Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta muuttaa kesän aikana uusiin tiloihin Kalasatamaan, Työpajankatu 8. Muutosta johtuen palveluneuvonta palvelee kesäajalla 1.6.-4.8.2023 puhelimitse, sähköpostitse sekä palautejärjestelmässä. Puhelinpalvelussa on käytössä tulkkipalvelu. Aurinkoista kesää!

Pitäjänmäen peruskoulu

Pitäjänmäen peruskoulu

Pitäjänmäen peruskoululla on pitkät perinteet alueen lähikouluna. Koulussamme voi opiskella seitsemänneltä luokalta alkaen tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa. Perusopetuksen luokka-asteiden 1-9 lisäksi koulussamme on kuulovammaisten erityisluokkia sekä lähipalvelun erityisluokkia. Oppilaita koulussamme on noin 500.

Meidän koulu - ajassa eläen ja yhdessä ilolla oppien! 

 

 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti oppimisen tukena.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Koulussamme voi opiskella seitsemänneltä luokalta alkaen Tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa. Painotettuun opetukseen haetaan soveltuvuuskokeen kautta.

Koulumme opetuksessa ja oppimisessa painottuvat yhdessä tekeminen ja positiivinen ilmapiiri. Tämä näkyy mm. vahvassa juhlakulttuurissamme.  

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään monipuolisesti. 7. luokkalaiset opiskelevat tietotekniikan ”ajokortin, jonka jälkeen oppilaalla on henkilökohtainen läppäri käytössä koko yläkoulun ajan. 

Meillä on aktiivinen oppilaskunta ja tukioppilastoiminta on hyvin vilkasta. Oppilaat järjestävät vuosittain yhdessä koulun henkilökunnan kanssa juhlia ja erilaisia tapahtumia.  

Helsinkiläisissä kouluissa on käynnistetty yhtenäinen kiusaamisen vastainen ohjelma. Sille on annettu nimeksi KVO13. Meidän koulussa toteutetaan Hyvää Mieltä Pitskussa -ohjelmaa, joka sisältää tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua sekä toimintamallit kiusaamiseen puuttumiseen. 

Koulu toimii tiiviissä yhteistyössä alueen koulujen, nuorisotyön ja seurakunnan sekä paikallisten järjestöjen kanssa. Koulussa on opetusharjoittelijoita mm. Sibelius-Akatemiasta sekä koulumaailmaan työllistyviä toisen asteen opiskelijoita harjoitusjaksoillaan. 

Koulukiinteistöt palvelevat alueen asukkaita ja toimijoita myös koulun toiminnan ulkopuolella iltaisin. Esimerkiksi musiikkiopisto ja eri seurat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia koulun tiloissa. 

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): ruotsi, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, saksa

Painotettu opetus

Koulussamme on 7. luokalta alkaen Tanssi, liike ja ilmaisu -painotuksessa, johon haetaan erillisellä valintakokeella. Painotuksen opetuksessa korostamme toiminnallisuutta, ilmiöpohjaisuutta, vuorovaikutusta sekä käytännön taitojen ja tietojen soveltamista.

Painotuksessa voi siis tanssin lisäksi tai sijaan erikoistua muuhunkin ilmaisuun ja viestintään – oman kiinnostuksen mukaan. Painotuksen valikoimaan kuuluvat esimerkiksi seuraavat kurssit: ympäristö ja tanssi, draama, liikkuva kuva, kuvataide ja lavastus, musiikki sekä esitystekniikka.

Pääajatuksena on tutustua monipuolisesti erilaisiin ilmaisullisiin lyhytkursseihin 7. luokalla. Luokilla 8-9 oppilaalla on mahdollisuus valita painotuksen kursseja, joihin hän syventyy ja erikoistuu. Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaan ilmaisua sekä tuetaan draamallisia taipumuksia. 

Painotettuun opetukseen oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella, joka järjestetään vuosittain tammikuussa. Siinä arvioidaan hakijan liikunnallisia, musiikillisia ja tanssillisia valmiuksia sekä kykyä omaksua sanallisia ja liikkeellisiä ohjeita. Soveltuvuuskokeessa voidaan antaa tehtäviä liittyen myös muihin taideaineisiin. Aikaisempaa kokemusta ilmaisuaineista ei tarvitse välttämättä olla. 

TULEVIEN 7. LUOKAN OPPILAIDEN TUTUSTUMISAAMU KESKIVIIKKONA 24.5.-23 KLO 8.15-9.45

TULEVA 7.-LUOKKALAINEN
Tervetuloa Pitäjänmäen peruskoulun tutustumisaamuun!

TULEVIEN 7. LUOKAN OPPILAIDEN TUTUSTUMISAAMU ON KESKIVIIKKONA 24.5.-23 KLO 8.15-9.45, os. Turkismiehenpolku 2 / urheilukenttä

Mitä tutustumisaamuna tehdään
Kokoonnumme koulun välittömässä läheisyydessä olevalle urheilukentälle, jossa rehtori toivottaa ensin tervetulleeksi ja sen jälkeen luokanvalvojat pyytävät teidät luokkatunnusten mukaisiin ryhmiin.
Tukioppilaat ryhmäyttävät teitä luokittain urheilukentällä (rankkasateen sattuessa koulun liikuntasaleissa). Muista siis säänmukainen varustautuminen, koska tihkusateella olemme ulkona!
Tämän jälkeen tukioppilaat ja luokanvalvojat esittelevät teille kouluamme.
Yleisopetuksen ryhmissä meillä on kussakin kaksi luokanvalvojaa ja pienryhmissä kussakin yksi. Tutustumisaamun lopuksi kokoonnutte vielä luokanvalvojien johdolla luokkaan, jossa on aikaa myös pienelle juttutuokiolle.

Tutustumispäivä päättyy viimeistään klo 9.45. Sen jälkeen palaat itsenäisesti omaan kouluusi jatkamaan koulupäivää.

Tutustumispäivänä meillä ei ole ohjelmaa huoltajille. Huoltajat tapaamme syksyn vanhempainillassa.

Muuta
Toivomme, että jokainen muistaa kertoa omalle opettajalleen siitä, että on tutustumispäivän vuoksi pois aamun oppitunneilta. Koulumme omien oppilaiden kohdalla tämä jo tiedetäänkin.

Lämpimästi tervetuloa toivottavat

Tukioppilaat, luokanvalvojat Jenna, Ulla W., Minna, Fiinu, Johanna ja Ulla G sekä kouluvalmentaja Hanna-Kaisa ja Outi-rehtori

 

 

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso A-talon lounaslista

Katso B-talon lounaslista

 

PITÄJÄNMÄEN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT (vahvistettu johtokunnan kokouksessa 29.9.2022)

1.      Järjestyssääntöjen tarkoitus 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä koulun sisäistä järjestystä. 

2.      Soveltaminen 

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia perusopetuksen oppilaita, opettajia ja kaikkia kouluyhteisön jäseniä. 

Sääntöjä sovelletaan kouluaikana ja koulumatkojen aikana. Sen lisäksi säännöt ovat voimassa oppilaan osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella esimerkiksi retkillä, leirikouluissa ja työelämään tutustumisjaksoilla. 

Koulun aluetta ovat koulurakennukset ja piha-alue.  

3.      Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä turvallisessa opiskeluympäristössä. 

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä parhaansa mukaan ja käyttäytyä asiallisesti. 

Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

4.      Hyvä käytös 

Kohtelias, toiset huomioon ottava ja rauhallinen käytös edistää kouluyhteisön viihtyisyyttä. Ohjeet hyvään käytökseen: 

 • toimin ystävällisesti toiset huomioon ottaen 
 • annan toisille työ- ja opiskelurauhan 
 • noudatan annettuja ohjeita ja aikatauluja sekä hyviä ruokailutapoja 
 • huolehdin ympäristön siisteydestä ja koulun omaisuudesta 
 • korvaan aiheuttamani vahingot ja siivoan aiheuttamani epäjärjestyksen ja sotkut 
 • En kiusaa enkä syrji ketään ja havaitessani kiusaamista tai syrjimistä ilmoitan siitä koulun aikuiselle.

5.      Turvallisuus 

Jokaisella on velvollisuus toimia koulussa niin, että se edistää turvallisuutta. Opettajien antamien ohjeiden ja koulun sääntöjen tarkoitus on taata koulutyön turvallinen sujuminen ja siksi niitä on noudatettava. Opettajilla ja koulun henkilökunnalla on oikeus poistaa oppilaalta häiriötä aiheuttava tai turvallisuutta vaarantava esine. 

6.      Oleskelu ja liikkuminen 

Välituntisäännöt vahvistetaan lukuvuoden alkaessa ja niistä tiedotetaan oppilaille. Ulkovälitunnit vietetään koulun alueella. Koulun alueelta poistutaan koulupäivän aikana perustelluista syistä siten, että oma luokanvalvoja tai muu koulun edustaja on asiasta tietoinen.  

7.      Tavaroista, siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Kaikki koulussa toimivat pitävät huolta kouluympäristön siisteydestä, käsittelevät hyvin koulun omaisuutta sekä kunnioittavat muiden omaisuutta. Oppilas pitää huolta omista tavaroistaan. Koulu ei vastaa oppilaan kouluun tuomista tavaroista. 

8.      Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö 

Oppituntien aikana oppilas ei käytä matkapuhelinta. ne ovat äänettöminä ja esim. oppilaan laukussa. Oppituntien ja koulun muun toiminnan aikana tietokoneita, matkapuhelimia ja muita laitteita on lupa käyttää opettajan antamien ohjeiden mukaan. Niiden käyttö oppituntien aikana voidaan kieltää, mikäli ne aiheuttavat häiriötä. Oppilas sitoutuu käyttämään koulun tietoteknisiä laitteita annettujen ohjeiden mukaan siihen tarkoitukseen kuin tehtäväksi on annettu.

Tietoverkossa tulee noudattaa hyviä käytös- ja toimintatapoja. Toisen henkilön kuvaaminen on sallittua vain tämän suostumuksella. Toisen ihmisen kuvia, videoita tai hänen laatimiaan viestejä (tekstiviestit, sähköpostiviestit, Wilma-viestit tai muut yksityiset viestit) ei saa jakaa ilman tämän suostumusta minkään kanavan kautta. 

9.      Päihteet ja muut vaaralliset esineet 

Kouluun tai sen läheisyyteen tai ei ole lupa tuoda laissa kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja aineita tai esineitä. Näitä ovat muun muassa alkoholi, tupakka, nuuska ja tupakkatuotteet, huumausaineet, veitset, laserosoittimet ja muut vastaavat esineet. 

10.  Järjestyssääntöjen laadinta ja toimivuuden seuranta 

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa.  

Lukuvuosittain täsmennetään järjestyssääntöjen pohjalta arjen käytäntöjä. 

Järjestyssääntöjen noudattamista seurataan ja ne käydään oppilaiden kanssa säännöllisesti läpi. Järjestyssäännöt ovat esillä Wilman pysyvissä tiedotteissa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri

Anne Tapiovaara
puh. 09 310 80938, 040 334 1247
anne.tapiovaara(at)hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille klo 8-14.30.
Kansliassa käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita (esim. oppilastietoja, osoitteita, matkalippuasioita). Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori

Outi Hokkanen
puh. 09 310 82007, 050 328 5105
outi.hokkanen(at)hel.fi

Apulaisrehtorit

Sari Tapojärvi (sijaisasiat, siivous- ja ruokapalveluiden yhteyshenkilö)
puh. 09 310 80947, 040 334 9248
sari.tapojarvi(at)edu.hel.fi

Risto Hänninen (koulunkäynninohjaajat, iltapäivätoiminta ja tulkkiasiat)
puh. 09 310 86543, 040 334 8586
risto.hanninen(at)edu.hel.fi

Henna Nurmi (taksit)    
puh. 09 310 72179, 050 401 3046 
henna.nurmi(at)edu.hel.fi

Harjoittelijoiden yhteyshenkilö

Anna-Maria Maliniemi
anna-maria.maliniemi(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja 

Wäinämö Väärämänty    
wruotti(at)welho.com

Vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja 

Tia Leeve
tia(at)saunalahti.fi

Iltapäiväkerho

Iltapäiväkerho puh. 09 310 82091, 040 334 9249
Taksi, puhelin puh. 09 310 72178, 050 401 3045

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori 

Tiina Ytembe Ngatcha
puh. 09 310 82249, 040 531 9718
tiina.ytembengatcha(at)hel.fi

Kouluisäntä 

Kenneth Eklund
puh. 050 401 3911

Kouluravintola

A-talo, puh. 0403533933
B-talo, puh. 0403534037
kouluravintola.pitajanmaki(at)palmia.fi

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi.

Nimi, opetettavat aineet, oma luokka            

 • Aaltonen Jaana, erityisluokanopettaja, 4-6F, p. 040 742 2756
 • Aho Ilona, luokanopettaja, 2B
 • Alasghar Amira, S2
 • Antikainen Jaana, luokanopettaja, 4A
 • Dautaj Teuta, valmistava opetus
 • Gustafsson Ulla, kotitalous, kemia, 9G
 • Haakana Kasperi, erityisopettaja 1-6L
 • Haakana Päivi, äidinkieli ja kirjallisuus, 8B
 • Heinrichs Caroline, erityisluokanopettaja, 1-3E, p. 040 145 2931
 • Hiltunen Juha, erityisluokanopettaja, 1-6L, p. 040 679 0947
 • Holmström Helena, luokanopettaja, 2A   
 • Hänninen Risto, apulaisrehtori, erityisluokanopettaja, 7D, p. 040 334 8586
 • Iivanainen Tuula, erityisopettaja, luokat 6-9, p. 040 145 1855

 • Kavonius Leea, luokanopettaja, 6A
 • Ketomäki Sanna, erityisluokanopettaja, 8-9C, p. 050 352 6183
 • Kinnunen Juhana, liikunta, terveystieto, 8A
 • Korkia-Aho Johanna, luokanopettaja, 3A
 • Kronqvist Hanna, oppilaanohjaus,  p. 040 334 9247
 • Laukkanen Eeva Riitta, erityisopettaja, luokat 1-5, p.  040 145 0417
 • Lehti Sanna, erityisluokanopettaja, 3-6K, p. 040 145 2810
 • Lehtonen Elisa, luokanopettaja, 4B
 • Lohenoja Tinja-Tuulia, käsityö, 8G
 • Maasara Juuso, matematiikka, fysiikka, kemia, 7A
 • Maliniemi Anna-Maria, luokanopettaja, 5A
 • Mosorin Fiinu, matematiikka, fysiikka, kemia, 9A
 • Mäkelä Sanna, erityisluokanopettaja, 7-9L, p. 040 742 2593
 • Mäkinen Jenna, biologia, maantieto, 9B
 • Mölsä Ruut, luokanopettaja, 1A
 • Nurmi Henna, apulaisrehtori, uskonto, elämänkatsomustieto, p. 050 401 3046
 • Pylkkänen Antti, yhteiskuntaoppi, ruotsi, katsomusopetus, 7B
 • Pynnöniemi Kristiina, luokanopettaja, 5B  
 • Rahkamo Hanna-Mari, luokanopettaja, 6B
 • Raiskila Olli-Pekka, S2, äidinkieli ja kirjallisuus, 8A
 • Rantzos Dimitrios, ortodoksinen uskonto
 • Roive Virpi, erityisluokanopettaja, 3-6D, p. 040 676 5172
 • Ruuttunen Kea, S2, 8G
 • Salih Ämäl, islamin uskonto
 • Salmelin Timo, historia, yhteiskuntaoppi, 7B
 • Salonen Eeva, kuvataide, 7G
 • Salonen Erkko, tietotekniikka, matematiikka, fysiikka, käsityö
 • Sandström Pia, musiikki, 8B
 • Saranpää Minna, saksa, englanti, 9A
 • Suhonen Vilma, liikunta, tanssi, terveystieto, 7G
 • Suomi-Arafat Saara, erityisluokanopettaja, 1-3G, p. 040 742 2102
 • Suominen Salla, luokanopettaja, 3B
 • Suvanto Karoliina, luokanopettaja, 1B
 • Tapojärvi Sari, apulaisrehtori, kotitalous, biologia
 • Tuomi Essi, OTE-opettaja, p. 040 336 1041
 • Valkonen Tanja, erityisluokanopettaja, 7-9E, p. 040 334 8583
 • Väisänen Johanna, ruotsi, saksa, englanti, espanja, 9G
 • Wartiainen Tarja, katolinen uskonto
 • Winter Ulla, ruotsi, englanti, 9B

 

Koulunkäyntiavustajat

Hautaniemi Julia 
Jantunen Anna 
Kujanpää Ida 
Malmi Päivi 
Sandell Tuija 
Seikkula Marika 
Sillanpää Laura 
Stjernberg Nina 

Lisäksi meillä on tarvittaessa koulunkäynninohjaajia Seuren henkilöstöpalveluiden kautta. 

Opinto-ohjaaja

Hanna Kronqvist
puh. 09 310 80941, 040 334 9247
hanna.kronqvist(at)edu.hel.fi

Terveydenhoitaja Emmi Avela
puh. 040 542 8368
emmi.avela(at)hel.fi tai Wilma-viesti
Pitäjänmäen peruskoululla maanantaista perjantaihin.

Terveydenhoitaja Venla Ronkainen
Yhteydenotot Venlalle Wilman tai Maisan kautta.
Pitäjänmäen peruskoululla kerran viikossa kevään 2023 ajan.

Psykologi Paula Jaatinen
puh. 09 310 83283, 040 673 8417 
paula.jaatinen(at)hel.fi tai Wilma-viesti
Paula Jaatinen on koululla keskiviikosta perjantaihin.

Kuraattori Elina Raekallio
puh. 09 310 71804, 050 368 6647
elina.raekallio(at)hel.fi tai Wilma-viesti
Tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Kuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi silloin, kun koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa on pulmia tai elämässä tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.

Kouluvalmentaja Hanna-Kaisa Virtanen
puh. 040 685 0360
hanna-kaisa.virtanen(at)edu.hel.fi
Kouluvalmentaja tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja hyvinvointia.

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.
Huonokuuloisille ja viittomakielisille erityisluokanoppilaille aamupäivätoimintaan osallistuminen on mahdollista vuosiluokilla 1-6.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.10–8.55. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Toimintaan ilmoittaudutaan elokuussa Wilmassa.

Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta apulaisrehtori Risto Hänniseltä sähköpostitse risto.hanninen(at)edu.hel.fi.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.
Huonokuuloisille ja viittomakielisille erityisluokanoppilaille iltapäivätoimintaan osallistuminen on mahdollista vuosiluokilla 1-6. 

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 5.9.2022 alkaen:

Taide & askartelu (3.-6.lk) 
Aika: tiistaisin klo 14.15-15.45 
Paikka:  

Tervetuloa tekemään käsillä! Tässä harrastuksessa askarrellaan, piirretään, leikataan, suunnitellaan, liimataan, koristellaan, näperrellään. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä, vapaata ilmaisua ja taiteellista ideointia.  Harrastus sopii kaiken tasoisille.  
Ilmoittautumiset osoitteessa www.lasifaasi.fi/kuviskerhot  
Yhteyshenkilö: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fiAvaa uuden ikkunan , puh. 0456779171 
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli 

 

Pitäjänmäen keppihevosharrastus (3.-6.lk)
Aika: tiistaisin klo 14-15:30, 25.10. alkaen
Paikka: Alakoulun kuvis/ käsityöluokka

Keppariharrastuksessa tehdään uudet hienot kepparit, joten harrastuksessa pääsee käyttämään omaa luovuutta ja kädentaitoja. Lisäksi harrastuksessa ratsastetaan keppareilla sekä tehdään välineitä ja tarvikkeita keppariharrastukseen. Omat kepparit ovat tervetulleita mukaan, mutta eivät pakollisia. 

Ilmoittautuminen: https://www.pks4h.fi/kerhotjaleirit/kerhot/kerhot-helsingissa/4h-n-keppihevosharrastus/pitajanmaki/
Yhteystiedot: Netta Mäkisalo / 050 337 2965 / netta.makisalo-gomez@4h.fi
Järjestäjä: Pääkaupunkiseudun 4H / Harrastamisen Suomen malli

 

Tulevaisuuden kaupunki Oksa - kuvataide (3.-6.lk) 
Aika: keskiviikkoisin klo 14.15-15.45 
Paikka: Yläkoulun kuvaamataidon luokka 

Tervetuloa suunnittelemaan tulevaisuuden kaupunki Oksa! Millainen on sinun suunnittelemasi kaupunki, sen asukkaat, palvelut ja ympäröivä luonto? Inspiroidumme ja yhdistelemme kulttuuria, luontoa ja teknologiaa. Kurssi on sekoitus teknisiä harjoituksia ja luovaa ideointia. Kurssin aikana pääset osallistumaan muun muassa leikkimielisiin kilpailuihin, jotka harjoittavat kuvallista itseilmaisua. Jokainen kurssilainen saa oman luonnoskirjan.  

Ilmoita seuraavat tiedot: koulun nimi, oppilaan nimi, huoltajan nimi, sähköposti & puhelinnumero. Jos oppilas jatkaa kurssia, liitä tämä tieto osaksi ilmoittautumistasi.  

Järjestäjä: Manual Productions / harrastamisen Suomen malli 

 

Parkour (3.-6.lk) TÄYNNÄ
Aika: keskiviikkoisin klo 14:00-15:00 
Paikka: Yläkoulun liikuntasali 

Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden. 
 Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi, Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, koulu, luokka-aste, harrastajan yhteystiedot (numero), sukupuoli: tyttö/poika/muu. Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puh.nro, muuta huomioitavaa 

Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli 

 

Koodaus (3.-6.lk) UUSI 

Aika: maanantaisin klo 14:15-15:30 
Paikka: Malminkartanon nuorisotalo, Piianpolku 3-5 C 

 Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä sekä Python-ohjelmointikielellä.  

Ratkomme ohjelmointipulmia Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä tutustumme laitteiden ohjelmointiin Micro:bit mikrokontrolledeiden avulla.  

 

Viittomakielinen ilmaisuharrastus (3-6.lk) 
Aika ja paikka: torstaisin klo 14.15-15 (käsityöluokka) + klo 15.00-15:45 (liikuntasali) 
Tervetuloa mukaan syksyllä 2022 viittomakieliseen ilmaisukerhoon, jossa kaikkien mielikuvitukset pääsevät valloilleen! Kerhossa pääsette luomaan tarinoita, kokeilemaan vaatteita, suunnittelemaan lavasteita ja leikkimään hahmoja. Leikitään ja ideoidaan yhdessä! Valokalat harrastus on Pitäjänmäen koulun oppilaiden viittomakielisten oppilaiden harrastus. 

Ilmoittautuminen: https://www.ursaminor.fi/tule-mukaan 
Järjestäjä: Ursa Minor / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily 1 (3.-6.lk) TÄYNNÄ
Aika: torstaisin klo 14:30-15:30 
Paikka: KiipeilyAreena Ristikko, Ajomiehentie 1 

Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 

Ilmoittautuminen: https://forms.gle/FEF23UVT3bDc8c7K7  
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily 2 (3.-6.lk) TÄYNNÄ
Aika: torstaisin klo 15:40-16:40 
Paikka: KiipeilyAreena Ristikko, Ajomiehentie 1 

Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 

Ilmoittautuminen: https://forms.gle/FEF23UVT3bDc8c7K7  
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Yrittäjyyskurssi (7.-9.lk) UUSI 
Aika: keskiviikkoisin klo 15:30-17:00 
Paikka: luokka 1.033 
Yrittäjyyskurssilla käydään yritystoiminnan perusteet läpi. Kurssi antaa myös mahdollisuuden tehdä itsellesi ensi kesäksi työpaikan yrittäjänä. Oletko sinä tuleva yrittäjä?  

Ilmoittautuminen: lauri.k.myllari@gmail.com  Ilmoita nimi ja luokka-aste.  
Yhteystiedot: lauri.k.myllari@gmail.com
Järjestäjä: Candle Oy / Harrastamisen Suomen malli 

 

Futsal (7.-9.lk) 
Aika: perjantaisin klo 14:15-15:15 
Paikka: Kannelmäen peruskoulu, Runonlaulajantien toimipisteen liikuntasali 
Jalkapallon ja futsalin pelaamista ohjaajan opastuksella.  

Ohjaaja: Javier Cuevas   
Ilmoittautuminen: https://forms.gle/F8LkzSgKzuDhYxpN8  
Yhteystiedot: fcviikki@gmail.com, 0449880216  
Järjestäjä: Viikin urheiluseura ry / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily (7.-9.lk) TÄYNNÄ
Aika: keskiviikkoisin klo 15:00-16:00 
Paikka: KiipeilyAreena Ristikko, Ajomiehentie 1 

Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 

Ilmoittautuminen tapahtuu täältä 
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily (7.-9.lk) UUSI 
Aika: keskiviikkoisin klo 16:00-17:00 
Paikka: KiipeilyAreena Ristikko, Ajomiehentie 1 
Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin! 

Ilmoittautuminen: https://forms.gle/FEF23UVT3bDc8c7K7 
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

 

Itsepuolustus ja akrobatia (7.-9.lk) UUSI 
Aika: perjantaisin klo 16:00-17:00 
Paikka: Malminkartanon Harrastushalli, Ruosilantie 18  

Capoeira – taistelutaide - on suosittu brasilialainen harrastus, jossa voit olla urheliija, kamppailija, taiteilija, akrobaatti, laulaja tai rumpali. Tärkeintä on, että olet oma itsesi! Tule mukaan ja ilmoittaudu tästä

Lisätiedot: Magno Lopes Nogueira, suomencapoeiraliito@hotmail.com, +358452278788 

Järjestäjä: Suomen capoeiraliitto/ Harrastamisen Suomen malli 

 

Vapaaottelu ja nyrkkeily, alkeet (7.-9.lk) UUSI 
Aika: torstaisin klo 15:00-17:00 
Paikka: Malminkartanon Harrastushalli, Ruosilantie 18  

Harrastusryhmässä opitaan vapaaottelun ja nyrkkeilyn alkeita, joustavasti ja oppilaiden toiveet huomioiden.  

Ohjaaja: Argenis Porkka 

Järjestäjä: Argenis Porkka/ Harrastamisen Suomen malli 

 

Kuntonyrkkeily (7.-9.lk) UUSI 
Aika: torstaisin klo 16-17:00 
Paikka: Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Pietari Hannikaisen tie 6 

Kuntonyrkkeily harrastusryhmässä opit lyömään, väistämään ja liikkumaan nyrkkeilynomaisesti. Harjoitukset koostuvat kuntonyrkkeilyn tekniikkaharjoitteista, varjonyrkkeilystä sekä lihaskuntoharjoittelusta. Valmennuksessa edetään teknisesti haastavampiin harjoitteisiin osallistujien osaamisen ja edistymisen mukaan. Harjoittelu kehittää fyysistä kuntoa sekä ketteryyttä.  

Yhteystiedot: Olli Väätäinen (olli@jalkipoltto.com / 0440755664) & Anna Mäkelä (0505477224)  

Järjestäjä: Jälkipoltto Oy / Harrastamisen Suomen malli  

 

Koodaus (3.-6.lk) UUSI 

Aika: maanantaisin klo 14:15-15:30 
Paikka: Malminkartanon nuorisotalo, Piianpolku 3-5 C 

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä sekä Python-ohjelmointikielellä.  

Ratkomme ohjelmointipulmia Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä tutustumme laitteiden ohjelmointiin Micro:bit mikrokontrolledeiden avulla.  

 

Koodaus (7.-9.lk) UUSI 

Aika: maanantaisin klo 15:45-17:00 
Paikka: Malminkartanon nuorisotalo, Piianpolku 3-5 C 

Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin sekä pelisuunnittelun peruskäsitteitä visuaalisissa ohjelmointiympäristöissä sekä Python-ohjelmointikielellä.  

Ratkomme ohjelmointipulmia Code.org -oppimisympäristössä, ohjelmoimme 2D pelejä Scratchilla sekä tutustumme laitteiden ohjelmointiin Micro:bit mikrokontrolledeiden avulla.  

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Opettajajäsenet

Olli-Pekka Raiskila, varajäsenenä Minna Saranpää
Tanja Valkonen, varajäsenenä Timo Salmelin

Henkilökunnan jäsenet

Anne Tapiovaara, varajäsenenä Anna Jantunen

Huoltajajäsenet

Wäinämö Väärämänty, puheenjohtaja /varajäsenenä Jenni Ruottinen
Anna Laine, varapuheenjohtaja /varajäsenenä Kimmo Tykkälä
Anne Whellams, varajäsenenä Elina Koskela
Cristina Mäkinen, varajäsenenä Minna Mattila
Tia Leeve, varajäsenenä Markku Lepojärvi

Sihteerinä ja esittelijänä toimii vs. rehtori Outi Hokkanen.     

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Pitäjänmäen peruskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Pitäjänmäen peruskoulu Facebookissa

Sijainti

Viinenkuja 6 A 00370 Helsinki

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona alle 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on vähintään 3,6 m.
 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.