Information till elever som ska börja i årskurs 3

I årskurs tre börjar barn läsa ett A2-språk. Du kan även ansöka om plats intensifierad undervisning för ditt barn som börjar årskurs tre.

På den här sidan

A2-språk

I svenskspråkiga skolor börjar alla elever studera ett A2-språk i årskurs 3. En elev som ska börja i årskurs 3 i en finskspråkig skola har möjlighet att anmäla sig till undervisning i ett valfritt A2-språk i sin skola.

Mer information om studierna i A2-språk, språkalternativen och anmälning fås från den egna skolan samt på sidan om läroämnen och bedömning.

 

Intensifierad undervisning från årskurs 3

En elev kan ansöka till intensifierad undervisning som börjar i årskurs 3. Läs mer om alternativen för intensifierad undervisning.

Ansökan till svenskspråkig intensifierad undervisning

Svenskspråkig intensifierad undervisning erbjuds enbart av Åshöjdens grundskolas musikklasser. Läs mer om hur du ansöker på Åshöjdens grundskolas webbsida under rubriken "Intensifierad musikundervisning från årskurs 3".

Ansökan till finskspråkig intensifierad undervisning

Ansökan via Wilma

Om ditt barn går i en finskspråkiga skola kan du ansöka om en plats för ditt barn i intensifierad undervisning i årskurs 3 med Wilma-formuläret under ansökningstiden. Skolan ger mer information om hur man fyller i Wilma-formuläret. Försenade ansökningar behandlas inte.

Om du ansöker om en plats för ditt barn i intensifierad undervisning förbinder du dig till att ta emot en plats som erbjuds i den undervisning du ansöker till. Om eleven blir vald till intensifierad undervisning, ska du meddela om det till rektorn i elevens nuvarande skola. Om eleven inte blir vald kan han eller hon fortsätta i sin nuvarande skola utan särskild anmälan.

Ansökan som inte sker via Wilma

Sökande från andra orter och sökande som går i privatskolor och som inte har tillgång till Wilma-formulär ansöker med en skild elektronisk blankett. Elever i svenskspråkiga skolor som vill ansöka om plats i finskspråkiga skolor ansöker också med en skild blankett. Blanketten publiceras på denna sida senast när ansökningstiden börjar. 

Alternativ för intensifierad undervisning som börjar i årskurs 3

Eleven kan ansöka till fem olika alternativ, det vill säga skolor/specialiseringar. Ansökningsalternativen placeras i prioritetsordning. Skolor med samma specialisering använder samma inträdesprov, och eleven deltar i inträdesprovet hos sitt förstahandsval bland de skolor som har specialiseringen i fråga.

 • Aleksis Kiven peruskoulu
 • Pikku-Huopalahden ala-asteen koulu

 • Haagan peruskoulu
 • Tahvonlahden ala-asteen koulu
 • Pukinmäenkaaren peruskoulu
 • Merilahden peruskoulu
 • Puistopolun peruskoulu

 • Kaisaniemen ala-asteen koulu
 • Laajasalon peruskoulu
 • Oulunkylän ala-asteen koulu
 • Pakilan ala-asteen koulu
 • Suutarilan ala-asteen koulu
 • Vuoniityn peruskoulu
 • Åshöjdens grundskola 

 • Kaisaniemen ala-asteen koulu

 • Puistopolun peruskoulu

Tidtabell för läsåret 2024–2025

 1. 8.-19.1.2024

  Skolorna kan ordna informationsmöten. Tidpunkterna för mötena finns på skolornas webbplatser.

 2. 22.1.-4.2.2024

  Ansökningstid för intensifierad undervisning.

 3. 6.-27.2.2024

  Urvalsprov för intensifierad undervisning.

 4. 2.4.2024

  Elevantagningsbesluten skickas till vårdnadshavarna.