Morgon-, eftermiddags- och lovverksamhet för elever med funktionsnedsättning och autism

Vi ordnar morgon-, eftermiddags- och lovverksamhet för elever med funktionsnedsättning eller autism som beviljats förlängd läroplikt. Verksamheten ordnas i skolorna eller i deras närmiljö.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet


Vi ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever med funktionsnedsättning eller autism som beviljats förlängd läroplikt. Verksamheten ordnas i elevens skola eller i närmiljön.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barn och ungdomar meningsfulla och trygga fritidsaktiviteter som stödjer deras utveckling i enlighet med åldersnivån. Verksamheten planeras enligt både individuella och gruppens gemensamma behov och mål. 

Verksamheten ordnas under skolans verksamhetstider, men inte på lördagsskoldagarna.

För skolbarn med funktionsnedsättning och autism fattas beslut om verksamheten till slutet av årskurs 9.

Lovverksamhet

Vi ordnar verksamhet för skolelever med funktionsnedsättning eller autism kl. 8–16 under lov med undantag för veckoslut och helgdagar.

Om ditt barn behöver vård under lov, ber vi er att kontakta tjänsterna för personer med funktionsnedsättning vid Berghälls familjecenter:

Berghälls familjecenter (Social- och hälsovårdssektorns webbsida)