Meilahden yläasteen koulu

Meilahdessa sijaitsevassa koulussamme on vuosiluokat 7-9.
Meilahden yläasteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Kuusitie 12, 00270 Helsinki Näytä esteettömyystiedot
suomi ruotsi kiina
PL 27302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Mikko Ilmari Vahteristo
+358 9 310 82886
mikko.vahteristo@hel.fi

Apulaisrehtori
Tuija Mari Johanna Heikkilä
+358 9 310 84388
tuija.heikkila@hel.fi

Koulusihteeri
Jaana Riitta Kalm-Koponen
+358 9 310 82003
jaana.kalm-koponen@hel.fi

Rehtori
Ulla Anneli Rönkä
+358 9 310 80480
ulla.ronka@hel.fi

Lukuvuosi 2023-2024

Kielten opetus
englanti, kiina, ranska, ruotsi
englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa
ruotsi
espanja, kiina, ranska, saksa
Kaksikielinen opetus
suomi-kiina
suomi-ruotsi
Painotettu opetus
kuvataide, tietotekniikkapainotteinen kuvataide

Tarjolla sali

Meilahden yläasteella on noin 490 oppilasta vuosiluokilla 7–9. Noin puolet oppilaistamme on kuvataideluokkalaisia. Tarjoamme kaksikielistä suomi-kiina-opetusta, ja toimimme jatkoväylänä ruotsin kielen kielikylpyopetukselle.

Meilahden yläasteen opinto-opas 2023-2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Tiedotustilaisuus syksyn 2024 seitsemäsluokkalaisille

Tiedotustilaisuus elokuussa 2024 aloittaville uusille seitsemäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestetään Meilahden yläasteen juhlasalissa keskiviikkona 1.11.2023 kello 18.00 alkaen.

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle

Tiedotusillandiat2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Meilahden yläasteen kuvataideluokat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ulkopaikkakuntalaisen oppilaan hakuohje:

https://www.hel.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/kouluun-ilmoittautuminen-ja-hakeminen/tietoa-7-luokalle-siirtyvalle#ulkopaikkakuntalaisten-oppilaiden-oppilaaksiotto

 

 

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin.

Meilahden yläasteella on nelijaksojärjestelmä. Yhteisten aineiden lisäksi opiskellaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia eli ilmiöitä. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä voidaan toteuttaa  teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Kieliohjelma

 • A-kielet: englanti, ranska, ruotsi ja kiina
 • Vapaaehtoiset A-kielet: espanja, englanti, ranska, ruotsi ja saksa
 • B1-kieli: ruotsi
 • B2-kielet: espanja, ranska, saksa ja kiina
 • Kielikylpy: ruotsi
 • Kaksikielinen opetus: suomi-kiina (mandariinikiina)

Painotettu opetus

Painotettu kuvataideopetus on monipuolista, pitkäjänteistä ja syvällistä kuvataiteen opiskelua. Hyvät tilat, välineet ja laadukkaat materiaalit mahdollistavat monenlaisen työskentelyn. Aktiivista yhteistyötä taidemuseoiden ja kulttuurilaitosten kanssa on helppo toteuttaa koulun keskeisen sijainnin ansiosta. Kuvataideluokkalaiset osallistuvat vuosittain kiinnostaviin yhteistyö- ja taideprojekteihin. Koulussa on sekä kuvataidepainotus että digitaalinen kuvataidepainotus. Niihin on sama valintakoe. Pikku Huopalahden ala-asteen kuvataideluokan oppilaille koulumme toimii opinpolku kouluna.

Ruotsin kielen kielikylpy on luonteva jatko päiväkodissa tai ala-asteella alkaneelle kielikylpyopetukselle. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Ruotsiksi opetetaan taito- ja taideaineita, historiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa ja terveystietoa. Kielitaito, ryhmähenki ja vahva aineosaaminen tukevat toisiaan ja luovat hyvät edellytykset monipuoliselle oppimiselle. Kielikylpy antaa oppilaalle hyvät lähtökohdat myös muiden kielten oppimiseen.

Kaksikielisen suomi-kiina-opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Osa oppiaineista opetetaan suomeksi, osa kiinaksi. Opetus on järjestetty osin samanaikaisopetuksena. Kiinalais-suomalainen opettajatyöpari opettaa matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa kahdella kielellä. Lisäksi oppilaat opiskelevat kiinan kieltä kiinalaisen opettajan ohjauksessa.

Koulu painottaa valinnaisaineiden kautta sisäisesti musiikin opetusta. Tähän painotettuun musiikinopetukseen on jokaisella oppilaalla mahdollisuus osallistua, koska pääsyn edellytyksenä ei ole laulu- tai soittotaito, vaan kiinnostus musiikkiin. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään sykysyllä tiedotustilaisuus, jonka perusteella voi ilmoittautua musiikkipainotukseen.

Koulu painottaa valinnaisaineiden kautta sisäisesti liikunnan opetusta. Tähän painotettuun liikunnanopetukseen on jokaisella oppilaalla mahdollisuus osallistua, koska pääsyn edellytyksenä on liikunnallisuus ja kiinnostus liikuntaan. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään syksyllä tiedotustilaisuus, jonka perusteella voi ilmoittautua liikuntapainotukseen.

Lukuvuosi 2023-2024 alkaa torstaina 10.8.2023.

7. luokat tulevat juhlasaliin kello 8.30

8. ja 9. luokat aloittavat omissa kotiluokissa kello 9.00.

Tervetuloa kouluun!

Meilahden yläasteen opinto-opas 2023-2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Tiedotustilaisuus syksyn 2024 seiskaluokkalaisille ke 1.11.2023 kello 18.00

Tiedotusillandiat2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Meilahden yläasteen OPO-sivut

Alle on koottu tarkeitä linkkejä, joiden avulla voit laskea keskiarvosi, tutustua jatko-opintopaikkoihin ja katsoa vanhoja keskiarvorajoja. Sivuilta löydät myös työelämään tutustumisosion (TET), josta löytyy oppilasmateriaalit (työsopimus-, työtodistuksen pohjan, tiedotteen huoltajalle sekä työpaikan vastuuhenkilölle). Olen koonnut sivuille myös 8- ja 9-luokan vanhempainiltamateriaalit sekä avointen ovien päivämäärät. Toivottavasti linkeistä ja materiaaleista on sinulle apua.  

Kun olet saanut peruskoulun päättötodistuksen sinulla on mahdollisuus jatkaa opintojasi:

 1. Lukiossa
 2. Ammatillisessa koulutuksessa
 3. Kaksoistutkinnossa
 4. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (URHEA) 
 5. TUVA-opinnot (Tutkintoon valmentava)
 6. Oppisopimus koulutuksessa
 7. Nuortentyöpajoissa
      1. Lukiot
      2. Ammattiopistot
      3. Kaksoistutkinto
     4. Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia (URHEA)
     5. Tuva-opinnot
      6. Oppisopimus

 Yleisinfoa oppisopimuksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 
Stadin Aon oppisopimus-infosivut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

      7. Nuorten työpajat

Nuorten pajat on StadinAO:n toimintaa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhteishakulaskuri

Yhteishakulaskurilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) voit laskea keskiarvosi ja pisteesi hakiessasi lukiokoulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen. Lisäksi näet sivustolta koko Suomen keskiarvorajat vuosilta 2014-2020. 

Tet-materiaalit

TET -sopimukset

Vanhempainiltamateriaalit

Valinnaisaineopas, 7lk esittelydiat ja kuvataidepainotuksen esittelyvideo

Avoimet ovet 2022-2023

JÄLKIOHJAUSKIRJE 2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

KESÄSETELI 2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Huoltajan lupa tiedonsiirtoon toiselle asteelle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ammattiopistot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

OPO-SIVUT(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Henkilökuntamme yhteystiedot

Meilahden yläasteen koulu

Käyntiosoite: Kuusitie 12, 00270 Helsinki
PL 27302, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.00-15.00

Sähköpostiosoitteissa (at) korvataan@-merkillä.

Koulusihteeri

Jaana Kalm-Koponen
puh. 09 310 82003 / 040 334 8351
jaana.kalm-koponen(at)hel.fi

Rehtori 

Ulla Rönkä
puh. 09 310 80480 / 040 334 1583
ulla.ronka(at)hel.fi

Apulaisrehtorit

Tuija Heikkilä
puh. 09 310 84388 / 040 334 9052
tuija.heikkila(at)hel.fi

Mikko Vahteristo
puh. 09 310 82886 / 040 334 9049   
mikko.vahteristo(at)hel.fi

Kouluisäntä

puh. 09 310 82002 / 050 401 3831

Ravintolapalvelut

Ruokapalvelupäällikkö Marja Isotalo 

puh. 09 310 82891, kouluravintola.meilahden_ya(at)palmia.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.hel.fi, ellei toisin mainita. Huomaa, että ä, ö ja é muuttuvat osoitteissa muotoon a, o ja e.

 

Ammunet, Antti AAM erityisluokanopettaja, 7-9F:n  luokanohjaaja

Azzouzi, Abdelhai   AZA  uskonto, islam

Brace, Marita  MBR   kuvataide, koulun johtoryhmän jäsen 

Éuren, Kati KEU kati.euren@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), erityisopettaja

Grimbergen, Peter  PGR  liikunta

Györffy, Lassi  LGY  äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Holst, Sebastian SHO, työelämäpainotteisen opetuksen ohjaavaopettaja

Hyyryläinen, Tytti THY kotitalous, terveystieto

Illman, Veera  VIL   englanti, ruotsi, koulun johtoryhmän jäsen

Ilmola, Iina IIL matematiikka, fysiikka, oppilaskunnan ohjaavaopettaja

Kallio, Antti AKA erityisluokanopettaja, 7-9C:n luokanohjaaja

Kiviluoto, Sofia  SYL  liikunta ja terveystieto (virkavapaa 2022-2023)

Laitinen, Laura LLA  laura.j.laitinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä

Latva-Pirilä, Jari  JLP   historia, yhteiskuntaoppi, yhteistoimintavastaava

Liikanen, Olli   OLI  kemia, matematiikka, fysiikka

Lind Henna HLN musiikki

Linden, Tanja  TLI  äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, tukioppilastoiminnan ohjaaja

Lindroos, Hilding  HLI  liikunta

Christina, Liutu CLI liikunta

Maeda, Riikka  RMA  englanti, elämänkatsomustieto

Mattsson, Johanna JMA biologia, maantieto, kemia ja terveystieto

Nurmi, Sirpa  SNU  ranska, englanti, vanhempainyhdistyksen opettajajäsen

Nyberg, Petri PNY historia, yhteiskuntaoppi, uskonto

Näsman Pia PNÄ, kiina

Pakkanen, Sanna  SPA  maantieto, biologia

Partanen, Lotta LPA maantieto, biologia, terveystieto

Peltomäki, Tuomo TPE historia, uskonto

Pennanen, Jaana  JPE  espanja, englanti, ruotsi, tukioppilastoiminnan ohjaaja

Peura, Ilari   IPE  tekninen työ, uskonto, oppilaskunnan ohjaaja, koulun johtoryhmän jäsen

Puolanne, Auli  APU  historia, uskonto (virkavapaa lukuvuosi 2022-2023)

Rantzos, Dimitrios  DRA  ortodoksi uskonto

Riikonen, Terhi  TRI  saksa, ruotsi, vanhempainyhdistyksen opettajajäsen

Ristimäki, Jenna JRI katolinen uskonto

Ruuskanen, Gretel GRU luokanopettaja valmistava luokka

Seppänen, Aija  ASP  aija-leena.seppanen(at)edu.hel.fi, digitaalinen kuvataide

Swanström, Elina   ELA  ruotsi, kielikylvyn yhteysopettaja

Tengström-Turunen, Berit  BBT  kotitalous

Toikkanen, Hanna  HTO  matematiikka, kemia (kielikylpy)

Toikkanen, Maria MTO matematiikka

Tuomisto, Jenny JTU ruotsi

Tuppi, Kaisa KTU suomen kieli ja kirjallisuus

Törrönen, Timo  TTÖ  fysiikka, kemia, matematiikka

Vahteristo, Mikko  MVA  erityisopettaja, apulaisrehtori, koulun johtoryhmän jäsen

Valpas, Katja KVA matematiikka, fysiikka, kemia

Vasko, Aleksi AVA musiikki

Vauras, Ilmari  ILV  äidinkieli ja kirjallisuus

Veijola, Sofia SVE matematiikka, fysiikka, kemia

Volotinen, Iina IVO käsityö pehmeät materiaalit

Vuorela, Petra PVU kotitalous ja terveystieto

Zhang, Jianguo  JZH  fysiikka, kemia, matematiikka, suomi-kiina-opetus

Koulunkäyntiavustajat

Henriikka Koivumaanaho

Laura Lahe

Heidi Paju

Heli Östman

Opinto-ohjaajat

Tuija Heikkilä
puh. 09 310 84388 / 040 334 9052
tuija.heikkila(at)hel.fi

Joonas Kuokkanen
puh. 09 310 29788 / 040 334 0842
joonas.kuokkanen(at)edu.hel.fi

Ville Peltola
puh. 09 310 60139 / 040 662 6845
ville.peltola2(at)edu.hel.fi

Koulukuraattori

Vilma Koskipää
puh. 040 8416320
vilma.koskipaa(at)hel.fi
maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin

Terveydenhoitaja

Sari Heikkinen
puh. 050 310 5561

Psykologi

Julius Väliaho

puh. 050 401 3270

julius.väliaho(at)hel.fi
keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

Kerhot ja harrastukset

Järjestämme kouluissamme maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Lisäksi koulujen tiloissa voi olla myös muiden toimijoiden toteuttamia kerhoja ja harrastuksia, joissa on osallistumismaksu.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomat harrastusryhmät 4.9.2023 alkaen

 

Keskiviikko  

 

Kokkailu (7.–9.lk)  

Aika: Keskiviikkoisin klo 14:15 – 15:45 (6.9. alkaen)  

Paikka: Meilahden yläasteen kotitalousluokka 

Tervetuloa kokkailemaan ruokaa ja loihtimaan leipomuksia kokkailuryhmässä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja tarkoituksena on kokkailla ja leipoa rennosti pienryhmissä. Olit sitten jo kokkailumestari tai aloittelet vasta ruuanlaittoa, olet lämpimästi tervetullut ryhmään! 

 Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  (linkki vie ulkoiseen palveluun)  

Lisätietoa: Ilona Karppanen, ilona.karppanen@nuorisoseurat.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) puh. 050 439 3841 

Järjestäjä: Stadin nuorisoseurat / Harrastamisen Suomen malli 

 

Perjantai   

 

Esports (7.- 9.lk) 

Aika: Perjantaisin klo 15.30–17.00 (8.9. alkaen)  

Paikka: Keskuskirjasto Oodi, 2.kerros Tietokonetila 

Tervetuloa mukaan avoimeen eSports harrastusryhmään hiomaan pelinsisäistä ja -ulkoista tietotaitoa sekä tutustumaan uusiin mukaviin joukkue- ja pelitovereihin. Harrastekertoihin sisältyy harjoittelua niin yksilö- kuin joukkuepelaamisessa mm. Fortnitessa. Aiempaa pelikokemusta ei vaadita. Ryhmästä voi varata itselleen paikan ilmoittautumalla tai otamme pelureita vastaan ovella ilman ennakkoilmoittautumista, mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täällä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (linkki vie ulkoiseen palveluun)

Lisätietoa: Jere Seppä, jere.seppa@xroc.gg(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)  https://www.xroc.gg/koulut/(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Järjestäjä: xRoc / Harrastamisen Suomen malli   

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Kuusitie 12, 00270 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 5 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.