Klubbar i lekparker

Klubbarna är avsedda för Helsingforsbarn i åldern 2-4 år. Klubbarna ordnas på finska i lekparker. Klubbarna är avgiftsfria. Klubbarna ordnar verksamhet 2-3 dagar i veckan, ungefär 2,5-3 timmar per dag.

I klubben får barnet delta i en mångsidig pedagogisk verksamhet som består av lek, utomhusverksamhet, motion och konst. Klubbarna främjar barnets känsla av grupptillhörighet. Genom klubbverksamheten får familjen kontakt med andra barnfamiljer i området.

Verksamhetsspråket är finska.

Klubbverksamheten är avsedd för barn som vårdas hemma, från två års ålder tills den avgiftsfria förskoleundervisningen börjar. Barnet kan delta i klubbverksamheten om familjen får hemvårdsstöd. Om familjen får stöd för privat vård kan barnet inte delta i verksamheten.

Klubbarnas verksamhetsperiod inleds då skolorna börjar eller senast den 1 september och den upphör den 31 maj. Tidpunkterna för lov är desamma som i skolorna. Tillsammans med familjen kommer man i början av perioden överens om hur många timmar per månad barnet deltar i klubben.

Anmäl dig inom maj månad till klubbar som börjar på hösten. Staden kan bilda en bilda en klubbgrupp först när tillräckligt många anmält sig. Om klubben redan inlett sin verksamhet för året kan du fråga efter lediga platser genom att kontakta lekparken.

Klubbverksamheten är öppen småbarnspedagogik, barnet har alltså inte subjektiv rätt till klubbverksamhet. Klubbarna hör inte till kommunens lagstadgade uppgifter, utan är en tjänst som kommunen frivilligt erbjuder familjerna.

Klubbansökan med pappersblankett

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Elektronisk ansökan till klubbverksamheten är för tillfället inte möjlig. Om du vill ansöka om en plats i finskspråkig klubbverksamhet för ditt barn, fyll i pappersansökan och posta den antingen direkt till klubbverksamhetsstället, vilken som helst lekpark eller skicka den med säker e-post.

Klubbansökan kan göras med pappersblankett i följande situationer:

- barnet har inte finsk personbeteckning,
- familjen har inte finska bankkoder eller
- elektronisk ansökan är annars inte möjlig.

Den ifyllda blanketten postas eller lämnas i första hand in till enheten där klubben hålls eller vilken som helst kommunal lekpark.

Om du har ansökt med en pappersblankett och du eller ditt barn har spärrmarkering skickar vi i första hand beslutet med skyddad e-post. Du kan även hämta beslutet på adressen Verkstadsgatan 8 genom att boka en tid.

Om du har ansökt med en pappersblankett och du eller ditt barn inte har en finländsk personbeteckning skickar vi beslutet med skyddad e-post eller per post till er hemadress.

Fyll i blankett

Kuvituskuva
Bild: Jussi Hellsten

Lekparkernas klubbar läsåret 2024-2025

Söder:

•    Lekparken Lahnalahti, Drumsövägen 40a
•    Lekparken Ruoholahti (uteverksamhet), Laivapojankatu 8
•    Lekparken Seppä, Smedsgatan 2
•    Lekparken Taivallahti, Norra Hesperiagatan 22

Berghäll - Böle - Vallgård

•    Lekparken Arabia, Arabiastigen 1 a 1
•    Lekparken Intia (skogsklubb), Indiagatan 44
•    Lekparken Kimmo, Turjavägen 3
•    Lekparken Linja, Andra linjen 6
•    Lekparken Sanna, Böle parkväg 8

Grejus - Munksnäs - Haga

•    Lekparken Isonneva, Stormyrvägen 16 a
•    Lekparken Laurinniitty, Larsängsvägen 14
•    Lekparken Munkki, Grundvägen 38

Kårböle

•    Lekparken Kannelmäki, Kantelevägen 1 a
•    Lekparken Piika, Arrendegränden 5
•    Lekparken Strömberg, Strömbergsvägen 5
•    Lekparken Vähätupa, Lillstuvägen 4 a

Månsas - Åggelby

•    Lekparken Etupelto, Framåkersvägen 8
•    Lekparken Maunula, Grandungevägen 2 a
•    Lekparken Mäkitorppa, Kullatorpsvägen 42
•    Lekparken Torpparinmäki, Skullstigen 4

Malm - Ladugården

•    Lekparken Kotinummi, Nyåkersgränden 5
•    Lekparken Maasälpä, Fältspatsvägen 3 a
•    Lekparken Salpausselkä, Salpauselkävägen 1 a
•    Lekparken Traktori, Tyynelägränden 7
•    Lekparken Viikkari, Skeppar Petters gränd 3

Parkstad - Skomakarböle - Jakobacka

•    Lekparken Kankarepuisto, Jakomäenpolku 6
•    Lekparken Kesanto, Trädesvägen 13
•    Lekparken Linnunrata, Vintergatsvägen 8
•    Lekparken Nurkka, Hörnvägen 2
•    Lekparken Tapuli, Gymnasiestigen 7
•    Lekparken Kurranummi, Hemmalmsvägen 51

Sydost

•    Lekparken Orava, Björnvägen 11
•    Lekparken Kiiltotähti, Ilomäkivägen 8
•    Lekparken Rudolf, Rudolfsvägen 8
•    Lekparken Tuorinniemi, Agnetagränden 4
•    Lekparken Roihuvuori, Prinsvägen 1

Mellungsby - Nordsjö

•    Lekparken Kiikku, Kiikku 6
•    Lekparken Lohikäärmepuisto, Lohikäärmepolku 3
•    Lekparken Mellunmäki, Pyhätunturivägen 2

Kvarnbäcken - Botby

•    Lekparken Iso-Antti, Vitsippstigen 20
•    Lekparken Myllynsiipi, Ovanstensbrinken 6
•    Lekparken Mustakivi, Vattentäktsvägen 6