Tahvonlahden ala-asteen koulu

Laajasalossa sijaitseva koulumme on alakoulu, jossa on vuosiluokat 1-6.
Tahvonlahden ala-aste

Yhteystiedot

Gunillantie 12, 00870 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 87301, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Päivi Pihkala
+358 9 310 38794
paivi.pihkala@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Arja Nykänen
+358 9 310 82994
arja.nykanen@hel.fi

Koulusihteeri
Tea Pöysti
+358 9 310 15220
tea.poysti@hel.fi

Rehtori
Kirsi Kaunismäki-Suhonen
+358 9 310 82625
kirsi.kaunismaki-suhonen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, espanja
englanti, espanja, ruotsi
ruotsi

Painotettu opetus

liikunta

Tahvonlahden ala-aste antaa elämyksien, projektien ja ilmiöiden tukemaa perusopetusta. Pidämme tärkeänä, että oppilaat säilyttävät myönteisen asenteen oppimiseen. Koulussamme opiskelee noin 385 oppilasta.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, samanaikaisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiohjaaja.

Oppimista tapahtuu kaikissa koulun ja lähiympäristön tiloissa sekä Helsingin kaupungissa digitaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on lapsen laaja-alaisen osaamisen kehittyminen ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen.

Jokainen lapsi opiskelee vähintään kaksi oppiainerajat ylittävää, pitkäkestoista ilmiöpohjaista kokonaisuutta lukuvuoden aikana. Ilmiöpohjaisuus tarkoittaa opiskelua, jossa tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä oppiainerajat ylittäen. Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, espanja
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Painotettu opetus

Tahvonlahden ala-aste on liikuntapainotteinen koulu. Liikuntapainotukseen voi hakea 2. vuosiluokalla, soveltuvuuskokeilla. Liikunta näkyy koulun arjessa ja tapahtumissa. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden syventää liikuntakasvatusta, kokeilla uusia lajeja ja ottaa liikunta osaksi jokapäiväistä elämää.


Tahvonlahden ala-asteen kouluuntutustumistilaisuus tuleville ekaluokkalaisille ja huoltajille torstaina 30.5.2024 klo 15-16 Tahvonlahden koulun monitoimitilassa. Tervetuloa!

 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Peruspilarit

Tahvonlahden järjestyssäännöt eli peruspilarit: ”Jos yksi pilari kaatuu, koko talo keikahtaa vinoon.”

Miksi sääntöjä tarvitaan?

Tahvonlahden peruspilarit on laadittu siksi, että koulussamme jokaisella olisi turvallista ja hyvä olla, opiskella ja tehdä työtä. Koulutyö on yhteispeliä ja yhdessä tekemistä. Tärkeintä on se, että tulemme toimeen keskenämme ja otamme toisemme huomioon kaikissa koulun tilanteissa. Yhteiset säännöt opettavat meitä toisten kunnioittamiseen, itsehillintään, oikeudenmukaisuuteen ja vastuun kantamiseen. Peruspilarit ovat päivittäisen koulutyön tuki ja perusta, ja niistä on tärkeää myös keskustella yhdessä säännöllisesti. Peruspilarit ovat voimassa kouluaikana oppitunneilla, välitunneilla ja ruokalassa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, opintoretkillä, koulumatkoilla ja leirikoulussa.

Pilarien taustalla on perusopetuslaki, jonka mukaan
 • Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta.
 • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti
 • Jokaisella oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus    yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • Opetuksessa huomioidaan erilaisten oppijoiden tasavertainen asema, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä kielellisten, uskonnollisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksien toteutuminen
 • Koulun oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus opiskella turvallisessa kouluympäristössä sekä oikeus saada muita lainsäädännössä määriteltyjä etuuksia ja palveluita.

Lisäksi koulussa noudatetaan KiVa koulu -ohjelmaa sekä Verso-vertaissovittelun menetelmää. Koulullemme on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jossa huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Koulussamme edistetään monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä.

1. Pilari: Kanna vastuuta turvallisuudesta
 • Pysy koulualueella.
 • Lyöminen, potkiminen, lumipallolla tms. esineellä heittäminen ja huitominen on kiellettyä, sillä tällainen toiminta vaarantaa turvallisuuden ja saattaa vahingoittaa toista.
 • Teräaseet, tulentekovälineet, laserosoittimet ja muut vastaavat välineet eivät kuulu turvalliseen kouluympäristöön.
 • Turvalliseen kouluun eivät kuulu myöskään päihteet, kuten tupakka.
 • Kuuntele ja noudata annettuja turvallisuusohjeita.
2. Pilari: Arvosta toista ihmistä
 • Arvosta toista ihmistä ja hänen tekemäänsä työtä.
 • Kiusaaminen, nimittely tai toisen vahingoittaminen muulla tavoin ei ole sallittua. Toimi toisia kohtaan niin kuin toivot toisten toimivan sinua kohtaan.
 • Ole avulias.
 • Muista hyvät käytöstavat: Tervehdi, puhu ystävällisesti, kiitä ja pyydä anteeksi. Kiroilu ja alatyylinen puhe eivät kuulu kouluun. Muista ottaa päähine, ulkovaatteet ja kengät pois sisätiloissa ja laittaa ne niille kuuluville paikoille.
 • Kuvan tai videon ottaminen tai julkaiseminen toisesta on sallittua vain asianomaisen luvalla.
 • Ruokailussa muista hyvät käytöstavat, asianmukainen äänenkäyttö ja kohteliaisuus.
3. Pilari: Tee parhaasi koulutyössä
 • Tee tehtäväsi huolellisesti, huolehdi koulutarvikkeistasi ja anna työrauha itsellesi, muille oppilaille ja koulun aikuisille.
 • Huolehdi, että et pidä esillä opetusta häiritseviä tavaroita, kuten kännykkää, soitinta, syötävää tai juotavaa.
 • Pidä kiinni yhteisistä aikatauluista; tule ajoissa tunnille ja lähde viipymättä välitunnille.
4. Pilari: Anna osaamisellesi arvoa
 • Muista, että sinun mielipiteesi on tärkeä. Opettele kertomaan se asiallisesti.
 • Muista, että jokaisen panos on koulussamme arvokas. Sinä olet tämän koulun tärkeä oppilas.
 • Muista arvostaa omaa työtäsi ja osaamistasi. Tuo ne esille ja jaa osaamistasi muille.
5. Pilari: Noudata saamiasi ohjeita
 • Kuuntele, kun sinua puhutellaan ja osoita rohkeutta selvittää ongelmatilanteet asiallisesti ja rauhallisesti keskustelemalla.
 • Muista, että aikuiset puuttuvat ja ohjaavat, koska he välittävät sinusta.
 • Muista, että matkapuhelin pidetään äänettömänä koulupäivän aikana. Tarvittaessa voit pyytää opettajalta luvan sen käyttöön. Opettaja voi tarvittaessa kerätä matkapuhelimet säilöön. Opetta voi antaa luvan matkapuhelimen opetuskäyttöön.
6. Pilari: Pidä huolta ympäristöstä
 • Muista, että metelöinti, riehuminen, juokseminen tai pelaaminen sisätiloissa häiritsee työrauhaa ja vaarantaa turvallisuuden, ja on siksi kiellettyä.
 • Koulun tai toisen ihmisen omaisuuden sotkeminen, tuhoaminen tai varastaminen ei ole sääntöjen mukaista.
 • Ota ympäristö huomioon. Muista kierrättää ja lajitella.

Seuraamuspolku

Mikäli et noudata koulun sääntöjä, käyttäydyt sopimattomasti tai olet tehtävissäsi huolimaton, syyllistyt rikkomukseen. Tällöin:

 • Opettaja voi puhutella sinua
 • Opettaja voi poistaa sinut luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi
 • Opettaja voi määrätä tekemään tekemättömät läksyt koulun jälkeen, kasvatuskeskustelun tai enintään kahden tunnin jälki-istunnon
 • Rehtori voi puhutella sinua
 • Opettaja tai rehtori voi määrätä sinut korjaamaan ja siivoamaan rikkomasi tai sotkemasi paikat tai tavarat
 • Rehtori voi määrätä sinut kotiin koulupäivän jäljellä olevaksi ajaksi
 • Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen
 • Koulun johtokunta voi erottaa sinut enintään yhdeksi kuukaudeksi ja opetuslautakunta enintään kolmeksi kuukaudeksi koulusta
 • Sinun on korvattava tahallisesti aiheuttamasi vahinko

Jos olet rikkonut koulun sääntöjä, kuuntele, mitä opettajalla on sinulle sanottavana. Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on oppia tehdyistä virheistä ja samalla kasvaa ihmisenä. Vaikka olet toiminut väärin, opettajan moitteet kohdistuvat aina tehtyyn tekoon, eivät sinuun ihmisenä. Jokainen voi oppia virheistään.

Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja niiden tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt eli pilarit jaetaan koteihin lukuvuoden alussa lukuvuositiedotteen mukana. Niitä käsitellään oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa luokissa.
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan seuraavaksi vuonna 2023.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori

Kirsi Kaunismäki-Suhonen
puh. 040 7269162 ja 09 310 82625
kirsi.kaunismaki-suhonen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtori 

Päivi Pihkala 
puh. 09 310 38794 ja 040 6378101
paivi.pihkala@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteeri

Arja Nykäsen (ma, ti,ke)
puh. 09 310 82994(Linkki aloittaa puhelun)
arja.nykanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Kohdevastaava (kouluisäntä) 

Esko Tuhkanen
puh. 040 121 6829
kv.tahvonlahti@sol.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ruokapalveluvastaava 

puh. 09 310 82655

Iltapäiväkerho 

Liikkis Tahvonlahti
puh. 040 761 4647
liikkistahvonlahti@gmail.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Opettajainhuone Gunillantie 12
puh. 09 310 82651

Luokanopettajat

1A Kirsi Ijäs
1B Mona Kurvinen
1C Kaisla Löyttyjärvi

2A  Elina Karjalainen
2B Kaisa Kartano
2C Karoliina Kröger
2D Jelena Knief

3A Heidi Myllylä
3B Annina Aro
3C Myrsky Tuominen

4A Joni Lumpin
4B Tiina Kähärä

5A Susanna Pyrhönen
5B Tiina Poranen
5C Ayuub Abdulle

6A Jukka Salonen
6B Rami Salminen

1-3E Tuomi Antti
3-5D Artemis Melachroinou
5-6C Mikko Damskägg

3-6V Abdi Maryama

Erityisopetus

Laaja-alainen erityisopettaja Elina Norrback
puh. 09 310 32551 ja 040 669 8270

Laaja-alainen erityisopettaja Jonna Matinen
puh. 09 310 39380 ja 040 8377522

Erityisluokanopettaja Tuomi Antti
puh.  09 31040144 ja 0406635267

Erityisluokanopettaja Mikko Damskägg
puh. 0931038795

Erityisluokanopettaja Artemis Melachroinou
puh. 09 310 27030 

Muut opettajat

Annika Kuuse , oman äidinkielen opettaja, viro
Dimitrios Rantzos, ortodoksiuskonto
Hanna Havas, islamin uskonto
Helena Björklund , englanti, ruotsi
Pinja Halonen-Harding, espanja
Päivi Jawneh, englanti
Svetlana Kaltenborn, oman äidinkielen opettaja, venäjä
Iina Grym, suomi toisena kielenä puh. 040 776 2950

Miika Koskela
Elvira Kampen 
Mariia Vesäranta
Swan Leung

Koulukuraattori 

Nora Essalim
puh. 040 701 4653

Terveydenhoitaja 

Annika Lepistö
puh. 050 402 2743

Koulupsykologi 

Virpi Jouhki
puh. 09 310 86148 ja 040 164 7585
virpi.jouhki@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulupsykologi paikalla torstaisin. Tavoitettavissa puhelimitse/wilmassa tiistaista torstaihin (maanantaisin ja perjantaisin poissa).

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat myös palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Kirjoita palvelukartalla osoite sille varattuun kenttään.   

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen ajan.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä.

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Tahvonlahden ala-aste Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tahvonlahden ala-aste Instagramissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Gunillantie 12, 00870 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)