Tule vastaamaan kyselyyn kaupungin verkkosivuista! Vastaamalla autat meitä kehittämään sivustoa paremmaksi. Vastaaminen vie aikaa noin pari minuuttia.

Haagan peruskoulu

Koululta

Haagan peruskoulussa tarjotaan opetusta vuosiluokille 1-9. Oppilaita koulussa on noin 800 ja koulussamme on liikunnan painotettua opetusta vuosiluokilla 3-9. 

Toimimme kahdessa eri rakennuksessa. Vuosiluokat 1-5 opiskelevat Isonnevantien koulurakennuksessa ja vuosiluokat 6-9 opiskelevat Vanha viertotien koulurakennuksessa. 

Isonnevantien koulurakennuksessa toimii Haagan päiväkodin kaksi esiopetusryhmää. Hoplaxskolanin Haagan yksikkö toimii myös Isonnevantien koulurakennuksessa Lärkanin remonttin ajan lukuvuosina 2022-2024. 

Meidän koulu

Haagan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelevat vuosiluokat 1-9. Oppilaita koulussa on noin 780. Koulussa toimii kaksi erityisopetuksen luokkaa vuosiluokilla 7-9 ja kaksi joustavan perusopetuksen luokkaa eli jopo-luokkaa. Koulussamme toimii myös valmistavan opetuksen luokka 7-9.

Koulumma toimii kahdessa rakennuksessa. Vuosiluokat 1-5 opiskelevat osoitteessa Isonnevantie 16 C ja vuosiluokat 6-9 opiskelevat osoitteessa Vanha viertotie 23. 

Haagan peruskoulussa on 3. luokalta alkaen liikuntapainotus, johon pyritään soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään tuleville 3.-luokkalaisille ja täydentävänä ottona 7.-luokkalaisille tammi-helmikuussa.

Malu-painotus eli matemaattis-luonnontieteellinen-painotus on koulun oma painotus ja siihen ilmoittaudutaan 3. luokalla. Malu-painotus jatkuu 9. luokkaan saakka.

Haagan peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:

 • A1-kieli englanti, ruotsi, saksa ja venäjä (alkaa 1. luokalla)
 • Valinnainen A2-kieli englanti, ruotsi, saksa ja espanja (alkaa 3. luokalla)
 • B1-kieli ruotsi (alkaa 6. luokalla)
 • B2-kieli saksa, venäjä ja espanja

Ryhmien muodostaminen vaatii vähintään 15 oppilasta.

Opetus

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti ja opiskellaan kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1–6 on luokanopettaja, joka opettaa suurimman osan tunneista. Aineenopettaja opettaa taito- ja taideaineita sekä kieliä. 
Lisäksi yhdessä opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja ja/tai koulunkäyntiavustaja.

Luokilla 7–9 opiskellaan neljässä jaksossa. Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä yleisesti. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Vihreä lippu

Vihreä lippu on kansainvälisesti tunnettu ympäristökasvatusohjelma ja kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman avulla olemme onnistuneet konkretisoimaan kestävän kehityksen periaatteita liittämällä ne jokapäiväiseen toimintaamme. Lapset ja nuoret ovat Vihreä lippu -projektissamme aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Näin he omaksuvat, että yhdessä tekemällä on mahdollista vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Haagan peruskoulu on saanut Vihreän lipun kestävälle tasolle keväällä 2016. Koulullamme on kestävän kehityksen maskotti Keke kilpikonna. Keken ja hänen siskonsa Sisin seikkailuja voi seurailla ympäristöryhmäläisten päivittämällä instagram-tilillä @kekehaaga ja youtube- kanavalla Keke Haaga .

Haagan peruskoulussa noudatettavat Vihreä lippu- tavat ovat:

 • Lajittelen jätteeni.
 • Pyrin välttämään turhaa sähkönkulutusta.
 • Sammutan turhat valot ja laitteet.
 • Kysyn neuvoa, jos en tiedä, miten toimia.
 • Liikun koulupäivän aikana mahdollisimman paljon.
 • Otan ruokaa sen verran kuin syön ja maistan kaikkea.
 • En kiusaa toisia.
Vihreälippu

Kieliohjelma

Peruskoulun 1.–5.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta.
Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A1-kielessä.

Luokilla 6.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B1-kieli). Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden kielen. Tämän B2-kielen opiskelua alkaa kahdeksannelta luokalta.

Haagan peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:

 • A1-kieli englanti, ruotsi, saksa ja venäjä
 • Valinnainen A2-kieli englanti, ruotsi, saksa ja espanja
 • B1-kieli ruotsi
 • B2-kieli saksa, venäjä ja espanja

Ryhmien muodostaminen vaatii vähintään 15 oppilasta.

Painotettu opetus

Liikuntapainotus

Koulussamme toimii 3.–9. -luokilla liikunnan painotus. Painotettuun opetukseen 3. luokalle otetaan oppilaat soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään tammi-helmikuussa. Ryhmään valitaan enintään 26 oppilasta. Painotettu opetus jatkuu 9. luokan loppuun.

Liikunnan painotettuun opetukseen otetaan lisää oppilaita 7. luokalle täydentävällä soveltuvuuskokeella tammi-helmikuussa.
Korostamme kaikilla luokilla liikunnan merkitystä fyysisen hyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi.
Koulumme tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEA:n kanssa. Lue lisää URHEA:sta.

Haagan peruskoulu: Yläkoulun esittelyvideo

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Koulussamme on mahdollista valita matemaattis-luonnontieteellinen painotus (MALU-painotus) 3. vuosiluokalta lähtien jatkuen aina 9. vuosiluokkaan saakka. Painotukseen ei ole erillistä soveltuvuuskoetta, vaan painotusopetukseen voi ilmoittautua halutessaan.

 MALU-oppitunteja on 3.-6. vuosiluokilla 1 vuosiviikkotuntia ja 7.-9. vuosiluokilla 2 vuosiviikkotuntia. Tavoitteena on innostaa oppilaita luonnontieteiden pariin sekä syventää ja monipuolistaa matematiikan ja luonnontieteiden opetussuunnitelmissa olevien tietojen ja taitojen osaamista. MALU-opetuksessa integroidaan eri oppiaineita ja tutustutaan ilmiöihin monialaisesti sekä oppilaslähtöisesti. MALU-oppitunneilla opiskelu on toiminnallista. Oppilaat työskentelevät omien tutkimusten, kokeiden ja ryhmätöiden parissa.

MALU-painotus näkyy koulun arjessa monella tavalla. Tammi-helmikuun aikana MALU-viikoilla koko koulun oppilaat pääsevät tutustumaan MALU-teemoihin monipuolisesti vierailuiden ja vierailijoiden myötä.

Urheiluoppilaitos

KOULUTULOKKAIDEN AAMUPÄIVÄN TAPAHTUMA 12.5.2023

TOUKOKUUSSA 2023 järjestetään koulutulokkaille ja heidän huoltajilleen tutustumisaamupäivän. Tuolloin oppilaat tapaavat tulevan luokanopettajan ja näkevät millaisiin koulukavereihin elokuussa pääsee tutustumaan paremmin. Huoltajille on järjestetty omaa ohjelmaa lasten ollessa oman luokkansa kanssa.

 

TULEVIEN SEISKALUOKKALAISTEN TUTUSTUMISILTAPÄIVÄ MAANANTAINA 22.5.2023

Kutsumme tulevat 7.-luokkalaiset tutustumaan uusiin luokkakavereihin ja luokanvalvojaan toukokuun 22.päivä Vanhalle Viertotielle klo 14.30 — 15:30. 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Työ- ja loma-ajat
Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022-2023

Syyslukukausi 11.8.2022 (to) - 22.12.2022 (to).
Syysloma 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).

Kevätlukukausi 9.1.2023 (ma) - 3.6.2023 (la).
Talviloma 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).

Haagan peruskoulun jaksot lukuvuonna 2022-2023

1. jakso 11.8.2022 - 1.10.2022
2. jakso 24.10.2022 - 22.12.2022
3. jakso 9.1.2023 - 17.3.2023
4. jakso 20.3.2023 - 3.6.2023

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso alakoulun lounaslista (Isonnevantie)

Katso yläkoulun lounaslista (Vanha viertotie)

Haagan peruskoulun järjestyssäännöt

1. Edistämme myönteisellä ja ystävällisellä käytöksellä kouluviihtyvyyttä. Annamme työrauhan. Noudatamme hyviä käytöstapoja.

2. Huolehdimme turvallisuudesta. Emme tuo vaarallisia esineitä tai haitallisia aineita, kuten energiajuomia, kouluun.

3. Ruma kielenkäyttö ja kiusaaminen ovat kiellettyjä.

4. Huolehdimme sekä omista että koulun tavaroista ja siisteydestä. Lajittelemme ja kierrätämme.

5. Jos vahingoitamme koulun omaisuutta, olemme korvausvelvollisia.

6. Käytämme puhelinta kouluaikana opettajan ohjeen mukaan.

7. Tulemme oppitunneille ajoissa. Mahdollinen syy poissaoloon tai myöhästymiseen ilmoitetaan.

8. Noudatamme ruokailussa hyviä tapoja. Syömme kouluruoan ruokalassa.

9. Noudatamme välituntien vietosta annettuja ohjeita ja poistumme koulun alueelta vain sovitusti.

10. Säilytämme kulku- ja harrastusvälineet niille osoitetuissa paikoissa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Haagan peruskoulu    

Luokat 1-5 
Käyntiosoite: Isonnevantie 16 C, 00320 Helsinki

PL 32302, 00099 Helsingin kaupunki

Luokat 6-9
Käyntiosoite: Vanha viertotie 23, 00320 Helsinki 

PL 35305, 00099 Helsingin kaupunki 

Koulusihteerit (Koulun kanslia)
Mirka Zegina
puh. 09 310 80739 /040 334 0144, mirka.zegina(at)hel.fi

Minna Dey (ke ja to)
puh. 09 310 81450 /040 724 0478, minna.dey(at)hel.fi
Paikalla keskiviikkoisin ja torstaisin

Kiireellisissä asioissa voi jättää soittopyynnön opettajalle koulusihteerin kautta.

Rehtori
Johanna Kauppi 
puh. 09 310 80793 /040 670 9282
johanna.kauppi(at)hel.fi 

vs .virka-apulaisrehtori 
Markus Väyrynen
puh. 040 334 1012
markus.vayrynen(at)hel.fi

Johtavat opettajat
Taina Mastomäki (Isonnevantie 16 C koulurakennus)
puh. 09 301 71878 /050 401 3330, taina.mastomaki(at)edu.hel.fi

Minna Tahvanainen (Vanha viertotie 23 koulurakennus)
puh. 040-675 9231, minna.tahvanainen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja 
Elina Wallin
puh. 041 459 4386, elinawallin(at)yahoo.com

Kohdevastaavat

Isonnevantie 16 C
Jose Jokinen
puh. 050 401 3928, jose.jokinen(at)palmia.fi

Vanha viertotie 23

puh. 040 649 1563 
Arkisin klo 9.00-12.00

Palveluvastaavat

Isonnevatie 16 ruokala
Katja Kempas
puh. 040 353 4846, katja.kempas(at)palmia.fi

Vanha viertotie 23 ruokala
Elina Känkänen
puh. 040 1867844, kouluravintola.vanhaviertotie(at)palmia.fi

Haagan peruskoulu

Luokat 1-5 
Käyntiosoite: Isonnevantie 16 C, 00320 Helsinki

PL 32302, 00099 Helsingin kaupunki

Luokat 6-9
Käyntiosoite: Vanha viertotie 23, 00320 Helsinki 

PL 35305, 00099 Helsingin kaupunki 

Koulusihteerit (Koulun kanslia)

Mirka Zegina
puh. 09 310 80739 /040 334 0144, mirka.zegina(at)hel.fi

Minna Dey (ke ja to)
puh. 09 310 81450 /040 724 0478, minna.dey(at)hel.fi
Paikalla keskiviikkoisin ja torstaisin

Kiireellisissä asioissa voi jättää soittopyynnön opettajalle koulusihteerin kautta.

Rehtori

Johanna Kauppi 
puh. 09 310 80793 /040 670 9282
johanna.kauppi(at)hel.fi 

Vs .virka-apulaisrehtori 

Markus Väyrynen
puh. 040 334 1012
markus.vayrynen(at)hel.fi

Johtavat opettajat

Taina Mastomäki (Isonnevantie 16 C koulurakennus)
puh. 09 301 71878 /050 401 3330, taina.mastomaki(at)edu.hel.fi

Minna Tahvanainen (Vanha viertotie 23 koulurakennus)
puh. 040-675 9231, minna.tahvanainen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja

Elina Wallin
puh. 041 459 4386, elinawallin(at)yahoo.com

Opettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi ellei toisin mainita.
Opetushenkilöstön tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

Lukuvuosi 22-23

 • 1A Arja Huttunen
 • 1B Minna Leppänen
 • 1C Johanna Virkkunen (johanna1.virkkunen(at)edu.hel.fi)
 • 1D Annaleena Rönkä
 • 2A Karoliina Penttilä
 • 2B Jari Tarvonen
 • 2C Tuomas Elovaara
 • 3A Kari Ant-Wuorinen
 • 3B Jyrki Ruski
 • 3C Taina Mastomäki
 • 4A Juha-Pekka Hänninen
 • 4B Hilpi Hakkarainen
 • 4C Anna Koski
 • 5A Joni Setälä
 • 5B Emmi Rissanen
 • 5C Tuuli Kupsala
 • 6A Elmeri Lämsä
 • 6B Eetu Ellonen
 • 6C Nea Puikkonen
 • 7A Marianne Riihimäki, kotitalous, matematiikka
 • 7B Emma Tillander, liikunta (emma1.tillander(at)edu.hel.fi)
 • 7C Pekka Onnela, liikunta
  & Minna Tahvanainen, erityisopetus
 • 7D Johannes Posti, matematiikka, fysiikka, kemia
  & Henri Hämäläinen, fysiikka ja kemia
 • 7E Jenny Poutanen, espanja, ruotsi
  & Wera Kunnas, englanti, ruotsi
 • 8A Anu Lammi, evankelisluterilainen uskonto, historia, yhteiskuntaoppi
  & Elina Kurki, erityisopetus
 • 8B Sari Vasara, englanti
 • 8C Tiina Mastomäki, äidinkieli ja kirjallisuus
 • 8D Jyrki Katajamäki, matematiikka
 • 8E Marja Vuorela, fysiikka, kemia
 • 9A Kimmo Sivula-Heiskanen, matematiikka
 • 9B Katja Niemi, historia, yhteiskuntaoppi
 • 9C Anu Riipinen, ruotsi, venäjä
 • 9D Riina Rannisto, kotitalous, terveystieto
  ja Hanna Forsström, ET, äidinkieli ja kirjallisuus, S2             
 • 9E Marko Kaskelin, tekninen käsityö
  & Aino Halonen, kuvataide, tekstiilityö
 • 9F Johanna Hakala, biologia, maantiede, terveystieto (johanna2.hakala(at)edu.hel.fi)
 • Paula Lehtinen, erityisluokanopettaja
 • Eetu Nieminen, erityisluokanopettaja (eetu2.nieminen(at)edu.hel.fi)
 • Mika Myntti, erityisluokanopettaja, JOPO
 • Kari Rajaorko, erityisluokanopettaja, JOPO
 • Elina Pitkänen, valmistava opetus 7-9
   
 • Kai Pemari, resurssiopettaja, tekninen käsityö ja liikunta
 • Liisa Vasara, erityisopetus
 • Marja Räisänen, erityisopetus
 • Tarja Kaivosoja, opinto-ohjaaja
 • Ville Peltola, opinto-ohjaaja (ville.peltola2@edu.hel.fi )
 • Jaakko Vesander, äidinkieli ja kirjallisuus
 • Janette Pastuhov, musiikki
 • Anneli Murto, englanti, ruotsi
 • Anja Markkanen, saksa, ruotsi
 • Dimitrios Rantzos, ortodoksiuskonto
 • Mohamed Mohamoud Ali, islamin uskonto

Erityisopettajat

Elina Kurki
puh. 09 310 89327 /040 334 5985, elina.kurki(at)edu.hel.fi

Minna Tahvanainen
puh. 040-675 9231, minna.tahvanainen(at)edu.hel.fi 

Liisa Vasara 
puh. 09 310 88318 /040 512 7202, liisa.vasara(at)edu.hel.fi

Marja Räisänen
puh. 09 310 26633 /040 653 0750, marja.raisanen(at)edu.hel.fi

Erityisluokanopettajat

Paula Lehtinen
puh. 040 513 9390, paula.lehtinen(at)edu.hel.fi

Eetu Nieminen
puh. 09 310 81449 /040 334 1011, eetu2.nieminen(at)edu.hel.fi

JOPO-luokan opettajat

Kari Rajaorko
puh. 09 310 72315 /050 403 2450, kari.rajaorko(at)edu.hel.fi

Mika Myntti
puh. 09 310 88245 /040 336 2364, mika.myntti(at)edu.hel.fi

Valmistava opetus 7-9

Elina Pitkänen
puh. 040 836 1518, elina.pitkanen(at)edu.hel.fi  

Koulunkäyntiavustajat

Niko Kärkkäinen
Tomi Karikoski
Wiivi Somero
Veela Valtere

JOPO-luokan nuoriso-ohjaaja

Hanne Seppä
puh. 09 301 71600 /041 512 1737, hanne.seppa(at)hel.fi

Opinto-ohjaajat

Tarja Kaivosoja, tarja.kaivosoja(at)edu.hel.fi
Puh. 040-653 9886
Luokat: 7ABC, 8ABC ja 9ABC

Ville Peltola, ville.peltola2(at)edu.hel.fi
Puh. 040-662 6845
Luokat: 7DE, 8DE, 9DEF

Kuraattori

Heli Kukkonen
puh. 09 310 71799/ 050 368 6634, heli.kukkonen(at)hel.fi 

Koulupsykologi

Anahita Manoocheri, anahita.manoocheri(at)hel.fi
Puh. 050 401 3394

Terveydenhoitajat

Jaana Nurmi
puh. 09 310 76107/ 050 310 5619, jaana.nurmi(at)hel.fi
Luokat: 1-6, 9 ja Jopot

Lilja Laakso (Haagan peruskoululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin)
puh. 09 310 52066, lilja.laakso(at)hel.fi
Luokat: 7 ja 8 sekä pienryhmät

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.00. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

 

Iltapäivätoiminta

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Iltapäiväkerhon aluekoordinaattori on Tiina Ytemba Ngatha.
p. 040 5319718

Haagan alueen iltapäiväkerhot:

Haagan peruskoulun tiloissa toimii iltapäiväkerho Liikkis. Vastuu ohjaaja on Tomi Karikoski.
p. 040 7615164

Leikkipuisto Isonneva
p. 09 310 22015

Haagan seurakunta, Tönö
os. Kauppalankuja 7

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

 

Johtokunnan jäsenet

Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielisen jaoston kokouksessa 28.9.2021 on asetettu Haagan peruskouluun uusi johtokunta nelivuotiskaudelle 30.9.2021-30.9.2025.

Haagan peruskoulun johtokunta:

puheenjohtaja Elina Wallin 
henkilökohtainen varajäsen Timo Suomala

varapuheenjohtaja Pauliina Eskola
henkilökohtainen varajäsen Eeva-Marja Juutilainen

jäsen Hanna Mäkelä
henkilökohtainen varajäsen Katri Heikinheimo

jäsen Arto Pirinen
henkilökohtainen varajäsen Heli Vahvelainen

jäsen Saida Maalin
henkilökohtainen varajäsen Lauri Kangasniemi

opettajajäsen Hilpi Hakkarainen
henkilökohtainen varajäsen Kai Pemari

opettajajäsen Sari Vasara
henkilökohtainen varajäsen Anja Markkanen

henkilökuntajäsen Mirka Zegina
henkilökohtainen varajäsen Heli Kukkonen

johtokunnan sihteeri
Johanna Kauppi, puh. 040 670 9282

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Haagan peruskoulu Facebookissa

Haagan peruskoulu Instagramissa

Sijainti

Isonnevantie 16c, 00320 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan