Information till elever som ska börja i årskurs 7

Anmäl ditt barn till årskurs 7 med formuläret i Wilma under ansökningstiden. Om ditt barn går i den anvisade närskolan kan han eller hon fortsätta där eller så kan du ansöka om en plats för barnet i intensifierad undervisning.

På den här sidan

Alternativ efter årskurs 6

 • Om ditt barn går i en närskola som har årskurserna 1–9 fortsätter barnet i årskurs 7–9 i samma skola.
 • Om barnet går i en närskola som har årskurserna 1–6 anvisas en närskola i det egna området som barnet går vidare till för årskurs 7–9.
 • Du kan också ansöka om en plats för ditt barn i intensifierad, tvåspråkig eller engelskspråkig undervisning. De flesta av dessa alternativ erbjuds enbart i finskspråkiga skolor.
 • Du kan även ansöka om plats för eleven i en annan närskola än den staden anvisat. Om det finns lediga platser i skolan kan eleven få plats.
 • Om ditt barn redan studerar i ett alternativ med intensifierad undervisning eller grundläggande utbildning på ett annat språk, kan barnet fortsätta i samma utbildning även i årskurs 7–9 utan ett nytt lämplighetsprov. Du kan också ansöka om en plats för barnet i närskolan, men det är inte säkert att barnet kan få en plats.

Anmälan och ansökan till årskurs 7 i Wilma

Anmäl ditt barn till årskurs 7 med formuläret i Wilma under ansökningstiden. Skolan kan ge mer information om hur man fyller i Wilma-formuläret. Försenade ansökningar behandlas inte. Observera att ansökningstidtabellen skiljer sig mellan de svenskspråkiga och finskspråkiga grundskolorna.

Om ditt barn går i en svenskspråkig skola och vill ansöka om plats i en finskspråkiga skola eller tvärtom, om barnet ännu inte bor i Helsingfors eller om du inte har tillgång till Wilma ber vid dig läsa anvisningarna under rubriken "Ansökan som inte sker via Wilma".

Till den svenskspråkiga intensifierad undervisningen ansöker eleven enligt skolans egna anvisningar. Svenskspråkig intensifierad undervisning ordnas enbart av Åshöjdens grundskolas musikklasser. Läs mer om hur du ansöker på Åshöjdens grundskolas webbsida under rubriken "Intensifierad musikundervisning från årskurs 7".

Tidtabell för läsåret 2024–2025

 1. oktober 2023–januari 2024

  Skolorna kan hålla informationsmöten. Tidpunkterna för mötena finns på skolornas webbplatser.

 2. november 2023–januari 2024

  Anmäl ditt barn genom blanketten i Wilma. Observera att du måste logga in i Wilma via en webbläsare för att komma åt blanketten.

  Anmälan eller ansökan till de svenskspråkiga skolorna är öppen 17.1.2024–26.1.2024. Anmälan till lämplighetstest i musik vid Åshöjdens grundskola ska lämnas in senast fredag 19.1.2024 kl. 16.00. Läs mer på Åshöjdens webbsida

  Anmälan eller ansökan till finskspråkiga skolor för läsåret 2024–2025 har avslutats. 

 3. 10.1–14.2.2024

  Inträdesprov till intensifierad och tvåspråkig undervisnining ordnas. Exakt tidpunkt finns på skolornas egna webbsidor.

 4. 22.3.2024

  Besluten om elevantagningen skickas per post.

Om ditt barn går i en svenskspråkig skola och vill ansöka om plats i en finskspråkig skola, eller om ditt barn går i en finskspråkig skola och vill ansöka om en plats i svenskspråkig skola, ska du anmäla ditt barn till skolan genom blanketterna nedan. Om ditt barn inte bor i Helsingfors eller om ditt barn går i en privatskola i Helsingfors och ni inte har tillgång till stadens Wilmatjänst ska du också anmäla barnet genom blanketterna nedan.

Du behöver inga Wilma-inloggningsuppgifter för att fylla i blanketten, enbart en fungerande e-postadress.

Skriv först in din e-postadress i adressfältet och klicka sedan på ”Skicka ett bekräftelsemeddelande” Gå sedan till din inkorg och klicka på länken i meddelandet du fått. Därefter kan du fylla i anmälningsblanketten.

Efter att du sparat blanketten får du ett bekräftelsemeddelande till din inkorg om att vi tagit emot blanketten.

Helsingfors stad antar i första hand elever som är bosatta i Helsingfors till undervisning som ordnas av staden. En sökande som flyttar till Helsingfors anses vara bosatt i Helsingfors när den sökandes hemadress enligt befolkningsregistret är i Helsingfors när beslutet om elevantagningen fattas och när läsåret börjar.

Om det finns plats i en grupp för intensifierad, tvåspråkig eller engelskspråkig undervisning när elever bosatta i Helsingfors har antagits antar vi även elever bosatta i andra kommuner som har avlagt inträdesprovet med godkänt resultat. Dessa elever rangordnas enligt poängantalen i inträdesprovet. Vårdnadshavarna ansvarar för resorna till och från skolan och kostnaderna för dessa resor för elever från andra orter.

Mer information om alla praktiska frågor fås från områdets skola och dess webbplats.

Länk till ansökningsblanketten finns under rubriken "Ansökan som inte sker via Wilma" när ansökningstiden pågår.

Oppilaita ulkona.
Bild: Frida Lönnroos

Intensifierad undervisning som börjar i årskurs 7

Intensifierad undervisning på svenska ordnas av Åshöjdens grundskola. Ansökningsanvisningar till den svenskspråkiga intensifierade undervisningen finns på skolans egen webbplats.

Ditt barn kan ansöka till intensifierad undervisning i finskspråkiga skolor genom ett lämplighetstest. Anmäl ditt barn till lämplighetstestet genom Wilma eller genom en skild elektronisk blankett, mer information finns under rubriken Ansökan som inte sker via Wilma.

Eleven kan ansöka till fem olika alternativ, det vill säga skolor och/eller specialiseringar. Ansökningsalternativen placeras i prioritetsordning. Skolor med samma specialisering använder samma lämplighetstest (med undantag för Helsingin normaalilyseo, som har ett eget inträdesprov i latin), och eleven deltar i lämplighetstestet hos sitt förstahandsval bland de skolor som har specialiseringen i fråga.

Staden erbjuder även undervisning på engelska och på två språk från och med årskurs 7. Du kan läsa mer om de här alternativen på sidan Intensifierad undervisning och grundläggande utbildning på olika språk.

Närmare information om tidpunkterna samt lämplighetstest och utrustning som behövs för dem finns på skolans webbplats. Du får inte en personlig kallelse till lämplighetstest.

 • Yhtenäiskoulu

 

 • Pitäjänmäen peruskoulu

 • Kruununhaan yläasteen koulu

 • Haagan peruskoulu
 • Herttoniemen yhteiskoulu
 • Laajasalon peruskoulu
 • Maunulan yhteiskoulu
 • Merilahden peruskoulu
 • Pakilan yläasteen koulu
 • Pasilan peruskoulu
 • Pohjois-Haagan yhteiskoulu
 • Pukinmäenkaaren peruskoulu
 • Puistopolun peruskoulu

 • Helsingin normaalilyseo (oma soveltuvuuskoe)
 • Herttoniemen yhteiskoulu
 • Suutarinkylän peruskoulu
 • Töölön yhteiskoulu

 • Kruununhaan yläasteen koulu
 • Laajasalon peruskoulu
 • Oulunkylän yhteiskoulu
 • Pakilan yläasteen koulu
 • Porolahden peruskoulu
 • Suutarinkylän peruskoulu
 • Vuoniityn peruskoulu
 • Åshöjdens grundskola (ruotsinkielinen perusopetus)

 • Helsingin yhteislyseo
 • Maunulan yhteiskoulu
 • Munkkiniemen yhteiskoulu
 • Pohjois-Haagan yhteiskoulu
 • Töölön yhteiskoulu
   

 • Merilahden peruskoulu
 • Käpylän peruskoulu
 • Vesalan peruskoulu

 • Vartiokylän yläasteen koulu

 • Aleksis Kiven peruskoulu
 • Helsingin Uusi yhteiskoulu
 • Helsingin yhteislyseo
 • Meilahden yläasteen koulu
 • Porolahden peruskoulu

 • Meilahden yläasteen koulu
   

 • Vartiokylän yläasteen koulu

 • Hiidenkiven peruskoulu        
 • Vuoniityn peruskoulu
   

 • Aurinkolahden peruskoulu
   

 • Puistopolun peruskoulu
   

 • Kannelmäen peruskoulu