Hoppa till huvudinnehåll

Sök till gymnasiet

På den här sidan

Bild: Maija Astikainen

Så söker du till stadens gymnasier

Du söker till gymnasiet med avgångsbetyget från grundskolan eller motsvarande betyg i den gemensamma ansökan i tjänsten Studieinfo. I vårens gemensamma ansökan söker du till utbildningar som startar på hösten. Vissa av våra gymnasier kan betona ett eller flera ämnen som urvalsgrund. Våra gymnasier kan även ha inträdes- eller lämplighetsprov, och gymnasierna kan ta den sökandes övriga utbildning, fritidsintressen eller andra tilläggsprestationer i beaktande. Du hittar information om urvalsgrunderna på Studieinfo eller webbplatsen för det gymnasium som du är intresserad av. 

Om du är intresserad av att studera vid vuxenlinje vid Tölö gymnasium, kan du se anvisningarna för anmälan på Tölö gymnasiums webbplats.  

Om du har fullgjort grundskolan eller en utbildning utomlands som motsvarar grundskolan och du flyttar till Helsingfors efter den gemensamma ansökan, ska du kontakta det gymnasium som du vill söka till och fråga om lediga platser samt anvisningar för ansökan. Samma gäller om du har påbörjat gymnasiestudierna i en annan stad eller ett annat land och sedan flyttar till Helsingfors. Sök dig alltid till Navigatorn Helsingfors om du vill ha råd och handledning för att hitta en studieplats. 

Medeltals- och poänggränser för stadens gymnasier

I gemensam ansökan är antagningsgrunderna för Helsingfors stads gymnasier medeltal och antal poäng. Vissa av våra gymnasier kan vid beräkningen av medeltalet beakta vitsord i betonade läroämnen. En del av våra gymnasier kan ha inträdes- eller lämplighetsprov. De kan även beakta den sökandes övriga utbildning, fritidsintressen eller andra tilläggsprestationer. Antagningsgrunderna och maximipoängen kan variera från år till år.  Läs mer om antagningsgrunderna på de olika gymnasiernas webbplatser.  

Medeltal/antal poäng:  2020 - 2022
Gymnasium och linje  Lägst medeltal eller antal poäng (p) 2022 Lägst medeltal eller antal poäng (p) 2021 Lägst medeltal eller antal poäng (p) 2020
Alppilan lukio  8,33  8,54  8,67
Brändö gymnasium, allmän linje 7,83 7,69 7,92
Brändö gymnasium, idrottslinje 15,45 / 20 p 15,88 / 20 p 15,92 / 20 p
Etu-Töölön lukio  8,42 8,42 8,33
Gymnasiet Lärkan  7,75 7,69 7,00
Helsingin kielilukio, allmän linje  7,38  7,27 7,67
Helsingin kielilukio, språk och internationalism -linje 8,00  8,08 7,31
Helsingin kielilukio, engelsk- ock finskspåkig linje 9,1 / 15 p 10,51 / 15 p 10,87 / 15 p
Helsingin kuvataidelukio, bildkonstlinje 15,12 / 20 p 15,33 / 20 p 14,50 / 20 p
Helsingin luonnontiedelukio, allmän linje  8,46 8,25 8,15
Helsingin luonnontiedelukio, naturvetenskap linje 9,50 viktat medeltal 9,31 viktat medeltal 9,32 viktat medeltal
Helsingin medialukio, allmän linje 7,25 7,33 7,5
Helsingin medialukio, media och samhälle -profilering 7,59 / 12 p 7,45 / 20 p 7,00 / 20 p
Kallion lukio, uttrycksförmåga 15,08 / 20 p 14,65 / 20 p 14,9  / 20 p
Mäkelänrinteen lukio, allmän linje 8,85  7,75 9,15
Mäkelänrinteen lukio, idrottlinje 15,91 / 20 p 16,20 / 20 p 16,22 / 20 p
Ressun lukio, allmän linje 9,67 9,50 9,69 
Ressun lukio, IB-undervisning på engelska 9,17  8,92 8,91 
Sibelius-lukio, allmän linje 9,23 9,21 9,17
Sibelius-lukio, musiklinje 16,08 / 20 p 16,19 / 20 p 15,82 / 20 p
Sibelius-lukio, danslinje 16,85 / 20 p 17,73 / 20 p 17,17 / 20 p
Tölö gymnasium, allmän linje 7,92 7,67 7,92
Tölö gymnasium, bildkonst  16,17 / 20 p 16,62 / 20 p 16,67 / 20 p
Tölö gymnasium, musik 17,00 / 20 p 17,00 / 20 p 16,31 / 20 p
Tölö gymnasium, humanekologi 16,17 / 20 p 15,38 / 20 p 16,92 / 20 p
Vuosaaren lukio , allmän linje 7,70 7,50 7,58
Vuosaaren lukio, musiklinje 9,92 / 20 p    
Vuosaaren lukio, teknologilinje 12,50 / 20 p    

Källa: Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen