Information om skolstarten för familjer som flyttar till Finland

Har din familj precis flyttat till Finland eller Helsingfors? På den här sidan hittar du svar på frågor om att börja skolan.

På den här sidan

Välkommen till närskolan!

Varje barn har rätt till en plats i sin närskola i Helsingfors stad. Barnets närskola fastställs enligt barnets hemadress. 

Språkkunskaper är inte ett hinder för att gå i närskolan. Alla barn är välkomna. Närskolan erbjuder hela familjen en bra möjlighet att träffa andra familjer i det egna bostadsområdet och integreras i staden.

Om barnet inte kan svenska eller finska kan hen söka till undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen (förberedande undervisning). I undervisningen ligger fokus på att lära sig språket.

I stadens svenskspråkiga grundskolor ordnas den förberedande undervisningen i den egna närskolan. I stadens finskspråkiga skolor ordnas den förberedande undervisning i närskolan för elever i årskurs 1 och 2. Förberedande undervisning för elever i årskurs 3–9 ordnas vanligen i en annan skola i närområdet. Läs mer om förberedande undervisning under punkten Att börja skolan utan kunskaper i svenska eller finska.

Anmäl dig till närskolan genom att kontakta skolans rektor. Du hittar kontaktuppgifterna genom att klicka på skolan i fråga.
 

Barnets närskola ligger nära hemmet, men är inte nödvändigtvis den skola som ligger närmast. Detta på grund av gränserna för elevupptagningsområdena. Kontrollera barnets närskola genom att ange er hemadress i sökfältet i Servicekartan.

Helsingfors är indelat i elevupptagningsområden. Varje adress hör till ett visst område, inom vilket barnets närskola ligger. Du kan även ansöka om plats i en skola i ett annat områden, men vi kan inte garantera att det finns tillräckligt med platser för sökande från andra områden.

Så här hittar du din närskola

 1. Gå till ingångssidan för Helsingfors Servicekarta

   Gå till Servicekartan(Länk leder till extern tjänst)
 2. Ange barnets hemadress i sökfältet.
 3. Bläddra nedåt i listan med sökresultat tills du ser listan över skolor.
 4. Välj det mest lämpliga alternativet bland sökresultaten. Närskolorna listas enligt innevarande skolår, nästa skolår och årskurser. Dessutom är resultaten indelade i finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. Med anledning av detta kan resultaten omfatta upp till åtta olika skolor:  
  • finskspråkig grundskola (årskurs 1–6) för det nuvarande läsåret
  • svenskspråkig grundskola (årskurs 1–6) för det nuvarande läsåret
  • finskspråkig grundskola (årskurs 7–9) för det nuvarande läsåret
  • svenskspråkig grundskola (årskurs 7–9) för det nuvarande läsåret
  • finskspråkig grundskola (årskurs 1–6) för nästa läsår
  • svenskspråkig grundskola (årskurs 1–6) för nästa läsår
  • finskspråkig grundskola (årskurs 7–9) för nästa läsår
  • svenskspråkig grundskola (årskurs 7–9) för nästa läsår
 5. Klicka på skolans namn för att komma till skolans kontaktuppgifter och webbplats. Där du kan läsa mer om skolan.

Helsingfors stads närskolor är alla antingen svenskspråkiga eller finskspråkiga. I några finskspråkiga skolor finns klasser där undervisningen antingen helt eller delvis ges på olika språk.

Undervisningens huvudspråk i svenskspråkiga skolor är svenska. I finska skolor är undervisningens huvudspråk finska. I kommunikationen mellan hemmet och skolan samt i skolans övriga tjänster kan även engelska eller andra språk användas, till exempel med hjälp av tolk. På några skolor arbetar även flerspråkiga handledare, som bistår familjerna med rådgivning i frågor med anknytning till skolan.

Om du vill att ditt barn går i skolan på svenska är den svenskspråkiga närskolan ett bra alternativ för er. Om du vill att ditt barn går i skolan på finska är den finskspråkiga närskola det bästa alternativet för er.

I Helsingfors har vi 14 svenskspråkiga och 86 finskspråkiga närskolor. Vi erbjuder alla barn en plats antingen vid en svenskspråkig eller en finskspråkig närskola. Vårdnadshavarna beslutar vilket alternativ de väljer för sitt barn.
 

Bläddra bland Helsingfors stads skolor  

Att söka till engelskspråkig och tvåspårkig undervisning mitt under läsåret

Om ni flyttar till Helsingfors mitt under läsåret kan du ansöka om plats för barnet i en engelskspråkig klass eller en tvåspråkig finsk-engelsk klass. Engelskspråkig och tvåspråkig undervisning erbjuds endast i finskspråkiga skolor. Ansök om plats via den kontinuerliga ansökan som är öppen året runt.

Kontinuerlig ansökan för engelskspråkig undervisning

Om barnets tidigare skola var helt engelskspråkig, kan du ansöka om en plats för hen i årskurs 1–9 inom den engelskspråkiga undervisningen via den kontinuerliga ansökan. Ansökan är öppen året runt och eleven måste göra ett språktest. Läs mer om engelskspråkig undervisning och ansök via kontinuerlig ansökan.

Kontinuerlig ansökan till den tvåspråkiga undervisningen finska-engelska

Om barnet i sin tidigare skola i Finland har deltagit i undervisning i en tvåspråkig klass kan du ansöka om plats för hen i årskurs 1–9 inom undervisning på två språk via den kontinuerliga ansökan. Ansökan är öppen året runt och eleven måste genomgå ett språktest. Läs mer om undervisning på två språk och ansök via kontinuerlig ansökan.

Hur ser en skoldag ut i Helsingfors? Broschyr om skolvardagen på engelska

I vår engelskspråkiga broschyr kan du läsa om hur vardagen ser ut i skolorna i Helsingfors. Du får svar på frågor som vad barnet behöver med sig under den första skoldagen, hur lektionerna ser ut, vilka slags läxor som ges i skolan och vilka aktiviteter som erbjuds efter skoldagen. Öppna broschyren via den här länken:  

Broschyren Starting school in Helsinki, pdf på engelska

Bild: Juho Kuva