Pasilan peruskoulu

Pasilassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Koulussamme on 7. luokalta alkaen liikuntapainotus.
Pasilan peruskoulu

Pasilan peruskoulu toimii junaradan molemmin puolin. Koululla on toimipisteet Pasilan keski - ja länsipuolella. Keski-Pasilassa  opiskelevat luokat 1.-9. ja Länsi-Pasilan puolella luokat 1.-6. Koulumme on Pasilan ja Alppilan lasten lähikoulu.
Oppilaita Pasilan peruskoulussa opiskelee yhteensä  noin 750.

Rakennamme yhdessä raiteita tulevaisuuteen.

Meidän koulu

Uutiset ja tulevia tapahtumia 

Hyvät tulevat ekaluokkalaiset ja huoltajat, tervetuloa Pasilan peruskouluun!

Lapsenne on aloittamassa Pasilan peruskoulun 1k. oppilaana syksyllä 2023. Infotilaisuudet järjestettiin sekä Savonkadulla että Maistraatintorilla keskiviikkona 3.5. Oppilaat viettivät aamutunnin yhdessä opettajan kanssa ja vanhemmille oli juhlasalissa oma tilaisuutensa. Myös koulun iltapäivätoimintaan oli mahdollisuus tutustua.

Infotilaisuuksien materiaalit voit avata ja lukea seuraavista linkeistä:

Maistraatintorin ja Postipuiston infotilaisuus

Savonkadun infotilaisuus

Mainittakoon vielä, että ekaluokkalaisten ensimmäinen lukuvuosi alkaa torstaina 10.8.2023 klo 9.00.

Lämpimästi tervetuloa Pasilan kouluun!
rehtori Maria Uutaniemi ja virka-apulaisrehtori Anna Murtomaa

HUOM! Palauttakaa koulunkäynnin aloittamiseen liittyvät terveystietolomakkeet tutustumisaamuna tai toimittakaa koulun kansliaan (Pasilan peruskoulu, kanslia, PL 24301, 00099 Helsingin kaupunki). Huomioithan iltapäiväkerhon ilmoittautumispäivämäärät 6.3.–1.5.2023. Sähköinen lomake löytyy kaupungin sivuilta.

Siirry Iltapäivätoiminnan sivulle

Hyvät tulevat seitsemäsluokkalaiset huoltajineen, tervetuloa Pasilan peruskouluun!

Pasilan peruskoulun infoiltaan tuleville 7.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestettiin keskiviikkona 3.5.2023 Savonkatu 4:n kouluravintolaassa.

Infoillassa esittelimme koulumme toimintaa, perehdyttiin yläkoulussa opiskeluun ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin oppilaan koulupäivään. Lisäksi esittelimme oppilaiden osallisuutta sekä vanhempien mahdollisuuksista osallistua koulutien tukemiseen.

Tilaisuuden infomateriaali on luettavissa seuraavasta linkistä: 7. luokkalaisten infotilaisuus

Lämpimästi tervetuloa Pasilan yläkouluun! Välkommen!
Maria Uutaniemi, rehtori, p. 09 310 84410
ja Anna Murtomaa, virka-apulaisrehtori, p. 09 310 60094

 

Koulumme Urhea-opiskelusta löydät Urhea-linkkeineen täältä ja kielikylpyopetuksesta löydät lisää tietoa tältä sivustoltamme.

Kuudesluokkalaisen opas 

 

Lukuvuoden 2022 -2023 työ— ja loma-ajat 

Syyslukukausi 11.8.2022 (to) - 22.12.2022 (to).
Syysloma 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).

Kevätlukukausi 9.1.2023 (ma) - 3.6.2023 (la).
Talviloma 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).

Lukuvuonna 2022 -2023 jaksot ovat seuraavat:

1. jakso 11.8. - 30.9.2022
2. jakso 3.10. - 25.11.2022
3. jakso 28.11.2022 - 3.2.2023
4. jakso 6.2. - 6.4.2023
5. jakso 11.4. - 3.6.2023

Lukuvuoden 2023 -2024 jaksot ovat:
1.  jakso 10.8. - 29.9.2023
2. jakso 2.10. - 24.11.2023
3. jakso 27.11.2023 - 2.2.2024
4. jakso 5.2. - 5.4.2024
5. jakso 8.4. - 1.6.2024

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Pasilan peruskoulussa kouluvuosi on jaettu viiteen noin seitsemän viikon mittaiseen jaksoon, jotka rytmittävät kouluvuotta aina ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle asti.

Yhteisten aineiden lisäksi opiskellaan aihekokonaisuuksia ja ilmiöitä. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä toteutetaan teemoina, projekteina tai osana koulun muuta opetusta vuosiluokkia ylittäen ja sekoittaen.

Yläluokilla opetus on kurssimuotoista. Oppiaineista vain liikunta on hajautettu koko lukuvuodelle. Muita aineita opiskellaan kursseina yhden tai useamman jakson ajan.

Valinnaisainekokonaisuuksia tarjotaan oppilaille neljännestä vuosiluokasta lähtien. Alaluokilla oppilaat valitsevat syksyisin tulevan lukuvuoden valintansa. Yläluokilla valinnat tehdään seitsemännellä luokalla valinnaisten ja syventävien kurssien kurssitarjonnasta.  Valinnaisaineista on mahdollista valita oppiaineiden yksittäisiä kursseja tai useamman kurssin monialaisia kokonaisuuksia.

Kieliohjelma

  • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, ruotsi
  • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, saksa
    Yläluokilta alkaen myös ruotsi ja espanja
  • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
  • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska
  • Ruotsin kielikylpyopetus 7.luokalta alkaen

Pasilan peruskoulussa voi opiskella elokuusta 2018 alkaen saamenkielisellä luokalla. Tällä kaksikielisellä luokalla opiskellaan noin puolet opinnoista saameksi.

Kielikylpy

Pasilan peruskoulun yläkoulussa noin puolet oppilaista opiskelee kielikylpyopetuksessa. Kallion ala-asteen kielikylpyoppilaiden koulupolku jatkuu yläkoulun osalta meidän koulussamme.

Seuraavat aineet opiskellaan Pasilassa täysin ruotsiksi: biologia, maantieto, terveystieto, kuvataide, historia, yhteiskuntaoppi ja ruotsi

Lisäksi oppilaat opiskelevat noin puolet matematiikan ja fysiikan opinnoistaan ruotsiksi.

Koulumme kielikylpijänä pääset pulikoimaan Ankkalammessa sekä toimimaan luontevasti niin kaksikielisessä Helsingissä kuin muuallakin ruotsinkielisessä Suomessa. Pääset myös luomaan yhteyksiä naapurimaahamme Ruotsiin ja tutustumaan ystäväkoulumme Gåvsta skolan oppilaisiin ja kouluarkeen.

Yhdeksännen luokan päättötodistuksen lisäksi saat Pasilasta mukaasi vahvan kielitaidon,  syvän kulttuurintuntemuksen, juuri sinunlaisesi kaksikielisen identiteetin sekä halutessasi myös mahdollisuuden jatkaa toisen asteen opintoja molemmilla kotimaisilla kielillä.

Lisätietoja:

Virka-apulaisrehtori Anna Murtomaa, 09 3106 0094, anna.murtomaa@hel.fi

Kaksikielinen opetus saame-suomi

Onko äidinkielesi saame ja haluat suorittaa perusopinnoistasi noin puolet saamen kielellä? Ulottuvatko sinun sukusi juuret Lappiin, onko saamelainen kieli ja kulttuuri perheellesi tärkeä?

Pasilan peruskoulussa voit opiskella elokuusta 2018 alkaen saamenkielisellä luokalla esikouluikäisestä alkaen. Tällä kaksikielisellä luokalla opiskelet noin puolet opinnoistasi saameksi, muilta osin opiskelet suomeksi. Luokalle ei ole erikseen minkäänlaista pääsykoetta eikä saamen tarvitse olla sinun äidinkielesi vaan opetukseen voivat hakea kaikki saamen kielestä kiinnostuneet ja sen vaikutuspiirissä kasvaneet lapset. Jos tulet Helsingin ulkopuolelta, voi Pasila silti olla sinun koulusi. Helsinkiläiset ovat kuitenkin etusijalla oppilaita valittaessa. Oppilaita otetaan luokalle 24.

Saamenkielinen opettaja toimii luokanopettajana, osa opetuksesta tapahtuu yhdessä oman vuositason ryhmässä, tällöin on mahdollista myös kahden opettajan (saame ja suomi) yhteistyöskentely.

Painotettuun opetukseen hakeudutaan tammi-helmikuussa. Katso: Kaksikielinen opetus. Soveltuvuuskoetta ei ole.

Buresboahtin!

Guovttegielat oahpahus sámegiella-suomagiella

Leago eatnigielat sámegiella ja háliidat čađahit vuođđooahpuidat sulaid beali sámegielain? Olletgo du soga ruohttasat Sápmái, leago sámegiella ja -kultuvrra dehálaš bearrašiiddát?

Pasila Vuođđoskuvllaš sáhtát vázzit skuvlla borgemánu 2018 rájes sámegielat luohkás gitta ovdaoahpahusa rájes. Dán guovttegielat luohkás váccat skuvlla sulaid beali sámegillii, ja muđuid suomagillii. Luohkkái ii leat sierra makkárge sisabeassaniskkus iige sámegiella dárbbaš leat du eatnigiellat muhto oahpahussii sáhttet ohcat buot mánát geain lea beroštupmi sámegillii dahje sii leat bajásšaddan sámegiela váikkuhusa siste. Pasila sáhttá leat du skuvlla vaikke boađát Helssega olggobealde. Helssetlaččat leat goittotge ovdasajis oahppiid válljedettiin. Luohkkái váldet 24 oahppi.

Sámegielat oahpaheaddji doaibmá luohkkáoahpaheaddjin, oassi oahpahus lea ovttas iežat jahkedási joavkkus, dalle lea vejolaš maiddái guovtti oahpaheaddji (sáme- ja suomagiella) ovttasbargu.

Deattuhuvvon oahpahussii ohcan lea ođđajagi-guovvamánu (gč. Kaksikielinen opetus Heivvolašvuođaiskkus ii leat. Giđđat 2018 oahpahussii sáhttá ohcat maŋŋelisge giđđat.

Bures boahtin!

Painotettu opetus

Pasilan peruskoulu on Urhea-koulu. Meillä oppilaat voivat yhdistää lajiharjoittelun ja koulunkäynnin kodin, koulun ja seuran läheisellä yhteistyöllä. Lisätietoja Urhean sivuilta täältä.    Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on tukea nuorta kilpaurheilijaa opiskelun ja urheilun yhdistämisessä sekä urheilijana kasvamisessa. Kouluviikkoon pyritään rakentamaan 6 - 10 tunnin aikaikkuna urheilulle. Aamuharjoittelulle on varattu aikaa.

Kokeilussa oppilaat opiskelevat myös uutta ”urheilijaksi kasvaminen” -oppikokonaisuutta, jossa noudatetaan Olympiakomitean laatimia sisältösuosituksia. Niihin kuuluu paitsi monipuolista ominaisuuksia kehittävää liikuntatoimintaa, niin myös muita urheiluun liittyviä tärkeitä elämäntaitoja, tukitoimia ja psyykkisiä taitoja (kuten ajankäyttö, ravinto, lihashuolto, reilu peli, lepo yms.). Lisäksi kyseisellä luokalla digitaalisuus ja osittainen etäopetus korostuvat.

Urheiluyläkoulukokeilulle on soveltuvuuskoe. Soveltuvuuskoe on yhteinen kaikissa liikuntapainotteisissa kouluissa. 

Pasilan peruskoulussa aamuharjoittelumahdollisuus järjestetään yhteistyössä lajiliittojen, seurojen kanssa ja pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa. Suomen Voimisteluliitto suosittelee Pasilan peruskoulua teline- ja rytmisen voimistelun kilpaurheilijoille, Suomen Uimaliitto uimahyppääjille ja Suomen tanssiurheiluliitto suosittelee Pasilan peruskoulua tanssiurheilijoille.

Lisätietoja:
Virka-apulaisrehtori Anna Murtomaa 09 3106 0094, anna.murtomaa@hel.fi  
Liikunnanopettaja Kalle Kuokkanen, kalle.kuokkanen@edu.hel.fi

Urhea

”Parempi arki tuo paremman tuloksen.”

Urhean tarkoitus on perusasteen opintojen ja lajiharjoittelun yhdistäminen ja nuoren urheilijan arjen sujuvoittaminen. Tavoitteena on, että nuori saa mahdollisuuden yltää parhaimpaansa sekä urheilun että koulun puolella.

Lajiliitot haluavat keskittää perusasteen osalta talentit ja nuorten maajoukkuevaiheen lahjakkuudet samaan perusasteen kouluun. Suomen Uimaliitto, Suomen Tanssiurheiluliitto ja Suomen Voimisteluliitto suosittelevat Pasilan peruskoulua lajiensa kilpaurheilijoille, mutta Pasilan Urhea-luokalle voi hakeutua myös kyseisten lajien ulkopuolelta.

Miten koulu tukee lahjakasta urheilijaa?

Pasilassa opetus on kurssimuotoista, ja jokaisella oppilaalla on oma henkilökohtainen lukujärjestyksensä, jonka suunnittelussa oppilas, huoltaja ja valmennustaho ovat mukana. Lukujärjestystä voidaan mahdollisuuksien mukaan räätälöidä niin, että aamu- tai iltapäiviin varataan aikaa harjoittelulle. Jaksojen välistä kuormittavuutta voidaan muokata ottaen huomioon esimerkiksi kilpailuaikataulu. Urhea-oppilaan on myös mahdollista suorittaa kursseja niin, että puolet kurssista on lähiopetusta, puolet kurssista oppilas suorittaa itsenäisesti.

Urhea-oppilaille räätälöityä liikuntaa tarjotaan yksi kurssi lukuvuodessa. Se sisältää yleisvalmennusta ja peruskuntoa vahvistavaa harjoittelua sekä eri liikunta- ja urheilulajeja syventävää valmennusta. Tämän lisäksi Urhea-oppilaat osallistuvat koulun normaaleille liikuntatunneille ja heillä on valittavanaan kaikki koulun järjestämät valinnaisen liikunnan kurssit. Lisäksi Urhea-oppilaan vuosisuunnitelmaan kuuluu 7.luokalla kurssikokonaisuus ”Kasva Urheilijaksi”, joka yhdistää terveystiedon, liikunnan, biologian ja oppilaanohjauksen oppisisältöjä.

Mitä Urhea-oppilaalta vaaditaan?

Huippu-urheilun ja opintojen yhdistäminen on vaativaa. Urhea-luokalla oppilaalta vaaditaankin kykyä ja sitoutumista omatoimiseen, aktiiviseen ja tarvittaessa myös itsenäiseen opiskeluun sekä aikatauluista huolehtimiseen. Omaopettaja ja kaikki aineenopettajat tukevat oppilasta tarvittaessa, jotta opinnot etenevät tavoitteiden mukaisesti.

Miten Urhea-luokalle haetaan?

Urhea-luokalle haetaan soveltuvuuskokeella, joka on kaikille urheiluyläkouluille sama. Kokeet järjestetään yleensä tammikuussa – tarkat ajat ja paikat löytyvät ajankohtaista –sivustoltamme heti aikataulujen varmistuttua. Hakeutumisesta yläkoulun Urhea-luokalle löydät täältä  ja täältä.

Helsingissä Urhea-toimintaa koordinoi Pääkaupunkiseudun Urhea-akatemia, joka on Olympiakomitean hyväksymä huippu-urheiluakatemia. Lisää tietoa Urheasta löydät Lisää tietoa Urheasta löydät täältä , Urhean sivustolta.  

 

Uutiset ja tulevia tapahtumia 

Hyvät tulevat ekaluokkalaiset ja huoltajat, tervetuloa Pasilan peruskouluun!

Lapsenne on aloittamassa Pasilan peruskoulun 1k. oppilaana syksyllä 2023. Infotilaisuudet järjestettiin sekä Savonkadulla että Maistraatintorilla keskiviikkona 3.5. Oppilaat viettivät aamutunnin yhdessä opettajan kanssa ja vanhemmille oli juhlasalissa oma tilaisuutensa. Myös koulun iltapäivätoimintaan oli mahdollisuus tutustua.

Infotilaisuuksien materiaalit voit avata ja lukea seuraavista linkeistä:

Maistraatintorin ja Postipuiston infotilaisuus

Savonkadun infotilaisuus

Mainittakoon vielä, että ekaluokkalaisten ensimmäinen lukuvuosi alkaa torstaina 10.8.2023 klo 9.00.

Lämpimästi tervetuloa Pasilan kouluun!
rehtori Maria Uutaniemi ja virka-apulaisrehtori Anna Murtomaa

HUOM! Palauttakaa koulunkäynnin aloittamiseen liittyvät terveystietolomakkeet tutustumisaamuna tai toimittakaa koulun kansliaan (Pasilan peruskoulu, kanslia, PL 24301, 00099 Helsingin kaupunki). Huomioithan iltapäiväkerhon ilmoittautumispäivämäärät 6.3.–1.5.2023. Sähköinen lomake löytyy kaupungin sivuilta:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta/iltapaivatoiminta/

 

Hyvät tulevat seitsemäsluokkalaiset huoltajineen, tervetuloa Pasilan peruskouluun!

Pasilan peruskoulun infoiltaan tuleville 7.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestettiin keskiviikkona 3.5.2023 Savonkatu 4:n kouluravintolaassa.

Infoillassa esittelimme koulumme toimintaa, perehdyttiin yläkoulussa opiskeluun ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin oppilaan koulupäivään. Lisäksi esittelimme oppilaiden osallisuutta sekä vanhempien mahdollisuuksista osallistua koulutien tukemiseen.

Tilaisuuden infomateriaali on luettavissa seuraavasta linkistä: 7. luokkalaisten infotilaisuus

Lämpimästi tervetuloa Pasilan yläkouluun! Välkommen!
Maria Uutaniemi, rehtori, p. 09 310 84410
ja Anna Murtomaa, virka-apulaisrehtori, p. 09 310 60094

 

Koulumme Urhea-opiskelusta löydät Urhea-linkkeineen täältä ja kielikylpyopetuksesta löydät lisää tietoa tältä sivustoltamme.

Kuudesluokkalaisen opas löytyy osoitteesta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kuudesluokkalaiset  ja tästä linkistä.

 

Lukuvuoden 2022 -2023 työ— ja loma-ajat 

Syyslukukausi 11.8.2022 (to) - 22.12.2022 (to).
Syysloma 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
Joululoma 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).

Kevätlukukausi 9.1.2023 (ma) - 3.6.2023 (la).
Talviloma 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).

Lukuvuonna 2022 -2023 jaksot ovat seuraavat:

1. jakso 11.8. - 30.9.2022
2. jakso 3.10. - 25.11.2022
3. jakso 28.11.2022 - 3.2.2023
4. jakso 6.2. - 6.4.2023
5. jakso 11.4. - 3.6.2023

Lukuvuonna 2023 -2024 jaksot ovat seuraavat: 

1. jakso 10.8. -29.9.2023
2. jakso 2.10. - 24.11.2023
3. jakso 27.11. 2023 - 2.2.2024
4.jakso 5.2. - 5.4.2024
5. jakso 8.4. - 1.6.2024

 

Koulu tukee kotien kasvatustehtävää. Yhteistyötä tehdään oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen arvostus.

Alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa oma opettaja toimii tuttuna henkilönä, johon on helppo ottaa yhteyttä kouluun liittyvissä asioissa. Yhteyttä pidetään Wilma n ja puhelimen välityksellä. Opettajaa voi myös tulla tapaamaan henkilökohtaisesti. Opettajat kohtaavat oppilaan vanhempineen vuosittain oppilaan omassa hetkessä, jossa keskustellaan oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Yläkoulussa omaopettaja auttaa opinto-ohjelman suunnittelussa ja seuraa opintoja yhdessä huoltajan kanssa.

Enintään viiden päivän mittaiset poissaolot koulusta voi sopia luokanopettajan tai omaopettajan kanssa. Yli viiden päivän mittaisiin poissaoloihin pyydetään lupa rehtorilta. Molemmissa tapauksissa tulee hakea vapautusta koulutyöstä wilman sähköisellä lomakkeella.

Koko koulun asioihin kodit pääsevät tutustumaan ja  vaikuttamaan vanhempainilloissa, avoimissa ovissa sekä johtokunnassa. Johtokunnassa oppilaat ja vanhemmat vaikuttavat opetuksen suunnitteluun ja koulun arkipäivään.

Koulu toivottaa kodit tervetulleeksi suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä tapahtumia. Yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja meille kaikille. Koulun hyvän yhteishengen ja kannustavan toimintakulttuurin rakentamisessa vanhemmilla on merkittävä rooli.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso pääkoulun lounaslista

Katso Kustinpolun lounaslista

Katso Länsi-Pasilan lounaslista

Kaikkien pasilalaisten yhteiset säännöt

Otetaan kaikki mukaan ja annetaan kaikille mahdollisuus ilmaista mielipiteitään.
Ketään ei kiusata.
Toisen kuvaaminen ilman lupaa on kielletty.
Väkivaltainen käytös toisia kohtaan on täysin kielletty.
Ollaan ystävällisiä ja kohteliaita kaikille.

Järjestyssäännöt 1

Järjestyssäännöt 2

Alakoulun tarkennukset

Yläkoulun tarkennukset

Jos ei suju > seuraukset rikkomuksista

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Rehtori

Maria Uutaniemi
maria.uutaniemi(at)hel.fi, 09 310 84410

Virka-apulaisrehtori

Anna Murtomaa
anna.murtomaa@hel.fi , 09 3106 0094, 040 661 0261

Koulusihteeri

Ritva Nikkinen
ritva.nikkinen(at)hel.fi, 09 3108 4449, 050 572 2936
Tiistaisin Maistraatintorin toimipisteessä, muulloin Savonkadulla.

Päättötodistusjäljennösten tilaus Kaskon arkistosta
Yleiset ohjeet koulun tilojen vuokraamisesta kouluajan ulkopuolella

Liikuntasalien tilavaraukset

Luokkatilojen iltakäyttö: Kasko tilapalvelut, p. 09 310 12001, ma-pe klo 10-12, tilavaraukset(at)hel.fi

 

Opettajat

puh. 040 522 6429 (Savonkadun toimipiste)
puh. 09 3103 7512, 040 829 6553 (Maistraatintorin toimipiste)
p. 09 3102 2408 (Postipuiston toimipiste)
 

Ruokalat
puh. 040 350 0831 (Savonkatu 2)
puh. 040 353 934 (Savonkatu 4)
puh. 040 334 8397 (Maistraatintori) 

puh. 09- 310 37581 (Postipuisto, Esther Kuusiniemi)

Iltapäiväkerho
puh. 050 431 3487 (Puuhala, Savonkatu)
puh. 040 661 5514 (Maistraatintori)

Kohdevastaava Savonkatu ja Postipuisto
puh. 050 406 9134

Kohdevastaava Maistraatintori
puh. 040 334 7478

 

Opettajahuone
puh. 040 522 6429 (Savonkadun toimipiste)
puh. 09 3103 7512, 040 829 6553 (Maistraatintorin toimipiste)
p. 09 3102 2408 (Postipuiston toimipiste)

Savonkadun toimipisteet

Alakarhu Mirva, opinto-ohjaus
Greus Eerika, erityisopettaja
Hakala Silja, kotitalous
Hallila Hanna, englanti, ruotsi
Halme Vilma, luokanopettaja 3A
Hyvärinen Tommi, matematiikka, fysiikka
Hänninen Hannamari, suomen kieli ja kirjallisuus (s-posti: hannamari.e.hanninen(at)edu.hel.fi)
Isoniemi Venla, luokanopettaja 3A
Jibril Sofia, resurssiopettaja
Jokimies Maria, englanti, ranska
Juurinen Ida, luokanopettaja (virkavapaa)
Kahra Anu, luokanopettaja 2A
Kallis Jonas, luokanopettaja (virkavapaa)
Kamil Shaymaa, uskonto (islam)
Keisala Emmi, ranska, englanti
Kohtamäki Anna, luokanopettaja 6A, käsityö (kovat materiaalit)
Kuokkanen Kalle, liikunta, terveystieto
Kurtelius Anni, espanja, englanti
Lakotieva Tiina, suomen kieli ja kirjallisuus
Lampén Orvokki, luokanopettaja 6A, käsityö (pehmeät materiaalit)
Lassila Linda, luokanopettaja (virkavapaa)
Laurinus-Lehtinen Minna, liikunta, terveystieto
Lehti Maiju, musiikki
Leppävirta Noora, biologia, maantieto (virkavapaa)
Malassu Heli, ortodoksinen uskonto
Merjovirta Essi, luokanopettaja 4A
Murtomaa Anna, apulaisrehtori, kielikylpyruotsi, historia
Mäntymaa Sanna-Maria, liikunta, terveystieto
Niemikorpi Tomi, kielikylpyruotsi, historia
Nikunen Anna, luokanopettaja 1A
Nimco Noor, oman äidinkielen opettaja (somali)
Nuolijärvi Sampo, matematiikka, fysiikka (myös kielikylpy)
Palo Anna, suomen kieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
Pasanen Suvi, laaja-alainen erityisopetus
Rimpiläinen Jenna, saksa, ruotsi (virkavapaa)
Riukula Petri, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi
Rönnberg Anni, biologia ja maantieto (myös kielikylpy)
Saajoranta Saana, kemia, matematiikka
Saalasti Paavo, luokanopettaja 5A
Saharinen Elli, luokanopettaja 2A
Seeve Tiia, biologia, maantieto
Sirviö Kerttu, ranska, elämänkatsomustieto
Soikkeli Vesa, uskonto (ev.lut.)
Suntila Salla, erityisluokanopettaja 1-7E
Tarna Kerstin, kuvataide, terveystieto (myös kielikylpy)
Tuominen Meeri, ruotsi, saksa
Turpela Maria, erityisopettaja
Vainio Milla, luokanopettaja 4A
Veinola Katri, luokanopettaja 5A
Vasile Laura, luokanopettaja 1A
Viljaala Mirva, kotitalous

Maistraatintorin toimipiste

Grönroos Noora, luokanopettaja 3A, englanti
Kinnunen Annukka, S2, käsityö
Korppi-Tommola Milla, luokanopettaja 2A
Kulmala Joona, luokanopettaja 1A
Lemminkäinen Anna, luokanopettaja 3A
Leogrande Laura, luokanopettaja 1A
Murillo Pitkänen Marco, luokanopettaja (s-posti: marco.murillo-pitkanen(at)edu.hel.fi) (virkavapaa)
Njunnas Laura, luokanopettaja 1-5S, saamenkielinen luokka
Ojamaa Tiia, luokanopettaja 2A
Pirhonen Pia, laaja-alainen erityisopettaja
Pollari Jenni, luokanopettaja 6A
Sirviö Kerttu, ranska
Teerikorpi Sini, luokanopettaja 5A, englanti
Vistbacka Niina, luokanopettaja 4A

Postipuiston toimipiste

Johanna Luhtanen 1AP

 

LP = Länsi-Pasilan / Maistraatintorin toimipiste
PP = Postipuiston toimipiste

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi ellei toisin mainita.

Koulunkäyntiavustajat

Aarniala Jenni
Farzana Hossain
Hongisto Heidi (PP)
Kojola Anna (LP)
Makarenko Natalia, iltapäivätoiminnan vastaava (LP, 1A)
Mavuemba Debora
Rissanen Laura (virkavapaa)
Teiter Sonja (LP)
Varonen Natalia
von Flittner Tia (LP, saamen luokka)

LP = Länsi-Pasilan / Maistraatintorin toimipiste
PP = Postipuiston toimipiste

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi ellei toisin mainita.

Monikielinen ohjaaja Bashe Ali Mohamed
puh. 09 3108 3180 ja 040 635 9414

Opinto-ohjaajat

Mirva Alakarhu
mirva.alakarhu(at)edu.hel.fi, puh. 040 678 7657 ja 09 310 33031

Terveydenhoitaja Anna Laakso, Savonkatu 2:n toimipiste, ruokalan kuljetusoven vieressä ovi oikealla (luokka-asteet 1-7). Yhteydenotot puhelimitse tai Wilmassa. Puh. 040 334 1559.  

Terveydenhoitaja Heidi Hämäläinen, Savonkatu 4:n toimipiste (luokka-asteet 8 ja 9), paikalla tiistaisin ja keskiviikkoisin. Lisäksi Maistraatintorin toimipiste (luokka-asteet 1-6, myös Postipuiston oppilaat), paikalla maanantaisin. Yhteydenotot puhelimitse tai Wilmassa. Puh. 040 518 8218.

 

Koulupsykologi Veli-Matti Perttula (8. - 9. luokat)
veli-matti.perttula(at)hel.fi, puh. 040 662 4100

Koulupsykologi Jarno Ääpälä (1. - 7. luokat)
jarno.aapala(at)hel.fi, p. 09 310 81020, 040 865 6055

Koulukuraattori Katri Niemitalo
katri.niemitalo(at)hel.fi, puh. 09 3107 1870, 050 401 3317

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtoreilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Maistraatintorin ja Postipuiston toimipisteissä toimii koulun omat iltapäiväkerhot. Maistraatintorilla toimii tämän lisäksi kevään 2023 myös Puuhalan iltapäiväkerho Sannan leikkipuiston tiloissa.

Savonkadun toimipisteen iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa Puuhala mutta kerho pyörii omassa koulurakennuksessa. Syksystä 2023 myös Leikkipuisto Lehdokin iltapäiväkerho sijoittautuu koulun tiloihin.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2022-2023

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät:

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät Pasilan peruskoulussa 5.9.2022 alkaen:

EasySport Palloilu käynnistyy 23.1. alkaen (UUSI!)

EasySport Palloilua 3.-6. —luokkalaisille Pasilan peruskoulussa, Maistraatintorin toimipaikassa (23.1.2023 —24.4.2023). EasySport Palloilu on välineenkäsittelytaitoja edistävää liikuntaa. Tunnin aikana liikutaan monipuolisesti erilaisia palloja hyödyntäen leikkien ja pelien muodossa.

Aika: maanantaisin klo 14.30-15.30(3.-4.lk) ja 15.30-16.30 (5.-6.lk)
Paikka: Pasilan peruskoulu, Maistraatintori 1, liikuntasali.

Tunneille ei tarvitse ennakkoilmoittautua ja mukaan pääse, missä vaiheessa kautta tahansa. Tervetuloa mukaan!
Lisätietoa: https://easysport.fi/  & nelli.tuomola@hel.fi

Järjestäjä: Liikuntapalvelut 

 

Minecraft Selviytyjät (3.-6.lk) UUSI
aika: maanantaisin klo 14.00-15.30, vko 10 alkaen
paikka: Oodin 2. kerros, Koneluokka

Harrasteryhmässä hyppäämme Minecraftin villiin ja arvaamattomaan erämaailmaan tukenamme vain ja ainoastaan toisemme sekä otamme vastaan kaikki pelin tuovat haasteet yhdessä! 

Ilmoittautuminen: http://www.xroc.gg/hsm/helsinki   
Järjestäjä: XRoc Gaming / Harrastamisen Suomen malli 

 

Ohjelmointi ja pelisuunnittelu (3.-6.lk) UUSI
aika: maanantaisin klo 15:30-17:00, vko 10 alkaen
paikka: Oodin 2. kerros, Koneluokka

Harrasteryhmässä opetellaan ohjelmoinnin peruslogiikkaa koodiblokkeja hyödyntämällä. Taitojen kehittyessä ja ryhmän edetessä koodaamme omia pelejä ja yksinkertaisia ohjelmia. 

Ilmoittautuminen: http://www.xroc.gg/hsm/helsinki   
Järjestäjä: XRoc Gaming / Harrastamisen Suomen malli 

 

Ohjelmointi ja pelisuunnittelu (3.-6.lk) UUSI
aika: perjantaisin klo 14:00-15:30, vko 10 alkaen
paikka: Oodin 2. kerros, Koneluokka

Harrasteryhmässä opetellaan ohjelmoinnin peruslogiikkaa koodiblokkeja hyödyntämällä. Taitojen kehittyessä ja ryhmän edetessä koodaamme omia pelejä ja yksinkertaisia ohjelmia. 

Ilmoittautuminen: http://www.xroc.gg/hsm/helsinki   
Järjestäjä: XRoc Gaming / Harrastamisen Suomen malli 

 

eSports (6.-9.lk) UUSI
aika: perjantaisin klo 15:30-17:00, vko 10 alkaen
paikka: Oodin 2. kerros, Koneluokka

Tervetuloa mukaan eSports harrasteryhmään hiomaan pelinsisäistä tietotaitoa sekä tutustumaan uusiin mukaviin joukkuetovereihin. Harrastekertoihin sisältyy harjoittelua niin yksilö- kuin joukkuepelaamisessa mm. Overwatch 2 ja Fortnitessa. 

Ilmoittautuminen: http://www.xroc.gg/hsm/helsinki   
Järjestäjä: XRoc Gaming / Harrastamisen Suomen malli 

EasySport Liikunta (3.-6.lk) 

Aika: keskiviikkoisin klo 14:30-15:15 (3-4lk) & 15:15-16:00 (5-6lk)  

Paikka: Pasilan peruskoulu liikuntasali  

EasySport Liikunta on monipuolista lasten toiveiden mukaan toteutettavaa motorisia perustaitojakehittävää harrasteliikuntaa. 

Lisätietoa: https://easysport.fi/ & nelli.tuomola@hel.fi   

Järjestäjä: Liikuntapalvelut 

Kuvisharrastus (3.-6.lk) TÄYNNÄ
Aika: Torstaisin klo 14:15-15:45  
Paikka: savonkatu 2, E201 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta. Harrastus sopii kaiken tasoisille.   

Ilmoittautuminen tapahtuu täältä  

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi , puh. 0456779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli 

Taide & askartelu (3.-6.lk) TÄYNNÄ
Aika: Perjantaisin klo 13.15-14.45 
Paikka: savonkatu 2, E201 

Tervetuloa tekemään käsillä! Tässä harrastuksessa askarrellaan, piirretään, leikataan, suunnitellaan, liimataan, koristellaan, näperrellään. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä, vapaata ilmaisua ja taiteellista ideointia.  Harrastus sopii kaiken tasoisille.  
Ilmoittautumiset osoitteessa www.lasifaasi.fi/kuviskerhot 
Yhteyshenkilö: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi , puh. 0456779171 
Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli 

Pasilan peruskoulun Safkasankarit (3.-6.lk) TÄYNNÄ
Aika: perjantaisin klo 15:30-17:00 
Paikka: kotitalousluokka 
Safkasankareissa tehdään ruokaa, leivotaan ja pohditaan kokkauksen monenlaisia vaikutuksia itselle ja ympäristölle sekä muille ihmisille ja eläimille. Harrastuksessa tutustutaan kokkauksen avulla erilaisiin kulttuureihin, tapoihin ja tarinoihin. 
Ilmoittautuminen: tämän linkin takaa  
Yhteystiedot: Netta Mäkisalo / 050 337 2965 / netta.makisalo@4h.fi  
Järjestäjä: Pääkaupunkiseudun 4H / Harrastamisen Suomen malli 

Kiipeily (3.-6.lk)  TÄYNNÄ
Aika: keskiviikkoisin klo 14:50-15:50 
Sijainti: Kiipeilyareena, Kalasatama, Kauppakeskus REDI 

Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin!  
Ilmoittautuminen tästä linkistä  
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

Sirkuksen maailma 1 (3.-6.lk) 
Aika: perjantaisin klo 13.45-14.30 
Sijainti: Liikuntasali 
Sirkusharrastuksessa opetellaan sirkuksen perusteita jongleerauksen, akrobatian ja ilma-akrobatian parissa osallistujien toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. 
Ohjaaja on sirkusalan ja liikunnan ammattilainen. 
llmoittautumiset: naturalmovementhelsinki@gmail.com tai tekstiviestillä 044 9722 919 
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot: Nimi, puhelinnumero (sekä vanhemman että lapsen, jos on), sähköpostiosoite, luokka-aste 
Järjestäjä: Natural Movement Helsinki / Harrastamisen Suomen malli 

 

Sirkuksen maailma 2 (3.-6.lk) 
Aika: perjantaisin klo 14.30-15.15 
Sijainti: Liikuntasali 
Sirkusharrastuksessa opetellaan sirkuksen perusteita jongleerauksen, akrobatian ja ilma-akrobatian parissa osallistujien toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. 
Ohjaaja on sirkusalan ja liikunnan ammattilainen. 
llmoittautumiset: naturalmovementhelsinki@gmail.com tai tekstiviestillä 044 9722 919 
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot: Nimi, puhelinnumero (sekä vanhemman että lapsen, jos on), sähköpostiosoite, luokka-aste 
Järjestäjä: Natural Movement Helsinki / Harrastamisen Suomen malli 

 

Kiipeily (7.-9.lk)  TÄYNNÄ
Aika: keskiviikkoisin klo 16-17:00 
Sijainti: Kiipeilyareena, Kalasatama, Kauppakeskus REDI 

Kiipeily on erittäin monipuolista liikuntaa, jota voi harrastaa kaiken ikäiset ihmiset. Kiipeily on lähtökohtaisesti yksilölaji, jossa kamppaillaan omia käsivoimia vastaan, mutta parhaimmillaan kiipeily tapahtuu hyvässä porukassa ja toisten kannustamana. Tule mukaan KiipeilyAreenalla järjestettäviin kiipeilyryhmiin!  
Ilmoittautuminen tästä linkistä  
Järjestäjä: Kiipeilyareena / Harrastamisen Suomen malli 

Jos et pääse osallistumaan, muistathan perua ilmoittautumisen.  

Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.  

Muut maksuttomat harrastusryhmät Pasilan peruskoulussa 5.9.2022 alkaen:

Koriskerho:

HNMKY:n koriskerho - koriskerhoon ei tarvita ennakkoilmoitautumista ja se on maksuton, uudet harrastajat ovat tervetulleita:

Tiistai 14:15-15:00 koris tytöt 1.-4.-lk

Tiistai 15:00-15:45 koris tytöt 4.-6.-lk

Torstai 14:15-15:00 koris pojat 1.-4.-lk

Torstai 15:00-15:45 koris pojat 4.-6.-lk

Lisätietoja: Maiju Virtanen, HNMKY +358 40 549 7742

www.facebook.com/maijuyokoris/

maiju.virtanen@hnmky.fi

 

Breakdance

Break Dance tunnit Pasilan peruskoululla:

Opettajana toimii Bboy Vicious (Victor), joka huipputason breaking ammattilainen. Tunnit ovat osallistujille täysin maksuttomia ja osa Just Dance Helsinki projektia.

Keskiviikkoisin Maistraatintorin liikuntasalissa

14.30-15.15 3-6 luokkalaisille

15.30-16.15 7-9 luokkalaisille

Jos kerhoon liittyminen kiinnnostaa ilmoittautumisen voi tehdä www.justdancehelsinki.com/signup  osoitteessa. 

Lisäätietoa löytyy nettisivuiltamme!

******

Break Dance classes are starting at Pasila elementary school. Teacher is Bboy Vicious (Victor) who is a top level breaking professional. The classes are free of charge for all students and part of Just Dance Helsinki project.

Wednesdays at Maistraatintori gym

14.30-15.15 grades 3-6

15.340-16.15 grades 7-9

If you want to join the club please sign up at www.justdancehelsinki.com/signup

 

More info check our webpage!

 

Voit myös katsoa lähialueen muiden koulujen kerho- ja harrastustarjonnan.
Lue lisää kerho- ja harrastustoiminnasta

Koulumme johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Oppilaiden edustajilla on johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. 

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Johtokunnan huoltajajäsenet  
Anna Halme   varajäsen Kerttuli Punkari 
Pekka Hurjanen  varajäsen Saara Kettunen
Mohamed Aden varajäsen Alexandra Albayrak
Saana Guttorm varajäsen Anne Peltola
Laura Kiviranta varajäsen Nina Nyholm
Opettajajäsenet    
Jonas Kallis varajäsen Suvi Pasanen 
Kerttu Sirviö varajäsen Laura Leogrande
Henkilökunnan jäsen

 

Ritva Nikkinen varajäsen Natalia Makarenko 

Seuraa kouluamme instagramissa

 

Pasilan peruskoulun instagram

Sijainti

Savonkatu 2, 00520 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan