Haagan peruskoulu

Haagassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Haagan peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Isonnevantie 16c, 00320 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 32302, 00099 Helsingin kaupunki

Koulusihteeri
Minna Dey
+358 9 310 81450
minna.dey@hel.fi

Koulusihteeri
Mirka Zegina
+358 9 310 80739
mirka.zegina@hel.fi

Rehtori
Johanna Kauppi
+358 9 310 80793
johanna.kauppi@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Markus Väyrynen
+358 9 310 81471
markus.vayrynen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, ruotsi, saksa, venäjä
englanti, espanja, ruotsi, saksa
ruotsi
espanja, saksa, venäjä

Painotettu opetus

liikunta
liikunta

Tarjolla sali

Haagan peruskoulussa tarjotaan opetusta vuosiluokille 1-9. Oppilaita koulussa on noin 800 ja koulussamme on liikunnan painotettua opetusta vuosiluokilla 3-9. 

Toimimme kahdessa eri rakennuksessa. Vuosiluokat 1-5 opiskelevat Isonnevantien koulurakennuksessa ja vuosiluokat 6-9 opiskelevat Vanha viertotien koulurakennuksessa. 

Isonnevantien koulurakennuksessa toimii Haagan päiväkodin kaksi esiopetusryhmää. Hoplaxskolanin Haagan yksikkö toimii myös Isonnevantien koulurakennuksessa Lärkanin remonttin ajan lukuvuosina 2022-2025. 

Koulun infotilaisuudet

 

 • Koulun kieli-info 3.luokalta alkavan vieraan kielen opiskelusta lauantaina 20.4.2024. Samassa tilaisuudessa esitellään koulumme valinnaisaineet vuosiluokille 3-6. Oppilaat voivat valita matemaattis-luonnollisen valinnaisaineen tai Taika-valinnaisen. 
 • Koulutulokkaiden ja huoltajien aamutilaisuus Haagan peruskoulussa perjantaina 17.5.2024. Kokoontuminen klo 8.30 koulun etupihalla ja tilaisuus päättyy klo 10. Aamun aikana oppilaat viettävät tuokion tulevan luokanopettajan ja luokkakavereiden seurassa. Huoltajille järjestetään samaan aikaan infotilaisuus. 
 • Tulevien 3.-luokkalaisten aamutilaisuus on tiistaina 21.5. klo 8.30-9.30.  Aamun aikana oppilaat viettävät tuokion tulevan luokanopettajan ja luokkakavereiden seurassa. Kokoonnumme etupihalla klo 8.30 ja yhteinen osuus päättyy klo 9.30.  
 • Tulevien 7.-luokkalaisten tutustuminen on tiistaina 21.5.2024 osoitteessa Vanha Viertotie 23. Kokoontuminen klo 14.30 ja tilaisuus päättyy klo 15.30.  

Autolla liikkuminen koulun läheisyydessä

Toivomme, että molempien koulurakennusten läheisyydessä kaikki autoilijat huomioivat, että oppilaat tulee jättää Isonnevantielle tai Vanhalle Viertotielle. Tällä pyritään rauhoittamaan koulun piha-aluetta ja lisäämään oppilaiden turvallisuutta. Haagan peruskoulu suosittelee koulumatkojen kulkemista kävellen, polkupyörällä ja julkisilla liikennevälineillä. 

Kaikkea hyvää lukuvuoteen 2023-2024 ja menestystä opinpolulle.

Haagan peruskoulun työ- ja loma-ajat

 • Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (pe)​
  • Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe)​
  • Joululoma 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su)​
 • Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la)​
  • Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe)​
  • Pääsiäinen 29.3. – 1.4.2024​
  • Huhtikuussa lauantaityöpäivä 20.4.2024 yhteistyössä Haagan tuen kanssa. 
  • Korvaava vapaapäivä perjantaina 10.5.2024.

Meidän koulu

Haagan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa järjestetään opetusta yleisopetuksen vuosiluokille 1-9. Lisäksi koulussamme toimii kaksi erityisopetuksen luokkaa vuosiluokilla 7-9, kaksi joustavan perusopetuksen luokkaa eli jopo-luokkaa ja kaksi valmistavan opetuksen luokkaa. 

Koulumme toimii kahdessa rakennuksessa. Vuosiluokat 1-5 opiskelevat osoitteessa Isonnevantie 16 C ja vuosiluokat 6-9 opiskelevat osoitteessa Vanha viertotie 23. 

Haagan peruskoulussa on 3. luokalta alkaen liikuntapainotus, johon pyritään soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään tuleville 3.-luokkalaisille ja täydentävänä ottona 7.-luokkalaisille tammi-helmikuussa.

Oppilas voi valita 3.luokalta alkaen matemaattis-luonnontieteellisen (Malu) painotuksen tai taidekasvatuksen (Taika) painotuksen. Matemaattis-luonnontieteellinen painotus jatkuu 9.luokkaan saakka. Taidekasvatuksen tilalle oppilas valitsee yläkoulussa taito- ja taideaineita, joissa ryhmät perustetaan oppilaiden valintojen mukaan. 

Haagan peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:

 • A1-kieli englanti, ruotsi, saksa ja venäjä (alkaa 1. luokalla)
 • Valinnainen A2-kieli englanti, ruotsi, saksa ja espanja (alkaa 3. luokalla)
 • B1-kieli ruotsi (alkaa 6. luokalla)
 • B2-kieli saksa, venäjä ja espanja

Ryhmien muodostaminen vaatii vähintään 15 oppilasta.

Opetus

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti ja opiskellaan kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1–6 on luokanopettaja, joka opettaa suurimman osan tunneista. Aineenopettaja opettaa taito- ja taideaineita sekä kieliä. 
Lisäksi yhdessä opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja ja/tai koulunkäyntiavustaja.

Luokilla 7–9 opiskellaan neljässä jaksossa. Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä yleisesti. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Vihreä lippu

Vihreä lippu on kansainvälisesti tunnettu ympäristökasvatusohjelma ja kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman avulla olemme onnistuneet konkretisoimaan kestävän kehityksen periaatteita liittämällä ne jokapäiväiseen toimintaamme. Lapset ja nuoret ovat Vihreä lippu -projektissamme aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Näin he omaksuvat, että yhdessä tekemällä on mahdollista vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Haagan peruskoulu on saanut Vihreän lipun kestävälle tasolle keväällä 2016. Koulullamme on kestävän kehityksen maskotti Keke kilpikonna. Keken ja hänen siskonsa Sisin seikkailuja voi seurailla ympäristöryhmäläisten päivittämällä instagram-tilillä @kekehaaga ja youtube- kanavalla Keke Haaga(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Haagan peruskoulussa noudatettavat Vihreä lippu- tavat ovat:

 • Lajittelen jätteeni.
 • Pyrin välttämään turhaa sähkönkulutusta.
 • Sammutan turhat valot ja laitteet.
 • Kysyn neuvoa, jos en tiedä, miten toimia.
 • Liikun koulupäivän aikana mahdollisimman paljon.
 • Otan ruokaa sen verran kuin syön ja maistan kaikkea.
 • En kiusaa toisia.
Vihreälippu

Kieliohjelma

Peruskoulun 1.–5.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta.
Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A1-kielessä.

Luokilla 6.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B1-kieli). Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden kielen. Tämän B2-kielen opiskelua alkaa kahdeksannelta luokalta.

Haagan peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:

 • A1-kieli englanti, ruotsi, saksa ja venäjä
 • Valinnainen A2-kieli englanti, ruotsi, saksa ja espanja
 • B1-kieli ruotsi
 • B2-kieli saksa, venäjä ja espanja

Ryhmien muodostaminen vaatii vähintään 15 oppilasta.

Painotettu opetus

Liikuntapainotus

Koulussamme toimii 3.–9. -luokilla liikunnan painotus. Painotettuun opetukseen 3. luokalle otetaan oppilaat soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään tammi-helmikuussa. Ryhmään valitaan enintään 26 oppilasta. Painotettu opetus jatkuu 9. luokan loppuun. Lisätietoja voitte tiedustella Markus Väyryseltä (virka-apulaisrehtori) ja Minna Tahvanaiselta (Urhea-koordinaattori). Heidän yhteystiedot löydät kohdasta Hallinnon henkilöt.

Liikunnan painotettuun opetukseen otetaan lisää oppilaita 7. luokalle täydentävällä soveltuvuuskokeella tammi-helmikuussa.
Korostamme kaikilla luokilla liikunnan merkitystä fyysisen hyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi.
Koulumme tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEA:n kanssa. Lue lisää URHEA:sta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Liikuntapainotuksen esittelyvideo vuosiluokille 3-6(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yläkoulun esittelyvideo(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Koulussamme on mahdollista valita matemaattis-luonnontieteellinen painotus (MALU-painotus) 3. vuosiluokalta lähtien jatkuen aina 9. vuosiluokkaan saakka. Painotukseen ei ole erillistä soveltuvuuskoetta, vaan painotusopetukseen voi ilmoittautua halutessaan.

 MALU-oppitunteja on 3.-6. vuosiluokilla 1 vuosiviikkotuntia ja 7.-9. vuosiluokilla 2 vuosiviikkotuntia. Tavoitteena on innostaa oppilaita luonnontieteiden pariin sekä syventää ja monipuolistaa matematiikan ja luonnontieteiden opetussuunnitelmissa olevien tietojen ja taitojen osaamista. MALU-opetuksessa integroidaan eri oppiaineita ja tutustutaan ilmiöihin monialaisesti sekä oppilaslähtöisesti. MALU-oppitunneilla opiskelu on toiminnallista. Oppilaat työskentelevät omien tutkimusten, kokeiden ja ryhmätöiden parissa.

MALU-painotus näkyy koulun arjessa monella tavalla. Tammi-helmikuun aikana MALU-viikoilla koko koulun oppilaat pääsevät tutustumaan MALU-teemoihin monipuolisesti vierailuiden ja vierailijoiden myötä.

Urheiluoppilaitos

Lauantaityöpäivä järjestetään 20.4.2024. 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistyksen Haagan tuki ry:n puheenjohtajana toimii Pauliina Eskola ja hänet tavoittaa sähköpostilla pauliina.eskola@helsinkinet.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) .

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Työ- ja loma-ajat

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023-2024
 • Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (pe)
  • Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe)
  • Joululoma 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su)
 • Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la)
  • Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe)
 • Lauantaikoulupäivä huhtikuussa Kevättapahtuman yhteydessä.
 • Korvaava vapaapäivä on perjantaina 10.5.2024 (helatorstain yhteydessä).
Haagan peruskoulun jaksot lukuvuonna 2023-2024

1. jakso    10.08.2023    13.10.2023                   
2. jakso    23.10.2023    22.12.2023                
3. jakso    08.01.2024    15.03.2024                   
4. jakso    18.03.2024    31.05.2024                  

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso alakoulun lounaslista (Isonnevantie)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso yläkoulun lounaslista (Vanha viertotie)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Haagan peruskoulun järjestyssäännöt

 1. Edistämme myönteisellä ja ystävällisellä käytöksellä kouluviihtyvyyttä. Annamme työrauhan. Noudatamme hyviä käytöstapoja.
 2. Huolehdimme turvallisuudesta. Emme tuo vaarallisia esineitä tai haitallisia aineita, kuten energiajuomia, kouluun.
 3. Ruma kielenkäyttö ja kiusaaminen ovat kiellettyjä.
 4. Huolehdimme sekä omista että koulun tavaroista ja siisteydestä. Lajittelemme ja kierrätämme.
 5. Jos vahingoitamme koulun omaisuutta, olemme korvausvelvollisia.
 6. Käytämme puhelinta kouluaikana opettajan ohjeen mukaan.
 7. Tulemme oppitunneille ajoissa. Mahdollinen syy poissaoloon tai myöhästymiseen ilmoitetaan.
 8. Noudatamme ruokailussa hyviä tapoja. Syömme kouluruoan ruokalassa.
 9. Noudatamme välituntien vietosta annettuja ohjeita ja poistumme koulun alueelta vain sovitusti.
 10. Säilytämme kulku- ja harrastusvälineet niille osoitetuissa paikoissa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Haagan peruskoulu

Luokat 1-5 
Käyntiosoite: Isonnevantie 16 C, 00320 Helsinki
PL 32302, 00099 Helsingin kaupunki

Luokat 6-9
Käyntiosoite: Vanha viertotie 23, 00320 Helsinki 
PL 35305, 00099 Helsingin kaupunki 

Koulusihteerit (Koulun kanslia)

Mirka Zegina
puh. 09 310 80739 /040 334 0144, mirka.zegina@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Minna Dey (ke ja to)
puh. 09 310 81450 /040 724 0478, minna.dey@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Paikalla keskiviikkoisin ja torstaisin

Kiireellisissä asioissa voi jättää soittopyynnön opettajalle koulusihteerin kautta.

Rehtori

Johanna Kauppi 
puh. 09 310 80793 /040 670 9282
johanna.kauppi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Virka-apulaisrehtori 

Markus Väyrynen
puh. 040 334 1012
markus.vayrynen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
(Yhteyshenkilönä opettajien sijaisuuksien ja koulunkäynninohjaajien osalta.) 

Johtavat opettajat

Taina Mastomäki (Isonnevantie 16 C koulurakennus)
puh. 09 301 71878 /050 401 3330, taina.mastomaki@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Minna Tahvanainen (Vanha viertotie 23 koulurakennus)
puh. 040 675 9231, minna.tahvanainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Johtokunnan puheenjohtaja 

Elina Wallin
puh. 041 459 4386, elinawallin@yahoo.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Haagan peruskoulun kohdevastaava 

(Isonnevantie 16C ja Vanha Viertotie 23)

Tuomo Kostet
puh. 050 436 3658, kv.haaga-pk@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Palveluvastaavat

Kouluravintola Isonnevantie 16 
Katja Kempas
puh. 040 353 4846, katja.kempas@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola Vanha viertotie 23 ruokala
Elina Känkänen
puh. 040 1867844, kouluravintola.vanhaviertotie@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin mainita.
Opetushenkilöstön tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

Lukuvuosi 23-24

 • 1A Karoliina Penttilä
 • 1B Eetu Ellonen
 • 1C Jari Tarvonen
 • 2A Arja Huttunen
 • 2B Minna Leppänen
 • 2C Johanna Virkkunen (johanna1.virkkunen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
 • 2D Annaleena Rönkä
 • 3A Elmeri Lämsä
 • 3B Tuomas Elovaara
 • 3C Nea Puikkonen
 • 4A Juha-Pekka Petäinen
 • 4B Jyrki Ruski
 • 4C Taina Mastomäki
 • 5A Elias Pasi
 • 5B Hilpi Hakkarainen
 • 5C Anna Koski
 • 6A Joni Setälä
 • 6B Emmi Rissanen
 • 6C Tuuli Kupsala
 • 7A Riina Rannisto, kotitalous, terveystieto
  & Hanna Forsström, ET, suomen kieli ja kirjallisuus, S2 
 • 7B Marko Kaskelin, tekninen käsityö
  & Aino Halonen, kuvataide, tekstiilityö
 • 7C Kimmo Sivula-Heiskanen, matematiikka
 • 7D Katja Niemi, historia, yhteiskuntaoppi & Johanna Hakala, biologia, maantiede, terveystieto (johanna2.hakala@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
 • 7E Jaakko Vesander, suomen kieli ja kirjallisuus & Juha-Pekka Hänninen, liikunta & terveystieto 
 • 7F Anu Riipinen, ruotsi, venäjä
 • 8A Marianne Riihimäki, kotitalous, matematiikka
 • 8B Emma Tillander, liikunta (emma1.tillander@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
 • 8C Pekka Onnela, liikunta
  & Minna Tahvanainen, erityisopetus
 • 8D Johannes Posti, matematiikka, fysiikka, kemia
 • 8E Jenny Poutanen, espanja, ruotsi
  & Wera Kunnas, englanti, ruotsi
 • 9A Anu Lammi, evankelisluterilainen uskonto, historia, yhteiskuntaoppi
  & Elina Kurki, erityisopetus
 • 9B Sari Vasara, englanti
 • 9C Tiina Mastomäki, suomen kieli ja kirjallisuus, S2-opetus
 • 9D Jyrki Katajamäki, matematiikka
 • 9E Marja Vuorela, fysiikka, kemia
 • Paula Lehtinen, erityisluokanopettaja
 • Eetu Nieminen, erityisluokanopettaja (eetu2.nieminen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
 • Mika Myntti, erityisluokanopettaja, JOPO
 • Kari Rajaorko, erityisluokanopettaja, JOPO
 • Elina Pitkänen, valmistava opetus 7-9
 • Terhi Lumme, valmistava opetus 7-9
   
 • Kari Ant-Wuorinen, resurssiopettaja, tekninen käsityö ja liikunta
 • Kai Pemari, resurssiopettaja, tekninen käsityö ja liikunta
 • Kiese Gonzalez, resurssiopettaja
 • Venla Mattila, erityisopetus
 • Marja Räisänen, erityisopetus
 • Tarja Kaivosoja, opinto-ohjaaja
 • Ville Peltola, opinto-ohjaaja (ville.peltola2@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
 • Janette Pastuhov, musiikki
 • Anneli Murto, englanti, ruotsi
 • Matti Puhakka, saksa, ruotsi
 • Mari Andersson, suomen kieli ja kirjallisuus
 • Samuli Taanila, biologia ja maantiede
 • Dimitrios Rantzos, ortodoksiuskonto
 • Mohamed Mohamoud Ali, islamin uskonto

Erityisopettajat

Elina Kurki
puh. 09 310 89327 /040 334 5985, elina.kurki@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Minna Tahvanainen
puh. 040-675 9231, minna.tahvanainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Venla Mattila
puh. 09 310 88318 /040 512 7202, venla.mattila@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Marja Räisänen
puh. 09 310 26633 /040 653 0750, marja.raisanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Erityisluokanopettajat

Paula Lehtinen
puh. 040 513 9390, paula.lehtinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Eetu Nieminen
puh. 09 310 81449 /040 334 1011, eetu2.nieminen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

JOPO-luokan opettajat

Kari Rajaorko
puh. 09 310 72315 /050 403 2450, kari.rajaorko@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Mika Myntti
puh. 09 310 88245 /040 336 2364, mika.myntti@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Valmistava opetus 7-9

Elina Pitkänen
puh. 040 836 1518, elina.pitkanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Terhi Lumme
puh. 040 6589432, terhi.lumme@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opinto-ohjaajat

Tarja Kaivosoja, tarja.kaivosoja@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puh. 040 653 9886
Luokat: 7ABC, 8ABC ja 9ABC

Ville Peltola, ville.peltola2@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puh. 040 662 6845
Luokat: 7DE, 8DE, 9DEF

Kouluvalmentaja

Anna Virta, anna.virta@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puh. 040 673 4530

JOPO-luokan nuoriso-ohjaaja

Hanne Seppä
puh. 09 301 71600 /041 512 1737, hanne.seppa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulunkäynninohjaajat

Niko Kärkkäinen
Tomi Karikoski
Nea Kieslich
Anastasia Savolainen
Vera Vuorio

 

Kuraattori

Heli Kukkonen
puh. 09 310 71799/ 050 368 6634, heli.kukkonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Koulupsykologi

Annamaria Känkänen, annamaria.kankanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puh. 050 401 3394

Terveydenhoitajat

Jaana Nurmi
puh. 09 310 76107/ 050 310 5619, jaana.nurmi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Luokat: 1-6, 9 ja Jopot

Lilja Laakso (Haagan peruskoululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin)
puh. 09 310 52066, lilja.laakso@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Luokat: 7 ja 8 sekä pienryhmät

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.00. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

 

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Iltapäiväkerhon aluekoordinaattori on Tiina Ytemba Ngatha.
p. 040 5319718

Haagan alueen iltapäiväkerhot:

Haagan peruskoulun tiloissa toimii iltapäiväkerho Liikkis. Vastuu ohjaaja on Tomi Karikoski.
p. 040 7615164

Leikkipuisto Isonneva
p. 09 310 22015

Haagan seurakunta, Tönö
os. Kauppalankuja 7

Katso lisää kouluamme lähellä olevia iltapäivätoimintapaikkoja.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta, hakeutumisesta ja maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuilta.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle lukuvuoden alkaessa.

Harrastamisen Suomen malli lukuvuonna 2024-2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.  

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta: 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

 

Johtokunnan jäsenet

Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielisen jaoston kokouksessa 28.9.2021 on asetettu Haagan peruskouluun uusi johtokunta nelivuotiskaudelle 30.9.2021-30.9.2025.

Haagan peruskoulun johtokunta:

puheenjohtaja Elina Wallin 
henkilökohtainen varajäsen Timo Suomala

varapuheenjohtaja Pauliina Eskola
henkilökohtainen varajäsen Eeva-Marja Juutilainen

jäsen Hanna Mäkelä
henkilökohtainen varajäsen Katri Heikinheimo

jäsen Arto Pirinen
henkilökohtainen varajäsen Heli Vahvelainen

jäsen Saida Maalin
henkilökohtainen varajäsen Lauri Kangasniemi

opettajajäsen Hilpi Hakkarainen
henkilökohtainen varajäsen Kai Pemari

opettajajäsen Sari Vasara
henkilökohtainen varajäsen Anja Markkanen

henkilökuntajäsen Mirka Zegina
henkilökohtainen varajäsen Heli Kukkonen

johtokunnan sihteeri
Johanna Kauppi, puh. 040 670 9282

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Haagan peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Haagan peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Isonnevantie 16c, 00320 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)