Utveckling av förskoleundervisningen

Helsingfors utvecklar aktivt förskoleundervisningen. Vi beaktar målen i läroplanen för förskoleundervisning, barnens lärande och lärstig från småbarnspedagogiken och stödet för personalens kunnande när vi utvecklar den pedagogiska verksamheten.
Kuvituskuva
Bild: Konsta Linkola

Utvecklingen av förskoleundervisningen är kopplad till utvecklingsmålen i Helsingfors stads strategi och planerna som styr verksamheten inom förskoleundervisningen. Genom utvecklingsarbetet skapas nya verksamhetssätt, pedagogiska modeller, lärmiljöer, verktyg och andra lösningar för att bättre betjäna barnen i förskoleundervisningen. 

Stöd för lärande och inkluderande utbildning och fostran utvecklas i Helsingfors som en del av det nationella programmet Utbildning för alla(Länk leder till extern tjänst). Utvecklingsverksamheten gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Tyngdpunkten i utvecklingen av förskoleundervisningen i Helsingfors är att stärka inkluderande verksamhet samt utveckla samarbetet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och en övergång som passar alla. Kärnan i inkluderingen är barnens delaktighet. 

Helsingfors deltar i det nationella försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021–2024.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning genomförs i 44 finskspråkiga och 2 svenskspråkiga daghem som valts till försöket. I augusti 2021 inledde ungefär tusen barn födda år 2016 sin tvååriga förskoleundervisning. I augusti 2022 anslöt sig barn födda 2017 i försöket.

De barn som undervisnings- och kulturministeriet har valt ut till försöksgruppen kan delta i försöket. Barn som får småbarnspedagogik på försöksdaghem och barn som bor på samma område som ett försöksdaghem kan ansöka om att få delta i försöket. De familjer som berörs av försöket har informerats om ansökan separat. Det är inte möjligt att ansöka om plats i försöket med tvåårig förskoleundervisning via e-tjänsten Asti. 

I den tvååriga förskoleundervisningen lär sig barnet genom lek, rörelse, konst och genom att undersöka sin omgivning. Pedagogiken tar hänsyn till behoven hos de små barn som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen. 

Syftet med försöket är att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av självkänslan. Genom försöket utvecklar man dessutom förskoleundervisningens kvalitet och genomslag samt utreder kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. 

Försöket styrs av försökslagen, och verksamheten baserar sig på läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Helsingfors lokala läroplan för försöket

I samband med försöket genomförs uppföljande forskning. Den uppföljande forskningen omfattar de barn som deltar i försöket. I forskningen ingår även ett slumpmässigt urval av kontrolldaghem, och barnen i dessa daghem omfattas också av forskningen. 

Försöksdaghem i Helsingfors

Daghemmet Domus, DH Domus förskola, DH Rastis, DH Rastis förskola

Päiväkoti Tahvonlahti, pk Leskenlehti, pk Immola, pk Valkea, pk  Tilhi, pk Kivilinna, pk Korento, pk Vallesmanni, pk Norppa, pk Torpparintupa, pk Karavaani, pk Satama,  pk Kurkimoisio, pk Merituuli, pk Ilomäki,  pk Kamomilla, pk Käpylinna,  pk Porolahti, pk Kulosaari, pk Floora, pk Merirasti, pk Meri,  pk Kivelä, pk Nestori, pk Pihlaja, pk Siilitie, pk Havukka, pk Pentinkulma, pk Herttoniemi,  pk Tuorinniemi,  pk Vaskiniitty,  pk Kurki, pk Viskuri, pk Neulanen, pk Liinakko, pk Impivaara, pk Satakieli, pk Perttu, pk Katiska, pk Toivo,  pk Tammi, pk Ruskeasuo, pk Keula, pk Torpparinmäki

Daghem i Helsingfors som deltar i uppföljande forskning

Daghemmet Fenix, Dh Pilten, Dh Sesam, Dh Sockenstugan, Dh Sockenstugans Förskola

Päiväkoti Aapiskukko, Pk Alppikylä, Pk Arabia, Pk Asteri, Pk Auringonkukka, Pk Auringonpilkku, Pk Herttua, Pk Himmeli, Pk Jaala, Pk Jousi, Pk Jäkälä, Pk Jätkäsaari, Pk Kalasatama, Pk Kamppi, Pk Kanava, Pk Kankarepuisto, Pk Kaskisavu, Pk Kissankello, Pk Koralli, Pk Kotikallio, Pk Kylätie, Pk Kytöniitty, Pk Lammikko, Pk Lasten Kartano, Pk Lauttasaari, Pk Lehdokki, Pk Lehtisaari, Pk Leppäsuo, Pk Louhikko, Pk Luotsi, Pk Maarianmaa, Pk Marmori, Pk Maunula, Pk Mestari, Pk Minttu, Pk Myllynratas, Pk Myllytonttu, Pk Pacius, Pk Pajalahti, Pk Pakila, Pk Pehtoori, Pk Pihlajamäki, Pk Pikku-Veräjä, Pk Purje, Pk Raitti, Pk Roihuvuori,Pk Ruoholahden Lastentalo, Pk Ruuti, Pk Rööperi, Pk Saana, Pk Sakara, Pk Sakarinmäki, Pk Saniainen,Pk Santahamina, Pk Satulinna, Pk Savela, Pk Seulanen, Pk Sinivuori, Pk Tammisalo, Pk Tapanila, Pk Tuuli, Pk Vaapukka, Pk Viikinki, Pk Vikkeri, Pk Virkkula, Pk Yliskylä, Pk Ylä-Malmi

Mer information om försöket med tvåårig förskoleundervisning finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.(Länk leder till extern tjänst) 

Den uppföljande forskningen om försöket med tvåårig förskoleundervisning fortsätter under årskurs 1 i den grundläggande utbildningen. Alla barn födda 2016 och 2017 i försöks- och kontrollkommunerna (pdf)(Länk leder till extern tjänst) deltar på hösten 2023 och 2024 i en bedömning av kunskaper i årskurs 1. 

Syftet är att förändra verksamhetskulturen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, att stärka inkluderingen, lärandet, välbefinnandet, jämställdheten, jämlikheten, samverkan och närskoleprincipen samt att ge det tidiga stödet som är nödvändigt och tillräckligt för att ordna elevens undervisning.  

Centrala mål är bland annat att utveckla en övergripande inlärningsmiljö som stöder verksamheten. Genom projektet utvecklas pedagogiska metoder och en permanent verksamhetskultur för att bland annat främja barnens aktiva aktörskap som producenter av digitalt innehåll.