Förskolor 2024–2025

På den här sidan hittar du de svenskspråkiga förskolorna och förskolornas samarbetsskolor för verksamhetsåret 2024–2025. Du hittar de finskspråkiga förskolorna genom att byta språk på denna sida till finska uppe i höger hörn.

Helsingfors är indelat i elevupptagningsområden för förskoleundervisningen. Du kan kontrollera ditt barns elevupptagningsområdet och förskola genom att skriva in barnets adress på servicekartan(Länk leder till extern tjänst).  Elevupptagningsområden uppdateras på servicekartan inför varje verksamhetsår.

Förskoleundervisningens elevupptagningsområden är identiska eller något bredare än den grundläggande utbildningens elevupptagningsområden. Det betyder att det kan finnas fler än en grundskola i ett elevupptagningsområde för förskoleundervisning. Varje verksamhetsställe inom förskoleundervisningen har en eller flera samarbetsskolor som förskolegrupperna samarbetar med under förskoleåret.

Verksamhetsställen för den privata förskoleundervisningen 2024–2025 (pdf) (på finska).

Elevupptagningsområde för förskoleundervisningen Förskola Samarbetsskola
Drumsö lågstadieskola     Drumsö förskola Drumsö lågstadieskola    
Grundskolan Norsen    Grundskolan Norsen    
Minervaskolan   Minerva förskola Minervaskolan
Hoplaxskolan  

Sockenstugans förskola

Haga förskola

Malmgårds förskola

Munksnäs förskola

Hoplaxskolan  
Zacharias Topeliuskolan   Toppans förskola Zacharias Topeliuskolan
Kottby lågstadieskola    

Daghemmet Fenix förskola

Daghemmet Sesam förskola

Kottby lågstadieskola  
Staffansby lågstadieskola   Staffans förskola Staffansby lågstadieskola 
Åshöjdens grundskola 

Åshöjdens förskola

Fredriksbergs förskola

Åshöjdens grundskola 
Månsas lågstadieskola  Månsas förskola Månsas lågstadieskola
Botby grundskola  Botby förskola Botby grundskola 
Brändö lågstadieskola Daghemmet Domus förskola Brändö lågstadieskola
Degerö lågstadieskola Daghemmet Piltens förskola Degerö lågstadieskola
Nordsjö lågstadieskola   Daghemmet Rastis förskola Nordsjö lågstadieskola  
Svenskspråkiga förskolor enligt elevupptagningsområde och deras samarbetsskolorunder under verksamhetsåret 2024–2025