Välkommen till närskolan

Varje barn och ungdom i Helsingfors får en plats i grundskolan i sitt område. Den skolan kallas för närskola. Du tar emot platsen i närskolan genom att anmäla barnet under ansökningstiden.

På den här sidan

Vad är en närskola?

Helsingfors är indelat i elevupptagningsområden, och närskolan bestäms enligt dem. Närskolan är oftast på gångavstånd, men den är inte nödvändigtvis den skola som ligger allra närmast. Man kan också ansöka om en skolplats i ett annat område, men vi kan inte garantera att platserna räcker för sökande från andra områden.

Vårt skolnät har planerats så att nästan alla elever kan gå i närskolan under hela sin grundskoletid. Om ditt barn går i en grundskola med årskurserna 1–9 behöver hen inte byta skola när det är dags att börja i sjuan.

1. Gå till startsidan för Helsingfors Servicekarta

Servicekartan (öppnas i en ny flik)(Länk leder till extern tjänst)

2. Skriv barnets hemadress i sökfältet. 

3. Bläddra i listan med sökresultaten tills du ser en lista över skolor.

4. Välj det lämpligaste alternativet bland sökresultaten. Närskolorna är listade enligt innevarande skolår, nästa skolår och årskurser. Resultaten är också indelade i svensk och finskspråkiga skolor. Därför kan det finnas upp till åtta olika skolor i resultaten:

  • finskspråkig skola för årskurs 1–6 för innevarande skolår
  • svenskspråkig skola för årskurs 1–6 för innevarande skolår
  • finskspråkig skola för årskurs 7–9 för innevarande skolår
  • svenskspråkig skola för årskurs 7–9 för innevarande skolår
  • finskspråkig skola för årskurs 1–6 för nästa skolår
  • svenskspråkig skola för årskurs 1–6 för nästa skolår
  • finskspråkig skola för årskurs 7–9 för nästa skolår
  • svenskspråkig skola för årskurs 7–9 för nästa skolår

5. När du klickar på skolans namn ser du dess kontaktuppgifter och dess webbplats, där du kan läsa mer om skolan. 

Du kan också fråga fostrans- och utbildningssektorns rådgivning vilken barnets närskola är.

Anmälan till närskolan

Anmälan till årskurs 1

Du kan anmäla ditt barn till närskolan antingen elektroniskt genom e-tjänsten Asti eller genom att besöka skolan. Läs mer:

Information till elever som börjar i årskurs 1

Anmälan till årskurs 7

Du kan anmäla ditt barn till närskolan via Wilma. Läs mer:

Information till elever som börjar i årskurs 7

Elever som börjar andra årskurser än årskurs 1 och 7

Om er familj ska flytta till Helsingfors eller om du av någon annan orsak vill anmäla ditt barn till någon av årskurserna 2–9 i närskolan eller till någon av årskurserna 1–9 mitt under skolåret hittar du närskolan enligt er adress på Servicekartan enligt ovanstående anvisningar. Kontakta skolans rektor för att fråga om en plats för barnet.

Elevantagning

Till närskolan antas alltid i första hand elever från det egna området, men om det finns plats kan även andra elever antas i den ordning som urvalsgrunderna anger.

Grunder för antagning av elever 

Stadens svenska och finska sektion vid nämnden för fostran och utbildning beslutar om på vilka grunder elever antas till stadens skolor. Läs mer om grunderna i dokumenten nedan:

Grunderna är också tillgängliga på skolorna och hos fostrans- och utbildningssektorns rådgivning.

De svenskspråkiga grundskolornas (åk 1–6) elevupptagningsområden

Numrorna på kartan står för antalet skolor som finns inom ett område. Genom att klicka på ett nummer får du reda på skolans exakta placering och namn. En och samma skola kan synas två gånger på kartan eftersom vi uppger uppgifterna för det nuvarande läsåret och följande läsår.

De svenskspråkiga grundskolornas (åk 1–6) elevupptagningsområden - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

De svenskspråkiga grundskolornas (åk 7–9) elevupptagningsområden

Numrorna på kartan står för antalet skolor som finns inom ett område. Genom att klicka på ett nummer får du reda på skolans exakta placering och namn. En och samma skola kan synas två gånger på kartan eftersom vi uppger uppgifterna för det nuvarande läsåret och följande läsår.

De svenskspråkiga grundskolornas (åk 7–9) elevupptagningsområden - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

De finskspråkiga grundskolornas (åk 1–6) elevupptagningsområden 

De finskspråkiga grundskolornas (åk 1–6) elevupptagningsområden  - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

De finskspråkiga grundskolornas (åk 7–9) elevupptagningsområden 

Numrorna på kartan står för antalet skolor som finns inom ett område. Genom att klicka på ett nummer får du reda på skolans exakta placering och namn. En och samma skola kan synas två gånger på kartan eftersom vi uppger uppgifterna för det nuvarande läsåret och följande läsår.

De finskspråkiga grundskolornas (åk 7–9) elevupptagningsområden  - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)