Grundskolor 

I Helsingfors finns det 100 kommunala grundskolor med totalt cirka 45 000 elever. Av våra skolor är 14 svenskspråkiga och 86 finskspråkiga. I Helsingfors finns även avtalsskolor samt privata och statliga grundskolor. 

Lapset oppimassa koulussa