Klubbar i lekparker

Klubbarna är avsedda för Helsingforsbarn i åldern 2-4 år. Klubbarna ordnas på finska i lekparker. Klubbarna är avgiftsfria. Klubbarna ordnar verksamhet 1-4 dagar i veckan, ungefär 2,5-3 timmar per dag.

I klubben får barnet delta i en mångsidig pedagogisk verksamhet som består av lek, utomhusverksamhet, motion och konst. Klubbarna främjar barnets känsla av grupptillhörighet. Genom klubbverksamheten får familjen kontakt med andra barnfamiljer i området.

Verksamhetsspråket är finska.

Klubbverksamheten är avsedd för barn som vårdas hemma, från två års ålder tills den avgiftsfria förskoleundervisningen börjar. Barnet kan delta i klubbverksamheten om familjen får hemvårdsstöd. Om familjen får stöd för privat vård kan barnet inte delta i verksamheten.

Klubbarnas verksamhetsperiod inleds då skolorna börjar eller senast den 1 september och den upphör den 31 maj. Tidpunkterna för lov är desamma som i skolorna. Tillsammans med familjen kommer man i början av perioden överens om hur många timmar per månad barnet deltar i klubben.

Anmäl dig inom maj månad till klubbar som börjar på hösten. Staden kan bilda en bilda en klubbgrupp först när tillräckligt många anmält sig. Om klubben redan inlett sin verksamhet för året kan du fråga efter lediga platser genom att kontakta lekparken.

Klubbverksamheten är öppen småbarnspedagogik, barnet har alltså inte subjektiv rätt till klubbverksamhet. Klubbarna hör inte till kommunens lagstadgade uppgifter, utan är en tjänst som kommunen frivilligt erbjuder familjerna.

Ansökan till klubbverksamhet

Genom ansökan kan vårdnadshavaren ansöka om en plats för sitt barn i Helsingfors stads avgiftsfria klubverksamhet.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

I ansökningsformuläret finns anvisningar för hur du ska fylla i det. Saknade eller felaktiga uppgifter markeras med rött i navigationen till vänster och på sammanfattningssidan. Skicka-knappen visas först när du har fyllt i alla obligatoriska fält i formuläret. När du skickat in formuläret kan du inte längre redigera det, men du kan exempelvis använda den inskickade ansökan som mall för ansökningar för syskon.

Du som vårdnadshavare kan spara ansökan som utkast och senare redigera utkastet i ärendemappen. Utkastet försvinner när ansökan skickas in.

Den inskickade ansökan sparas i den sökandes ärendemapp, i arkiveringssystemet för e-tjänsterna samt i fostrans- och utbildningssektorns klientdatasystem för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Tjänsten meddelar att anmälan har skickats och ger ett ärendenummer, med vilket den sökande kan följa ansökans status i ärendemappen. En ansökan som skickats in och väntar på behandling har statusen Sänd. När ansökan tas upp till behandling ändras dess status till Behandlas.

Staden fattar beslut om ansökan i enlighet med ditt önskemål i mån av möjlighet. Vi beviljar en klubbplats när det finns lediga platser vid den önskade lekparken.

Beslutet om klubbplats skickas till e-tjänsten Edlevo. Om du inte tagit i bruk e-tjänsten skickar vi beslutet per post.

Du tar i bruk e-tjänsten Edlevo genom att logga in i e-tjänsten. Du kan logga in genom Edlevo-mobilappen eller i webbläsaren på adressen hel.fi/vakapalvelu. Mobilappen kan du ladda ner i appbutikerna Google Play eller App Store. Du loggar in i tjänsten med hjälp av suomi.fi-identifiering.

Du kan ta bort en ansökan innan ett beslut fattats genom att kontakta servicehandledaren. En ansökan som tagits bort har statusen Annullerad.

Du kan meddela om eventuella förändringar som du vill göra i ansökan under handläggningstiden genom att ringa till servicehandledaren.

Handläggningstid

Handläggningstiden för en ansökan är högst fyra månader, om den sökande inte meddelar ett senare startdatum för tjänsten. Behandlingen av ansökan inleds ungefär två månader före det önskade startdatum

Giltighetstid

Ansökan är i kraft i ett år från det datum den lämnats in.

Ytterligare upplysningar

Ansökan kan lämnas in tidigast ett år innan startdatumet.

Även personer som inte bor i Helsingfors kan lämna in en ansökan. En förutsättning för att få tjänsten är att familjens hemort är Helsingfors när tjänsten börjar.

Länkar

Uträtta ärenden på webben

Elektronisk ärendehantering

Öppet varje dag
Kräver identifiering.

Klubbansökan med pappersblankett

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Klubbansökan kan göras med pappersblankett i följande situationer:

- barnet har inte finsk personbeteckning, - familjen har inte finska bankkoder eller - elektronisk ansökan är annars inte möjlig.

Den ifyllda blanketten postas eller lämnas i första hand in till enheten där klubben hålls eller vilken som helst kommunal lekpark.

Fyll i blankett

Ansökan till klubbverksamhet med pappersblankett