Arbetslivssamarbete

Grunden för den yrkesinriktade utbildningens verksamhet är ett mångsidigt samarbete med arbetslivet. Som studerande utvecklas du till en yrkesmänniska genom lärande i arbetslivet.
Bild: Jefunne Gimpel

Ett tätt arbetslivssamarbete utvecklar kvaliteten hos den yrkesinriktade utbildningen och säkerställer att arbete och kompetenta personer hittar varandra nu och i framtiden. 

För den studerande kan arbetslivssamarbetet se ut såhär:

  • du kan testa arbetslivet under studietiden på ett säkert sätt
  • du utvecklas som yrkesmänniska när du kan pröva det du lärt dig i praktiken
  • du kan avlägga delar av examen helt eller delvis i arbetslivet
  • du kan lära dig ännu mer. Arbetslivets aktörer lär dig om en genuin och inspirerande arbetsvardag.
  • under utbildningen utvecklar du även ett företagarinriktat förhållningssätt till arbete

Till arbetslivet erbjuder yrkesinstitutet Stadin AO

  • metoder för att med olika utbildningar utveckla den egna personalen och stärka den bästa resursen, det vill säga en kompetent personal
  • möjligheter att tillsammans med oss bygga upp samarbetsmodeller, såsom partnerskapsavtal, för att utveckla arbetslivet tillsammans med läroanstalten
  • avgiftsfria utbildnings- och stödtjänster för studerandenas handledare samt träningar för arbetsplatshandledare och olika slags evenemang och webbinarium. 

Kompetensutveckling är just en av de viktigaste delområdena inom utvecklandet av arbetslivet. Vi hjälper arbetslivet att lyckas.