Studier i gymnasiet

I gymnasiet planerar du själv din individuella studieväg. Du kan genomföra studierna på 2–4 år. Majoriteten av de studerande blir klara med utbildningen på tre år. I slutet av gymnasieutbildningen avlägger man studentexamen.
Bild: Maija Astikainen

Om du börjar dina gymnasiestudier i augusti 2021 eller efter det, följer dina gymnasiestudier den nya läroplanen. I den nya läroplanen kallas kurserna för studieavsnitt. Studieavsnitten består av studiepoäng. Omfattningen av gymnasiets lärokurs är 150 studiepoäng istället för de tidigare 75 kurserna. För vuxengymnasieutbildningen är studieomfattningen 88 studiepoäng.

I våra gymnasier kan du studera på finska eller svenska. I språkgymnasiet Helsingin kielilukio kan du studera tvåspråkigt på den finsk- engelskspråkiga linjen. På linjen används båda undervisningsspråken. Du avlägger dock studentexamen på finska. I IB-undervisningen i gymnasiet Ressun lukio kan du avlägga den engelskspråkiga International Baccalaureate-examen.    

Du kan välja bland ett brett utbud

I gymnasiet studerar du mångsidigt olika ämnen. Gymnasiestudierna består av läroämnen som är gemensamma för alla studerande. Dessa är:  

 • modersmål och litteratur 
 • det andra inhemska språket 
 • främmande språk 
 • matematiska och naturvetenskapliga ämnen 
 • humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen 
 • studiehandledning 
 • färdighets- och konstämnen.  

I gymnasiet har du möjlighet att välja studier från ditt eget gymnasium och alla stadens övriga gymnasier. Dessutom kan du välja studieavsnitt från stadens gemensamma studiebricka samt webb- och distansstudier på finska vid Helsingin verkkolukio. Webb- och distansstudierna gör dina studier mer flexibla. Utbudet av webbkurser på svenska håller på att byggas upp och för tillfället kan du läsa kurser på distans vid Vasa svenska aftonläroverk(Länk leder till extern tjänst). Du kan även bredda ditt kunnande genom högskolekurser, kurser vid Stadin AO och Arbis och Helsingin työväenopistos kurser som riktar sig till gymnasiestuderande.

Tölö gymnasiums vuxenlinje erbjuder dig flexibla studiemöjligheter i olika livssituationer. I vuxengymnasiet är examensinriktade studier avsedda för personer över 18 år. Vem som helst kan dock genomföra enskilda studieavsnitt vid vuxengymnasiet. Yrkesgymnasiets studerande genomför gymnasiestudierna vid Tölö gymnasiums vuxenlinje. 

Särskilda utbildningsuppgifter och profileringar

Hos oss kan du studera vid åtta olika gymnasier som har en särskild uppgift. Dessa gymnasier kallas specialiseringsgymnasium. Den särskilda uppgiften kan vara till exempel musik, idrott eller naturvetenskaper. Du kan bekanta dig med våra gymnasiers särskilda uppgifter på de olika gymnasiernas egna webbplatser.   

Gymnasiets särskilda uppgift kan innebära två olika saker:  

 1. Gymnasiets undervisning inriktas i väsentlig utsträckning på ett eller flera läroämnen eller studiehelheter. Du kan med vissa förutsättningar ersätta en del av gymnasiets obligatoriska studier, om du avlägger minst 24 studiepoäng av studier enligt den särskilda utbildningsuppgiften.  
 2. Gymnasiets undervisning siktar på att den studerande avlägger en internationell examen. Examen motsvarar studentexamennivå. Ett exempel på detta är International Baccalaureate -examen.   

Vid gymnasier som har en särskild uppgift kan du   

 1. genomföra gymnasiestudier eller studier som motsvarar dem 
 2. bygga upp en individuell studieväg 
 3. skaffa särskilt kunnande för framtiden 
 4. fördjupa din kompetens i ett visst fritidsintresse 
 5. avlägga studentexamen eller internationell examen.  

Vi har sju gymnasier som har en profilering i sin undervisning. Du kan bekanta dig med våra gymnasiers profileringar på de olika gymnasiernas egna webbplatser.

Profilerad undervisning innebär att du kan studera studieavsnitt, läroämnen eller studiehelheter i enlighet med en profilering vid gymnasiet. Språkgymnasiet Helsingin kielilukios profilering är den engelsk- finskspråkiga linjen, där minst hälften av studierna sker på engelska.   

Om du studerar inom den profilerade undervisningen, ska du genomföra gymnasiets alla obligatoriska studier. De profilerade studierna ingår i ditt studieprogram som valbara studieavsnitt.   

Till vissa av våra gymnasier söker man via den gemensamma ansökan direkt till den profilerade undervisningen eller linjen. På en del gymnasier ansöker du istället om en studieplats och kan sedan om du vill välja profilerade studier till ditt studieprogram.  

I gymnasiet utvecklar du ditt kunnande mångsidigt

I våra gymnasier kan du även utöka dina studieprestationer genom att påverka verksamheten vid ditt gymnasium. Du kan till exempel delta i studerandekårsstyrelsens verksamhet eller planeringen och genomförandet av gymnasiets olika evenemang. Även kunskaper som förvärvats utanför gymnasiet kan räknas som en del av dina gymnasiestudier, eftersom allt lärande inte sker i klassrummet. 

Våra gymnasier samarbetar tätt med högskolor och andra läroanstalter samt med arbetslivet och företag. De studerande erbjuds möjligheter att utveckla sina internationella kunskaper.