Sök till gymnasiet

På den här sidan

Bild: Maija Astikainen

Sök till gymnasiet i första hand i gemensam ansökan

Du söker till gymnasiet med avgångsbetyget från grundskolan eller motsvarande betyg. I första hand ska du söka under gemensam ansökan i tjänsten Studieinfo. I vårens gemensamma ansökan söker du till utbildningar som startar på hösten. Vissa av våra gymnasier kan betona ett eller flera ämnen som urvalsgrund. Våra gymnasier kan även ha inträdes- eller lämplighetsprov, och gymnasierna kan ta den sökandes övriga utbildning, fritidsintressen eller andra tilläggsprestationer i beaktande. Du hittar information om urvalsgrunderna på Studieinfo (Länk leder till extern tjänst)eller webbplatsen för det gymnasium som du är intresserad av. 

Om du är intresserad av att studera vid vuxenlinje vid Tölö gymnasium, kan du se anvisningarna för anmälan på Tölö gymnasiums webbplats.  

Om du flyttar till Helsingfors när läsåret redan inletts och inte har en studieplats ska du kontakta Navigatorn Helsingfors(Länk leder till extern tjänst). Via Navigatorn Helsingfors får du råd och handledning för att hitta en studieplats. 

Du kan söka via den kontinuerliga ansökan om det finns lediga platser

Om det finns lediga platser i gymnasierna under läsåret läggs de ut i den kontinuerliga ansökan. Om det inte finns några lediga platser deltar gymnasiet inte i den kontinuerliga ansökan. Samma urvalskriterier används i den kontinuerliga ansökan som i den gemensamma ansökan. 

Kontinuerlig ansökan passar till exempel dig som:

 • flyttar till Helsingfors under ett pågående läsår
 • har fått ett avgångsbetyg från grundskolan under läsåret
 • studerar i en Hux-utbildning och vill ansöka till gymnasiet under det pågående läsåret.

Den kontinuerliga ansökan ordnas fyra gånger om året: på hösten, vintern, våren och sommaren.

De lediga platserna på gymnasielinjerna som kräver inträdesprov läggs vanligen ut endast i den kontinuerliga ansökan under våren, om inte gymnasiet vill ordna extra inträdesprov i samband med andra ansökningar. Vårens kontinuerliga nansökan riktar sig i första hand till personer som redan har inlett sina gymnasiestudier. Personer som får sitt avgångsbetyg från grundskolan i juni ska inte ansöka i vårens kontinuerliga ansökan.

Platserna som finns kvar efter den gemensamma ansökan läggs ut i sommarens kontinuerliga ansökan.

Ansökningstider

 • Höst: vecka 40
  • Studierna inleds i period 3 i gymnasium med fem perioder
  • Studierna inleds i period 2 i gymnasium med fyra perioder
 • Vinter: vecka 50
  • Studierna inleds i period 4 i gymnasium med fem perioder
  • Studierna inleds i period 3 i gymnasium med fyra perioder
 • Vår: vecka 15
  • Studierna inleds i period 1 i gymnasium med fem perioder
  • Studierna inleds i period 1 i gymnasium med fyra perioder
 • Sommar: veckorna 24–31
  • Studierna inleds i period 1 i gymnasium med fem perioder
  • Studierna inleds i period 1 i gymnasium med fyra perioder

Även den kontinuerliga ansökan sker via Studieinfo(Länk leder till extern tjänst). Helsingfors stads gymnasier har en gemensam ansökningsblankett. Med blanketten kan du alltså samtidigt söka till alla stadens gymnasier som intresserar dig. Blanketten är endast tillgänglig när ansökan pågår.  Ansökan öppnar kl. 8 på morgonen under den första ansökningsdagen.

Studieinfo – ansökningsblankett – Helsingfors stads gymnasiers kontinuerliga ansökan sommaren 2024 (opintopolku.fi)

Gå till ansökningsblanketten(Länk leder till extern tjänst)

Medeltals- och poänggränser för stadens gymnasier

I gemensam ansökan är antagningsgrunderna för Helsingfors stads gymnasier medeltal och antal poäng. Vissa av våra gymnasier kan vid beräkningen av medeltalet beakta vitsord i betonade läroämnen. En del av våra gymnasier kan ha inträdes- eller lämplighetsprov. De kan även beakta den sökandes övriga utbildning, fritidsintressen eller andra tilläggsprestationer. Antagningsgrunderna och maximipoängen kan variera från år till år.  Läs mer om antagningsgrunderna på de olika gymnasiernas webbplatser.  

Gymnasium och linje  Lägst medeltal eller antal poäng (p) 2024 Lägst medeltal eller antal poäng (p) 2023 Lägst medeltal eller antal poäng (p) 2022
Alppilan lukio 8,42  8,42 8,33 
Brändö gymnasium, allmän linje 8,54 8,17  7,83
Brändö gymnasium, idrottslinje 15,16 /20 p 15,69/20 p 15,45 / 20 p
Etu-Töölön lukio 8,5  8,46 8,42
Gymnasiet Lärkan 8,23 8,15 7,75
Helsingin kielilukio,allmän linje  7,92 7,62 7,38 
Helsingin kielilukio, språk och internationalism -linje 8,17 8,00 8,00 
Helsingin kielilukio, engelsk- ock finskspåkig linje 8 viktat medeltal 7,79 viktat medeltal 9,1 / 15 p
Helsingin kuvataidelukio, bildkonstlinje  13,5 /20 p 14,42/20 p 15,12 / 20 p
Helsingin luonnontiedelukio, allmän linje  8,58 8,58 8,46
Helsingin luonnontiedelukio, naturvetenskap linje  9,06 viktat medeltal 9,03 viktat medeltal 9,50 viktat medeltal
Helsingin medialukio, allmän linje  7,17 7,25 7,25
Helsingin medialukio, media och samhälle -profilering 7 /1 p 7,11/12 p 7,59 / 12 p
Kallion lukio, uttrycksförmåga 14,56 14,9/20 p 15,08 / 20 p
Konepajan lukio 7,08    
Mäkelänrinteen lukio, allmän linje  9,23 9,00 8,85 
Mäkelänrinteen lukio, idrottlinje  15,97 / 20 p 16,15/20 p 15,91 / 20 p
Ressun lukio, allmän linje  9,75  9,69 9,67
Ressun lukio, IB-undervisning på engelska  9,17  9,42  9,17 
Sibelius-lukio, allmän linje 9,33 9,25  9,23
Sibelius-lukio, musiklinje  16,82 / 20 p 16,15/20 p 16,08 / 20 p
Sibelius-lukio, danslinje 16,88 /20 p 17,58/20 p 16,85 / 20 p
Tölö gymnasium, allmän linje  7,92 7,17 7,92
Tölö gymnasium, bildkonst  15,5 / 20 p 17,5 / 20 p 16,17 / 20 p
Tölö gymnasium, musik  16,54 / 20 p 16,92 / 20 p 17,00 / 20 p
Tölö gymnasium, humanekologi 7,54 16,25/20 p 16,17 / 20 p
Vuosaaren lukio, allmän linje 7,58  7,67 7,70
Vuosaaren lukio, musiklinje 12,83 / 20 p 11,5/20 p 9,92 / 20 p
Vuosaaren lukio, teknologilinje 11 /20 p 13,5/20 p 12,50 / 20 p
Medeltal/antal poäng:  2022 - 2024

Källa: Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen(Länk leder till extern tjänst)