Anmälan och ansökan till skolan

Alla våra grundskolor erbjuder barnen en högklassig undervisning med fokus på glädje i lärandet, samarbete samt att prova på och upptäcka. På den här sidan hittar du information om hur du anmäler ditt barn till skolan och hur du ansöker till intensifierad och englskspråkig undervisning samt undervisning på två språk.

På den här sidan

Anmälan till närskolan

Varje barn i Helsingfors får automatiskt en plats i grundskolan i sitt område. Den skolan kallas för närskola. Om du tar emot den plats i närskolan som erbjuds för ditt barn, ska du anmäla barnet till skolan under ansökningstiden antingen elektroniskt eller genom att besöka skolan.

Anmäl barnet till årskurs 1 och årskurs 7 i närskolan:

Anmälan till årskurs 1

Anmälan till årskurs 7

För elever som flyttar:

Om du vill anmäla ditt barn till närskolan för årskurs 2–9 eller mitt under läsåret för årskurs 1–9, ska du söka upp din närskola på Servicekartan och kontakta skolans rektor. Du hittar mer information via länkarna nedan.

Om du bott utomlands och har flyttat eller ska flytta till Helsingfors kan du läsa mer om att börja skolan på sidan Information om skolstarten för familjer som flyttar till Finland.

Läs mer om närskolan och elevantagningen:

Välkommen till närskolan

Grunderna för elevantagning och elevupptagningsområden

Ansökan till intensifierad undervisning

Du kan också ansöka om en plats i intensifierad undervisning för ditt barn. En del av våra skolor erbjuder intensifierad undervisning från årskurs 1, 3 eller 7. Elever som ansöker om en plats i intensifierad undervisning ska genomgå ett lämplighetstest. 

Intensifierad undervisning

Förberedande undervisning

Om barnets språkkunskaper ännu inte räcker för att börja i grundskolan på svenska eller finska kan du anmäla barnet till undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. 

Läs mer om förberedande undervisning

Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare 

Vårdnadshavaren kan ansöka om att barnet ska få börja skolan ett år senare eller tidigare. Ansökan ska göras i god tid innan barnet ska börja i grundskolan.

Läs mer om att börja skolan ett år senare eller tidigare

Förlängd läroplikt

Barnet har rätt till en förlängd läroplikt, om det inte är möjligt för hen att nå de fastställda målen inom nio år på grund av grav funktionsnedsättning eller svår sjukdom.

Läs mer om förlängd läroplikt

Hemundervisning

I hemundervisning tar vårdnadshavaren på sig helhetsansvaret för att barnet fullgör sin läroplikt.

Läs mer om hemundervisning