Verksamhetsställen för eftermiddagsverksamhet

I Helsingfors finns ungefär 240 verksamhetställen som ordnar ledd fritidsverksamhet på svenska och finska efter skoldagen.