Lekparksverksamhet

I Helsingfors är lekparker ett gårdsområde med lekredskap samt en byggnad med inomhusutrymmen. Stadens utbildade lekparkshandledare leder verksamheten, som ordnas på finska. Genom att arbeta tillsammans och ta hänsyn till varandra skapar vi trygga och trevliga lekar för alla. Inomhusutrymmena är enbart öppna på vardagar. Till oss kan du alltid komma och leka. Programutbudet finns på lekparkernas egna webbsidor. Välkommen!

Vi ordnar trevliga och mångsidiga aktiviteter inomhus och utomhus, ledda aktivitetsstunder och olika evenemang. Verksamheten är kostnadsfri och det krävs ingen anmälan för att delta. Verksamheten är ledd och målinriktad pedagogisk verksamhet som styrs av Planen för småbarnspedagogik i Helsingors. Verksamheten i lekaparkerna ordnas på finska.

I lekparken har barn leksällskap och föräldrarna möjlighet att lära känna andra barnfamiljer. Vi har utrymmen för blöjbyte och amning och matning. Vi planerar även verksamhet efter familjernas önskemål och idéer – berätta gärna för personalen om dina önskemål.

Nedan finns exempel på verksamhet som ordnas i lekparkerna. Se uppdaterade information om all verksamhet som ordnas i lekparkerna i evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst). Du hittar verksamheten som ordnas i en specifik lekpark genom att söka på lekparkens namn i kalendern eller genom att klicka in dig på lekparkens egna, finskpråkiga, webbsida. Hitta lekparker och familjehus 

Verksamhet utomhus

I verksamheten utomhus ingår lekar med olika leksaker och teman efter deltagarnas önskemål – käpphästar, butikslek, biltvätt eller vad som helst! Kom och utveckla lekidéer tillsammans med ditt barn och ledarna.

Hitta utomhusverksamhet i evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst) 

Babyträffar

Alla spädbarnsfamiljer är välkomna till lekparkens babyträffar! På babyträffarna kan spädbarn som ännu inte kryper eller som kryper tillsammans med sina föräldrar delta i lek, rörelse, utforskande och uttryck under bland annat musik-, sport-, pyssel- och sagostunder.

Hitta babyträffar i evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst)

Babycirkus

Under våra fartfyllda babycirkusstunder leker vi med spädbarn som njuter av fartens tjusning och lugnt gos. Sånger, ramsor och spel gör babycirkusen till en rolig stund tillsammans och de färgglada cirkusföremålen väcker nyfikenheten.  

Aktiviteten är lämplig för spädbarn över fyra månader som ännu inte går. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmäl dig hos lekparken/familjehuset via e-post eller per telefon. Antalet deltagare är begränsat.

Hitta babycirkus-evenemang i evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst)

Rörelseglädje och familjemotion 


Rörelseglädje-stunderna är medryckande motionsstunder med berättelser för barn över ett år och deras föräldrar. 

Under motionsstunderna tränar vi på grundläggande motoriska färdigheter genom att röra oss på olika sätt och med hjälp av olika redskap, till exempel bollar. Motionsstunderna är ledda från start till mål och det ingår också en stund med fri aktivitet. 

Målet är också att stödja barnets och förälderns erfarenheter av positivt samspel.

Hitta verksamhet i evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst) 

Musik och ramsor för familjer 

Föräldrarna och barnen samlas för att sjunga, leka och musicera inomhus eller utomhus i lekparken eller familjehuset.

Hitta musikslek i evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst)

Hitta evenemang med ramsor evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst)

Idag leker vi!

I lekparkens Idag leker vi!-verksamhet upplever vi glädjen i fantasifull lek med växlande teman. 

Idag leker vi!-verksamheten ger barn och vuxna möjlighet att fördjupa sig i lekens och fantasins värld. Tillsammans med ledarna bygger familjerna miljöer som lockar till lek: en butik, en hamn, en trafikstad, djurbon och vad som helst. Teman växlar efter årstid och deltagarnas önskemål.

Hitta evenemang i evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst)

Sömnrådgivning 


Sömnrådgivningen riktar sig till familjer med spädbarn i åldern 6–12 månader, som uppelever att barnet har problem med nattsömnen. Det kan exempelvis vara svårt att få barnet att somna eller så vaknar barnet flera gånger under natten. 

Familjerna får individuellt stöd i små grupper. Varje sömnrådgivningsgrupp träffas tre gånger. Träffarna anordnas ungefär varannan vecka med start på morgonen eller tidig kväll och en grupp kan bestå av 6–7 familjer. Sömrådgivningen leds av lekparksledarna sömnrådgivning tillsammans med familjecentralens socialhandledare. 

Målet med sömnrådgivningen är att barnet ska lära sig att somna och sova hela natten utan ständig hjälp av en vuxen. Föräldrarna uppmuntras att lösa sitt barns sömnproblem med skonsamma metoder. Du anmäler dig till sömnrådgivningen hos socialhandledaren för barnfamiljer. 

Babymassage

Babymassage stärker barnet mentalt, fysiskt och motoriskt. Babymassage aktiverar, lugnar, slappnar av, ger välbehag och stärker relationen mellan den vuxna och barnet. 

Massagen har också många andra fördelar. Babymassage är ett sätt för pappor och mammor att göra något tillsammans med barnet. Babymassage kan också stärka barnets allmäntillstånd genom att stimulera blodcirkulationen, fördjupa andningen och underlätta matsmältningen.  

Babymassage anordnas i lekparker och familjehus. Information om grupperna finns i på lekparkernas egna webbsidor. Grupperna kräver vanligtvis förhandsanmälan. Du kan anmäla dig hos ledarna i lekparken eller familjehuset som organiserar aktiviteten. 

Färglek för spädbarn 

Färgleken introducerar barnet till färgernas värld. Barnet vägleds att prova och uppleva färger och andra material med sina sinnen och rörelser. Detta är en avslappnad gemensam aktivitet där framsteg i barnets takt är i fokus. Färgerna som används är trygga för barn. 

Hitta färglek för spädbarn i evenemangskalendern(Länk leder till extern tjänst)

Lekparkerna anordnar finskspråkig verksamhet för spädbarnsfamiljer som en fortsättning på rådgivningens familjecoachning. I verksamheten för spädbarnsfamiljer behandlas tre teman genom samtal med ledarna. Träffarna har samma innehåll på alla platser. 

Samtalsämnena i verksamheten för spädbarnsfamiljer är: 

• Tillsammans med barnet – vad består den tidiga interaktionen av? 

• Resurser för vardagen – att vara förälder 

• Babyns dygnsrytm.

Bebis och jag, tidig växelverkan

Onsdag 20.3 Lekparken Lahnalahti kl 10.00-11.30, Drumsövägen 40a, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 27.3 Lekparken Ulvila kl 9.30-11.00, Ulfsbyvägen 17b, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Tisdag 26.3 Lekparken Piika kl 10.00- 11.30, Arrendegränden 5, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Torsdag 4.4 Lekparken Rudolf kl 9.30-11.00, Rudolfsvägen 8, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Torsdag 4.4 Lekparken Nurkka kl 9.30-11.00, Hörnvägen 2, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 10.4 Lekparken Kajuutta kl 13.30-15.00, Brunnsökarstigen 4, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 10.4 Lekparken Nuoli kl 10.00-11.30, Pilvägen 5, Sign up here(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Fredag 19.4 Familjehus Sahrami kl 10.00-11.30, Kangasalavägen 11, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kraftresurser i vardagen, att vara förälder 

Fredag 15.3 Familjehus Sahrami kl 10.00-11.30, Kangasalavägen 11, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 3.4 Lekparken Lahnalahti kl 10.00-11.30, Drumsövägen 40a, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 10.4 Lekparken Ulvila kl 9.30-11.00, Ulfsbyvägen 17b, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Torsdag 11.4 Lekparken Rudolf kl 9.30-11.00, Rudolfsvägen 8, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Tisdag 16.4 Lekparken Piika kl 10.00- 11.30, Arrendegränden 5, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Torsdag 18.4 Lekparken Nurkka kl 9.30-11.00, Hörnvägen 2, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 24.4 Familjehus Kajuutta kl 13.30-15.00, Brunnsökarstigen 4, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 24.4 Lekparken Nuoli kl 10.00 –11.30, Pilvägen 5, Sign up here(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Fredag 26.4 Familjehus Sahrami kl 10.00-11.30, Kangasalavägen 11, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Bebisens dygnsrytm

Onsdag 13.3 Lekparken Nuoli kl 10.00 -11.30, Pilvägen 5, Sign up here(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Fredag 22.3 Familjehus Sahrami kl 10.00-11.30, Kangasalavägen 11, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 17.4 Lekparken Lahnalahti kl 10.00-11.30, Drumsövägen 40a, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Torsdag 18.4 Lekparken Rudolf kl 9.30-11.00, Rudolfsvägen 8, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 24.4 Lekparken Ulvila kl 9.30-11.00, Ulfsbyvägen 17b, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Torsdag 2.5 Lekparken Nurkka kl 9.30-11.00, Hörnvägen 2, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Fredag 3.5 Familjehus Sahrami kl 10.00-11.30, Kangasalavägen 11, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Tisdag  7.5 Lekparken Piika kl 10.00- 11.30, Arrendegränden 5, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 8.5 Familjehus Kajuutta kl 13.30-15.00, Brunnsökarstigen 4, Anmäl dig(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Onsdag 8.5 Lekparken Nuoli kl 10.00 -11.30, Pilvägen 5, Sign up here(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kostnadsfria klubbarn för 2–4-åringar ordnas under några timmar 1–4 gånger i veckan. Verksamhetsspråket är finska.

Läs mer om klubbar

Eftermiddagsverksamhet inom grundläggande utbildning i lekparker 

Eftermiddagsverksamheten är avsedd för barn i årskurs 1–2 och för elever med särskilt stöd. Eftermiddagsverksamheten i lekparker ordnas på finska.

Verksamheten organiseras i enlighet med Utbildningsstyrelsens principer för morgon- och eftermiddagsverksamhet samt stadens verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Förutom i lekparker ordnas aktiviteter även i skolorna och andra lämpliga lokaler nära skolorna.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet görs årligen under ansökningstiden. Barnen väljs ut till eftermiddagsverksamheten för ett läsår i taget och för verksamheten tas det ut en fast månadsavgift: 100 euro i månaden fram till klockan 16.00 och 120 euro i månaden fram till klockan 17.00. Det finns möjlighet att ansöka om nedsatt avgift. 

Följande lekparker ordnar eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning under läsåret 2023–2024: 

Arabia, Brahe, Etupelto, Filpus, Hilleri, Ida, Intia, Iso-Antti, Isonneva, Kankarepuisto, Kannelmäki, Kesanto, Kiikku (tjänsteleverantör Beanet Oy), Kiiltotähti, Kipinäpuisto, Kotinummi, Kurranummi, Lahnalahti, Lampi, Laurinniitty, Lehdokki, Linja, Linnunrata, Lohikäärmepuisto, Maasälpä, Maunula, Mellunmäki, Munkki, Mustakivi, Myllynsiipi, Mäkitorppa, Nuoli, Nurkka, Orava, Piika, Roihuvuori, Rudolf, Ruoholahti, Rusthollari, Salpausselkä, Sanna, Santahamina, Seppä, Strömberg, Taivallahti, Torpparinmäki, Tapuli, Traktori, Trumpetti, Tuorinniemi, Tullinpuomi (tjänsteleverantör Helsingin Jalkapalloklubi ry), Ulvila, Viikkari, Viiri och Vähätupa

Verksamhet under lov

Under skollov, det vill säga under höst-, jul-, sport- och sommarlovet, ordnar vissa lekparker kostnadsfria dagläger och ledda aktiviteter för skolbarn. Du hittar information om aktiviteterna på lekparkernas hemsidor innan lovet.

Alla är välkomna till Lekparken Språkklubben Kaneli. Genom Språkklubben Kaneli lär sig barnen och föräldrarna vardagsfinska tillsammans genom sång, lek, rörelse och konst. Under träffarna använder vi upprepningsmetoden. 

I Språkklubben Kaneli:

  • får barn lekkamrater och möjlighet att leka
  • hittar föräldrarna vänner och mötesplatser 
  • uppmuntras deltagarna att använda de finska orden som de lärt sig i vardagen
  • lär deltagarna känna den finska och lokala kulturen i Helsingfors och introducerar sin egen kultur för andra
  • integreras vi, tillsammans.

Verksamheten ordnas inomhus i lekparker och familjehus. Du behöver inte anmäla dig till Språkklubben Kaneli.