Itäkeskuksen peruskoulu

Itäkeskuksessa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Itäkeskuksen peruskoulu
Kuva: Karo Pirkkalainen

Yhteystiedot

Jäätanssipolku 1, 00900 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 90302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Mia Merikukka
+358 9 310 80056
mia.merikukka@edu.hel.fi

Koulusihteeri
Anja Reponen
+358 9 310 80964
anja.reponen2@hel.fi

Koulusihteeri
Marika Pehtonen
+358 9 310 40288
marika.pehtonen@hel.fi

Rehtori
Jutta-Riina Karhunen
+358 9 310 80963
jutta-riina.karhunen@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, kiina, ranska, saksa
englanti, kiina, ranska, saksa
ruotsi
espanja, kiina, ranska, saksa

Kaksikielinen opetus

suomi-englanti

Painotettu opetus

liikunta

Tarjolla auditorio ja sali

Itäkeskuksen peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelee noin 430 oppilasta luokilla 1–9. Koulu on itäisen Helsingin kielikoulu, jossa voi opiskella ensimmäisenä vieraana kielenä, ensimmäiseltä luokalta alkaen englantia, ranskaa, saksaa tai kiinaa. Kielirikasteista suomi-englanti-opetusta on vuosiluokilla 1-4. Liikuntapainotus 7.luokalta alkaen alkaa syksystä 2024. 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä- oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.–9.-luokilla opiskellaan jaksoissa, ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutaman viikon välein. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A2-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Painotettu opetus

Liikuntapainotus 7.luokalta alkaen alkaa syksystä 2024. Liikuntapainotuksessa oppilaalla on kaksi tuntia painotusliikuntaa muiden liikuntatuntien lisäksi. Oppilaalla on  mahdollisuus osallistua lajivalmentajien vetämiin harjoituksiin lähialueella ti aamuisin klo 8-10 ja keskiviikkoisin klo 14-16.

Liikuntapainotukseen voi hakea wilman kautta, yksi pääsykoe riittää kaikkiin kaupungin liikuntapainotuksiin. Pääsykoe pidetään Vuosaaren urheilutalolla 17.1. klo 9. Paikalla tulee olla 8.45. Mukaan juomapullo ja sisäliikuntavarusteet. Ruokailu on Puistopolun peruskoululla. Kokeessa menee koko päivä. Erillistä kutsua ei tule.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, saksa, kiina (opetetaan 9.luokalle saakka )
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, saksa, kiina
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): englanti, ranska, saksa, kiina
 • Kielirikasteinen opetus: englanti

Koulussa alkaa suppea kielirikasteinen opetus ensimmäiseltä luokalta alkaen kaikilla oppilailla. 10-25% opetuksesta on englanniksi, pääasiassa taide- ja taitoaineissa sekä yleisissä vuorovaikutustilanteissa. Tavoitteena on rohkaistua käyttämään englantia vähäisilläkin taidoilla. Kielirikasteinen opetus ei ole oppiaine, sitä ei arvioida eikä siitä pidetä kokeita tms. Kielirikasteinen opetus ei ole kielen opetusta. Kielirikasteisen opetuksen ulkopuolella on A-kielen tunnit (englanti, kiina, ranska tai saksa), joilla opiskellaan kieltä.

7.lk siirtymisen info

Liikuntapainotus 7.luokalta alkaen alkaa syksystä 2024. Liikuntapainotukseen voi hakea wilman kautta, yksi pääsykoe riittää kaikkiin kaupungin liikuntapainotuksiin. Pääsykoe pidetään Vuosaaren urheilutalolla 17.1. klo 9. Paikalla tulee olla 8.45. Mukaan juomapullo ja sisäliikuntavarusteet. Ruokailu on Puistopolun peruskoululla. Kokeessa menee koko päivä. Erillistä kutsua ei tule.

Liikuntapainotuksessa oppilaalla on kaksi tuntia painotusliikuntaa muiden liikuntatuntien lisäksi. Oppilaalla on  mahdollisuus osallistua lajivalmentajien vetämiin harjoituksiin lähialueella ti aamuisin klo 8-10 ja keskiviikkoisin klo 14-16.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

Itäkeskuksen peruskoulun järjestyssäännöt

1§ Käyttäydyn rauhallisesti, ystävällisesti ja asiallisesti

2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan

3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

4§ Teen välitunnista mukavan tauon

5§ En tuo tupakkatuotteita tai muita päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun tai koulualueelle

6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi ruokalassa

8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän

9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia muita mahdollisia ohjeita

10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

Alla säännöt selkiytettynä.

1§ Käyttäydyn rauhallisesti, ystävällisesti ja asiallisesti
 • Olen kohtelias ja ystävällinen kaikille.
 • Toimin rauhallisesti myös oppituntien ulkopuolella.
 • Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita kiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle.    
 • Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan.
 • Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohdellaan ystävällisesti.
 • Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.
 • Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Päällysvaatteet otetaan pois oppituntien ja ruokailun ajaksi.
2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan
 • Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.
 • Jokaisella on oikeus työrauhaan, eli häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.
 • Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.
 • Oppitunnit päättyvät työjärjestysaikataulun mukaisesti. Oppitunnit lopettaa opettaja.
3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta
 • Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.
 • Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.
 • Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulun kalusteita ja muuta irtaimistoa huolellisesti.
 • Oppikirjat, tietotekniset välineet ja muut opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa.
 • Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.
 • Aiheutuneesta vahingosta ilmoitetaan heti opettajalle.
 • Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.
4§ Teen välitunnista mukavan tauon
 • Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti.
 • Luokkien 1-6 oppilaat viettävät välitunnit aina ulkona. Luokkien 7-9 oppilailla on mahdollisuus viettää välitunnit myös sisällä.
 • Välitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta.
 • Välituntileikkien tulee olla turvallisia.
 • Koulupäivän aikana ei käytetä polkupyörää, skeittilautaa, potkulautaa tai muita koulumatkan kulkuvälineitä.
 • Koulu ja koulualue pidetään siistinä.
 • Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.
 • WC:ssä ei oleskella tarpeettomasti. 
5§ En tuo tupakkatuotteita tai muita päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun tai koulualueelle
 • Lain mukaan tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty.
 • Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.
 • Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle.
 • Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine tai aine, ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi. Esineet ja aineet palautetaan oppilaan huoltajalle.
6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse
 • Puhelimia käytetään oppitunneilla vain opettajan luvalla.
 • Ruokailen ilman puhelinta.
 • Yksittäistapauksissa voidaan puuttua mobiililaitteiden käyttöön, jos laitetta käytetään kiusaamis- tai häiritsemistarkoituksessa.
 • Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.
 • Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.
7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi ruokalassa
 • Ruokailuun tullaan oikeaan aikaan omalla vuorolla.
 • Ruokaa otetaan sen verran kun syödään. Ruokaa voi hakea lisää.
 • Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.
 • Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.
 • Välipalavälitunnilla saa syödä terveellisiä eväitä ruokalassa.
 • Jokainen huolehtii jälkiensä siivoamisesta.
8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän
 • Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.
 • Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.
 • Polkupyörät, mopot, skeittilaudat yms. säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.
9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia mahdollisia muita ohjeita

Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita. 

10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi:

 • Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.
 • Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.
 • Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
 • Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi. 

Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa monijäsenisen toimielimen päätöksellä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri    

puh. 09 310 80964(Linkki aloittaa puhelun)   
Kanslia on avoinna oppilaille välitunneilla.
Kansliassa käsitellään mm. matkakortti- ja Wilma-tunnusasioita.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori 

Jutta-Riina Karhunen
puh. 09 310 80963(Linkki aloittaa puhelun)040 6492796(Linkki aloittaa puhelun)
jutta-riina.karhunen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit 

Mia Merikukka 
puh. 09 310 80056(Linkki aloittaa puhelun)040 3348484(Linkki aloittaa puhelun)
mia.merikukka@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Annina Kervinen (virkavapaalla 17.3.2024 saakka)
puh. 09 310 38831(Linkki aloittaa puhelun)040 5957192(Linkki aloittaa puhelun)
annina.kervinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ruokala (C-talo)

puh. 0504157296(Linkki aloittaa puhelun)

Iltapäivätoiminnan vastaava 

Jutta-Riina Karhunen   

Kohdevastaava Sami Merikanto

puh. 0405232892(Linkki aloittaa puhelun)
sami.merikanto@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluravintola

puh. 09 310 80962(Linkki aloittaa puhelun)

Henkilöstö 2023-2024

 • 1A   Liisa Ojala 
 • 1B   Emmi Ahlgren 
 • 1-3C  Pirre Valtanen 
 • 2A   Heli Orhala-Halminen 
 • 2B  Erica Juvonen 
 • 2C  Tarja Kiiveri 
 • 3AB, ue Riikka Aaltonen 
 • 3AB Merja Västilä
 • 2-3C  Mika Pääkkönen
 • 4A  Anni Kilpeläinen 
 • 4B, ru  Annika Feodoroff 
 • 4-5C  Pyry Nikarmaa 
 • 1-6C  Maija Jokinen 
 • 5A  Terhi Lahti 
 • 5B  Konsta Loimu 
 • 6A  Seija Pekkarinen  
 • 6B  Elina Kurikka  
 • 6C  Laura Eronen
 • 1-2,5 ela  Anu Nylen Hakkala
 • 3-4, 6 ela Matti Kaiju
 • 7-9 ela  Aleksi Nissinen
 • 7-9 eau  Pekka Kauhanen  
 • 7-9 elo  Satu Ora
 • 7A lv, bg  Kimmo Nieminen
 • 7B lv, en/es  Heidi Luomala 
 • 7C lv, li/tt  Minna Antila-Oris
 • 8A lv, ai  Nadja Sokura  
 • 8B lv, en/ra  Helmi von Hintze  
 • 8C lv, ra/en  Johanna Helke  
 • 9A lv, ko  Anna-Elina Huovio  
 • 9B lv, ks  Kaisa Papadopoulos 
 • 9C lv, ma/fy  Henna-Mari Jumisko  
 • Ma/ke  Qusay Al-Dulaimi
 • Ai  Aura Siisiäinen  
 • Mu  Paula Raikunen 
 • Ru  Piia Saario 
 • Hi/yh/et  Mervi Haverinen
 • Sa/en  Anne Kananen
 • Ki  Rita Jäske
 • Reh  Jutta-Riina Karhunen
 • OPO  Eija-Mari Karjalainen
 • S2/ai  Sameer Besic 
 • Ma/ar  Mia Merikukka
 • Kouluvalmentaja Eila Musikka
 • Ks  Timo Aro
 • Uo  Liisa Osola
 • Ku  Pia Pyykkö
 • S2 1-6  Pauliina Niemelä
 • Ma/fy/ke  Maiju Merikanto 
 • Li/tt  Hannu Järvenpää
 • TATU-ope  Jenni-Pauliina Jokinen
 • Valo   Fadumo Bulhan 
 • Amhara oma äidinkieli Aster Melku
 • Venäjä oma äidinkieli Svetlana Kaltenborn 
Erityisopettajien puhelinnumerot

Aleksi Nissinen, 7-9lk
p. 09 310 72121 tai 050 408 8626

Matti Kaiju 3-4, 6lk
p. 040 8425604

Anu Nylén-Hakkala  1-2, 5lk
p. 09 310 80965 tai 040 767 7325

Opinto-ohjaaja 

Eija-Mari Karjalainen
puh. 050 401 3069, eija-mari.karjalainen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Koulunkäyntiavustajat

Ohjaaja Annika Aaltonen 
Ohjaaja Harriet Erete
Ohjaaja Meri Touru
Ohjaaja Kaisa Widenoja-Oladapo 
Ohjaaja Sarianne Evävaara 
Ohjaaja Monika Matulova
Ohjaaja Pipa Immonen

Koulupsykologi 

Anton Silvi
puh. 09 310 71834 tai 050 401 3260

Koulukuraattori 

Sari Peussa
puh. 09 310 82792 tai 050 401 3263

Kouluvalmentaja 

Eila Musikka
puh. 040 8099391   

Kouluterveydenhoitaja 

Melissa Vaikonvaara
puh. 050 4022726
Koululla ma, ke-pe

Koulu PT 

Toni Koskinen
toni.koskinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 
puh. 0406107966

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Katso kouluamme lähimpänä olevat iltapäivätoimintapaikat.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle lukuvuoden alkaessa.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024–2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Helsingin kaupungin tarjoamia maksuttomia harrastuksia löydät myös seuraavilta verkkosivuilta: 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajajäsenet

Fatma Doagu (pj)

Marianne Virtanen (varapj)

Riitta Kaartinen (henkilöstö)

Esko Hakulinen

Ewa Reijonen

Aleksi Kalenius

Opettajajäsenet

Jutta-Riina Karhunen (sihteeri)

Mervi Haverinen

Nikarmaa Pyry

Lisäksi johtokuntaan kuuluvat kaksi oppilasjäsentä, jotka valitaan vuosittain.

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Itäkeskuksen peruskoulu Facebookissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sijainti

Jäätanssipolku 1, 00900 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 0.