Aurinkolahden peruskoulu

Aurinkolahdessa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Aurinkolahden peruskoulu

Koulumme on yhtenäinen peruskoulu luokille 1 - 9. Oppilas voi käydä samaa koulua ensimmäiseltä luokalta peruskoulun viimeiseen luokkaan asti.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska tai ruotsi
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, espanja, ruotsi tai saksa
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja tai saksa

Painotettu opetus

Koulussamme on 7. luokalta alkaen teknologiakasvatuksen painotus, johon haetaan erillisellä valintakokeella. 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla. (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Aurinkokoulun toimipisteen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Auringonpilkun toimipisteen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katso Kanavan toimipisteen lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Aurinkokoulu, pääkoulu
5.-9. luokat
Käyntiosoite: Iiluodonpiha 1, 00990 Helsinki
PL 98307, 00099 Helsingin kaupunki.

Auringonpilkku, sivukoulu
3.- 4. luokat
Käyntiosoite: Villiruusunkuja 4, 00990 Helsinki
PL 98309, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 040 334 8900

Kanava, sivukoulu
1.- 2. luokat
Käyntiosoite Aurinkotuulenkatu 11
00990 Helsinki
PL 98315, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 040 653 2946

Rehtori

Erja Ursin 
puh. 09 310 82704
erja.ursin(at)hel.fi

Virka-apulaisrehtorit

Katja Nordström
puh. 09 310 71995
katja.nordstrom(at)hel.fi

Mari Ahvio
puh. 050 401 3708
mari.ahvio(at)hel.fi

Koulusihteerit

Kati Korhonen (Aurinko)
puh. 09 310 22350
kati.k.korhonen(at)hel.fi

Sari Stark (Auringonpilkku ja Kanava)
puh. 09 310 20328
sari.stark(at)hel.fi

Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista. Kanslia käsittelee matkalippuhakemukset.

Kohdevastaavat

Jari Pekonen Aurinko, pääkoulu
puh. 09 310 72639/ 050 401 3984

Jouni Keltanen, Kanava ja Auringonpilkku, sivukoulut
puh. 09 310 72484/ 050 401 3912

email etunimi.sukunimi(at)palmia.fi

Aurinkokoulu, pääkoulun keittiö
puh. 09 310 80862

Auringonpilkku, sivukoulun keittiö
puh. 09 310 80038

Kanava, sivukoulun keittiö
puh. 09 310 20120

Luokanopettajat

Kanava   
1A     Anne Räisänen-Dolk
1B     Nina Koivisto
1C     Antti Orava
1D     Maijaliisa Koivula
1E     Niina Vistbacka
2A     Antti Markkanen
2B     Heidi Holopainen
2C     Pia Lyyra
2D     Minna Ukskoski
1-5F   Miia Puranen
2-4G  Paavo Laitinen

Auringonpilkku  
3A     Emilia Kainulainen
3B     Emma Marttinen
3C     Beda Dolk
3D     Tuomo Kaljunen
4A     Anu Matila 
4B     Tiina Pitkänen         
4C     Iida Virtanen
4D     Johanna Aakus
3-5J   Annemaria Laitinen
5-6K  Miika Forsblom 

Aurinko   
5A      Adelaide Jallow
5B      Petri Eskelinen
5C      Nina Ylikarjula
5D      Pauliina Paajanen
5E      Tanja Pihlajamäki
6A      Sanna Asikainen
6B      Noora Kivelä
6C      Lassi Niskanen
6D      Pekka Koivisto
6E       Iina Asell
5-6H   Nelli Autere
7-9F    Tapani Laitala
7-9G   Sanna Saarsola
7-9H   Karl Colérus  
7A      Meri Haikarainen
7B      Kimmo Kivelä
7C      Jani Juuti
7D      Päivi Luukkonen
7E      Sini Isola
8A      Lotta Laine
8B      Anne Kinnunen- Senanayake 
8C      Sami Rönty
8D      Mika Kähkönen
8E       Marjo Kekki 
9A       Paula Salmi-Akseven
9B      Kreeta Melasniemi
9C      Helena Hyvönen
9D      Auli Saarinen

Aineopettajat  

Biologia, maantiede, historia, yhteiskuntaoppi
Anni Valkama biologia, maantiede
Paula Salmi-Akseven  biologia, maantiede
Lassi Niskanen  historia
Nina Koivisto  historia 
Sami Rönty   historia, yhteiskuntaoppi 
 
Fysiikka, kemia  
Helena Hyvönen  fysiikka, kemia 
Petteri Kiili  fysiikka, kemia
 
Matematiikka, tietotekniikka  
Kimmo Kivelä   matematiikka
                             matematiikka 
Juha-Petri Jantunen   matematiikka
Petri Miilunpalo  tietotekniikka, matematiikka

Kielet 
Meri Haikarainen äidinkieli ja kirjallisuus
Lotta Laine  äidinkieli ja kirjallisuus  
Maiju Huikuri suomi toisena kielenä
Marjukka Laitinen suomi toisena kielenä

Marlene Gutièrrez Escalòn englanti, espanja
Kreeta Melasniemi englanti, espanja
Pauliina Veräjänkorva  englanti, ranska
Anne Kinnunen-Senanayake  englanti, ruotsi 
Anne Eerikäinen  englanti, ruotsi 
Raija Kuja-Kyyny-Pajula englanti, saksa 
Päivi Luukkonen ruotsi, saksa
Anne Lindqvist ruotsi   

Taito- ja taideaineet 
Nina Hopia   kotitalous
Marjo Kekki  kotitalous, terveystieto
Sini Isola  kuvataide
Mika Kähkönen   käsityö
Auli Saarinen  käsityö
Jani Juuti  liikunta, terveystieto
Iva Voncina  liikunta, terveystieto
Titta Lampela  musiikki

Katsomusaineet  
Yonis Ali  islam, 8-9lk, 4ABlk, 5AB, 1-2lk Auringonpilkku
Nimco Noor  islam, 3lk
Anna Alanko  islam 7lk, 6lk, 5CDE, 4CDE
Jami Homa islam, 1-2lk Kanava
Christine Ollberg  ortodoksi, 1-9lk 

Kotikielen opettajat (opetus toteutuu Aurinkolahden peruskoulussa) 
Elvira Myganen                  venäjä 
Abdilahi Saleh                    somali 
Siira Regina                        liettua  
Isabel Granados Hidalgo  espanja
Ghulam Waak                    afgaani, pashto

Laaja-alaiset erityisopettajat

Aleksi Huhtaniemi, Aurinkokoulu
puh.040 538 9726
aleksi.huhtaniemi(at)edu.hel.fi
Luokat: 7-9H, 7ABCDE, 8AB, 9BD

Milla Mäkikyrö, Aurinkokoulu
puh. 050 401 3714
milla.makikyro(at)edu.hel.fi
Luokat: 6BCD, 5-6E, 8CD, 9ACE

Marjukka Järvinen, Kanava
puh. 040 635 8058
marjukka.jarvinen(at)edu.hel.fi
Luokat: 2A, 3AB, 4AB, 4-5E, 5AB

Marina Pelgemäinen, Aurinkokoulu ja Auringonpilkku
puh. 040 865 5605
marina.pelgemainen(at)edu.hel.fi
Luokat: 4CDE

Saara Starczewski, Auringonpilkku
puh. 040 627 5860
saara.starczewski(at)edu.hel.fi
Luokat: 1BCD, 2BCD, 3CD
 
Erityisluokat

Miia Puranen  1-5F luokka 
puh. 050 401 3707
riitta.tallgren(at)edu.hel.fi 

Paavo Laitinen  2-4G luokka 
puh. 040 631 9004
paavo.laitinen(at)edu.hel.fi 

Annemaria Laitinen 3-5J luokka
puh. 040 150 4294
annemaria.laitinen(at)edu.hel.fi

Nelli Autere 5-6H luokka
puh. 040 509 5390
nelli.autere(at)edu.hel.fi

Miika Forsblom 5-6E luokka
puh. 040 648 2514
minna2.savolainen(at)edu.hel.fi

Tapani Laitala 7-9F luokka 
puh.050 401 3713
tapani.laitala(at)edu.hel.fi 

 Sanna Saarsola 7-9G luokka 
puh. 050 401 3709
sanna.saarsola(at)edu.hel.fi 

Karl Colérus 7-9H luokka 
puh. 050 401 3712
karl.colerus(at)edu.hel.fi

Koulunkäyntiavustajat

Aleksi Areva
Katri Ben-Younes
Anniina Eloranta
Marwa Emam
Säde Hovisilta-Jähi
Irina Hristova
Minna Iivonen
Jaana Kettunen
Salina Khatun
Marko Mäkinen
Taina Paakkunainen
Johanna Punakivi
Miia Puranen
Marju Ristolainen
Helmi Soininen
Outi Vaheri

Opinto-ohjaajat

Anja Laaksonen
puh. 050 522 6713
anja.laaksonen(at)edu.hel.fi
Luokat: 7CDE, 8ABCH, 9ABDEH

Miikka Pienimäki, ma-ti
puh. 040 627 7510
miikka.pienimaki(at)edu.hel.
Luokat: 7AB, 8D, 9C

Monikieliset ohjaajat

Luay Helal
puh. 09 310 86575/ 040 637 5632
luay.helal(at)edu.hel.fi
kieli: suomi, arabia

Mukhtar Abib 
puh. 040 635 2090
mukhtar.abib(at)edu.hel.fi
kieli: suomi, somali

Nyström Suvi
puh. 040 596 7761
suvi.nystrom(at)edu.hel.fi
kieli: suomi, venäjä   

Kouluterveydenhoitajat
Päivi Rytkönen, Aurinkokoulu
puh. 050 528 3807
paivi.rytkonen(at)hel.fi

Sari Haapaniemi, Auringonpilkku ja Kanava
puh. 040 836 8414
sari.haapaniemi(at)hel.fi

Koulukuraattorit
Maaret Valldén, Auringonpilkku (ma), Kanava (to),  ja Aurinkokoulu (ti-ke)
5CDE, 6CDE, 5-6H ja 7-9F

puh. 09 310 80987/ 050 427 5568
maaret.vallden(at)hel.fi

Sini Åström, Aurinkokoulu (ma,to ja pe)
5AB, 6AB ja 7-9- luokat

puh. 09 310 35669/ 040 334 0008
sini.astrom(at)hel.fi

Koulupsykologit
Ilona Tainio, Aurinkokoulu ja Auringonpilkku
puh. 09 310 33820/ 040 137 3195
ilona.tainio(at)hel.fi

Sanja Paavola, Kanava (ma)
puh. 09 310 27716/ 040 641 3170
sanja.paavola(at)hel.fi

Nuoriso-ohjaaja
Anniina Koivumäki
p. 040 640 2125
anniina.koivumaki(at)hel.fi

Kouluvalmentaja
Sara Pakkonen
sara.pakkonen(at)edu.hel.fi

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

Tiistai  

Kuvataide (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 14-15.30 

Paikka: Auringonpilkun luokka 

Kuvataidetunneilla piirretään, maalataan sekä tutustutaan erilaisiin tekniikoihin, materiaaleihin ja tekotapoihin. Tuntien teemoissa otetaan osallistujien toiveet ja kiinnostuksen kohteet huomioon. Harrastustoiminnassa ilmapiiri on rento ja tarkoituksena on kehittää jokaisen omaa ilmaisua nauttien luovasta tekemisestä ja oppien uusia taitoja.  
Lisäksi toiminnassa tehdään koulukiusaamista ja syrjintää ennaltaehkäisevää työtä keskittymällä etenkin yhteisöllisyyden kehittämiseen ja nuorilähtöiseen ryhmätoimintaan. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteyshenkilö: Jenna Laine, p. 040-1435557 (ma ja pe klo 8-10, ti-to klo 10-12), s-posti: koordinaattori@breakthefight.com (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Järjestäjä: Break the Fight / Harrastamisen Suomen malli 

Parkour (3.-6.lk) 

Aika: Tiistaisin klo 16-17 

Paikka: Auringonpilkun liikuntasalissa 

Laadukkaita treenejä volttien, parkourin, street workoutin, akrobatian ja trikkauksen parissa. Aloitamme perusteista, joten aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Etenemme vaikeampiin liikkeisiin ryhmän tason ja toiveiden mukaan. Tunneilla harjoitellaan hyvässä seurassa, toisia kannustaen ja yksilöllinen kehitys huomioiden. 
Ilmoittautuminen: info@asadfriigym.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Ilmoita seuraavat tiedot: Harrastajan nimi, koulu, luokka-aste, harrastajan yhteystiedot (numero), sukupuoli: tyttö/poika/muu. Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puh.nro, muuta huomioitavaa 

Järjestäjä: Asad Friigym / Harrastamisen Suomen malli 

Keskiviikko 

EasySport Palloilu (3.–4.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 14.00–15.00 (6.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Aurinkolahden peruskoulu, Iiluoto 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: EräViikingit / EasySport 

EasySport Palloilu (5.–6.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 15.00–16.00 (6.9. alkaen)  

Paikka: Liikuntasali, Aurinkolahden peruskoulu, Iiluoto 

Ilmoittautuminen: Harrastukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. 

Lisätietoa: liikunta.hel.fi/easysport (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) / EasySport koordinaattori Tiia Anttila, tiia.anttila@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  

puh. 040 4845985 

Järjestäjä: EräViikingit / EasySport 

Torstai 

Shakki (3.-6.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14-15 

Paikka: Luokka 113 

Tervetuloa shakkikerhoon! Opit shakin salat, kehität älyäsi ja strategista ajattelua yhdessä muiden koululaisten kanssa rennossa ilmapiirissä. Tule mukaan hauskoihin peleihin, sekä turnauksiin ja solmi uusia ystävyyssuhteita shakkikerhossa. Kerhoon osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta shakista, vaan ohjaus järjestetään osallistujien tason mukaan. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Helsinki Street Chess / Harrastamisen Suomen malli 

Yläkoululaiset 

Keskiviikko 

Koripallo (7.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin tytöille klo 14-15 ja pojille klo 15-16 

Paikka: Puistopolun peruskoulun liikuntasali (Pohjavedenkatu 3) 

Tervetuloa mukaan koripalloharrastuksen pariin! WB-Pantterit tarjoaa mahdollisuuden osallistua koripalloharjoituksiin. 

Opettelemme koriksen perusasioita; pallonkäsittelyä, syöttämistä, harhautuksia, heittämistä ja tietenkin pelaamme. Harjoitusten suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat WB-Panttereiden koulutetut koripallovalmentajat. 

Ryhmään mahtuu mukaan 16 harrastajaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

ilmoittautuminen: ilmoittautuminen tyttöjen ryhmään (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Ilmoittautuminen poikin ryhmään (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: WB-Pantterit / Harrastamisen Suomen malli  

Kuvisharrastus  (6.-9.lk) 

Aika: Keskiviikkoisin 15.30-17 

Paikka: Kallahden nuorisotalon Atelje 

Tervetuloa oppimaan kuvan tekoa! Harrastuksessa piirretään, maalataan ja tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikoihin. Joka kerta tehdään harjoituksia, jotka kehittävät silmän ja käden yhteistyötä ja teknisiä esitystaitoja, vapaata ilmaisua ja taiteellista intoa unohtamatta.    

Harrastus sopii kaiken tasoisille.   

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu kuvisharrastukseen tästä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)   (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot: Laura Aalto-Setälä, info@lasifaasi.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 0456779171   

Järjestäjä: Studio Lasifaasi / harrastamisen Suomen malli  

Torstai 

Shakki (6.-9.lk) 

Aika: Torstaisin klo 15-16 

Paikka: Luokka 113 

Tervetuloa shakkikerhoon! Opit shakin salat, kehität älyäsi ja strategista ajattelua yhdessä muiden koululaisten kanssa rennossa ilmapiirissä. Tule mukaan hauskoihin peleihin, sekä turnauksiin ja solmi uusia ystävyyssuhteita shakkikerhossa. Kerhoon osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta shakista, vaan ohjaus järjestetään osallistujien tason mukaan. 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: Helsinki Street Chess / Harrastamisen Suomen malli 

Ruoanlaittoharrastus (6.-9.lk) 

Aika: Torstaisin klo 14.45-16.15  

Paikka: Merilahden peruskoulun kotitalousluokassa 

Haluatko oppia tekemään suolaisia ja makeita herkkuja? Ryhmässä kokataan ja leivotaan yhdessä sekä opitaan ruoanlaitosta. Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautuminen: ilmoittaudu tästä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: HNNKY / Harrastamisen Suomen malli

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Aurinkolahden peruskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Aurinkolahden peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Iiluodonpiha 1, 00990 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Ainoa esteetön autopaikka sijaitsee ulkona yli 10 m sisäänkäynnistä. Pysäköintiruudun leveys on alle 3,6 m.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on yli 6 m pitkä luiska, jossa on välitasanne, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi ja lasiovissa on kontrastimerkinnät. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi vaatii ovipuhelimen käyttöä, jonka jälkeen ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa automaattisesti. Hissin kerrosnumerot eivät ole sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on yli 6 m pitkä luiska, jossa on välitasanne, jossa on käsijohteet molemmilla puolilla.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Toinen esteetön wc on kerroksessa 2.