Pasilan peruskoulu

Pasilassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Koulussamme on 7. luokalta alkaen liikuntapainotus.
Pasilan peruskoulu

Pasilan peruskoulu toimii junaradan molemmin puolin. Koululla on toimipisteet Pasilan keski -, länsi- ja pohjoispuolilla. Keski-Pasilassa  opiskelevat luokat 1.-9. ja Länsi-Pasilan puolella luokat 1.-6. Pohjois-Pasilassa opiskelevat luokat 1.-2. Koulumme on Pasilan ja Alppilan lasten lähikoulu.
Oppilaita Pasilan peruskoulussa opiskelee yhteensä  noin 800.

Rakennamme yhdessä raiteita tulevaisuuteen.

Meidän koulu

Uutiset ja tulevia tapahtumia

6.-luokkalaisten haku yläkouluun tehdään Wilmassa 20.11.2023-3.12.2023:

Infoilta kaikille tuleville 7.-luokkalaisille ja heidän kodeilleen pidetään keskiviikkona 1.11.2023 klo 18.00 Savonkatu 2:n juhlasalissa (2.krs).
Tervetuloa kuulemaan lisää Pasilan peruskoulun yläkoulusta, yläkouluun hakemisesta sekä esimerkiksi URHEA:sta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), kielikylvystä ja kaksikielisestä Suomi-Saame opetuksesta.

1.-luokkalaisten ilmoittautuminen kouluun tehdään tammikuussa 2024. 

Jokainen oppivelvollinen saa postitse kotiin oppivelvollisuusilmoituksen tammikuun aikana. Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai käymällä koulussa. 
Infoilta kaikkien tulevien 1.-luokkalaisten kodeille järjestetään keskiviikkona 17.1. klo 18.00 Savonkatu 2:n juhlasalissa (2. krs).
Tervetuloa!

Tervetuloa vanhempainiltaan keskiviikkona 30.8.2023!

Maistraatintorin toimipiste, alakoulu:

klo 17.00 luokan 1-6S vanhempainilta omassa luokassa

klo 18.00 koko alakoulun yhteinen tilaisuus Kappelin salissa. Salista siirrytään luokanopettajien kanssa luokkiin jatkamaan iltaa.

Savonkadun toimipiste, alakoulu:

klo 17.30 yhteinen aloitus Savonkatu 2:n salissa. Salista siirrytään luokanopettajien kanssa luokkiin jatkamaan iltaa.

Yhteiset infodiat (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) illasta.

Yläkoulu:

klo 18.00 yhteinen aloitus Savonkatu 2:n salissa. Salista siirrytään kotiryhmäopettajien kanssa omiin kotiluokkiin jatkamaan iltaa.

Yläkoulun yhteiset infoslidet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Postipuisto, luokat 1A ja 2A

Postipuiston toimipisteen vanhempainilta pidetään tiistaina 29.8.2023 klo 17.30 oman toimipisteen (Kustinpolku 20) ruokalassa, josta siirrytään yhteisen aloituksen jälkeen omiin luokkiin.

Yhteisen aloituksen infodiat (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2023-2024 Pasilan peruskoulussa!

Kouluvuosi alkaa torstaina 10.8.2023

 • 1. lk klo 9.00 kokoontuminen oman toimipisteen pihalla, jossa luokanopettajat ja ohjaajat ottavat oppilaat vastaan
 • 2.-6.-lk klo 9.00 oman luokanopettajan ohjeiden mukaan
 • 7.lk klo 10.00 Savonkatu 2:n etupihalla, jossa kotiryhmäopettajat ottavat oppilaat vastaan
 • 8. ja 9.lk klo 10.30 omissa kotiryhmäluokissa

Nähdään!

Keväällä 2023 järjestettyjen 1.- ja 7.-luokkalaisten infotilaisuuksien materiaalit voit avata ja lukea seuraavista linkeistä:

Maistraatintorin ja Postipuiston 1.lk  infotilaisuus (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Savonkadun 1.lk  infotilaisuus (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

7. luokkalaisten infotilaisuus (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lämpimästi tervetuloa Pasilan peruskouluun! Välkommen!
Maria Uutaniemi, rehtori, p. 09 310 84410
ja Anna Murtomaa, virka-apulaisrehtori, p. 09 310 60094

Iltapäivätoiminnasta löydät tietoa täältä: Siirry Iltapäivätoiminnan sivulle

Kuudesluokkalaisen opas 

Koulumme Urhea-opiskelusta löydät Urhea-linkkeineen täältä ja kielikylpyopetuksesta löydät lisää tietoa tältä sivustoltamme.

Lukuvuoden 2023 -2024 työ— ja loma-ajat 

Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (ke).
Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).
Joululoma 23.12.2023 (to) - 7.1.2024 (su).

Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la).
Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

Lukuvuonna 2023 -2024 jaksot ovat seuraavat:

1.  jakso 10.8. - 29.9.2023
2. jakso 2.10. - 24.11.2023
3. jakso 27.11.2023 - 2.2.2024
4. jakso 5.2. - 5.4.2024
5. jakso 8.4. - 1.6.2024

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Pasilan peruskoulussa kouluvuosi on jaettu viiteen noin seitsemän viikon mittaiseen jaksoon, jotka rytmittävät kouluvuotta aina ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle asti.

Yhteisten aineiden lisäksi opiskellaan aihekokonaisuuksia ja ilmiöitä. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta opetusta vuosiluokkia ylittäen ja sekoittaen.

Yläluokilla opetus on kurssimuotoista. Oppiaineista vain liikunta on hajautettu koko lukuvuodelle. Muita aineita opiskellaan kursseina yhden tai useamman jakson ajan.

Valinnaisainekokonaisuuksia tarjotaan oppilaille neljännestä vuosiluokasta lähtien. Alaluokilla oppilaat valitsevat syksyisin tulevan lukuvuoden valintansa. Yläluokilla valinnat tehdään seitsemännellä luokalla valinnaisten ja syventävien kurssien kurssitarjonnasta.  Valinnaisaineista on mahdollista valita oppiaineiden yksittäisiä kursseja tai useamman kurssin monialaisia kokonaisuuksia.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, saksa
  Yläluokilta alkaen myös ruotsi ja espanja
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska
 • Ruotsin kielikylpyopetus 7.luokalta alkaen

Pasilan peruskoulussa voi opiskella elokuusta 2018 alkaen saamenkielisellä luokalla. Tällä kaksikielisellä luokalla opiskellaan noin puolet opinnoista saameksi.

Kielikylpy

Pasilan peruskoulun yläkoulussa noin puolet oppilaista opiskelee kielikylpyopetuksessa. Kallion ala-asteen kielikylpyoppilaiden koulupolku jatkuu yläkoulun osalta meidän koulussamme.

Seuraavat aineet opiskellaan Pasilassa täysin ruotsiksi: biologia, maantieto, terveystieto, kuvataide, historia, yhteiskuntaoppi ja ruotsi

Lisäksi oppilaat opiskelevat noin puolet matematiikan ja fysiikan opinnoistaan ruotsiksi.

Koulumme kielikylpijänä pääset pulikoimaan Ankkalammessa sekä toimimaan luontevasti niin kaksikielisessä Helsingissä kuin muuallakin ruotsinkielisessä Suomessa. Pääset myös luomaan yhteyksiä naapurimaahamme Ruotsiin ja tutustumaan ystäväkoulumme Gåvsta skolan oppilaisiin ja kouluarkeen.

Yhdeksännen luokan päättötodistuksen lisäksi saat Pasilasta mukaasi vahvan kielitaidon,  syvän kulttuurintuntemuksen, juuri sinunlaisesi kaksikielisen identiteetin sekä halutessasi myös mahdollisuuden jatkaa toisen asteen opintoja molemmilla kotimaisilla kielillä.

Lisätietoja:

Virka-apulaisrehtori Anna Murtomaa, 09 3106 0094, anna.murtomaa@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kaksikielinen opetus saame-suomi

Onko äidinkielesi saame ja haluat suorittaa perusopinnoistasi noin puolet saamen kielellä? Ulottuvatko sinun sukusi juuret Lappiin, onko saamelainen kieli ja kulttuuri perheellesi tärkeä?

Pasilan peruskoulussa voit opiskella elokuusta 2018 alkaen saamenkielisellä luokalla esikouluikäisestä alkaen. Tällä kaksikielisellä luokalla opiskelet noin puolet opinnoistasi saameksi, muilta osin opiskelet suomeksi. Luokalle ei ole erikseen minkäänlaista pääsykoetta eikä saamen tarvitse olla sinun äidinkielesi vaan opetukseen voivat hakea kaikki saamen kielestä kiinnostuneet ja sen vaikutuspiirissä kasvaneet lapset. Jos tulet Helsingin ulkopuolelta, voi Pasila silti olla sinun koulusi. Helsinkiläiset ovat kuitenkin etusijalla oppilaita valittaessa. Oppilaita otetaan luokalle 24.

Saamenkielinen opettaja toimii luokanopettajana, osa opetuksesta tapahtuu yhdessä oman vuositason ryhmässä, tällöin on mahdollista myös kahden opettajan (saame ja suomi) yhteistyöskentely.

Painotettuun opetukseen hakeudutaan tammi-helmikuussa. Katso: Kaksikielinen opetus. Soveltuvuuskoetta ei ole.

Buresboahtin!

Guovttegielat oahpahus sámegiella-suomagiella

Leago eatnigielat sámegiella ja háliidat čađahit vuođđooahpuidat sulaid beali sámegielain? Olletgo du soga ruohttasat Sápmái, leago sámegiella ja -kultuvrra dehálaš bearrašiiddát?

Pasila Vuođđoskuvllaš sáhtát vázzit skuvlla borgemánu 2018 rájes sámegielat luohkás gitta ovdaoahpahusa rájes. Dán guovttegielat luohkás váccat skuvlla sulaid beali sámegillii, ja muđuid suomagillii. Luohkkái ii leat sierra makkárge sisabeassaniskkus iige sámegiella dárbbaš leat du eatnigiellat muhto oahpahussii sáhttet ohcat buot mánát geain lea beroštupmi sámegillii dahje sii leat bajásšaddan sámegiela váikkuhusa siste. Pasila sáhttá leat du skuvlla vaikke boađát Helssega olggobealde. Helssetlaččat leat goittotge ovdasajis oahppiid válljedettiin. Luohkkái váldet 24 oahppi.

Sámegielat oahpaheaddji doaibmá luohkkáoahpaheaddjin, oassi oahpahus lea ovttas iežat jahkedási joavkkus, dalle lea vejolaš maiddái guovtti oahpaheaddji (sáme- ja suomagiella) ovttasbargu.

Deattuhuvvon oahpahussii ohcan lea ođđajagi-guovvamánu (gč. Kaksikielinen opetus Heivvolašvuođaiskkus ii leat. Giđđat 2018 oahpahussii sáhttá ohcat maŋŋelisge giđđat.

Bures boahtin!

Lisätietoja:

Rehtori Maria Uutaniemi, 09 310 84 410, maria.uutaniemi@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Painotettu opetus

Pasilan peruskoulu on Urhea-koulu. Meillä oppilaat voivat yhdistää lajiharjoittelun ja koulunkäynnin kodin, koulun ja seuran läheisellä yhteistyöllä. Lisätietoja Urhean sivuilta täältä.  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on tukea nuorta kilpaurheilijaa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa. Kouluviikkoon pyritään rakentamaan 6 - 10 tunnin aikaikkuna urheilulle. Aamuharjoittelulle on varattu aikaa.

Kokeilussa oppilaat opiskelevat myös uutta ”urheilijaksi kasvaminen” -oppikokonaisuutta, jossa noudatetaan Olympiakomitean laatimia sisältösuosituksia. Niihin kuuluu paitsi monipuolista ominaisuuksia kehittävää liikuntatoimintaa, niin myös muita urheiluun liittyviä tärkeitä elämäntaitoja, tukitoimia ja psyykkisiä taitoja (kuten ajankäyttö, ravinto, lihashuolto, reilu peli, lepo yms.). Lisäksi kyseisellä luokalla digitaalisuus ja osittainen etäopetus korostuvat.

Urheiluyläkoulukokeilulle on soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskoe on yhteinen kaikissa liikuntapainotteisissa kouluissa. 

Pasilan peruskoulussa aamuharjoittelumahdollisuus järjestetään yhteistyössä lajiliittojen, seurojen kanssa ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa. Suomen Voimisteluliitto suosittelee Pasilan peruskoulua teline- ja rytmisen voimistelun kilpaurheilijoille, Suomen Uimaliitto uimahyppääjille ja Suomen tanssiurheiluliitto suosittelee Pasilan peruskoulua tanssiurheilijoille.

Lisätietoja:
Virka-apulaisrehtori Anna Murtomaa 09 3106 0094, anna.murtomaa@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Liikunnanopettaja Kalle Kuokkanen, kalle.kuokkanen@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Urhea

”Parempi arki tuo paremman tuloksen.”

Urhean tarkoitus on perusasteen opintojen ja lajiharjoittelun yhdistäminen ja nuoren urheilijan arjen sujuvoittaminen. Tavoitteena on, että nuori saa mahdollisuuden yltää parhaimpaansa sekä urheilun että koulun puolella.

Lajiliitot haluavat keskittää perusasteen osalta talentit ja nuorten maajoukkuevaiheen lahjakkuudet samaan perusasteen kouluun. Suomen Uimaliitto, Suomen Tanssiurheiluliitto ja Suomen Voimisteluliitto suosittelevat Pasilan peruskoulua lajiensa kilpaurheilijoille, mutta Pasilan Urhea-luokalle voi hakeutua myös kyseisten lajien ulkopuolelta.

Miten koulu tukee lahjakasta urheilijaa?

Pasilassa opetus on kurssimuotoista, ja jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen lukujärjestyksensä, jonka suunnittelussa oppilas, huoltaja ja valmennustaho ovat mukana. Lukujärjestystä voidaan mahdollisuuksien mukaan räätälöidä niin, että aamu- tai iltapäiviin varataan aikaa harjoittelulle. Jaksojen välistä kuormittavuutta voidaan muokata ottaen huomioon esimerkiksi kilpailuaikataulu. Urhea-oppilaan on myös mahdollista suorittaa kursseja niin, että puolet kurssista on lähiopetusta, puolet kurssista oppilas suorittaa itsenäisesti.

Urhea-oppilaille räätälöityä liikuntaa tarjotaan yksi kurssi lukuvuodessa. Se sisältää yleisvalmennusta ja peruskuntoa vahvistavaa harjoittelua sekä eri liikunta- ja urheilulajeja syventävää valmennusta. Tämän lisäksi Urhea-oppilaat osallistuvat koulun normaaleille liikuntatunneille ja heillä on valittavanaan kaikki koulun järjestämät valinnaisen liikunnan kurssit. Lisäksi Urhea-oppilaan vuosisuunnitelmaan kuuluu 7.luokalla kurssikokonaisuus ”Kasva Urheilijaksi”, joka yhdistää terveystiedon, liikunnan, biologian ja oppilaanohjauksen oppisisältöjä.

Mitä Urhea-oppilaalta vaaditaan?

Huippu-urheilun ja opintojen yhdistäminen on vaativaa. Urhea-luokalla oppilaalta vaaditaankin kykyä ja sitoutumista omatoimiseen, aktiiviseen ja tarvittaessa myös itsenäiseen opiskeluun sekä aikatauluista huolehtimiseen. Omaopettaja ja kaikki aineenopettajat tukevat oppilasta tarvittaessa, jotta opinnot etenevät tavoitteiden mukaisesti.

Miten Urhea-luokalle haetaan?

Urhea-luokalle haetaan soveltuvuuskokeella, joka on kaikille urheiluyläkouluille sama. Kokeet järjestetään yleensä tammikuussa – tarkat ajat ja paikat löytyvät ajankohtaista –sivustoltamme heti aikataulujen varmistuttua. Hakeutumisesta yläkoulun Urhea-luokalle löydät (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja kalvoesityksestä. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä Urhea-toimintaa koordinoi Pääkaupunkiseudun Urhea-akatemia, joka on Olympiakomitean hyväksymä huippu-urheiluakatemia. Lisää tietoa Urhean verkkosivustolta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).  

Uutiset ja tulevia tapahtumia 

6.-luokkalaisten haku yläkouluun tehdään Wilmassa 20.11.2023-3.12.2023:

Infoilta kaikille tuleville 7.-luokkalaisille ja heidän kodeilleen pidetään keskiviikkona 1.11.2023 klo 18.00 Savonkatu 2:n juhlasalissa (2.krs).
Tervetuloa kuulemaan lisää Pasilan peruskoulun yläkoulusta, yläkouluun hakemisesta sekä esimerkiksi URHEA:sta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), kielikylvystä ja kaksikielisestä Suomi-Saame opetuksesta.
Tervetuloa!

1.-luokkalaisten ilmoittautuminen kouluun lukuvuodelle 2024-2025 tehdään tammikuussa 2024. 

Jokainen oppivelvollinen saa postitse kotiin oppivelvollisuusilmoituksen tammikuun aikana. Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai käymällä koulussa. 
Infoilta kaikkien tulevien 1.-luokkalaisten kodeille järjestetään keskiviikkona 17.1. klo 18.00 Savonkatu 2:n juhlasalissa (2. krs).
Tervetuloa!

Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2023-2024 Pasilan peruskoulussa!

Kouluvuosi alkaa torstaina 10.8.2023

 • 1. lk klo 9.00 kokoontuminen oman toimipisteen pihalla, jossa luokanopettajat ja ohjaajat ottavat oppilaat vastaan
 • 2.-6.-lk klo 9.00 oman luokanopettajan ohjeiden mukaan
 • 7.lk klo 10.00 Savonkatu 2:n etupihalla, jossa kotiryhmäopettajat ottavat oppilaat vastaan
 • 8. ja 9.lk klo 10.30 omissa kotiryhmäluokissa

Nähdään!

Lukuvuoden 2023 -2024 työ— ja loma-ajat 

Lukuvuoden 2023 -2024 työ— ja loma-ajat 

Syyslukukausi 10.8.2023 (to) - 22.12.2023 (ke).
Syysloma 16.10.2023 (ma) - 20.10.2023 (pe).
Joululoma 23.12.2023 (to) - 7.1.2024 (su).

Kevätlukukausi 8.1.2024 (ma) - 1.6.2024 (la).
Talviloma 19.2.2024 (ma) - 23.2.2024 (pe).

Lukuvuonna 2023 -2024 jaksot ovat seuraavat:

1.  jakso 10.8. - 29.9.2023
2. jakso 2.10. - 24.11.2023
3. jakso 27.11.2023 - 2.2.2024
4. jakso 5.2. - 5.4.2024
5. jakso 8.4. - 1.6.2024

Hyvät tulevat ekaluokkalaiset ja huoltajat, tervetuloa Pasilan peruskouluun!

Lapsenne on aloittamassa Pasilan peruskoulun 1k. oppilaana syksyllä 2023. Infotilaisuudet järjestettiin sekä Savonkadulla että Maistraatintorilla keskiviikkona 3.5. Oppilaat viettivät aamutunnin yhdessä opettajan kanssa ja vanhemmille oli juhlasalissa oma tilaisuutensa. Myös koulun iltapäivätoimintaan oli mahdollisuus tutustua.

Infotilaisuuksien materiaalit voit avata ja lukea seuraavista linkeistä:

Maistraatintorin ja Postipuiston infotilaisuus (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Savonkadun infotilaisuus (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Mainittakoon vielä, että ekaluokkalaisten ensimmäinen lukuvuosi alkaa torstaina 10.8.2023 klo 9.00.

Lämpimästi tervetuloa Pasilan kouluun!
rehtori Maria Uutaniemi ja virka-apulaisrehtori Anna Murtomaa

HUOM! Palauttakaa koulunkäynnin aloittamiseen liittyvät terveystietolomakkeet tutustumisaamuna tai toimittakaa koulun kansliaan (Pasilan peruskoulu, kanslia, PL 24301, 00099 Helsingin kaupunki). Huomioithan iltapäiväkerhon ilmoittautumispäivämäärät 6.3.–1.5.2023. Sähköinen lomake löytyy kaupungin sivuilta:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/

Hyvät tulevat seitsemäsluokkalaiset huoltajineen, tervetuloa Pasilan peruskouluun!

Pasilan peruskoulun infoiltaan tuleville 7.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestettiin keskiviikkona 3.5.2023 Savonkatu 4:n kouluravintolaassa.

Infoillassa esittelimme koulumme toimintaa, perehdyttiin yläkoulussa opiskeluun ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin oppilaan koulupäivään. Lisäksi esittelimme oppilaiden osallisuutta sekä vanhempien mahdollisuuksista osallistua koulutien tukemiseen.

Tilaisuuden infomateriaali on luettavissa seuraavasta linkistä: 7. luokkalaisten infotilaisuus (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lämpimästi tervetuloa Pasilan yläkouluun! Välkommen!
Maria Uutaniemi, rehtori, p. 09 310 84410
ja Anna Murtomaa, virka-apulaisrehtori, p. 09 310 60094

Koulumme Urhea-opiskelusta löydät Urhea-linkkeineen täältä ja kielikylpyopetuksesta löydät lisää tietoa tältä sivustoltamme.

Kuudesluokkalaisen opas löytyy osoitteesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset  ja tästä linkistä.

Koulu tukee kotien kasvatustehtävää. Yhteistyötä tehdään oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen arvostus.

Alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa oma opettaja toimii tuttuna henkilönä, johon on helppo ottaa yhteyttä kouluun liittyvissä asioissa. Yhteyttä pidetään Wilma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)n ja puhelimen välityksellä. Opettajaa voi myös tulla tapaamaan henkilökohtaisesti. Opettajat kohtaavat oppilaan vanhempineen vuosittain oppilaan omassa hetkessä, jossa keskustellaan oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Yläkoulussa omaopettaja auttaa opinto-ohjelman suunnittelussa ja seuraa opintoja yhdessä huoltajan kanssa.

Enintään viiden päivän mittaiset poissaolot koulusta voi sopia luokanopettajan tai omaopettajan kanssa. Yli viiden päivän mittaisiin poissaoloihin pyydetään lupa rehtorilta. Molemmissa tapauksissa tulee hakea vapautusta koulutyöstä wilman sähköisellä lomakkeella.

Koko koulun asioihin kodit pääsevät tutustumaan ja  vaikuttamaan vanhempainilloissa, avoimissa ovissa sekä johtokunnassa. Johtokunnassa oppilaat ja vanhemmat vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja koulun arkipäivään.

Koulu toivottaa kodit tervetulleeksi suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä tapahtumia. Yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja meille kaikille. Koulun hyvän yhteishengen ja kannustavan toimintakulttuurin rakentamisessa vanhemmilla on merkittävä rooli.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso pääkoulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Kustinpolun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Länsi-Pasilan lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kaikkien pasilalaisten yhteiset säännöt

Otetaan kaikki mukaan ja annetaan kaikille mahdollisuus ilmaista mielipiteitään.
Ketään ei kiusata.
Toisen kuvaaminen ilman lupaa on kielletty.
Väkivaltainen käytös toisia kohtaan on täysin kielletty.
Ollaan ystävällisiä ja kohteliaita kaikille.

Järjestyssäännöt 1 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestyssäännöt 2 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Alakoulun tarkennukset (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yläkoulun tarkennukset (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos ei suju > seuraukset rikkomuksista (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori

Maria Uutaniemi
maria.uutaniemi@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 84410

Virka-apulaisrehtori

Anna Murtomaa
anna.murtomaa@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 3106 0094, 040 661 0261

Koulusihteeri

Ritva Nikkinen
ritva.nikkinen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 3108 4449, 050 572 2936
Tiistaisin Maistraatintorin toimipisteessä, muulloin Savonkadulla.

Päättötodistusjäljennösten tilaus Kaskon arkistosta
Yleiset ohjeet koulun tilojen vuokraamisesta kouluajan ulkopuolella

Liikuntasalien tilavaraukset

Luokkatilojen iltakäyttö: Kasko tilapalvelut, p. 09 310 12001, ma-pe klo 10-12, tilavaraukset(at)hel.fi

Opettajat

puh. 040 522 6429 (Savonkadun toimipiste)
puh. 09 3103 7512, 040 829 6553 (Maistraatintorin toimipiste)
p. 09 3102 2408 (Postipuiston toimipiste)
 

Ruokalat
puh. 040 350 0831 (Savonkatu 2)
puh. 040 353 934 (Savonkatu 4)
puh. 040 334 8397 (Maistraatintori) 

puh. 09- 310 37581 (Postipuisto, Katja)

Iltapäiväkerho
puh. 050 431 3487 (Puuhala, Savonkatu)
puh. 040 661 5514 (Maistraatintori)
puh. 040 620 7122

Kohdevastaava Savonkatu 
puh. 050 406 9134

Kohdevastaava Postipuisto ja Maistraatintori
puh. 041 577 0436

Opettajahuone
puh. 040 522 6429 (Savonkadun toimipiste)
puh. 09 3103 7512, 040 829 6553 (Maistraatintorin toimipiste)
p. 09 3102 2408 (Postipuiston toimipiste)

Savonkadun toimipisteet

Ahosola, Tomi, liikunta, terveystieto
Alakarhu Mirva, opinto-ohjaus
Greus Eerika, erityisopettaja
Hakala Silja, kotitalous
Hallila Hanna, englanti, ruotsi
Hyvärinen Tommi, matematiikka, fysiikka
Hänninen Hannamari, suomen kieli ja kirjallisuus (s-posti: hannamari.e.hanninen(at)edu.hel.fi)
Isoniemi Venla, luokanopettaja 4A
Jokimies Maria, englanti, ranska
Juurinen Ida, luokanopettaja (virkavapaa)
Kahra Anu, luokanopettaja 3A
Kallis Jonas, luokanopettaja 4A
Havo Eerika, reusrssiopettaja
Hussein Said, uskonto (islam)
Kanto, Marjaana, katolinen uskonto
Keisala Emmi, ranska, englanti
Kohtamäki Anna, luokanopettaja 6A, käsityö (kovat materiaalit)
Korteniemi Joona, ortodoksinen uskonto
Kuokkanen Kalle, liikunta, terveystieto
Kurtelius Anni, espanja, englanti
Laine, Vilja, luokanopettaja 3A
Lakotieva Tiina, suomen kieli ja kirjallisuus
Lampén Orvokki, luokanopettaja, käsityö (virkavapaa)
Lassila Linda, luokanopettaja 1A 
Laurinus-Lehtinen Minna, liikunta, terveystieto
Lehti Maiju, musiikki
Leppävirta Noora, biologia, maantieto (virkavapaa)
Merjovirta Essi, luokanopettaja 5A
Murtomaa Anna, virka-apulaisrehtori, kielikylpyruotsi, historia, yhteiskuntaoppi
Niemikorpi Tomi, kielikylpyruotsi, historia
Nikunen Anna, luokanopettaja (virkavapaa)
Nimco Noor, oman äidinkielen opettaja (somali)
Palo Anna, suomen kieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Pasanen Suvi, laaja-alainen erityisopetus (virkavapaa)
Rimpiläinen Jenna, saksa, ruotsi (virkavapaa)
Riukula Petri, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi
Saajoranta Saana, kemia, matematiikka
Saalasti Paavo, luokanopettaja 6A
Sahari Janne, matematiikka, fysiikka
Saharinen Elli, luokanopettaja 2A
Seeve Tiia, biologia, maantieto
Sirén Nadja, laaja-alainen erityisopetus
Sirviö Kerttu, ranska, elämänkatsomustieto
Soikkeli Vesa, uskonto (ev.lut.)
Suntila Salla, erityisluokanopettaja 7-9
Tamminen Mimosa, B-ruotsi (1.-3. jakso)
Tarna Kerstin, kuvataide, terveystieto (myös kielikylpy)
Turpela Maria, erityisopettaja
Tuviala, Iida, luokanopettaja 5A
Vainio Milla, luokanopettaja 1A
Veinola Katri, erityisluokanopettaja 1-6
Vasile Laura, luokanopettaja 2A
Viljaala Mirva, kotitalous

Maistraatintorin toimipiste

Grönroos Noora, luokanopettaja 4A, englanti
Halme, Vilma, luokanopettaja 3A
Hartonen, Ville, luokanopettaja 3A
Hirvola, Elina, luokanopettaja 1A, ranska
Kinnunen Annukka, S2, käsityö
Korppi-Tommola Milla, luokanopettaja (virkavapaa)
Kulmala Joona, luokanopettaja 2A
Laakkonen, Alina, luokanopettaja 6A
Lemminkäinen Anna, luokanopettaja 4A
Leogrande Laura, luokanopettaja 2A
Murillo Pitkänen Marco, luokanopettaja 5A
Naukkarinen, Melissa, luokanopettaja 5A
Njunnas Laura, luokanopettaja 4-6S, saamenkielinen luokka
Pirhonen Pia, laaja-alainen erityisopettaja
Pollari Jenni, luokanopettaja 1A
Pönkänen Tuomas, resurssiopettaja (erityisopetus)
Sirviö Kerttu, ranska
Teerikorpi Sini, luokanopettaja, englanti (virkavapaa)
 

Postipuiston toimipiste

Luhtanen, Johanna, luokanopettaja 2A
Kervinen, Hanna-Kaisa, luokanopettaja 1A

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ellei toisin mainita.

Koulunkäyntiavustajat

Aarniala Jenni
Denged Sabirin (PP)
Farzana Hossain
Hongisto Heidi (PP)
Kojola Anna (LP)
Makarenko Natalia, iltapäivätoiminnan vastaava (LP, 1A)
Mavuemba Debora
Pohjanpalo, Ukri (PP)
Rissanen Laura 
Teiter Sonja (LP)
Varonen Natalia
 

LP = Länsi-Pasilan / Maistraatintorin toimipiste
PP = Postipuiston toimipiste

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi ellei toisin mainita.

Monikielinen ohjaaja Kadar Omer
puh. 09 3108 3180 ja 040 635 9414

Opinto-ohjaajat

Mirva Alakarhu
mirva.alakarhu(at)edu.hel.fi, puh. 040 678 7657 ja 09 310 33031

Terveydenhoitaja Anna Laakso, (luokka-asteet 1-7). Yhteydenotot puhelimitse tai Wilmassa. Puh. 040 334 1559.  

Koulupsykologi Eeva Vartiainen (yläkoulu)
eeva.vartiainen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 28908/ 0403340823

Koulupsykologi Jarno Ääpälä (1. - 7. luokat)
jarno.aapala(at)hel.fi, p. 09 310 81020, 040 865 6055

Koulukuraattori Katri Niemitalo (Savonkatu 2, Savonkatu 4, Postipuisto)
katri.niemitalo(at)hel.fi, puh. 09 3107 1870, 050 401 3317

Koulukuraattori Tuulikki Matero (Maistraatintori ti-to)
tuuliki.matero@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), 09 310 37754, 040 738 1719

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtoreilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Maistraatintorin ja Postipuiston toimipisteissä toimii koulun omat iltapäiväkerhot. Maistraatintorilla toimii tämän lisäksi kevään 2023 myös Puuhalan iltapäiväkerho Sannan leikkipuiston tiloissa.

Savonkadun toimipisteen iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa Puuhala mutta kerho pyörii omassa koulurakennuksessa. Syksystä 2023 myös Leikkipuisto Lehdokin iltapäiväkerho sijoittautuu koulun tiloihin.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

MAANANTAI
Eläimet (3.–6.lk)

Aika: Maanantaisin klo 15.30–17
Paikka: Luokka E108
Pks 4H:n eläinharrastuksen ryhmissä tutustutaan eläimiin sekä askarrellaan, leikitään ja touhutaan kaikenlaista mukavaa ja eläinaiheista. On myös mahdollista, että harrastuksessa käy eläinvieraita. Harrastus ei siis sovellu eläinallergisille.
Ilmoittautuminen: Pasila | Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistys / Helsingin 4H-yhdistys (pks4h.fi) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: Pks 4H / Harrastamisen Suomen malli

EasySport Palloilu (3.–4.lk) 
Aika: Maanantaisin klo 14.30–15.30 (4.9. alkaen) 
Paikka: Liikuntasali, Pasilan peruskoulu, Maistraatintori 1
Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport / EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0401779866
Järjestäjä: Liikuntapalvelut / EasySport

EasySport Palloilu (5.–6.lk) 
Aika: Maanantaisin klo 15.30–16.30 (4.9. alkaen) 
Paikka: Liikuntasali, Pasilan peruskoulu, Maistraatintori 1
Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport / EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0401779866
Järjestäjä: Liikuntapalvelut / EasySport

Hoplop (3.–4.lk)
Aika: Maanantaisin klo 14.15–15.15
Paikka: HopLop Tripla
HopLopissa harrastetaan liikunnallisia leikkejä ja seikkailuita sekä ratkotaan erilaisia tehtäviä ja arvoituksia yhdessä. Viikoittain vaihtuvat teemat vievät leikit erilaisten pihapelien ja yhteisleikkien pariin, kokeillaan erilaisia rastiratoja sekä erilaisia trampoliini- ja sirkuskouluharjoituksia. Ilmoittaudu mukaan Pasilan HopLopin harrastetoimintaan, koe hauskat leikit, löydä uusia kavereita ja tule liikkumaan HopLopin ohjaajien johdolla.
Ilmoittautuminen: https://hoplop.typeform.com/to/ynrWKhCc (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteyshenkilö: Kaisa Niemi kaisa.niemi@hoplop.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  
Järjestäjä: HopLop / Harrastamisen Suomen malli

Kiipeily (3.–6.lk) 
Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 14.50–15.50
Paikka: KiipeilyAreena, Kauppakeskus REDI (sisäänkäynti Leonkadun puolelta)
KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!
Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kiipeilyyn tästä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli
 
Kiipeily (6.–9.lk)
Aika: Maanantaisin tai keskiviikkoisin klo 16–17
Paikka: KiipeilyAreena, Kauppakeskus REDI (sisäänkäynti Leonkadun puolelta)
KiipeilyAreenalla järjestetään jälleen Harrastamisen Suomen Malli -hankkeen kiipeilyryhmiä. Ohjauksesta ryhmissä vastaa KiipeilyAreenan ammattitaitoiset kiipeilyohjaajat ja ryhmiin osallistumiseen ei vaadita aiempaa kiipeilykokemusta tai liikunnallisuutta. Kiipeily sopii harrastuksena aivan kaikille!
Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kiipeilyyn tästä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: KiipeilyAreena / Harrastamisen Suomen malli

Ohjelmointi ja pelisuunnittelu - Koodarit (3.–6.lk) 
Aika: Maanantaisin klo 14–15.30
Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka
 Koodarit harrasteryhmässä opetellaan ohjelmoinnin peruslogiikkaa koodiblokkeja hyödyntämällä. Taitojen kehittyessä ja ryhmän edetessä koodaamme omia pelejä ja yksinkertaisia ohjelmia, sekä siirrymme käyttämään oikeita ohjelmointikieliä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:https://www.xroc.gg/koulut/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli
 
Minecraft Harrastusryhmät - Seikkailijat (3.–6.lk) 
Aika: Maanantaisin klo 15.30–17
Paikka: Oodi, 2.krs koneluokka
 Seikkailijat harrastusryhmässä hyppäämme Minecraftin villiin ja arvaamattomaan erämaailmaan tukenamme vain ja ainoastaan toisemme sekä otamme vastaan kaikki pelin tuovat haasteet yhdessä! Pelistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, sillä paikalla on aina kaksi peliohjaajaa, jotka ovat aina valmiita auttamaan.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:https://www.xroc.gg/koulut/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli

TIISTAI
 
Hoplop (5.–6.lk)

Aika: Tiistaisin klo 14.15–15.15
Paikka: HopLop Tripla
HopLopissa harrastetaan liikunnallisia leikkejä ja seikkailuita sekä ratkotaan erilaisia tehtäviä ja arvoituksia yhdessä. Viikoittain vaihtuvat teemat vievät leikit erilaisten pihapelien ja yhteisleikkien pariin, kokeillaan erilaisia rastiratoja sekä erilaisia trampoliini- ja sirkuskouluharjoituksia. Ilmoittaudu mukaan Pasilan HopLopin harrastetoimintaan, koe hauskat leikit, löydä uusia kavereita ja tule liikkumaan HopLopin ohjaajien johdolla.
Ilmoittautuminen: https://hoplop.typeform.com/to/ynrWKhCc (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteyshenkilö: Kaisa Niemi kaisa.niemi@hoplop.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  
Järjestäjä: HopLop / Harrastamisen Suomen malli

Parkour (3.–6.lk)
Aika: Tiistaisin klo 14–15 
Paikka: Parkour Akatemia, Vallila
Paikka: Vallilan Parkour Akatemia, Teollisuuskatu 16 tai Kiviaidankatu 2 C, 4krs (Lauttasaari)
Parkourtunnilla mm. tasapainoillaan, ylitetään esteitä, sujahdellaan ahtaista väleistä, kiivetään seinille ja hypitään erilaisille pinnoille ja ennen kaikkea – pidetään hauskaa. Parkourin pariin ovat tervetulleita kaiken tasoiset liikkujat. 
Ilmoittautuminen: https://parkourakatemia.fi/helsinki/kouluparkour/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: suvi.ekroos@parkourakatemia.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
Järjestäjä: Parkour Akatemia / Harrastamisen Suomen malli

KESKIVIIKKO

EasySport Miekkailu (3.–6.lk) 
Aika: keskiviikkoisin klo 16.00–17.00 (6.9. alkaen) 
Paikka: Helsingin miekkailijoiden sali, Pasilan puistotie 5
Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport  / EasySport koordinaattori Nelli Tuomola, nelli.tuomola@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0401779866
Järjestäjä: Helsingin Miekkailijat / EasySport

TORSTAI

Kuvisharrastus (3.–6.lk)
Aika: Torstaisin klo 14.15–15.45 
Paikka: Luokka E305, Savonkatu 2
Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.   
Harrastus sopii kaiken tasoisille.  
Ilmoittautuminen: https://lasifaasi.fi/kuviskerhot (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171  
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli

PERJANTAI

Futsal (3.–6.lk)
Aika: Perjantaisin klo 14.30–15.30
Paikka: Liikuntasali, Savonkatu 2
Futsalin ja jalkapallon perustaitoja ja peliä. 
Ohjaaja: Outi Alakurtti/ Sami Koskinen/ Hilma Hopponen
Ilmoittautuminen: https://helsinginponnistus.fi/kerhot-leirit/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: outi.alakurtti@helsinginponnistus.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Järjestäjä: Helsingin Ponnistus / Harrastamisen Suomen malli

Taide & askartelu (3.–6.lk)
Aika: Perjantaisin klo 13.15–14.45
Paikka: Luokka E305, Savonkatu 2
Tervetuloa tekemään käsillä! Tässä harrastuksessa askarrellaan, piirretään, leikataan, suunnitellaan, liimataan, koristellaan, näperrellään. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä, vapaata ilmaisua ja taiteellista ideointia.  
Harrastus sopii kaiken tasoisille.
Ilmoittautuminen: https://lasifaasi.fi/kuviskerhot (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171  
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli
 
Avoin eSports (6.–9.lk)
Aika: Perjantaisin klo 15.30–17
Paikka: Oodi, 2.krs peliluokka
 Tervetuloa mukaan avoimeen eSports harrastusryhmään hiomaan pelinsisäistä ja -ulkoista tietotaitoa sekä tutustumaan uusiin mukaviin joukkue- ja pelitovereihin. Harrastekertoihin sisältyy harjoittelua niin yksilö- kuin joukkuepelaamisessa mm. Fortnitessa. Aiempaa pelikokemusta ei vaadita. Ryhmästä voi varata itselleen paikan ilmoittautumalla tai otamme pelureita vastaan ovella ilman ennakkoilmoittautumista, mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja.
Lisätiedot: https://www.xroc.gg/koulut/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.
Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta:   
•    EasySport: Maksutonta harrasteliikuntaa 3.–6.luokkalaisille liikunta.hel.fi/easysport
•    FunAction: Maksutonta harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille vuotiaille liikunta.hel.fi/funaction
•    Operaatio Pulssi! Maksuttomia harrastuksia, tapahtumia ja retkiä 12–18-vuotiaille https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-lansi/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-ita/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/operaatio-pulssi/operaatio-pulssi-pohjoinen/ (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
•    Nuorten.hel.fi
•    Harrastukset.hel.fi
Tervetuloa harrastamaan ja ota kaverikin mukaan!
Terveisin,
Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori Pinja Rosenberg puh. 040 682 6870, pinja.rosenberg@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä nuorten.hel.fi/suomenmalli
 

Koulumme johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan huoltajajäsenet  
Anna Halme   varajäsen Kerttuli Punkari 
Pekka Hurjanen  varajäsen Saara Kettunen
Mohamed Aden varajäsen Alexandra Albayrak
Saana Guttorm varajäsen Anne Peltola
Laura Kiviranta varajäsen Nina Nyholm
Opettajajäsenet    
Jonas Kallis varajäsen Suvi Pasanen 
Kerttu Sirviö varajäsen Laura Leogrande
Henkilökunnan jäsen

 

Ritva Nikkinen varajäsen Natalia Makarenko 

Sijainti

Savonkatu 2, 00520 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)