Tahvonlahden ala-asteen koulu

Tahvonlahden ala-aste antaa elämyksien, projektien ja ilmiöiden tukemaa perusopetusta. Pidämme tärkeänä, että oppilaat säilyttävät myönteisen asenteen oppimiseen. Koulussamme opiskelee noin 350 oppilasta.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, samanaikaisopettaja, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaja tai koulunkäyntiohjaaja.

Oppimista tapahtuu kaikissa koulun ja lähiympäristön tiloissa sekä Helsingin kaupungissa digitaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on lapsen laaja-alaisen osaamisen kehittyminen ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen vahvistaminen.

Jokainen lapsi opiskelee vähintään kaksi oppiainerajat ylittävää, pitkäkestoista ilmiöpohjaista kokonaisuutta lukuvuoden aikana. Ilmiöpohjaisuus tarkoittaa opiskelua, jossa tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä oppiainerajat ylittäen. Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, espanja
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ruotsi
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi

Painotettu opetus

Tahvonlahden ala-aste on liikuntapainotteinen koulu. Liikuntapainotukseen voi hakea 2. vuosiluokalla, soveltuvuuskokeilla. Liikunta näkyy koulun arjessa ja tapahtumissa. Tarjoamme oppilaille mahdollisuuden syventää liikuntakasvatusta, kokeilla uusia lajeja ja ottaa liikunta osaksi jokapäiväistä elämää.

Lukuvuosi 2022-2023 saadaan päätökseen lauantaina 3.6.2023 ja koko koulun väki toivottaa oikein hyvää ja antoisaa kesää kaikille oppilaille!

Uusi lukuvuosi aloitetaan peruskorjatussa koulussa torstaina 10.8.2023 osoitteessa Gunillantie 12.

 • Vuosiluokkien 1-2 oppilaat tulevat koulun yläpihalle kello 09.00
 • Vuosiluokkien 3-6 oppilaat tulevat koulun alapihalle (hiekkakenttä) kello 09.00.

Opettajat hakevat oppilaat pihalta luokittain. Torstaina 10.8.2023 opiskellaan kello 9-12 ja perjantaina 11.8.2023 kello 9-12. Lukujärjestyksen mukainen opiskelu alkaa maanantaina 15.8.2023.

 

Koulutulokkaiden tiedotustilaisuus 26.5. 2023

Tervetuloa koulutulokkaat (1. luokan oppilaat) ja huoltajat perjantaina 26.5.2023 kello 8.15-9.00 koulun aloittamiseen liittyvään tilaisuuteen osoitteessa Gunillankuja 3. Tilaisuudessa käydään läpi koulun alkuun liittyviä asioita ja esitellään koulun toimintaa.

Tervetuloa!

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Peruspilarit

Tahvonlahden järjestyssäännöt eli peruspilarit: ”Jos yksi pilari kaatuu, koko talo keikahtaa vinoon.”

Miksi sääntöjä tarvitaan?

Tahvonlahden peruspilarit on laadittu siksi, että koulussamme jokaisella olisi turvallista ja hyvä olla, opiskella ja tehdä työtä. Koulutyö on yhteispeliä ja yhdessä tekemistä. Tärkeintä on se, että tulemme toimeen keskenämme ja otamme toisemme huomioon kaikissa koulun tilanteissa. Yhteiset säännöt opettavat meitä toisten kunnioittamiseen, itsehillintään, oikeudenmukaisuuteen ja vastuun kantamiseen. Peruspilarit ovat päivittäisen koulutyön tuki ja perusta, ja niistä on tärkeää myös keskustella yhdessä säännöllisesti. Peruspilarit ovat voimassa kouluaikana oppitunneilla, välitunneilla ja ruokalassa, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, opintoretkillä, koulumatkoilla ja leirikoulussa.

Pilarien taustalla on perusopetuslaki, jonka mukaan

 • Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
 • Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta.
 • Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti
 • Jokaisella oppilaalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus    yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan
 • Opetuksessa huomioidaan erilaisten oppijoiden tasavertainen asema, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä kielellisten, uskonnollisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksien toteutuminen
 • Koulun oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus opiskella turvallisessa kouluympäristössä sekä oikeus saada muita lainsäädännössä määriteltyjä etuuksia ja palveluita.

Lisäksi koulussa noudatetaan KiVa koulu -ohjelmaa sekä Verso-vertaissovittelun menetelmää. Koulullemme on laadittu tasa-arvosuunnitelma, jossa huomioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Koulussamme edistetään monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä.

1. Pilari: Kanna vastuuta turvallisuudesta
 • Pysy koulualueella.
 • Lyöminen, potkiminen, lumipallolla tms. esineellä heittäminen ja huitominen on kiellettyä, sillä tällainen toiminta vaarantaa turvallisuuden ja saattaa vahingoittaa toista.
 • Teräaseet, tulentekovälineet, laserosoittimet ja muut vastaavat välineet eivät kuulu turvalliseen kouluympäristöön.
 • Turvalliseen kouluun eivät kuulu myöskään päihteet, kuten tupakka.
 • Kuuntele ja noudata annettuja turvallisuusohjeita.
2. Pilari: Arvosta toista ihmistä
 • Arvosta toista ihmistä ja hänen tekemäänsä työtä.
 • Kiusaaminen, nimittely tai toisen vahingoittaminen muulla tavoin ei ole sallittua. Toimi toisia kohtaan niin kuin toivot toisten toimivan sinua kohtaan.
 • Ole avulias.
 • Muista hyvät käytöstavat: Tervehdi, puhu ystävällisesti, kiitä ja pyydä anteeksi. Kiroilu ja alatyylinen puhe eivät kuulu kouluun. Muista ottaa päähine, ulkovaatteet ja kengät pois sisätiloissa ja laittaa ne niille kuuluville paikoille.
 • Kuvan tai videon ottaminen tai julkaiseminen toisesta on sallittua vain asianomaisen luvalla.
 • Ruokailussa muista hyvät käytöstavat, asianmukainen äänenkäyttö ja kohteliaisuus.
3. Pilari: Tee parhaasi koulutyössä
 • Tee tehtäväsi huolellisesti, huolehdi koulutarvikkeistasi ja anna työrauha itsellesi, muille oppilaille ja koulun aikuisille.
 • Huolehdi, että et pidä esillä opetusta häiritseviä tavaroita, kuten kännykkää, soitinta, syötävää tai juotavaa.
 • Pidä kiinni yhteisistä aikatauluista; tule ajoissa tunnille ja lähde viipymättä välitunnille.
4. Pilari: Anna osaamisellesi arvoa
 • Muista, että sinun mielipiteesi on tärkeä. Opettele kertomaan se asiallisesti.
 • Muista, että jokaisen panos on koulussamme arvokas. Sinä olet tämän koulun tärkeä oppilas.
 • Muista arvostaa omaa työtäsi ja osaamistasi. Tuo ne esille ja jaa osaamistasi muille.
5. Pilari: Noudata saamiasi ohjeita
 • Kuuntele, kun sinua puhutellaan ja osoita rohkeutta selvittää ongelmatilanteet asiallisesti ja rauhallisesti keskustelemalla.
 • Muista, että aikuiset puuttuvat ja ohjaavat, koska he välittävät sinusta.
 • Muista, että matkapuhelin pidetään äänettömänä koulupäivän aikana. Tarvittaessa voit pyytää opettajalta luvan sen käyttöön. Opettaja voi tarvittaessa kerätä matkapuhelimet säilöön. Opetta voi antaa luvan matkapuhelimen opetuskäyttöön.
6. Pilari: Pidä huolta ympäristöstä
 • Muista, että metelöinti, riehuminen, juokseminen tai pelaaminen sisätiloissa häiritsee työrauhaa ja vaarantaa turvallisuuden, ja on siksi kiellettyä.
 • Koulun tai toisen ihmisen omaisuuden sotkeminen, tuhoaminen tai varastaminen ei ole sääntöjen mukaista.
 • Ota ympäristö huomioon. Muista kierrättää ja lajitella.

Seuraamuspolku

Mikäli et noudata koulun sääntöjä, käyttäydyt sopimattomasti tai olet tehtävissäsi huolimaton, syyllistyt rikkomukseen. Tällöin:

 • Opettaja voi puhutella sinua
 • Opettaja voi poistaa sinut luokasta enintään oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi
 • Opettaja voi määrätä tekemään tekemättömät läksyt koulun jälkeen, kasvatuskeskustelun tai enintään kahden tunnin jälki-istunnon
 • Rehtori voi puhutella sinua
 • Opettaja tai rehtori voi määrätä sinut korjaamaan ja siivoamaan rikkomasi tai sotkemasi paikat tai tavarat
 • Rehtori voi määrätä sinut kotiin koulupäivän jäljellä olevaksi ajaksi
 • Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen
 • Koulun johtokunta voi erottaa sinut enintään yhdeksi kuukaudeksi ja opetuslautakunta enintään kolmeksi kuukaudeksi koulusta
 • Sinun on korvattava tahallisesti aiheuttamasi vahinko

Jos olet rikkonut koulun sääntöjä, kuuntele, mitä opettajalla on sinulle sanottavana. Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on oppia tehdyistä virheistä ja samalla kasvaa ihmisenä. Vaikka olet toiminut väärin, opettajan moitteet kohdistuvat aina tehtyyn tekoon, eivät sinuun ihmisenä. Jokainen voi oppia virheistään.

 

Järjestyssäännöistä tiedottaminen ja niiden tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt eli pilarit jaetaan koteihin lukuvuoden alussa lukuvuositiedotteen mukana. Niitä käsitellään oppilaiden kanssa lukuvuoden alussa luokissa.
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan seuraavaksi vuonna 2023.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Väistötilojen käyntiosoitteet

 • Vuosiluokat 1-4 opiskelevat osoitteessa
  Gunillankuja 3, 00870 Helsinki
 • Vuosiluokat 5-6 opiskelevat osoitteessa
  Rusthollarintie 1, 00910 Helsinki
 • Taito- ja taideaineita opiskellaan osoitteessa
  Jurmonkuja 3, 00870 Helsinki

Koulusihteeri
Tea Pöysti (ma, ti)
puh. 09 310 15220
tea.poysti@hel.fi

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Tarja Tapper
puh. 09 310 82625 ja 050 533 4949
tarja.tapper@hel.fi

Apulaisrehtori Päivi Pihkala (vuosiluokat 1-4)
puh. 09 310 38794 ja 040 6378101
paivi.pihkala@edu.hel.fi

Apulaisrehtori Rami Salminen (vuosiluokat 5-6)
puh. 09 310 83202 ja 040 353 9304
rami.salminen@edu.hel.fi

Kohdevastaava (kouluisäntä) Esko Tuhkanen
puh. 040 121 6829
kv.tahvonlahti@sol.fi

Ruokapalveluvastaava puh. 09 310 82655

Iltapäiväkerho Liikkis Tahvonlahti
puh. 040 761 4647
liikkistahvonlahti@gmail.com

Opettajainhuone Gunillankuja
puh. 09 310 82651

Opettajainhuone Puotila
puh. 09 310 38795

Opettajainhuone Jurmonkuja
puh. 09 310 33154 ja 040 726 9162

Luokanopettajat

1A Agnieszka Eliasz
1B Satu Fredrikson
1C Karoliina Kröger
1D Päivi Jawneh

2A Päivi Pihkala
2B Laura Linna
2C Kaisa Virkkunen

3A Aleksi Koskinen
3B Tiina Kähärä

4A Jelena Knief
4B Aleksi Naumov
4C Eija Hannula

5A Kaisa Kartano
5B Aqeel Al-Bayati 

6J Joni Lumpin
6R Rami Salminen

1-2E Artemis Melachroinou
3-4D Ayuub Abdulle
3-6V Tiina Vainio puh. 040 776 2950
5-6C Sanna-Maija Nybergh

Erityisopetus

Laaja-alainen erityisopettaja Elina Norrback
puh. 09 310 32551 ja 040 669 8270

Erityisluokanopettaja Sanna-Maija Nybergh
puh.  09 31040144 ja 0406635267

Erityisluokanopettaja Ayuub Abdulle
puh. 09 310 39380 ja 040 8377522

Erityisluokanopettaja Emilia Leinonen
puh. 09 310 27030 

Muut opettajat

Asikainen Tiia, resurssiopettaja
Björklund Helena, englanti, ruotsi
Enkovaara Kati, englanti, ruotsi
Grym Iina, suomi toisena kielenä
Homa Jami, islam
Kaltenborn Svetlana, oman äidinkielen opettaja, venäjä
Kuskelin Aino, espanja
Kuuse Annika, oman äidinkielen opettaja, viro
Lezhnina Maria Iezmar, katolinen uskonto
Manninen  Liisa, ranska
Meijer Miika, suomi toisena kielenä
Mähönen Suvi, taito- ja taideaineet, luokanopettaja
Raunio Henri, islam
Sippola Niina, ortodoksiuskonto
Sundström Kimmo, resurssiopettaja, suomi toisena kielenä

Koulunkäyntiavustajat

Järvinen Merja
Kampen Elvira
Kiviniemi Kukka

Opinto-ohjaaja

 

Koulukuraattori Elli Keinänen
puh. 040 662 7209

Terveydenhoitaja Essi Ilola
puh. 050 402 2743

Koulupsykologi Virpi Jouhki (ma, to)
puh. 09 310 86148 ja 0401647585
virpi.jouhki@hel.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 24.1.2022 alkaen:
 

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tieto kerhoista päivitetään pian!

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme koulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Tahvonlahden ala-aste Facebookissa

Tahvonlahden ala-aste Instagramissa

Sijainti

Gunillankuja 3, 00870 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan