Itäkeskuksen peruskoulu

Itäkeskuksessa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9.
Itäkeskuksen peruskoulu

Itäkeskuksen peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelee noin 440 oppilasta luokilla 1–9. Koulu on itäisen Helsingin kielikoulu, jossa voi opiskella ensimmäisenä vieraana kielenä, ensimmäiseltä luokalta alkaen englantia, ranskaa, saksaa tai kiinaa. Kielirikasteinen suomi-englanti-opetus alkoi syksyllä 2019 ensimmäiseltä luokalta alkaen. 10-25% opetuksesta on englanniksi luokka-asteilla 1-4.

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma  . Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Kaikilla vuosiluokilla opetetaan laaja-alaisten taitotavoitteiden mukaisesti sekä opiskellaan ainakin kaksi ilmiökokonaisuutta vuosittain. Opetus halutaan tuoda mahdollisimman lähelle koululaisten arkea.

Luokilla 1.–6. on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä- oppilaiden opettaja, resurssiopettaja tai koulunkäyntiavustaja.

7.–9.-luokilla opiskellaan jaksoissa, ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu muutaman viikon välein. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Vapaaehtoinen 3. luokalta alkanut A-kieli muuttuu 7. luokalla valinnaiseksi A2-kieleksi.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Kieliohjelma

 • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, saksa, kiina (opetetaan 9.luokalle saakka )
 • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti, ranska, saksa, kiina
 • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi
 • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): englanti, ranska, saksa, kiina
 • Kielirikasteinen opetus: englanti

Koulussa alkaa suppea kielirikasteinen opetus ensimmäiseltä luokalta alkaen kaikilla oppilailla. 10-25% opetuksesta on englanniksi, pääasiassa taide- ja taitoaineissa sekä yleisissä vuorovaikutustilanteissa. Tavoitteena on rohkaistua käyttämään englantia vähäisilläkin taidoilla. Kielirikasteinen opetus ei ole oppiaine, sitä ei arvioida eikä siitä pidetä kokeita tms. Kielirikasteinen opetus ei ole kielen opetusta. Kielirikasteisen opetuksen ulkopuolella on A-kielen tunnit (englanti, kiina, ranska tai saksa), joilla opiskellaan kieltä.

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista

 

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

 ITÄKESKUKSEN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 1§ Käyttäydyn rauhallisesti, ystävällisesti ja asiallisesti

2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan

3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

4§ Teen välitunnista mukavan tauon

5§ En tuo tupakkatuotteita tai muita päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun tai koulualueelle

6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi ruokalassa

8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän

9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia muita mahdollisia ohjeita

10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

 

Alla säännöt selkiytettynä.

 

1§ Käyttäydyn rauhallisesti, ystävällisesti ja asiallisesti

Olen kohtelias ja ystävällinen kaikille.

Toimin rauhallisesti myös oppituntien ulkopuolella.

Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita kiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle.    

Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Toisia ihmisiä autetaan, kehutaan ja kannustetaan.

Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä. Kouluun tulevia vieraita kohdellaan ystävällisesti.

Koulun yhteisissä tilaisuuksissa ja koulua edustettaessa toimitaan annettujen erityisohjeiden mukaisesti, ja tilaisuuksissa käyttäydytään erityisen hyvin.

Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Päällysvaatteet otetaan pois oppituntien ja ruokailun ajaksi.

 

2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan

Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.

Jokaisella on oikeus työrauhaan, eli häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Oppitunnit päättyvät työjärjestysaikataulun mukaisesti. Oppitunnit lopettaa opettaja.

 

3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.

Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.

Jokaisella on velvollisuus käsitellä koulun kalusteita ja muuta irtaimistoa huolellisesti.

Oppikirjat, tietotekniset välineet ja muut opiskeluvälineet pidetään hyvässä kunnossa.

Oppituntien jälkeen huolehditaan siitä, että luokka on siistinä seuraavaa oppituntia varten.

Aiheutuneesta vahingosta ilmoitetaan heti opettajalle.

Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen.

 

4§ Teen välitunnista mukavan tauon

Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti.

Luokkien 1-6 oppilaat viettävät välitunnit aina ulkona. Luokkien 7-9 oppilailla on mahdollisuus viettää välitunnit myös sisällä.

Välitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta.

Välituntileikkien tulee olla turvallisia.

Koulupäivän aikana ei käytetä polkupyörää, skeittilautaa, potkulautaa tai muita koulumatkan kulkuvälineitä.

Koulu ja koulualue pidetään siistinä.

Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.

WC:ssä ei oleskella tarpeettomasti.

 

5§ En tuo tupakkatuotteita tai muita päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun tai koulualueelle

Lain mukaan tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty.

Loukkaavien paino- tai multimediatuotteiden tuominen koululle on kielletty.

Järjestyssääntöjen vastaiset ja turvallisuutta vaarantavat esineet luovutetaan koululle.

Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine tai aine, ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi. Esineet ja aineet palautetaan oppilaan huoltajalle.

 

6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

Puhelimia käytetään oppitunneilla vain opettajan luvalla.

Ruokailen ilman puhelinta.

Yksittäistapauksissa voidaan puuttua mobiililaitteiden käyttöön, jos laitetta käytetään kiusaamis- tai häiritsemistarkoituksessa.

Oppilaan tai koulun henkilökunnan kuvaaminen ja tallenteen julkaiseminen on sallittua ainoastaan kaikkien asianosaisten luvalla.

Koulu ei vastaa oppilaan omien laitteiden rikkoutumisesta tai katoamisesta.

 

7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi ruokalassa

Ruokailuun tullaan oikeaan aikaan omalla vuorolla.

Ruokaa otetaan sen verran kun syödään. Ruokaa voi hakea lisää.

Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.

Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jäi siistiksi.

Välipalavälitunnilla saa syödä terveellisiä eväitä ruokalassa.

Jokainen huolehtii jälkiensä siivoamisesta.

 

8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän

Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.

Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.

Polkupyörät, mopot, skeittilaudat yms. säilytetään koulun alueella niille varatuilla paikoilla.

 

9§ Edellisten sääntöjen lisäksi noudatan opettajien ja muun henkilökunnan antamia mahdollisia muita ohjeita

Rehtori, opettaja tai muu kouluviranomainen voi tarvittaessa antaa järjestyssääntöihin tarkennuksia ja lisäohjeita.

 

10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, voidaan kurinpitokeinoilla ojentaa (Perusopetuslaki 36§). Kurinpitokeinoja ovat kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Varsinaisten kurinpitokeinojen lisäksi:

Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.

Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.

Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.

Rehtori tai apulaisrehtori voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi. 

Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa monijäsenisen toimielimen päätöksellä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Koulusihteeri    
puh. 09 310 80964    
Kanslia on avoinna oppilaille välitunneilla.
Kansliassa käsitellään mm. matkakortti- ja Wilma-tunnusasioita.
Koulusihteerille ilmoitetaan nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja henkikirjoitustietojen muutoksista.

Rehtori Jutta-Riina Karhunen
puh. 09 310 80963 040 6492796
jutta-riina.karhunen@hel.fi

Apulaisrehtori Mia Merikukka 
puh. 09 310 80056 040 3348484
mia.merikukka@edu.hel.fi

Apulaisrehtori Annina Kervinen 
puh. 09 310 38831 040 5957192
annina.kervinen@edu.hel.fi

Ruokala (C-talo)
puh. 0504157296

Iltapäivätoiminnan vastaava Jutta-Riina Karhunen   

Kouluisäntä Juha Pesu
puh. 0405232892
juha.pesu@palmia.fi

Kouluravintola
puh. 09 310 80962

Henkilöstö 2022-2023

1A Heli Orhala-Halminen   
1B Erica Juvonen
1C  Anni Kilpeläinen
1D Tarja Kiiveri
2A  Liisa Ojala
2B, AR Annina Kervinen
2C  Katri Miettinen
3A Emmi Ahlgren
3B, RU Aura Kontio
2-3CPirre Valtanen
4A Merja Västilä
4B Konsta Loimu
4-6C Pyry Nikarmaa
5A Seija Pekkarinen
5B Elina Kurikka
5C Josefina Nygård
6A Terhi Lahti
6B Anne Manninen
1-6 elo Maija Jokinen
7-9 elo Satu Ora
6-9 eau Pekka Kauhanen
1-3 ela Anu Nylen-Hakkala
4-6 ela  Linda Manner
7-9 ela Aleksi Nissinen
VALO 7-9 Henrietta Schmidt-Telih
7A lv, AI Nadja Sokura
7B lv, EN, RA  Helmi von Hintze
7C lv, RA, EN  Johanna Helke
8A lv, KO Anna-Elina Huovio
8B lv, MA, FY  Henna-Mari Jumisko
8C lv, KS Kaisa Papadopoulos
9A lv, MA, KE  Anna Palomäki
9B lv, AI Aura Siisiäinen
9C lv, MU Paula Raikunen
RU Piia Saario
HI, YH Mervi Haverinen
SA, EN Anne Kananen
KS Timo Aro
EN, ES Elina Heiskanen
KI Rita Jäske
REH Jutta-Riina Karhunen
OPO Eija-Mari Karjalainen
S2/AI Sameer Besic
MA, AR Mia Merikukka
BG Kimmo Nieminen
UO Liisa Osola
KU, ET Pia Pyykkö
S2, AI Kukka Hynynen
MA, FY, KE Milla Höglund
LI, TT Hannu Järvenpää
LI, TT Paula Sahlman
Taitavasti tulevaisuuteen -opettaja   Jenni-Pauliina Jokinen

Oman äidinkielen opettajat

Dari, farsi, persia Khalil Mozaffari
Pipipino, tagalog Gisela Granberg
Amhara Aster Melku
Venäjä Kaltenborn Svetlan
Urdu Assi Khalida
Mandariinikiina Chialing Wu

Erityisopettajat

Aleksi Nissinen, 7-9lk
p. 09 310 72121 tai 050 408 8626

Linda Manner 3, 5-6lk
p. 040 8425604

Anu Nylén-Hakkala  1-2, 4lk
p. 09 310 80965 tai 040 767 7325

Opinto-ohjaaja 

Eija-Mari Karjalainen
puh. 050 401 3069, eija-mari.karjalainen(at)edu.hel.fi   

Koulunkäyntiavustajat

Ohjaaja Annika Aaltonen 
Ohjaaja Riitta Kaartinen 
Ohjaaja Meri Touru
Ohjaaja Kaisa Widenoja-Oladapo 
Ohjaaja Sarianne Evävaara 
Ohjaaja Monika Matulova
Ohjaaja Pipa Immonen

Koulupsykologi Anton Silvi
puh. 09 310 71834 tai 050 401 3260

Koulukuraattori Sari Peussa
puh. 09 310 82792 tai 050 401 3263

Kouluvalmentaja Alpo Kivijärvi
puh. 040 8099391   

Kouluterveydenhoitaja Adna Osman
puh. 050 402 2726,
Koululla ma-pe

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Huoltajajäsenet

Fatma Doagu (pj)

Marianne Virtanen (varapj)

Riitta Kaartinen (henkilöstö)

Esko Hakulinen

Ewa Reijonen

Aleksi Kalenius

Opettajajäsenet

Jutta-Riina Karhunen (sihteeri)

Mervi Haverinen

Nikarmaa Pyry

Lisäksi johtokuntaan kuuluvat kaksi oppilasjäsentä, jotka valitaan vuosittain.

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Yhtenäiskoulun arjesta myös Facebookissa, otathan meidät seurantaan.

Itäkeskuksen peruskoulu Facebookissa

Sijainti

Jäätanssipolku 1 00900 Helsinki

Avaa kartta uuteen ikkunaan

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 3 kerrosta.
 • Tilassa on hissi, johon mahtuu pyörätuoli ja jonka ovi aukeaa kulunvalvonta-avaimella. Hissin kerrosnumerot ovat sormin tunnusteltavissa. Uloskäyntikerroksen painike erottuu muista. (Esteettömän hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 1,4 m.)
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi. Lasiovissa on kontrastimerkinnät.
 • Toimipisteessä on esteetön wc kerroksessa 0.