Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av förskoleundervisningen

Kuvituskuva
Bild: Konsta Linkola

Stöd för lärande och inkluderande utbildning och fostran utvecklas i Helsingfors som en del av det nationella programmet Utbildning för alla . Utvecklingsverksamheten gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Tyngdpunkten i utvecklingen av förskoleundervisningen i Helsingfors är att stärka inkluderande verksamhet samt utveckla samarbetet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och en övergång som passar alla. Kärnan i inkluderingen är barnens delaktighet. 

Helsingfors deltar i det nationella försöket med tvåårig förskoleundervisning 2021–2024. Försöket med tvåårig förskoleundervisning genomförs i 44 finskspråkiga och 2 svenskspråkiga daghem som valts till försöket. Syftet med försöket är att få information om hur den tvååriga förskoleundervisningen påverkar barnens utveckling och inlärning, sociala färdigheter och utformning av självkänslan. Dessutom utvecklar försöket kvaliteten och effektiviteten i förskoleundervisningen och undersöker kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. 

Syftet är att förändra verksamhetskulturen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, att stärka inkluderingen, lärandet, välbefinnandet, jämställdheten, jämlikheten, samverkan och närskoleprincipen samt att ge det tidiga stödet som är nödvändigt och tillräckligt för att ordna elevens undervisning.  

Centrala mål är bland annat att utveckla en övergripande inlärningsmiljö som stöder verksamheten. Genom projektet utvecklas pedagogiska metoder och en permanent verksamhetskultur för att bland annat främja barnens aktiva aktörskap som producenter av digitalt innehåll.