Grundskolor 

I Helsingfors finns det 100 kommunala grundskolor med totalt cirka 45 000 elever. Av våra skolor är 14 svenskspråkiga och 86 finskspråkiga. I Helsingfors finns även avtalsskolor samt privata och statliga grundskolor. 

Lapset oppimassa koulussa

De svenskspråkiga grundskolornas (åk 1–6) elevupptagningsområden

Numrorna på kartan står för antalet skolor som finns inom ett område. Genom att klicka på ett nummer får du reda på skolans exakta placering och namn. En och samma skola kan synas två gånger på kartan eftersom vi uppger uppgifterna för det nuvarande läsåret och följande läsår.

De svenskspråkiga lågstadieskolornas (åk 1–6) elevupptagningsområden  - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

De svenskspråkiga grundskolornas (åk 7–9) elevupptagningsområden

Numrorna på kartan står för antalet skolor som finns inom ett område. Genom att klicka på ett nummer får du reda på skolans exakta placering och namn. En och samma skola kan synas två gånger på kartan eftersom vi uppger uppgifterna för det nuvarande läsåret och följande läsår.

De svenskspråkiga grundskolornas (åk 7–9) elevupptagningsområden - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

De finskspråkiga grundskolornas (åk 1–6) elevupptagningsområden 

Numrorna på kartan står för antalet skolor som finns inom ett område. Genom att klicka på ett nummer får du reda på skolans exakta placering och namn. En och samma skola kan synas två gånger på kartan eftersom vi uppger uppgifterna för det nuvarande läsåret och följande läsår.

De finskspråkiga grundskolornas (åk 1–6) elevupptagningsområden  - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)

De finskspråkiga grundskolornas (åk 7–9) elevupptagningsområden 

Numrorna på kartan står för antalet skolor som finns inom ett område. Genom att klicka på ett nummer får du reda på skolans exakta placering och namn. En och samma skola kan synas två gånger på kartan eftersom vi uppger uppgifterna för det nuvarande läsåret och följande läsår.

De finskspråkiga grundskolornas (åk 7–9) elevupptagningsområden  - Öppna kartan i större format (Länk leder till extern tjänst)