Haagan peruskoulu

Haagassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Haagan peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Isonnevantie 16c, 00320 Helsinki
suomi
PL 32302, 00099 Helsingin kaupunki

Haagan peruskoulussa tarjotaan opetusta vuosiluokille 1-9. Oppilaita koulussa on noin 800 ja koulussamme on liikunnan painotettua opetusta vuosiluokilla 3-9. 

Toimimme kahdessa eri rakennuksessa. Vuosiluokat 1-5 opiskelevat Isonnevantien koulurakennuksessa ja vuosiluokat 6-9 opiskelevat Vanha viertotien koulurakennuksessa. 

Isonnevantien koulurakennuksessa toimii Haagan päiväkodin kaksi esiopetusryhmää. Hoplaxskolanin Haagan yksikkö toimii myös Isonnevantien koulurakennuksessa Lärkanin remonttin ajan lukuvuosina 2022-2024. 

 

 

AUTOLLA LIIKKUMINEN KOULUN LÄHEISYYDESSÄ

Toivomme, että molempien koulurakennusten läheisyydessä kaikki autoilijat huomioivat, että oppilaat tulee jättää Isonnevantielle tai Vanhalle Viertotielle. Tällä pyritään rauhoittamaan koulun piha-aluetta ja lisäämään oppilaiden turvallisuutta. Haagan peruskoulu suosittelee koulumatkojen kulkemista kävellen, polkupyörällä ja julkisilla liikennevälineillä. 

Kaikkea hyvää lukuvuoteen 2023-2024 ja menestystä opinpolulle.

 

 

HAAGAN PERUSKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (pe)​
Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe)​

Joululoma 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su)​


Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la)​

Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe)​
Pääsiäinen 29.3. – 1.4.2024​

Huhtikuussa lauantaityöpäivä yhteistyössä Haagan tuen kanssa. Korvaava vapaapäivä perjantaina 10.5.2024

 

Meidän koulu

Haagan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelevat vuosiluokat 1-9.  Koulussa toimii kaksi erityisopetuksen luokkaa vuosiluokilla 7-9 ja kaksi joustavan perusopetuksen luokkaa eli jopo-luokkaa. Koulussamme toimii myös valmistavan opetuksen luokka 7-9.

Koulumme toimii kahdessa rakennuksessa. Vuosiluokat 1-5 opiskelevat osoitteessa Isonnevantie 16 C ja vuosiluokat 6-9 opiskelevat osoitteessa Vanha viertotie 23. 

Haagan peruskoulussa on 3. luokalta alkaen liikuntapainotus, johon pyritään soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään tuleville 3.-luokkalaisille ja täydentävänä ottona 7.-luokkalaisille tammi-helmikuussa.

Malu-painotus eli matemaattis-luonnontieteellinen-painotus on koulun oma painotus ja siihen ilmoittaudutaan 3. luokalla. Malu-painotus jatkuu 9. luokkaan saakka.

Haagan peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:

 • A1-kieli englanti, ruotsi, saksa ja venäjä (alkaa 1. luokalla)
 • Valinnainen A2-kieli englanti, ruotsi, saksa ja espanja (alkaa 3. luokalla)
 • B1-kieli ruotsi (alkaa 6. luokalla)
 • B2-kieli saksa, venäjä ja espanja

Ryhmien muodostaminen vaatii vähintään 15 oppilasta.

Opetus

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti ja opiskellaan kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus tuodaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1–6 on luokanopettaja, joka opettaa suurimman osan tunneista. Aineenopettaja opettaa taito- ja taideaineita sekä kieliä. 
Lisäksi yhdessä opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, resurssiopettaja ja/tai koulunkäyntiavustaja.

Luokilla 7–9 opiskellaan neljässä jaksossa. Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja, joka huolehtii luokkansa oppilaiden koulunkäynnistä yleisesti. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. 

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Vihreä lippu

Vihreä lippu on kansainvälisesti tunnettu ympäristökasvatusohjelma ja kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman avulla olemme onnistuneet konkretisoimaan kestävän kehityksen periaatteita liittämällä ne jokapäiväiseen toimintaamme. Lapset ja nuoret ovat Vihreä lippu -projektissamme aktiivisia vaikuttajia ja toimijoita aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Näin he omaksuvat, että yhdessä tekemällä on mahdollista vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Haagan peruskoulu on saanut Vihreän lipun kestävälle tasolle keväällä 2016. Koulullamme on kestävän kehityksen maskotti Keke kilpikonna. Keken ja hänen siskonsa Sisin seikkailuja voi seurailla ympäristöryhmäläisten päivittämällä instagram-tilillä @kekehaaga ja youtube- kanavalla Keke Haaga(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Haagan peruskoulussa noudatettavat Vihreä lippu- tavat ovat:

 • Lajittelen jätteeni.
 • Pyrin välttämään turhaa sähkönkulutusta.
 • Sammutan turhat valot ja laitteet.
 • Kysyn neuvoa, jos en tiedä, miten toimia.
 • Liikun koulupäivän aikana mahdollisimman paljon.
 • Otan ruokaa sen verran kuin syön ja maistan kaikkea.
 • En kiusaa toisia.
Vihreälippu

Kieliohjelma

Peruskoulun 1.–5.-luokilla oppilaat opiskelevat yhtä tai kahta kieltä oman äidinkielen lisäksi. A1-kieli on oppilaalle pakollinen kieli ja sen opiskelu aloitetaan 1. luokalta.
Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 3. luokalta ja siinä saavutetaan 6. luokan loppuun mennessä sama taso kuin pakollisessa A1-kielessä.

Luokilla 6.–9. opiskellaan vähintään kahta kieltä. Jos oppilas ei ole aiemmin aloittanut ruotsin kielen opiskelua, hän aloittaa sen kuudennella luokalla (B1-kieli). Oppilas voi aloittaa valinnaisaineena myös uuden kielen. Tämän B2-kielen opiskelua alkaa kahdeksannelta luokalta.

Haagan peruskoulussa voi opiskella seuraavia kieliä:

 • A1-kieli englanti, ruotsi, saksa ja venäjä
 • Valinnainen A2-kieli englanti, ruotsi, saksa ja espanja
 • B1-kieli ruotsi
 • B2-kieli saksa, venäjä ja espanja

Ryhmien muodostaminen vaatii vähintään 15 oppilasta.

Painotettu opetus

Liikuntapainotus

Koulussamme toimii 3.–9. -luokilla liikunnan painotus. Painotettuun opetukseen 3. luokalle otetaan oppilaat soveltuvuuskokeen kautta. Soveltuvuuskoe järjestetään tammi-helmikuussa. Ryhmään valitaan enintään 26 oppilasta. Painotettu opetus jatkuu 9. luokan loppuun. Lisätietoja voitte tiedustella Markus Väyryseltä (virka-apulaisrehtori) ja Minna Tahvanaiselta (Urhea-koordinaattori). Heidän yhteystiedot löydät kohdasta Hallinnon henkilöt.

Liikunnan painotettuun opetukseen otetaan lisää oppilaita 7. luokalle täydentävällä soveltuvuuskokeella tammi-helmikuussa.
Korostamme kaikilla luokilla liikunnan merkitystä fyysisen hyvinvoinnin ja terveellisten elämäntapojen edistämiseksi.
Koulumme tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian URHEA:n kanssa. Lue lisää URHEA:sta.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Liikuntapainotuksen esittelyvideo vuosiluokille 3-6(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yläkoulun esittelyvideo(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus

Koulussamme on mahdollista valita matemaattis-luonnontieteellinen painotus (MALU-painotus) 3. vuosiluokalta lähtien jatkuen aina 9. vuosiluokkaan saakka. Painotukseen ei ole erillistä soveltuvuuskoetta, vaan painotusopetukseen voi ilmoittautua halutessaan.

 MALU-oppitunteja on 3.-6. vuosiluokilla 1 vuosiviikkotuntia ja 7.-9. vuosiluokilla 2 vuosiviikkotuntia. Tavoitteena on innostaa oppilaita luonnontieteiden pariin sekä syventää ja monipuolistaa matematiikan ja luonnontieteiden opetussuunnitelmissa olevien tietojen ja taitojen osaamista. MALU-opetuksessa integroidaan eri oppiaineita ja tutustutaan ilmiöihin monialaisesti sekä oppilaslähtöisesti. MALU-oppitunneilla opiskelu on toiminnallista. Oppilaat työskentelevät omien tutkimusten, kokeiden ja ryhmätöiden parissa.

MALU-painotus näkyy koulun arjessa monella tavalla. Tammi-helmikuun aikana MALU-viikoilla koko koulun oppilaat pääsevät tutustumaan MALU-teemoihin monipuolisesti vierailuiden ja vierailijoiden myötä.

Urheiluoppilaitos

INFOTILAISUUS KESKIVIIKKONA 15.11. siirtymisestä 7.-luokalle Haagan peruskouluun.

 • Tilaisuus alkaa kello 17 ja pidetään osoitteessa Vanha Viertotie 23.
 • Tilaisuus on tarkoitettu pääasiassa huoltajille, mutta myös oppilaat voivat osallistua tilaisuuteen yhdessä huoltajan kanssa.
 • Illan aikana käydään läpi siirtyminen 7.-vuosiluokalle ja esitellään Haagan peruskoulun Urheiluyläkoulua ja painotettua liikunnan opetusta sekä hakeutumista edellä mainituille linjoille. 
 • INFON MATERIAALI (avautuu uuteen välilehteen)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys. Vanhempainyhdistyksen Haagan tuki ry:n puheenjohtajana toimii Pauliina Eskola ja hänet tavoittaa sähköpostilla (pauliina.eskola(at)helsinkinet.fi .

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Työ- ja loma-ajat
Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2023-2024
 • Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (pe)
  • Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe)
  • Joululoma 23.12.2023 (la) - 7.1.2024 (su)
 • Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la)
  • Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe)
 • Lauantaikoulupäivä huhtikuussa Kevättapahtuman yhteydessä.
 • Korvaava vapaapäivä on perjantaina 10.5.2024 (helatorstain yhteydessä).
Haagan peruskoulun jaksot lukuvuonna 2023-2024

1. jakso    10.08.2023    13.10.2023                   
2. jakso    23.10.2023    22.12.2023                
3. jakso    08.01.2024    15.03.2024                   
4. jakso    18.03.2024    31.05.2024                  

 

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso alakoulun lounaslista (Isonnevantie)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso yläkoulun lounaslista (Vanha viertotie)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Haagan peruskoulun järjestyssäännöt

1. Edistämme myönteisellä ja ystävällisellä käytöksellä kouluviihtyvyyttä. Annamme työrauhan. Noudatamme hyviä käytöstapoja.

2. Huolehdimme turvallisuudesta. Emme tuo vaarallisia esineitä tai haitallisia aineita, kuten energiajuomia, kouluun.

3. Ruma kielenkäyttö ja kiusaaminen ovat kiellettyjä.

4. Huolehdimme sekä omista että koulun tavaroista ja siisteydestä. Lajittelemme ja kierrätämme.

5. Jos vahingoitamme koulun omaisuutta, olemme korvausvelvollisia.

6. Käytämme puhelinta kouluaikana opettajan ohjeen mukaan.

7. Tulemme oppitunneille ajoissa. Mahdollinen syy poissaoloon tai myöhästymiseen ilmoitetaan.

8. Noudatamme ruokailussa hyviä tapoja. Syömme kouluruoan ruokalassa.

9. Noudatamme välituntien vietosta annettuja ohjeita ja poistumme koulun alueelta vain sovitusti.

10. Säilytämme kulku- ja harrastusvälineet niille osoitetuissa paikoissa.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Haagan peruskoulu

Luokat 1-5 
Käyntiosoite: Isonnevantie 16 C, 00320 Helsinki

PL 32302, 00099 Helsingin kaupunki

Luokat 6-9
Käyntiosoite: Vanha viertotie 23, 00320 Helsinki 

PL 35305, 00099 Helsingin kaupunki 

Koulusihteerit (Koulun kanslia)
Mirka Zegina
puh. 09 310 80739 /040 334 0144, mirka.zegina(at)hel.fi

Minna Dey (ke ja to)
puh. 09 310 81450 /040 724 0478, minna.dey(at)hel.fi
Paikalla keskiviikkoisin ja torstaisin

Kiireellisissä asioissa voi jättää soittopyynnön opettajalle koulusihteerin kautta.

Rehtori
Johanna Kauppi 
puh. 09 310 80793 /040 670 9282
johanna.kauppi(at)hel.fi 

vs .virka-apulaisrehtori 
Markus Väyrynen
puh. 040 334 1012
markus.vayrynen(at)hel.fi
(Yhteyshenkilönä opettajien sijaisuuksien ja koulunkäynninohjaajien osalta.) 

Johtavat opettajat
Taina Mastomäki (Isonnevantie 16 C koulurakennus)
puh. 09 301 71878 /050 401 3330, taina.mastomaki(at)edu.hel.fi

Minna Tahvanainen (Vanha viertotie 23 koulurakennus)
puh. 040-675 9231, minna.tahvanainen(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja 
Elina Wallin
puh. 041 459 4386, elinawallin(at)yahoo.com

Haagan peruskoulun kohdevastaava (Isonnevantie 16C ja Vanha Viertotie 23)
Tuomo Kostet
puh. 050 436 3658, kv.haaga-pk(at)sol.fi

Palveluvastaavat

Kouluravintola Isonnevantie 16 
Katja Kempas
puh. 040 353 4846, katja.kempas(at)palmia.fi

Kouluravintola Vanha viertotie 23 ruokala
Elina Känkänen
puh. 040 1867844, kouluravintola.vanhaviertotie(at)palmia.fi

Opettajat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin mainita.
Opetushenkilöstön tavoittaa parhaiten Wilman kautta.

Lukuvuosi 23-24

 • 1A Karoliina Penttilä
 • 1B Eetu Ellonen
 • 1C Jari Tarvonen
 • 2A Arja Huttunen
 • 2B Minna Leppänen
 • 2C Johanna Virkkunen (johanna1.virkkunen(at)edu.hel.fi)
 • 2D Annaleena Rönkä
 • 3A Elmeri Lämsä
 • 3B Tuomas Elovaara
 • 3C Nea Puikkonen
 • 4A Juha-Pekka Petäinen
 • 4B Jyrki Ruski
 • 4C Taina Mastomäki
 • 5A Elias Pasi
 • 5B Hilpi Hakkarainen
 • 5C Anna Koski
 • 6A Joni Setälä
 • 6B Emmi Rissanen
 • 6C Tuuli Kupsala
 • 7A Riina Rannisto, kotitalous, terveystieto
  & Hanna Forsström, ET, suomen kieli ja kirjallisuus, S2 
 • 7B Marko Kaskelin, tekninen käsityö
  & Aino Halonen, kuvataide, tekstiilityö
 • 7C Kimmo Sivula-Heiskanen, matematiikka
 • 7D Katja Niemi, historia, yhteiskuntaoppi & Johanna Hakala, biologia, maantiede, terveystieto (johanna2.hakala(at)edu.hel.fi)
 • 7E Jaakko Vesander, suomen kieli ja kirjallisuus & Juha-Pekka Hänninen, liikunta & terveystieto 
 • 7F Anu Riipinen, ruotsi, venäjä
 • 8A Marianne Riihimäki, kotitalous, matematiikka
 • 8B Emma Tillander, liikunta (emma1.tillander(at)edu.hel.fi)
 • 8C Pekka Onnela, liikunta
  & Minna Tahvanainen, erityisopetus
 • 8D Johannes Posti, matematiikka, fysiikka, kemia
 • 8E Jenny Poutanen, espanja, ruotsi
  & Wera Kunnas, englanti, ruotsi
 • 9A Anu Lammi, evankelisluterilainen uskonto, historia, yhteiskuntaoppi
  & Elina Kurki, erityisopetus
 • 9B Sari Vasara, englanti
 • 9C Tiina Mastomäki, äidinkieli ja kirjallisuus
 • 9D Jyrki Katajamäki, matematiikka
 • 9E Marja Vuorela, fysiikka, kemia
 • Paula Lehtinen, erityisluokanopettaja
 • Eetu Nieminen, erityisluokanopettaja (eetu2.nieminen(at)edu.hel.fi)
 • Mika Myntti, erityisluokanopettaja, JOPO
 • Kari Rajaorko, erityisluokanopettaja, JOPO
 • Elina Pitkänen, valmistava opetus 7-9
 • Terhi Lumme, valmistava opetus 7-9
   
 • Kari Ant-Wuorinen, resurssiopettaja, tekninen käsityö ja liikunta
 • Kai Pemari, resurssiopettaja, tekninen käsityö ja liikunta
 • Venla Mattila, erityisopetus
 • Marja Räisänen, erityisopetus
 • Tarja Kaivosoja, opinto-ohjaaja
 • Ville Peltola, opinto-ohjaaja (ville.peltola2@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman))
 • Janette Pastuhov, musiikki
 • Anneli Murto, englanti, ruotsi
 • Matti Puhakka, saksa, ruotsi
 • Dimitrios Rantzos, ortodoksiuskonto
 • Mohamed Mohamoud Ali, islamin uskonto

Erityisopettajat

Elina Kurki
puh. 09 310 89327 /040 334 5985, elina.kurki(at)edu.hel.fi

Minna Tahvanainen
puh. 040-675 9231, minna.tahvanainen(at)edu.hel.fi 

Venla Mattila
puh. 09 310 88318 /040 512 7202, venla.mattila@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Marja Räisänen
puh. 09 310 26633 /040 653 0750, marja.raisanen(at)edu.hel.fi

Erityisluokanopettajat

Paula Lehtinen
puh. 040 513 9390, paula.lehtinen(at)edu.hel.fi

Eetu Nieminen
puh. 09 310 81449 /040 334 1011, eetu2.nieminen(at)edu.hel.fi

JOPO-luokan opettajat

Kari Rajaorko
puh. 09 310 72315 /050 403 2450, kari.rajaorko(at)edu.hel.fi

Mika Myntti
puh. 09 310 88245 /040 336 2364, mika.myntti(at)edu.hel.fi

Valmistava opetus 7-9

Elina Pitkänen
puh. 040 836 1518, elina.pitkanen(at)edu.hel.fi  

Terhi Lumme
puh. 040 6589432, terhi.lumme(at)edu.hel.fi

Opinto-ohjaajat

Tarja Kaivosoja, tarja.kaivosoja(at)edu.hel.fi
Puh. 040-653 9886
Luokat: 7ABC, 8ABC ja 9ABC

Ville Peltola, ville.peltola2(at)edu.hel.fi
Puh. 040-662 6845
Luokat: 7DE, 8DE, 9DEF

JOPO-luokan nuoriso-ohjaaja

Hanne Seppä
puh. 09 301 71600 /041 512 1737, hanne.seppa(at)hel.fi

Koulunkäynninohjaajat

Niko Kärkkäinen
Tomi Karikoski
Nea Kieslich
Lauri Joutsimo

Kuraattori

Heli Kukkonen
puh. 09 310 71799/ 050 368 6634, heli.kukkonen(at)hel.fi 

Koulupsykologi

Anahita Manoocheri, anahita.manoocheri(at)hel.fi
Puh. 050 401 3394

Terveydenhoitajat

Jaana Nurmi
puh. 09 310 76107/ 050 310 5619, jaana.nurmi(at)hel.fi
Luokat: 1-6, 9 ja Jopot

Lilja Laakso (Haagan peruskoululla tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin)
puh. 09 310 52066, lilja.laakso(at)hel.fi
Luokat: 7 ja 8 sekä pienryhmät

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.00. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

 

Iltapäivätoiminta

Helsinki järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Iltapäiväkerhon aluekoordinaattori on Tiina Ytemba Ngatha.
p. 040 5319718

Haagan alueen iltapäiväkerhot:

Haagan peruskoulun tiloissa toimii iltapäiväkerho Liikkis. Vastuu ohjaaja on Tomi Karikoski.
p. 040 7615164

Leikkipuisto Isonneva
p. 09 310 22015

Haagan seurakunta, Tönö
os. Kauppalankuja 7

Lue lisää iltapäivätoiminnasta, hakeutumisesta ja maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuilta.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastukset jatkuvat 4.9.2023 alkaen. Listan harrastuksista löydät osoitteesta nuorten.hel.fi/suomenmalli(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit osallistua myös muilla kouluilla järjestettäviin harrastuksiin.

Maanantai 

Taide ja askartelu (3.–6.lk)

Aika: Maanantaisin klo 15.00–16.30 (4.9. alkaen)

Paikka: Luokka 109

 

Tervetuloa tekemään käsillä! Tässä harrastuksessa askarrellaan, piirretään, leikataan, suunnitellaan, liimataan, koristellaan, näperrellään. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä, vapaata ilmaisua ja taiteellista ideointia.   

Harrastus sopii kaiken tasoisille.  

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Lisätietoja: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171 

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / Harrastamisen Suomen malli 

Partiotaidot, 3.-6.lk *UUSI RYHMÄ*

Aika: Maanantaisin klo 15 -16 (20.11. alkaen)

Paikka: Tila ilmoitetaan myöhemmin

Partiossa tehdään aina erilaisia kiinnostavia asioita, esimerkiksi: valmistetaan retkiruokaa, opitaan selviytymään erilaisissa haastavissa tilanteissa, opitaan ensiaputaitoja, tutustutaan jokamiehenoikeuksiin, tehdään rastikiertoa, keksitään hyviä tekoja toisille ihmisille, tutustutaan lähiympäristön luontoon ja joka kerta leikitään ja pelataan. Parasta on aina vaihtuva ohjelma ja erilaiset teemat, joihin osallistujat voivat myös itse vaikuttaa. Jokaisella harrastuskerralla on uusi mielenkiintoinen teema. Tule seikkailemaan Partioon!

Ilmoittautuminen: Partiokerhot - Leirikesä ry - Maailman parhaita lastenleirejä! - www.leiri.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Helka Körkkö, helka.korkko@leiri.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: Leirikesä / Harrastamisen Suomen malli

Tiistai 

Kiipeily (3.–6.lk)

Aika: Tiistaisin klo 14.30 – 15.30 (5.9. alkaen)

Paikka: Ristikko, Kiipeilyareena, os. Ajomiehentie 1

 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

 

Kiipeily (7.–9.lk)

Aika: Tiistaisin klo 15.40–16.40 (5.9. alkaen)

Paikka: Ristikko, Kiipeilyareena, os. Ajomiehentie 1

 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

 

 

Keskiviikko

Kiipeily (3.–6.lk)

Aika: Keskiviikkoisin klo 15 – 16 (6.9. alkaen)

Paikka: Ristikko, Kiipeilyareena, os. Ajomiehentie 1

 

KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Peter Hammer, peter.hammer@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai Olli Antikainen, olli.antikainen@kiipeilyareena.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

 

Torstai 

Eläinharrastus (3.-6.lk)

Aika: Torstaisin lähtö Laajasuon kentältä klo 15:30 & paluu n. 17:30

Paikka: Rosbackan eläintila

 

Eläinharrastuksessa tutustumme eri eläimiin, niiden käsittelyyn, ruokintaan ja hoitoon. Tilalla on kanoja, ankkoja, lampaita, vuohia, kaneja, kissoja ja koiria, joita hoidamme yhdessä. Lisäksi retkeilemme lähiluonnossa eläinten kanssa, tutustumme maatilan arkeen ja metsätalouteen.

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Pauliina Okkonen, pauliinaokkonen@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Järjestäjä: Kehittämisosuuskunta Liito/Harrastamisen Suomen malli

 

Nyrkkeily (6.–9.lk)

Aika: Torstaisin klo 15 – 17 (7.9. alkaen)

Paikka: Malminkartanon Harrastushalli, Ruosilantie 18, 00390 Helsinki

 

Tervetuloa tutustumaan nyrkkeilyyn. Tunneilla opit nyrkkeilyn perusteita ja pääset treenaamaan erilaisilla välineillä kuten pistehanskoilla ja nyrkkeilysäkillä.

Tunti ei vaadi aikaisempaa urheilukokemusta eikä omia välineitä. Varusteeksi riittää sisäliikuntavaatteet kuten t-paita ja verkkarit. Suosittelemme ottamaan mukaan myös sisätreenikengät ja muovisen vesipullon.

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Argenis Porkka, porkka.argenis@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Järjestäjä: Argenis Porkka/Harrastamisen Suomen malli

 

Perjantai 

 

Itsepuolustus ja akrobatia (6.–9.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 16 - 17 

Paikka: Malminkartanon Harrastushalli, Ruosilantie 18, 00390 Helsinki 

 

Capoeira on suosittu brasilialainen harrastus, jossa voit olla urheliija, kamppailija, taiteilija, akrobaatti, laulaja tai rumpali. Tärkeintä on, että olet oma itsesi! Capoeira vahvistaa ystävyyssuhteita, edistää lasten ja nuorten tervettä kasvua. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täältä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Magno Lopes, 045 227 8788, suomencapoeiraliitto@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Suomen Capoeiraliitto/Harrastamisen Suomen malli 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

 

Johtokunnan jäsenet

Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielisen jaoston kokouksessa 28.9.2021 on asetettu Haagan peruskouluun uusi johtokunta nelivuotiskaudelle 30.9.2021-30.9.2025.

Haagan peruskoulun johtokunta:

puheenjohtaja Elina Wallin 
henkilökohtainen varajäsen Timo Suomala

varapuheenjohtaja Pauliina Eskola
henkilökohtainen varajäsen Eeva-Marja Juutilainen

jäsen Hanna Mäkelä
henkilökohtainen varajäsen Katri Heikinheimo

jäsen Arto Pirinen
henkilökohtainen varajäsen Heli Vahvelainen

jäsen Saida Maalin
henkilökohtainen varajäsen Lauri Kangasniemi

opettajajäsen Hilpi Hakkarainen
henkilökohtainen varajäsen Kai Pemari

opettajajäsen Sari Vasara
henkilökohtainen varajäsen Anja Markkanen

henkilökuntajäsen Mirka Zegina
henkilökohtainen varajäsen Heli Kukkonen

johtokunnan sihteeri
Johanna Kauppi, puh. 040 670 9282

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Haagan peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Haagan peruskoulu Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulusihteeri
Minna Dey
+358 9 310 81450
minna.dey@hel.fi

Koulusihteeri
Mirka Zegina
+358 9 310 80739
mirka.zegina@hel.fi

Rehtori
Johanna Kauppi
+358 9 310 80793
johanna.kauppi@hel.fi

Virka-apulaisrehtori
Markus Väyrynen
+358 9 310 81471
markus.vayrynen@hel.fi

Tarjolla sali

Sijainti

Isonnevantie 16c, 00320 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)