Om grundskolan

Vi erbjuder barn och unga en trygg och inspirerande lärstig. I våra skolor får eleverna lära sig färdigheter på egen hand och tillsammans. Att lära sig handlar om att sätta upp mål, att tänka, planera, utföra, utforska och sedan utvärdera målsättningarna.

Läroplanen, läroämnen och bedömning

Läroplanen styr skolans verksamhet, undervisningen och inlärningen. I läroplanen finns också lärandemålen, läroämnenas centrala innehåll samt grunderna för bedömning. Läroplanerna för Helsingfors stads skolor baseras på nationella grunder och Helsingfors lokala betoningar.

Läs mer om läroplanen, läroämnen och bedömning 

Lärande och undervisning i Helsingfors

Hurdana är studierna och undervisningen i grundskolan i dag? Vad betyder fenomenbaserat lärande, inklusion, kompanjonlärarskap eller språkmedveten undervisning? Dyk in i skolornas och lärandets vardag!

Läs mer om lärande och undervisning i våra skolor

Skoldagen och praktisk information

Skolornas lov och arbetstider, skolmåltider, frånvaro, skolresor, försäkringar samt samarbete mellan hem och skola – se mer information om dessa viktiga praktiska saker kring skolgången och skoldagarna. 

Gå till sidan Skoldagen och praktisk information

Oppilaita ja opettaja yhdessä syömässä.
Bild: Jefunne Gimpel

Stöd för lärande, välbefinnande och skolgång

I våra skolor stöder vi barns och ungas uppväxt och inlärning på många sätt. Alla vuxna i skolan har ett ansvar att ta hand om elevernas välbefinnande. 

Läs om formerna av stöd för lärande samt om skolhälsovårdens, kuratorernas och psykologernas tjänster. Vi berättar även om vår verksamhet mot mobbning. 

Gå till sidan Stöd för lärande, välbefinnande och skolgång

Koulun oppilaat tekevät koulutyötä tietokoneella
Bild: Jefunne Gimpel

Neljä faktaa suomalaisesta peruskoulusta

Se en kort presentation av grundskolan: läroplikt, lärare, skoldagen och bedömning av lärandet.