Kruununhaan yläasteen koulu

Kruununhaassa sijaitseva koulussamme on vuosiluokat 7-9.
Kruununhaan yläasteen koulu

Kruununhaan yläasteen koulussa opiskellaan vuosiluokilla 7-9. Toimimme lähikouluna Kruununhaan, Katajanokan, Kaisaniemen ja Suomenlinnan oppilaille. Koulumme tarjoaa painotettua opetusta musiikissa, tanssitaiteessa ja designissa. Designlinja on sisäinen painotus oman alueen oppilaille. Oppilaat musiikkiin ja tanssitaiteeseen valitaan valintakokeella myös muualta Helsingistä kymmenistä eri kouluista. Oppilaita meillä on yhteensä noin 500 ja henkilökuntaa noin 50.

Kruununhaan yläasteella opetamme niitä tietoja ja taitoja, joita oppilaat tarvitsevat elämässään. Koulumme korostaa hyvien käytöstapojen, vastuunkantamisen ja suvaitsevan ilmapiirin merkitystä. Tuemme jokaisen nuoren kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Oppilaita kannustetaan aktiivisesti osallistumaan koulun yhteiseen toimintaan, joka edistää oppilaiden yhteisöllisyyttä. Meillä jokainen oppilas osallistuu koulumme kulttuuripolun toteuttamiseen.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Taito- ja taideaineet ovat vahvasti läsnä koulupäivissämme projektien, konserttien, esitysten ja käsillä tekemisen muodossa (katso Krunan kulttuuripolku (PDF)). Opiskelua rytmittävät neljä jaksoa.

Koulussa on musiikin ja tanssitaiteen painotettua opetusta, johon hakeudutaan valintakokeella koko kaupungin alueelta. Oman alueen oppilaille on tarjolla design-linja koulun sisäisenä painotuksena.

Lukuvuositiedote 2023-2024 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Esittely- ja infotilaisuuden 2.11.2022 materiaali (kieliohjelma päivitetty 9.11.2022)

Tähän lisätään myöhemmin koulun hyvinvointi-, opi oppimaan- ja kulttuuripolut.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkanut vieras kieli (A1): englanti, ranska
 • 3. luokalta alkanut vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): ranska, saksa

Oppilaalla voi olla seitsemännelle luokalle tullessaan kaksi A-kieltä, A1-kieli ja vapaaehtoinen A2-kieli. Kuudennen luokan mennessä molemmissa kielissä on saavutettu sama taso. Toista kotimaista kieltä, ruotsia, voi opiskella A-kielenä tai B-kielenä. Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden kielen, jos ryhmä toteutuu. Tämän B2-kielen opiskelu alkaa kahdeksannelta luokalta.

Painotettu opetus

Koulussamme on musiikin ja tanssitaiteen painotettua opetusta, johon hakeudutaan valintakokeella koko kaupungin alueelta. Oman alueen oppilaille on tarjolla design-linja koulun sisäisenä painotuksena.

Musiikkipainotus

Musiikkipainotuksen esittelyvideo on tulossa tähän

Tanssitaidepainotus

Tanssitaidepainotuksen esittely on tulossa tähän.

Design-linja

Designlinjan esittely (PDF-tiedosto)

Kruununhaan yläasteen koulun esittelytilaisuus ke 15.11.2023 klo 18.00

Nykyisille 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen suunnattu Kruununhaan yläasteen koulun esittely- ja infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.11. klo 18.00 lähitilaisuutena koulun salissa osoitteessa Snellmaninkatu 18. Tilaisuuden yhteinen osuus striimataan myös etäyhteyksin. Linkki etäyhteyteen ilmoitetaan koulun internetsivuilla marraskuussa.

Esittelemme koulumme toimintaa ja hakeutumisprosessin vuoden 2024 7.-luokkalaiseksi. Kaikille yhteinen osuus (koulun esittely ja hakeutuminen oppilaaksi) on klo 18.00-18.45, jonka jälkeen voi vapaavalintaisesti osallistua täydentäviin eri linjojen infotilaisuuksiin: musiikin painotusopetus, tanssitaiteen painotusopetus ja designlinja (sisäinen painotusopetus, oman alueen oppilaat). Linjojen erilliset tilaisuudet klo 18.45 järjestetään vain lähitilaisuutena (ei striimausta). Linjoihin voit tutustua etukäteen myös kotisivullamme. Julkaisemme hakeutumisen aikataulun ja erillisen hakuoppaan loka-marraskuussa.

Tule tutustumaan kouluumme ja hakeutumaan oppilaaksemme seuraavan lukuvuoden 24-25 uudeksi krunalaiseksi!

Lämpimästi tervetuloa!
Rehtori Jani Puurula & Krunan oppilaat ja henkilöstö​

Lisäksi:
Infotilaisuuden lisäksi järjestämme avointen ovien tilaisuuden pe 24.11. klo 9-14, jolloin olette tervetulleita tutustumaan koulun toimintaan ja koulurakennukseen. Lähikoulujen kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan kouluumme myös oman koulupäivänsä aikana marras-joulukuussa.

Tervetuloa kouluun!

Lukuvuosi alkaa torstaina 10.8.2023. Ensimmäinen koulupäivä on 8.- ja 9.-luokkalaisilla klo 10-13 kotiluokissa.  Uusilla seiskoilla koulupäivä alkaa jo klo 9.00 koulun pihalta, josta tukioppilaat ohjaavat teidät kotiluokkiin. Seiskojen ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.  Toivotamme uudet ja vanhat oppilaat lämpimästi tervetulleiksi Krunan kouluun!

Oppilaaksioton ajankohtaista (1.8.2023)

Enimmäisoppilasmäärämme on (tilanne 1.8.2023) tällä hetkellä täynnä ja voimme ottaa oppilaiksi yleislinjalle (design) kaikille luokka-asteille vain omalle oppilaaksiottoalueelle muuttavat oppilaat.

Painotettuun opetukseen voi hakeutua kesken yläkoulun vain, jos oppilas on osallistunut kyseiseen painotettuun opetukseen muussa kunnassa (esim. ollut musiikkiluokalla) ja oppilas on muuttamassa Helsinkiin. Tällöin oppilaan on lisäksi läpäistävä hyväksytysti valintakoe ja koulussa on oltava tällöin vapaana oppilaispaikka.

Oppilaaksiotosta yleisesti

Kruununhaan yläasteen koulu on oman alueensa lähikoulu. Oppilaat kouluun tulevat pääosin Kaisaniemen, Katajanokan ja Suomenlinnan ala-asteen kouluista.  Lisäksi tarjoamme painotettua opetusta musiikissa ja tanssitaiteessa, johon oppilaat tulevat lukuisista kouluista ympäri Helsinkiä.

Musiikin ja tanssitaiteen painotettuun opetukseen voi hakeutua 7. luokalle. Musiikin ja tanssitaiteen painotettuun opetukseen otetaan oppilaat valintakokeilla. Vuoden 2024 oppilaaksiottoon liittyvän hakuoppaan julkaisemme syys-lokakuussa 2023 ja lokakuun tiedostustilaisuuden tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kaisaniemen ala-asteella musiikin ja tanssitaiteen painotusopetuksessa olevat oppilaat voivat halutessaan jatkaa Kruununhaan yläasteelle samassa painotuksessa oman opinpolun mukaisesti, mikäli oppilaalla on edelleen motivaatiota kyseiseen painotusopetukseen. Kaisaniemen ala-asteen musiikin tai tanssin painotusopetuksessa olevien oppilaiden ei tarvitse osallistua valintakokeeseen, mikäli he hakulomakkeessa valitsevat opinpolun jatkumon ensimmäisessä vaiheessa. Riittää, että Wilman hakulomakkeeseen valitaan opinpolun mukainen jatkumo samassa painotusaineessa. Jos oppilas hakee ensisijaisesti muualle, ei paikka opinpolun jatkumossa säily enää. Tällöin halutessaan esim. toisena vaihtoehtona jatkaa musiikki-/tanssipainotuksessa, oppilaan on valittava tämä yhdeksi hakuvaihtoehdoksi ja osallistuttava valintakokeeseen.

Kaikilla oppilaillamme on taidepainotus. Koulun yleislinjan oman oppilaaksiottoalueen oppilaat, jotka eivät ole musiikin tai tanssitaiteen painotusopetuksessa sekä toissijaisesti kouluun tulleet yleislinjan oppilaat, opiskelevat sisäisenä painotuksena designia. Design-linjalle ei ole valintakoetta.

Tietoa tuleville 7. -luokkalaisille

2.5.2023
Tervetuloa uudet 7. -luokkalaiset kouluumme!
Kutsumme kaikki  7.luokalla aloittavat oppilaat tiistaina 23.5. klo 13.45-15.15 tutustumaan kouluumme sekä tuleviin luokkakavereihin. Tukioppilaat ja luokanohjaajat ovat teitä vastassa koulun pihalla. Tervetuloa!

Tietoa uusille oppilaille

12.5.2023
Järjestämme lokakuussa 2023 nykyisille 6.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen tiedotustilaisuuden hakeutumisesta kouluumme. Tilaisuuden tarkempi ajankohta julkaistaan alkusyksyllä. Hakuopas 2024 julkaistaan syys-lokakuussa.

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Kruununhaan yläaste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Krunainsta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Koulussa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys Kruttu ry.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin, rehtoriin ja oppilashuoltoon. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Järjestyssääntöjen tarkoitus on:  

1) Turvata koulutyön sujuminen rauhallisesti 

2) Taata viihtyisä ja turvallinen kouluympäristö 

3) Opettaa vastuullisuuteen ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen 

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana. Koulun järjestyssäännöt koskevat myös koulualueen ja -ajan ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, kuten retkiä, vierailuja ja siirtymiä. Koulumatkat ovat osa koulupäivää. 

Oppilaalla on oikeus tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti sekä oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.  

Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä, sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai oppimisympäristön turvallisuutta tai terveyttä. 

Oppilaan perustehtävä koulussa on opiskella, oppia ja kasvaa ihmisenä. 

Koulussamme: 

1. Käyttäydymme kohteliaasti kaikkia kohtaan. Emme syrji tai kiusaa ketään.  

2. Emme kuvaa tai koske ketään ilman lupaa - edes leikillään. Kunnioitamme toisten omaisuutta. 

3. Pidämme huolta yhteisestä koulurakennuksesta ja omaisuudesta. Siivoamme omat jälkemme. 

4. Olemme päihteettömiä ja savuttomia. 

Oppitunneilla: 

5. Noudatamme opettajan ohjeita ja kuuntelemme sitä, jolla on puheenvuoro. 

6. Annamme työrauhan itselle ja muille sekä keskitymme opiskeluun. 

7. Käytämme puhelinta, muita älylaitteita ja kuulokkeita vain opettajan luvalla. 

8. Jätämme ulkovaatteet kaappiin.  

9. Emme syö tai juo. 

Sisällä ja ruokalassa: 

 10. Otamme toiset huomioon myös välituntisin. Emme metelöi. 

 11. Pidämme kulkuväylät käytävillä ja portaissa avoimina turvallisuussyistä.  

 12. Syömme ripeästi omalla vuorollamme.  

 13. Emme käytä ruokalassa puhelinta, hattua ja ulkovaatteita. Reppu ja ulkovaatteet säilytetään kaapissa ruokailun ajan. 

 14. Palautamme astiamme ja jätämme oman paikkamme siistiksi. 

Ulkona: 

 15.Emme poistu koulu- tai välituntialueelta ilman opettajan lupaa.  

 16. Siirrymme paikasta toiseen turvallisesti koulun sääntöjä ja liikennesääntöjä noudattaen sekä kanssakulkijat huomioiden. 

 17. Pidämme huolta välituntivälineistä ja palautamme ne käytön jälkeen. 

 18. Huomioimme kaikki pihan käyttäjät ja pidämme huolta ympäristöstä. 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri Minna Nieminen
puh. 09 310 86529, 040 334 8723
minna.nieminen(at)hel.fi

Kanslia on avoinna oppilaille pääsääntöisesti klo 9.30-16. Kesällä ja loma-aikoina kanslia on avoinna sopimuksesta.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Koulusihteeri auttaa myös Wilma-tunnuksiin liittyvissä ongelmissa.

Päättötodistusjäljennösten tilaus Kaskon arkistosta:
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/peruskoulujen-ja-lukioiden-paatto-ja-erotodistusjaljennosten-tilaus

Yleiset ohjeet koulun tilojen vuokraamisesta kouluajan ulkopuolella:
https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimialan-tilojen-varaaminen

Liikuntasalien tilavaraukset kouluajan ulkopuolella:
https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimialan-tilojen-ja-laitteiden-varaaminen

Rehtori Jani Puurula
puh. 09 310 86528, 040 839 3213
jani.puurula(at)hel.fi

Apulaisrehtori Ari-Pekka Vallenius
puh. 09 310 72229, 050 505 2115
ari-pekka.vallenius(at)edu.hel.fi

Apulaisrehtori Katriina Kokko
puh. 09 310 86524, 040 334 9162
katriina.kokko(at)edu.hel.fi

Oppilaanohjaaja Satu Hietala  
puh. 09 310 86647, 040 334 9165
satu.hietala(at)edu.hel.fi

Oppilaanohjaaja Erja Silván
puh. 09 310 86534, 040 334 9163
erja.silvan(at)edu.hel.fi

Oppilaanohjaaja Karoliina Käpylehto (maanantaisin)
puh. 09 310 86502, 040 334 8948
karoliina.kapylehto(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja Sakari Röyskö

Kohdevastaava Jani Niiranen
puh. 050 407 0249
kv.kruunuhaka(a)sol.fi

Kouluravintola
puh. 09 310 86536
kouluravintola.kruununhaka(at)hel.fi

Opettajat

Sähköpostiosoite opettajille: etunimi.sukunimi@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) paitsi kaisa2.jauhiainen
Opettajanhuone
puh. 09 310 86532

Ahonen Tommi (Aho) ortodoksinen uskonto
Autio Siiri (Aut) äidinkieli ja kirjallisuus 
Dunderberg Fanni (Dun) (virkavapaalla)
Eräpuro Karita (Erä) englanti, ruotsi
Eskelinen Jari (Esk) lo 8H äidinkieli ja kirjallisuus
Grönros Petra (Grö) lo 8B matematiikka, fysiikka, tvt-vastuuopettaja
Haataja Iita (Haa) katolinen uskonto (opetus Meilahden yläasteella)
Heikkilä Asta (Hei) terveystieto, kotitalous
Hietala Satu (Hie) oppilaanohjaus 040 334 9165
Hiltunen Elina (Hil) lo 9A kotitalous 040 842 8791
Himmi Sonja (Him) lo 7-9J erityisluokanopettaja 040 658 6862
Huhtaniska Annaleena (Huh) kuvataide, design
Hyppönen Lotta (Hyp) lo 9E erityisopetus 9.lk:t    040 826 3497
Ihalainen Kirsi (Iha) resurssiopettaja     040 334 9227
Jalli Tuija (Jal) lo 9G    kemia, fysiikka
Jauhiainen Kaisa (Jau) lo 7F biologia, maantieto, terveystieto, lakitieto
Jäämaa Elina (Jää) lo 9C kotitalous 040 842 7840
Kariola Margariitta (Kar) lo 7D  ev.lut. uskonto, liikunta 040 701 9306
Kervinen Ville (Ker) musiikki
Kokko Katriina (Kok) erityisopetus, apulaisrehtori 040 334 9162
Kokko Tiia (KoT) käsityö, design, terveystieto
Korkalainen Katja (Kor) (virkavapaalla)
Kupila Tiina (Kup) saksa, ruotsi    
Käpylehto Karoliina (Käp) oppilaanohjaus 040 334 8948
Laukkanen Netta (Lau) lo 8E äidinkieli ja kirjallisuus, elämänkatsomustieto
Lavonen Päivi (Lav) suomi toisena kielenä
Manninen Paula (Man)(virkavapaalla)
Mikander Anne (Mia) koulunkäynninohjaaja 040 145 5434
Mikkola Teppo (Mik) lo 8C käsityö, design 040 842 7761
Muittari Eevamaija (Mui) ranska
Mäkelä Raili (Mäk) lo 7E matematiikka, kemia
Mälkiä Anniina (Mäl) matematiikka 
Määttä Sirpa (Mää) lo 7G äidinkieli ja kirjallisuus
Nikolov Johanna (Nik) lo 8A biologia, maantieto
Paalasmaa Sanna (Paa) fysiikka, kemia
Pankakoski Johanna (Pan) lo 9D    historia, yhteiskuntaoppi
Pasanen Katri (Pas) lo 7H biologia, maantieto
Pihkanen Timo (Pih) lo 8G musiikki
Puurula Jani (Puj) rehtori 040 839 3213
Puustinen Petri (Puu) lo 9F historia, yhteiskuntaoppi
Rakkola Anu (Rak) lo 9B englanti, ruotsi
Rauramo Maija (Rau) espanja
Relander Päivi (Rel) ruotsi, englanti
Riikola-Sarkkila Anne (Rii) lo 7C erityisopetus 040 845 5537
Ristimäki Jenna (Ris) katolinen uskonto
Saranen Juha (Sar) matematiikka, fysiikka
Siekkinen-Vappula Sari (Sie) lo 7B käsityö, design    
Silván Erja (Sil) oppilaanohjaus 040 334 9163
Sironen Virpi (Sir) liikunta 040 587 2570 
Särkiniemi Jan (Sär) liikunta 044 529 0473
Tenhunen Mikael (Ten) lo 8F ruotsi, englanti
Tuoresmäki Heini (Tuo) lo 7A tanssitaide 040 664 5971
Urrila Maiju (Urr) (virkavapaalla)
Vallenius Ari-Pekka (Val) lo 8D fysiikka, kemia, matemattiikka, apulaisrehtori    050 505 2115

Terveydenhoitaja Riina Ylistö
puh. 050 358 6710
riina.ylisto(at)hel.fi
Koululla päivittäin 

Kuraattori Nina Weckström
puh. 09 310 29877, 040 7298370
nina.weckstrom2(a)hel.fi

Psykologi Sanna Belitz
sanna.belitz(a)hel.fi
puh. 09 310 71947, 050 512 5097

Kerhot ja harrastukset

Järjestämme kouluissamme maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Lisäksi koulujen tiloissa voi olla myös muiden toimijoiden toteuttamia kerhoja ja harrastuksia, joissa on osallistumismaksu.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Maanantai tai keskiviikko

Kiipeily (6.–9.lk) 

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 16–17 

Paikka: KiipeilyAreena, Kauppakeskus REDI (sisäänkäynti Leonkadun puolelta) 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli 

Esports (6.–9.lk)  

Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin Klo 14.30–16 

Paikka: Shelter Gameroom, Kauppakeskus Redi 

Suomen suurimman pelitilan, Shelter Gameroomin, Esports-harrastusryhmät sopivat gamereille, jotka haluavat harrastaa pelaamista, kehittää taitoja ja pitää hauskaa. Oletpa sitten vasta-alkaja tai kokeneempi pelaaja, kerhokoutsit opastavat osallistujat pelaamisen saloihin huippuluokan koneilla. Tervetuloa pelaamisen maailmaan! 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Shelter Gameroon / Harrastamisen Suomen malli 

Keskiviikko

Digitaide (6.–9.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 16–17.30  

Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka  

Kiinnostaako piirtäminen ja maalaaminen iPadilla? Ryhmissä opetellaan perusteet digimaalaamiseen ja kuvankäsittelyyn käyttäen Adobe Fresco-ohjelmaa yhdessä Apple Pencilin kanssa.  Ryhmän ohjaajana toimii Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun ammattitaitoinen kuvataideopettaja.   

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Harrastusryhmään voi osallistua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen alla olevasta linkistä. Valitse vihreä ”hakeudu oppilaaksi” ja täytä lomake. Osallistujien määrä enintään 9 oppilasta/ryhmä. Varasijalle otetaan 20.  

Järjestäjä: Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu / Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Puheenjohtaja
Sakari Röyskö puh.  044 524 1077

Sihteeri ja esittelijä
Jani Puurula puh. 040 839 3213

Huoltajajäsenet
Henna Dolk
Sanna Edelman Domingues
Pekka Leinonen
Tuula Toivonen

Opettajajäsenet, puh. 09 310 86532
Timo Pihkanen 
Anne Riikola-Sarkkila

Muun henkilökunnan edustaja
Minna Nieminen puh. 09 310 86529

Oppilasedustajat
Zoe Giovanzana 8E
Inkeri Laine 9D

Aika: Keskiviikko 15.3.2023 klo 17.33–19.20
Paikka: Snellmaninkatu 18, neuvotteluhuone 235, 2.krs

Paikalla:
Sakari Röyskö, puheenjohtaja
Henna Dolk
Sanna Edelman Domingues (poistui kokouksesta 18.04-18.20 väliseksi ajaksi)
Pekka Leinonen
Tuula Toivonen
Minna Nieminen
Timo Pihkanen
Anne Riikola-Sarkkila
Hertta Viksten, oppilasedustaja
Jani Puurula, esittelijä ja sihteeri
Poissa: Luka Peltonen, oppilasedustaja

§ 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.33.

§ 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Leinonen ja Timo Pihkanen.

§ 4 Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 5 Johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Esittelijä esittää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Esitys: Johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, osoitteessa www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-koulu/johtokunta/
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 6 Kruununhaan yläasteen koulun vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 13.12.2022 §303 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2023 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 8.2.2023 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2023 - 31.12.2023.
Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2022 talousarvion noudattamisohjeet (Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta, euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Perusopetusjohtaja on suomenkielisen perusopetuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori on koulun ja oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.
Toimialajohtaja päätti palvelukokonaisuuksien ja hallinnon käyttömenojen sekä investointien määrärahat 8.2.2023, jonka pohjalta perusopetusjohtaja päätti kehyksen talousarviovuodeksi 2023 tulosbudjetin tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Tämän perusteella aluepäälliköt ovat päättäneet yksittäisten koulujen kehyksistä.
Esittelijä toteaa, että koulun talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi.
Kruununhaan yläasteen koulun osalta budjettikehys on yhteensä 4 642 681euroa. Käyttösuunnitelma perustuu oppilasmäärän keskiarvoon, kevään 2023 osalta on 485 oppilasta ja syksyn ennusteen 2023 osalta 487 oppilasta.
Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.
Liite 1 Koulun käyttösuunnitelma
Liite 2 Käyttösuunnitelma toiminnoittain

Esitys: Johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman esittelijän ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 7 Johtokunnan lausunto: Kruununhaan yläasteen koulun kieliohjelma 1.8.2023 alkaen

Johtokunta esittää, että Kruununhaan yläasteen koulun kielitarjonta on 1.8.2023 alkaen:

• A1-kieli: englanti, ranska
• A2-kieli: englanti, ranska, saksa, espanja, ruotsi
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kieli: ranska, saksa (Koulun johtokunta päättää vuosittain aloittavan B2-kieliryhmän minimiryhmäkoosta.)

Nykyinen kieliohjelma:

• A1-kieli: englanti, ranska, ruotsi, saksa
• A2-kieli: englanti, ranska, ruotsi, saksa
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kieli: ranska, saksa (Koulun johtokunta päättää vuosittain aloittavan B2-kieliryhmän minimiryhmäkoosta.)

Muutoksen perustelut:

Kruununhaan yläasteen koulu toimii alueensa kolmen alakoulun Suomenlinnan, Katajanokan ja Kaisaniemen ala-asteiden lähikouluna eli oppilaiden opinpolun jatkumona. Lisäksi koulussa on painotusopetuksen opinpolun jatkumo Kaisaniemen ala-asteen koulun musiikin ja nykytanssin oppilaille.

Kieliohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä alueen lähikoulujen kanssa. Lähikouluissa tarjotaan A1-kielinä englantia ja ranskaa. Lisäksi lähikoulujen kielivalikoimassa on tarjolla A2-kielinä englantia, ranskaa, saksaa, espanjaa ja ruotsia. Muutoksen seurauksena koulun A1-kielivalikoima supistuu, mutta toisaalta A2-kielten valikoima laajenee espanjan kielellä. Muutoksella ei ole vaikutusta B-kieliin.

Muutoksen valmistelussa on kuultu myös oppilaskuntaa.

Esitys: Johtokunta esittää, että Kruununhaan yläasteen koulun kieliohjelma 1.8.2023 alkaen on:

• A1-kieli: englanti, ranska
• A2-kieli: englanti, ranska, saksa, espanja, ruotsi
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kieli: ranska, saksa (Koulun johtokunta päättää vuosittain aloittavan B2-kieliryhmän minimiryhmäkoosta.)

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 8 Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä esitetään päivitettäväksi perusopetuslain muutosten (1.8.2022) seurauksena. Lisäksi on ilmennyt tarve selkeyttää järjestyssääntöjä. Toimivalta peruskoulun järjestyssääntöjen hyväksymiseen on Helsingin kaupungin koulujen johtokunnilla.

Koulun järjestyssääntöjen tehtävänä on turvata koulutyön sujuminen rauhallisesti, taata viihtyisä ja turvallinen kouluympäristö sekä opettaa vastuullisuuteen ja yhteisten sääntöjen noudattamiseen.

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä kaikkien oppilaiden, opettajakunnan ja huoltajien kanssa lukuvuoden 2022–23 aikana esittelijän esittelyn mukaisesti.

Liite 3 Järjestyssäännöt

Esitys: Johtokunta hyväksyy liitteen mukaiset koulun järjestyssäännöt

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 9 Musiikkileirikoulun toimintasuunnitelman hyväksyminen

Liite 4 Musiikkileirikoulun toimintasuunnitelma
Liitteenä on leirikoulun toimintasuunnitelma, josta ilmenee leirikoulun tavoitteet, ohjelma ja yleisiä asioita sekä leirikoulun rahoitus.
Esitys: Johtokunta hyväksyy musiikkileirikoulun toimintasuunnitelman
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 10 Tiedoksi
Esittelijä tuo johtokunnalle tiedoksi
- ajankohtaisia asioita liittyen painotusopetuksen koulutuspoliittisista linjauksista
- kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on valinnut koulun johtokunnan uudeksi henkilökunnan varajäseneksi Nina Weckströmin

§ 11 Seuraava kokous
Esitys: Ellei muuta kokoustarvetta tule, seuraava johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 7.6.2023 klo 17.30
Päätös: Esityksen mukaan.

§ 12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Pöytäkirja on tarkastettu.
Vakuudeksi
Helsingissä 15.3.2023

Sakari Röyskö
puheenjohtaja

Jani Puurula
esittelijä ja sihteeri

Pekka Leinonen
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Pihkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja 2/2023

Kokousaika: Keskiviikko 7.6.2023 klo 17.30–18.53

Kokouspaikka: Snellmaninkatu 18, neuvotteluhuone 235, 2.krs

Läsnä

Sakari Röyskö, puheenjohtaja
Henna Dolk
Sanna Edelman Domingues
Pekka Leinonen
Marika Punamäki (Tuula Toivosen henkilökohtainen varajäsen)
Minna Nieminen
Timo Pihkanen
Anne Riikola-Sarkkila
Hertta Viksten, oppilasedustaja
Jani Puurula, esittelijä ja sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.34.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Leinonen ja Minna Nieminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Esittelijä esittää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Esitys: Johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, osoitteessa www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-koulu/johtokunta/

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Koulun lukuvuoden 2022–23 toimintakertomuksen hyväksyminen 
Liite 1 Toimintakertomus 2022–2023 Kruununhaan yläasteen koulu

Esitys: Johtokunta hyväksyy koulun lukuvuoden 2022–23 toimintakertomuksen.

Päätös: Esityksen mukaan.

7.  8. luokkien leirikoulun toimintasuunnitelman hyväksyminen
Liite 2 8. luokkien leirikoulun toimintasuunnitelma

Liitteenä on 30.8.–1.9.2023 suunnitellun leirikoulun toimintasuunnitelma, josta ilmenee tavoitteet, ohjelma ja yleisiä asioita sekä leirikoulun rahoitus.

Esitys: Johtokunta hyväksyy 8. luokkien leirikoulun toimintasuunnitelman

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Tiedoksi:

 • Huoltajille teetetyn palautekyselyn tulokset
 • Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätös kieliohjelman muutoksesta
 • Muuta ajankohtaista (talous, painotusopetuskeskustelu)

9. Seuraava kokous

Esitys: Seuraava johtokunnan kokous pidetään 27.9.2023 klo 17.30 ellei muuta tarvetta tai muutostarvetta ilmene.

Päätös: Esityksen mukaan.

10.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.53.

Pöytäkirja
Johtokunnan kokous 3/2023, 27.9.2023
Aika:    Keskiviikko 27.9.2023 klo 17.30-19.01.
Paikka:    Snellmaninkatu 18, opettajahuone 235, 2.krs
Paikalla:    
Sakari Röyskö, puheenjohtaja
Henna Dolk
Sanna Edelman Domingues
Pekka Leinonen
Tuula Toivonen
Nina Weckström (Minna Niemisen henk.koht. varajäsen)
Timo Pihkanen
Anne Riikola-Sarkkila
Zoe Giovanzana, oppilasedustaja
Inkeri Laine, oppilasedustaja
Jani Puurula, esittelijä ja sihteeri
Poissa:    Minna Nieminen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Weckström ja Timo Pihkanen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

5. Johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Kuntalain 140 §:n 2 momentin mukaan muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Esittelijä esittää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Esitys: Johtokunta päättää, että johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, osoitteessa www.hel.fi/peruskoulut/fi/koulut/kruununhaan-yla-aste/meidan-koulu/johtokunta/
Päätös: Esityksen mukaan

6. Oppilasedustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta päättäminen
Esitys: Johtokunta päättää antaa oppilaskunnan valitsemille johtokunnan oppilasedustajille Zoe Giovanzanalle ja Inkeri Laineelle läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa lukuvuonna 2023–24. Oppilasedustajat eivät osallistu oppilaiden kurinpitoa tai henkilöstöä koskevien asioiden käsittelyyn.
Päätös: Esityksen mukaan

7. Koulun lukuvuoden 2023–24 toimintasuunnitelman hyväksyminen
        Liite 1 Toimintasuunnitelma 2023–24 Kruununhaan yläasteen koulu 
Esitys: Johtokunta hyväksyy koulun lukuvuoden 2023–24 toimintasuunnitelman.
Päätös: Esityksen mukaan

8. Lausunto lukuvuoden 2024–2025 työ- ja loma-ajoista 
Liite 2 Lausuntopyyntö 
Kruununhaan yläasteen luottamusoppilaat järjestivät kaikissa luokissa äänestyksen koskien työ- ja loma-aikoja. Oppilaskunnan hallituksen lausunnon mukaan kaikki luokat äänestivät vaihtoehtoa 1 (kesäloma loppuu syksyllä aikaisemmin, joululoma on pidempi). Oppilaskunta päätyi äänestyksen pohjalta esittämään, että lv. 24–25 työ- ja loma-ajat noudatettaisiin vaihtoehdon 1 mukaisesti. Opettajille teetetyn kyselyn perusteella niin ikään enemmän kannatusta sai vaihtoehto 1 (83 % vastaajista). 

Esitys: Kuultuaan oppilaskuntaa ja henkilöstöä johtokunta antaa lausunnon koulujen lukuvuoden 2023–24 työ- ja loma-ajoista kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan suomenkieliselle jaostolle kannattaen vaihtoehtoa 1.
Päätös: Esityksen mukaan

9. Seuraava kokous
Esitys: Ellei muuta kokoustarvetta aiemmin tule, seuraava johtokunnan kokous pidetään torstaina 14.3.2024 klo 17.30 
Vastaehdotus Henna Dolk: tiistaina 12.3.2024 klo 17.30
Päätös: Päätettiin yksimielisesti kannattaa vastaehdotusta 12.3.2024.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Kruununhaan yläaste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Krunainsta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Snellmaninkatu 18, 00170 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Kulkureitti sisäänkäynnille on epätasainen sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on vähintään 4 porrasaskelmaa.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on vähintään 4 porrasaskelmaa.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi on raskas tai muuten vaikeasti avattavissa.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tuulikaappi on ahdas.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 5 kerrosta.
 • Tilassa on pyörätuolin kannalta ahdas hissi, jonka ovi avautuu käsin helposti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on vähintään 4 porrasaskelmaa, jossa on käsijohteet toisella puolella.
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.