 

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa.  

Lukuvuosittain täsmennetään järjestyssääntöjen pohjalta arjen käytäntöjä. 

Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan ja ne käydään oppilaiden kanssa säännöllisesti läpi. Järjestyssäännöt ovat esillä Wilman pysyvissä tiedotteissa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Anne Tapiovaara
+358 9 310 80938(Linkki aloittaa puhelun), +358 40 334 1247(Linkki aloittaa puhelun)
anne.tapiovaara@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kanslia on avoinna oppilaille klo 8-14.30.
Kansliassa käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita (esim. oppilastietoja, osoitteita, matkalippuasioita). Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Outi Hokkanen
puh. 09 310 82007, 050 328 5105
outi.hokkanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit

Sari Tapojärvi (sijaisasiat, siivous- ja ruokapalveluiden yhteyshenkilö)
puh. 09 310 80947, 040 334 9248
sari.tapojarvi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Risto Hänninen (koulunkäynninohjaajat, iltapäivätoiminta ja tulkkiasiat)
puh. 09 310 86543, 040 334 8586
risto.hanninen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Henna Nurmi (taksit)    
puh. 09 310 72179, 050 401 3046 
henna.nurmi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Harjoittelijoiden yhteyshenkilö

Leea Kavonius
leea.kavonius@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Wäinämö Väärämänty    
wruotti@welho.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja 

Tia Leeve
tia@saunalahti.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Iltapäiväkerho

Iltapäiväkerho puh. 09 310 82091, 040 334 9249
Taksi, puhelin puh. 09 310 72178, 050 401 3045

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori 

Tiina Ytembe Ngatcha
puh. 09 310 82249, 040 531 9718
tiina.ytembengatcha@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kohdevastaava 

Teemu Kupiainen
050 433 9417
kv.pitajanmaki@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola

A-talo, puh. 040 353 3933
B-talo, puh. 040 353 4037
kouluravintola.pitajanmaki@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Poikkeukset mainittu kyseisten opettajien nimen kohdalla.

1A Milja Vuoristo​
1B Helena Holmström​
1-2C Jaana Tiainen
1-3G Saara Suomi-Arafat  
1-3E Hanna Ekström
 
2A Ruut Mölsä​
2B Karoliina Suvanto​
2-6L Teemu Korhonen ja Niko Häkli

3A Leea Kavonius
3B Amira Alasghar
3-6D Virpi Roive
3-6K Sanna Lehti

4A Johanna Korkia-Aho​
4B Salla Suominen
4-6F Jaana Aaltonen

5A Jaana Antikainen​
5B Anna-Maria Maliniemi

​6A Mirja Wuokko ​
6B Kristiina Pynnöniemi

Valmistava luokka 3-6 Teuta Dautaj

7A Ulla Winter ja Jenna Mäkinen ​
7B Minna Saranpää​
7G Ulla Gustafsson ja Johanna Väisänen​
7-9C Sanna Ketomäki 
7-9E Tanja Valkonen
7-9L Sanna Mäkelä

8A Juuso Maasara​ ja Ossi Hosio
8B Timo Salmelin ja Antti Pylkkänen​
8G Vilma Suhonen (vilma.suhonen2@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)) ja Eeva Salonen​
8-9D Risto Hänninen

9A Juhana Kinnunen ja Olli-Pekka Raiskila ​
9B Pia Sandström ja Päivi Haakana ​
9G Tinja-Tuulia Lohenoja ja Kea Ruuttunen

Opettajamme aakkosjärjestyksessä

Aaltonen Jaana, erityisluokanopettaja, 4-6F​, 040 742 2756
Alasghar Amira, luokanopettaja, 3B
Almesleh Jumana, islamin uskonto
Antikainen Jaana, luokanopettaja, 5A​
Dautaj Teuta, valmistava opetus
Ekström Hanna, erityisluokanopettaja, 1-3E, 040 145 2931
Gustafsson Ulla, kotitalous, kemia , 7G​
Haakana Päivi, äidinkieli ja kirjallisuus, 9B
Haapala Heidi, luokanopettaja, 5B
Holmström Helena, luokanopettaja, 1B
Hosio Ossi, matematiikka, kemia, 8A
Häkli Niko, erityisopettaja, 2-6L
Hänninen Risto, apulaisrehtori​, erityisluokanopettaja, 8-9D, 040 334 8586
Iivanainen Tuula, erityisopettaja, 040 145 1855
Kavonius Leea, luokanopettaja, 3A
Kivijalka Sanna, erityisluokanopettaja, 7-9C, 050 352 6183
Kinnunen Juhana, liikunta, terveystieto, 9A
Korhonen Teemu, erityisluokanopettaja, 2-6L, 040 679 0947
Korkia-Aho Johanna, luokanopettaja, 4A
Kronqvist Hanna, oppilaanohjaus, 040 334 9247
Lehti Sanna, erityisluokanopettaja, 3-6K, 040 145 2810
Lohenoja Tinja-Tuulia, käsityö, ​9G
Maasara Juuso, matematiikka, fysiikka, 8A​
Mäkelä Sanna, erityisluokanopettaja, 7-9L​, 040 742 2593
Mäkinen Jenna, biologia, maantieto, terveystieto, 7A
Mölsä Ruut, luokanopettaja, 2A
Nurmi Henna, apulaisrehtori, uskonto, elämänkatsomustieto, suomi toisena kielenä, 050 401 3046
Pylkkänen Antti, resurssiopettaja, 8B
Pynnöniemi Kristiina, luokanopettaja, 6B
Raiskila Olli-Pekka, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, 9A
Rantzos Dimitrios, ortodoksinen uskonto
Riutta Julia, katolinen uskonto
Roive Virpi, erityisluokanopettaja, 3-6D, 040 676 5172
Ruuttunen Kea, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, 9G
Salmelin Timo, historia, yhteiskuntaoppi, 8B​
Salonen Eeva, kuvataide, 8G
Salonen Erkko, matematiikka, fysiikka, tietotekniikka​
Sandström Pia, musiikki, 9B
Saranpää Minna, englanti, ruotsi, saksa, 7B
Suhonen Vilma, liikunta, terveystieto, painotus​, 8G (vilma.suhonen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
Suomi-Arafat Saara, erityisluokanopettaja, 1-3G, 040 742 2102
Suominen Salla, luokanopettaja, 4B
Suvanto Karoliina, luokanopettaja, 2B
Tapojärvi Sari, apulaisrehtori, kotitalous, biologia, 040 334 9248
Telanto Elina, erityisopettaja, 040 145 0417
Tiainen Jaana, erityisluokanopettaja, 1-2C
Tiililä Annakaisa, suomi toisena kielenä
Tuomi Essi, OTE-opettaja, 040 336 1041​​
Valkonen Tanja, erityisluokanopettaja, 7-9E, 040 334 8583
Vuoristo Milja, luokanopettaja, 1A
Väisänen Johanna, ruotsi, saksa, englanti, espanja, 7G
Winter Ulla, ruotsi, 7A
Wuokko Mirja, luokanopettaja, 6A

Koulunkäyntiavustajat

Hanhikoski Fanni
Hautaniemi Julia 
Jantunen Anna
Kauppinen Miia 
Kujanpää Ida
Lilley Tuija
Lillfors Kim 
Lipponen Tiina
Malmi Päivi
Markkula Tuomas
Mustonen Ville  
Seikkula Marika 
Sillanpää Laura 
Stjernberg Nina 

Lisäksi meillä on tarvittaessa koulunkäynninohjaajia Seuren henkilöstöpalveluiden kautta. 

Opinto-ohjaaja

Hanna Kronqvist
puh. 09 310 80941, 040 334 9247
hanna.kronqvist@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Terveydenhoitaja 

Emmi Avela
puh. 040 542 8368
emmi.avela@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Wilma-viesti
Pitäjänmäen peruskoululla maanantaista perjantaihin.

Psykologi 

Henriikka Hoffström
puh. 09 310 83283, 040 6738417
henriikka.hoffstrom@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)tai Wilma-viesti
Pitäjänmäen peruskoululla tiistaisin ja keskiviikkoisin.
Yhteydenotot ensisijaisesti Wilman kautta.

Kuraattori 

Elina Raekallio
puh. 09 310 71804, 050 368 6647
elina.raekallio@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Wilma-viesti
Tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin.

Kouluvalmentaja 

Hanna-Kaisa Virtanen
puh. 040 685 0360
hanna-kaisa.virtanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Kouluvalmentaja tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.
Huonokuuloisille ja viittomakielisille erityisluokanoppilaille aamupäivätoimintaan osallistuminen on mahdollista vuosiluokilla 1-6.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.10–8.55. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Toimintaan ilmoittaudutaan elokuussa Wilmassa.

Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta apulaisrehtori Risto Hänniseltä sähköpostitse risto.hanninen(at)edu.hel.fi.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.
Huonokuuloisille ja viittomakielisille erityisluokanoppilaille iltapäivätoimintaan osallistuminen on mahdollista vuosiluokilla 1-6. 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024 - 2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.  

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Opettajajäsenet

Olli-Pekka Raiskila, varajäsenenä Minna Saranpää
Tanja Valkonen, varajäsenenä Timo Salmelin

Henkilökunnan jäsenet

Anne Tapiovaara, varajäsenenä Anna Jantunen

Huoltajajäsenet

Wäinämö Väärämänty, puheenjohtaja /varajäsenenä Jenni Ruottinen
Anna Laine, varapuheenjohtaja /varajäsenenä Kimmo Tykkälä
Anne Whellams, varajäsenenä Elina Koskela
Cristina Mäkinen, varajäsenenä Minna Mattila
Tia Leeve, varajäsenenä Markku Lepojärvi

Sihteerinä ja esittelijänä toimii vs. rehtori Outi Hokkanen.     

Helsingin kaupunki 
Pöytäkirja 2/2023
Pitäjänmäen peruskoulu
Johtokunnan kokous
30.3.2023

Kokousaika Torstaina 30.3.2023 klo 17.00
Kokouspaikka Pitäjänmäen peruskoulu, henkilöstön taukotila

Läsnä 
Wäinämö Väärämänty puheenjohtaja
Anna Laine varapuheenjohtaja
Cristina Mäkinen jäsen
Anne Whellams jäsen
Markku Lepojärvi varajäsen
Olli-Pekka Raiskila opettajajäsen
Tanja Valkonen opettajajäsen
Anne Tapiovaara henkilökunnan edustaja
Outi Hokkanen sihteeri, esittelijä
Oppilasedustajat ei paikalla


Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.


Päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Johtokunta päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

10§
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää valita jäsenet Anna Laineen ja Cristina Mäkisen
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Johtokunta päätti valita jäsenet Anna Laine ja Cristina Mäkinen tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

11§
Pitäjänmäen peruskoulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman
vahvistaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden
ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän
määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12
toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt
ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet
(Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden
saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän
toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä
ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen
määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen
vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä
investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen
talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän
perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn
kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Pitäjänmäen peruskoulun koulun osalta budjettikehys on yhteensä 5 773 482 euroa.
Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 471
oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 486 oppilasta.

Pöytäkirjan liitteenä (Johtokuntaraportti 2023 Liite 1) on koulun käyttösuunnitelma, tulo- ja
menoerittely menolajiryhmittäin ja toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on
suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Päätösehdotus:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan
tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja
toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan
johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Päätös:
Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päätti hyväksyä talousarvion
käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päätti, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan
tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja
toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan
johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

12§
Esitys johtokunnalle lisäyksestä toimintasuunnitelmaan 6A - ja 6B -luokkien
luokkaretkestä

Päätösehdotus:
Johtokunta päättänee lisätä toimintasuunnitelmaan 6A - ja 6B -luokkien
suunnitelman luokkaretkestä.
6A ja 6B -luokat tekevät luokkaretken 23.5.2023 Tytyrin Elämyskaivokseen
Lohjalle. Lähtö koululta on klo 9.00 Taksilady Oy:n tilausbussilla. Tytyrin
kaivokseen luokat tutustuvat opastetulla kierroksella klo 10.30-12.00.
Bussikuljetus takaisin koululle lähtee klo 12.15. Saapuminen takaisin koululle
tapahtuu n. klo 13.30. Retki rahoitetaan luokan yhteisestä kassasta, jota on
kerrytetty myyjäistoiminnalla.

Päätös:
Johtokunta päätti lisäyksestä toimintasuunnitelmaan 6A- ja 6B-luokkien
luokkaretkestä 23.5.2023 Lohjalle Tytyrin Elämyskaivokseen.

13§
Seuraavan kokouksen ajankohdan sopiminen
Seuraava johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 31.5.2023 klo 17.00.

14§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24.
Helsingissä 30.3.2023

Pöytäkirjan vakuudeksi
Wäinämö Väärämänty puheenjohtaja
Outi Hokkanen sihteeri
Anna Laine pöytäkirjantarkastaja
Cristina Mäkinen pöytäkirjantarkastaja

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2023
Pitäjänmäen peruskoulu
Johtokunnan kokous
29.5.2023

Kokousaika Maanantai 29.5.2023 klo 17.00
Kokouspaikka Pitäjänmäen peruskoulu, A-talo, henkilöstön taukotila

Läsnä
Wäinämö Väärämänty puheenjohtaja
Anna Laine varapuheenjohtaja
Tia Leeve jäsen
Cristina Mäkinen jäsen
Anne Whellams jäsen
Olli-Pekka Raiskila opettajajäsen
Tanja Valkonen opettajajäsen
Anne Tapiovaara henkilökunnan edustaja
Outi Hokkanen sihteeri, esittelijä
Oppilasedustajat ei paikalla

15§
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.01.

16§
Päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17§
Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus:
Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Muutos: Kohta 20§ muutetaan seuraavasta kokouksesta päättäminen. Tämän
jälkeiset pykälöinnit muuttuvat vastaavasti.
Päätös:
Johtokunta päätti hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi sisältäen
ehdotuksen muutoksesta.

18§
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus
Johtokunta päättää valita jäsenet Olli-Pekka Raiskila ja Tia Leeve
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Johtokunta päätti valita jäsenet Olli-Pekka Raiskila ja Tia Leeve tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.

19§
Lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen hyväksyminen
Päätösehdotus
Johtokunta päättää hyväksyä lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen.
Toimintakertomus on käsitelty johtoryhmässä 22.5.2023. Henkilöstö on
käsitellyt toimintakertomusta tiimeissä 22.5.2023 mennessä.
Päätös:
Johtokunta päätti hyväksyä lukuvuoden 2022–2023 toimintakertomuksen.
Toimintakertomus on käsitelty johtoryhmässä 22.5.2023. Henkilöstö käsitteli
toimintakertomusta tiimeissä 22.5.2023 mennessä.

20§
Seuraavasta kokouksesta päättäminen
Johtokunnan seuraava kokous pidetään maanantaina 25.9.2023 klo 17.00.

21§
Ilmoitusasiat
• Kouluvalmentajatoiminta on vakinaistettu 1.8.2023 alkaen.
• Henkilökunnan äänestyksen mukaan emme pidä lauantaityöpäivää lukuvuonna 2023–2024.
• Luokat ja opettajat lukuvuonna 2023–2024. Aineisto käydään läpi kokouksessa.
• Lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajat kaupungin suomenkielisissä
peruskouluissa ja lukioissa ovat:
 Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (pe)
 Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe)
 Joululoma 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su)
 Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la)
 Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe)

22§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48.
Wäinämö Väärämänty puheenjohtaja 
Outi Hokkanen sihteeri
Tia Leeve pöytäkirjantarkastaja 
Olli-Pekka Raiskila pöytäkirjantarkastaja
 

 

Helsingin kaupunki                                           Pöytäkirja                     1/2024       
Pitäjänmäen peruskoulu
Johtokunnan kokous
18.3.2024                                       
________________________________________________________________________

Kokousaika                      Maanantaina 18.3.2024 klo 17.00
Kokouspaikka                 Pitäjänmäen peruskoulu, henkilöstön taukotila
Jakelu                               Wäinämö Väärämänty                     puheenjohtaja
                                           Kimmo Tykkälä                                  varajäsen 
                                           Cristina Mäkinen                               jäsen
                                           Tia Leeve                                             jäsen
                                           Anne Whellams                                  jäsen

                                           Olli-Pekka Raiskila                            opettajajäsen
                                            Tanja Valkonen                                 opettajajäsen
                                            Anne Tapiovaara                              henkilökunnan edustaja
                                            Outi Hokkanen                                  sihteeri, esittelijä

Oppilasedustajat            Whellams Samuel 9A       
                                            Salama Annika 9G

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.57.

 

Päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

 

Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että

varsinaisen jäsenen Anna Laineen tilalla kokouksessa paikalla on varajäsen Kimmo Tykkälä.

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus:

Johtokunta päättää valita jäsenet Kimmo Tykkälä ja Cristina Mäkisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

 

Pitäjänmäen peruskoulun vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 12.12.2023 §275 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2024 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2024 - 31.12.2024.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 12.12.2023 talousarvion noudattamisohjeet. Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun määrärahojen vastuuhenkilö.

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 ja 14.2.2024 palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat, joiden pohjalta perusopetusjohtaja päätti 29.2.2024 kehyksen talousarviovuodeksi 2024 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.

Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.

Pitäjänmäen peruskoulun osalta budjettikehys on yhteensä 5 928 993 euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2024 osalta on 472 oppilasta ja syksyn ennusteen 2024 osalta 498 oppilasta.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,955 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

LIITE1 Johtokuntaraportti 2024

Päätösehdotus:

Pitäjänmäen peruskoulun johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

Päätös: 

Ehdotuksen mukaan.

 

Esitys johtokunnalle Pitäjänmäen peruskoulun järjestyssääntöjen päivittämisestä kohdan 8 osalta

Taustaa:    

Perusopetusjohtaja on 5.10.2023 rehtoritiedotteessaan (RehTi) ohjeistanut kouluja päivittämään järjestyssääntöjä oppijoiden omien mobiililaitteiden käytöstä opetuksen aikana. Oppijoiden omien mobiililaitteiden käyttö koulupäivän ja erityisesti oppituntien aikana vaikuttaa usein oppilaan keskittymiseen ja oppimistilanteisiin. Kännyköiden tuomista kouluun ei voi kokonaan kieltää, eikä oppijoita voi velvoittaa jättämään puhelimiaan päivän/oppitunnin ajaksi kännykkäparkkiin. Toivoa ja pyytää voi, mutta ei velvoittaa. Koulun järjestyssäännöissä voidaan kuitenkin linjata oppijan omien laitteiden käyttöä oppituntien ja opetuksen aikana.

Pitäjänmäen peruskoulun järjestyssääntöjen päivittämistä kohdan 8 osalta on käsitelty koko koulun vanhempainillassa 9.11.2023, henkilöstökokouksessa 6.2.2024 sekä ala- että yläkoulun oppilaskuntien hallituksissa 7.3.2024 ja 4.3.2024. Oppilaskuntien lausunnot LIITE2. Johtokunnan päätöksen jälkeen järjestyssäännöt käydään läpi kaikissa luokissa kevään 2024 aikana.

Päätösehdotus:

Johtokunta päättänee päivittää Pitäjänmäen peruskoulun järjestyssääntöjä kohdan 8 osalta seuraavasti (muutettavat ja lisättävät kohdat tummennettuina):

8.      Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö ​

Oppituntien aikana oppilas ei käytä matkapuhelinta. Ne ovat äänettöminä ja esim. oppilaan laukussa. Alakoululaisilla puhelin on koko päivän repussa

äänettömällä. Oppituntien ja koulun muun toiminnan aikana tietokoneita, matkapuhelimia ja muita laitteita on lupa käyttää opettajan antamien ohjeiden mukaan. Niiden käyttö oppituntien aikana voidaan kieltää, mikäli ne aiheuttavat häiriötä. Oppilas sitoutuu käyttämään koulun tietoteknisiä laitteita annettujen ohjeiden mukaan siihen tarkoitukseen kuin tehtäväksi on annettu. Tämä koskee myös retkiä ja opintokäyntejä.

Tietoverkossa tulee noudattaa hyviä käytös- ja toimintatapoja. Toisen henkilön kuvaaminen on sallittua vain tämän suostumuksella. Toisen ihmisen kuvia, videoita tai hänen laatimiaan viestejä (tekstiviestit, sähköpostiviestit, Wilmaviestit tai muut yksityiset viestit) ei saa jakaa ilman tämän suostumusta minkään kanavan kautta. ​

Mobiililaitteiden käyttöön voidaan puuttua sekä oppi- että välitunneilla, jos laitetta käytetään kiusaamis- ja/tai häiritsemistarkoituksessa.

Rehtorilla tai opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta matkapuhelin, tietokone tai mobiililaite, mikäli laitteen käyttö häiritsee opetusta ja/tai omaa ja muiden oppimista tai sitä käytetään häiritsemis- ja/tai kiusaamistarkoituksessa esimerkiksi välitunnilla.

Omat mobiililaitteet ovat mukana koulussa omalla vastuulla. Koulu ei korvaa rikkoutunutta tai hävinnyttä laitetta.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

 

Muut asiat

 • Johtokunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen;

Seuraava kokous on maanantaina 27.5.2024 klo 17.00.

 • Johtokunnan varsinaisen jäsenen Cristina Mäkisen henkilökohtainen varajäsen Minna Mattila on pyytänyt eroa. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan suomenkielinen jaosto on myöntänyt eron ja valinnut Cristina Mäkisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Janne Mannermaan johtokunnan toimikauden loppuun saakka eli syyskuun loppuun 2025 asti.

              

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.                                                

Helsingissä 18.3.2024

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Wäinämö Väärämänty                                                           Outi Hokkanen
puheenjohtaja                                                                         esittelijä ja sihteeri

Cristina Mäkinen                                                                    Kimmo Tykkälä
pöytäkirjantarkastaja                                                            pöytäkirjantarkastaja

 

 

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Pitäjänmäen peruskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Pitäjänmäen peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Viinenkuja 6 A, 00370 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona alle 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on vähintään 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.