Meilahden yläasteen koulu

Meilahdessa sijaitsevassa koulussamme on vuosiluokat 7-9.
Meilahden yläasteen koulu
Kuva: Tiina Piri

Yhteystiedot

Kuusitie 12, 00270 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi ruotsi
PL 27302, 00099 Helsingin kaupunki

Apulaisrehtori
Mikko Ilmari Vahteristo
+358 9 310 82886
mikko.vahteristo@hel.fi

Apulaisrehtori
Tuija Mari Johanna Heikkilä
+358 9 310 84388
tuija.heikkila@hel.fi

Koulusihteeri
Jaana Riitta Kalm-Koponen
+358 9 310 82003
jaana.kalm-koponen@hel.fi

Rehtori
Ulla Anneli Rönkä
+358 9 310 80480
ulla.ronka@hel.fi

Lukuvuosi 2024-2025

Kielten opetus

englanti, kiina, ranska, ruotsi
englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa
ruotsi
espanja, kiina, ranska, saksa

Kaksikielinen opetus

suomi-kiina
suomi-ruotsi

Painotettu opetus

kuvataide, tietotekniikkapainotteinen kuvataide

Tarjolla sali

Meilahden yläasteella on noin 490 oppilasta vuosiluokilla 7–9. Noin puolet oppilaistamme on kuvataideluokkalaisia. Tarjoamme kaksikielistä suomi-kiina-opetusta, ja toimimme jatkoväylänä ruotsin kielen kielikylpyopetukselle.

Meilahden yläasteen opinto-opas 2023-2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Valinnaisaineoppaat lukuvuodelle 2024-2025 ovat ilmestyneet

Valinnaisaineopas 9. luokkaa varten 2024-2025(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Valinnaisaineopas 8. luokkaa varten 2024-2025(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kuvataiteen ja digitaalisen kuvataiteen valintakoe torstaina 18.1.2024 kello 9.00-11.00

Kuvataiteen ja digitaalisen kuvataiteen valintakoe syksyn 2024 seitsemäsluokkalaisille järjestetään torstaina 18.1.2024 kello 9.00-11.00. Paikalla on hyvä olla jo kello 8.45. Opettajat ovat ala-aulassa ohjaamassa hakijoita. 

Jos hakija on sairaana koepäivänä, hän voi osallistua uusintakokeeseen maanantaina 29.1.2024 kello 13.00-15.00. Osallistuminen edellyttää lääkärintodistuksen esittämistä 18.1. sairaudesta. Sairaustapauksissa soitetaan ennen kokeen alkamista koulun kansliaan p. 09 310 82003.

 

Tiedotustilaisuus syksyn 2024 seitsemäsluokkalaisille

Tiedotustilaisuus elokuussa 2024 aloittaville uusille seitsemäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen järjestetään Meilahden yläasteen juhlasalissa keskiviikkona 1.11.2023 kello 18.00 alkaen.

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle

Tiedotusillandiat2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Meilahden yläasteen kuvataideluokat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ulkopaikkakuntalaisen oppilaan hakuohje

Meidän koulu

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin.

Meilahden yläasteella on nelijaksojärjestelmä. Yhteisten aineiden lisäksi opiskellaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia eli ilmiöitä. Niihin paneudutaan eri oppiaineiden tunneilla tai niitä voidaan toteuttaa  teemoina, projekteina tai osana koulun muuta toimintaa.

Kieliohjelma

 • A-kielet: englanti, ranska, ruotsi ja kiina
 • Vapaaehtoiset A-kielet: espanja, englanti, ranska, ruotsi ja saksa
 • B1-kieli: ruotsi
 • B2-kielet: espanja, ranska, saksa ja kiina
 • Kielikylpy: ruotsi
 • Kaksikielinen opetus: suomi-kiina (mandariinikiina)

Painotettu opetus

Painotettu kuvataideopetus on monipuolista, pitkäjänteistä ja syvällistä kuvataiteen opiskelua. Hyvät tilat, välineet ja laadukkaat materiaalit mahdollistavat monenlaisen työskentelyn. Aktiivista yhteistyötä taidemuseoiden ja kulttuurilaitosten kanssa on helppo toteuttaa koulun keskeisen sijainnin ansiosta. Kuvataideluokkalaiset osallistuvat vuosittain kiinnostaviin yhteistyö- ja taideprojekteihin. Koulussa on sekä kuvataidepainotus että digitaalinen kuvataidepainotus. Niihin on sama valintakoe. Pikku Huopalahden ala-asteen kuvataideluokan oppilaille koulumme toimii opinpolku kouluna.

Ruotsin kielen kielikylpy on luonteva jatko päiväkodissa tai ala-asteella alkaneelle kielikylpyopetukselle. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Ruotsiksi opetetaan taito- ja taideaineita, historiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa ja terveystietoa. Kielitaito, ryhmähenki ja vahva aineosaaminen tukevat toisiaan ja luovat hyvät edellytykset monipuoliselle oppimiselle. Kielikylpy antaa oppilaalle hyvät lähtökohdat myös muiden kielten oppimiseen.

Kaksikielisen suomi-kiina-opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Osa oppiaineista opetetaan suomeksi, osa kiinaksi. Opetus on järjestetty osin samanaikaisopetuksena. Kiinalais-suomalainen opettajatyöpari opettaa matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa kahdella kielellä. Lisäksi oppilaat opiskelevat kiinan kieltä kiinalaisen opettajan ohjauksessa.

Koulu painottaa valinnaisaineiden kautta sisäisesti musiikin opetusta. Tähän painotettuun musiikinopetukseen on jokaisella oppilaalla mahdollisuus osallistua, koska pääsyn edellytyksenä ei ole laulu- tai soittotaito, vaan kiinnostus musiikkiin. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään sykysyllä tiedotustilaisuus, jonka perusteella voi ilmoittautua musiikkipainotukseen.

Koulu painottaa valinnaisaineiden kautta sisäisesti liikunnan opetusta. Tähän painotettuun liikunnanopetukseen on jokaisella oppilaalla mahdollisuus osallistua, koska pääsyn edellytyksenä on liikunnallisuus ja kiinnostus liikuntaan. Toiminnasta kiinnostuneille järjestetään syksyllä tiedotustilaisuus, jonka perusteella voi ilmoittautua liikuntapainotukseen.

Kuvataiteen ja digitaalisen kuvataiteen valintakoe torstaina 18.1.2024 kello 9.00-11.00

Kuvataiteen ja digitaalisen kuvataiteen valintakoe syksyn 2024 seitsemäsluokkalaisille järjestetään torstaina 18.1.2024 kello 9.00-11.00. Paikalla on hyvä olla jo kello 8.45. Opettajat ovat ala-aulassa ohjaamassa hakijoita. 

Jos hakija on sairaana koepäivänä, hän voi osallistua uusintakokeeseen maanantaina 29.11.2024 kello 13.00-15.00. Osallistuminen edellyttää lääkärintodistuksen esittämistä 18.1. sairaudesta. Sairaustapauksissa soitetaan ennen kokeen alkamista koulun kansliaan p. 09 310 82003.

Lukuvuosi alkaa 10.8.2023

Lukuvuosi 2023-2024 alkaa torstaina 10.8.2023.

7. luokat tulevat juhlasaliin kello 8.30

8. ja 9. luokat aloittavat omissa kotiluokissa kello 9.00.

Tervetuloa kouluun!

Meilahden yläasteen opinto-opas 2023-2024(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tiedotustilaisuus syksyn 2024 seiskaluokkalaisille ke 1.11.2023 kello 18.00

Tiedotusillandiat2023(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Wilma

Wilma-järjestelmän(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut.

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso koulun lounaslista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Henkilökuntamme yhteystiedot

Meilahden yläasteen koulu

Käyntiosoite: Kuusitie 12, 00270 Helsinki
PL 27302, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna koulutyöpäivinä kello 8.00-15.00

Koulusihteeri

Jaana Kalm-Koponen
puh. 09 310 82003 / 040 334 8351
jaana.kalm-koponen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Rehtori 

Ulla Rönkä
puh. 09 310 80480 / 040 334 1583
ulla.ronka@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Apulaisrehtorit

Tuija Heikkilä
puh. 09 310 84388 / 040 334 9052
tuija.heikkila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Mikko Vahteristo
puh. 09 310 82886 / 040 334 9049   
mikko.vahteristo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kouluisäntä

puh. 09 310 82002 / 050 401 3831

Ravintolapalvelut

Ruokapalvelupäällikkö Marja Isotalo 
puh. 09 310 82891
kouluravintola.meilahden_ya@palmia.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), ellei toisin mainita. Huomaa, että ä, ö ja é muuttuvat osoitteissa muotoon a, o ja e.

 • Ammunet, Antti AAM erityisluokanopettaja, 7-9F:n  luokanohjaaja
 • Azzouzi, Abdelhai   AZA  uskonto, islam
 • Brace, Marita  MBR   kuvataide, koulun johtoryhmän jäsen 
 • Éuren, Kati KEU kati.euren@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), erityisopettaja
 • Grimbergen, Peter  PGR  liikunta
 • Györffy, Lassi  LGY  äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
 • Holst, Sebastian SHO, työelämäpainotteisen opetuksen ohjaavaopettaja
 • Hyyryläinen, Tytti THY kotitalous, terveystieto
 • Illman, Veera  VIL   englanti, ruotsi, koulun johtoryhmän jäsen
 • Ilmola, Iina IIL matematiikka, fysiikka, oppilaskunnan ohjaavaopettaja
 • Kallio, Antti AKA erityisluokanopettaja, 7-9C:n luokanohjaaja
 • Kiviluoto, Sofia  SYL  liikunta ja terveystieto (virkavapaa 2022-2023)
 • Laitinen, Laura LLA  laura.j.laitinen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä
 • Latva-Pirilä, Jari  JLP   historia, yhteiskuntaoppi, yhteistoimintavastaava
 • Liikanen, Olli   OLI  kemia, matematiikka, fysiikka
 • Lind Henna HLN musiikki
 • Linden, Tanja  TLI  äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä, tukioppilastoiminnan ohjaaja
 • Lindroos, Hilding  HLI  liikunta
 • Christina, Liutu CLI liikunta
 • Maeda, Riikka  RMA  englanti, elämänkatsomustieto
 • Mattsson, Johanna JMA biologia, maantieto, kemia ja terveystieto
 • Nurmi, Sirpa  SNU  ranska, englanti, vanhempainyhdistyksen opettajajäsen
 • Nyberg, Petri PNY historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
 • Näsman Pia PNÄ, kiina
 • Pakkanen, Sanna  SPA  maantieto, biologia
 • Partanen, Lotta LPA maantieto, biologia, terveystieto
 • Peltomäki, Tuomo TPE historia, uskonto
 • Pennanen, Jaana  JPE  espanja, englanti, ruotsi, tukioppilastoiminnan ohjaaja
 • Peura, Ilari   IPE  tekninen työ, uskonto, oppilaskunnan ohjaaja, koulun johtoryhmän jäsen
 • Puolanne, Auli  APU  historia, uskonto (virkavapaa lukuvuosi 2022-2023)
 • Rantzos, Dimitrios  DRA  ortodoksi uskonto
 • Riikonen, Terhi  TRI  saksa, ruotsi, vanhempainyhdistyksen opettajajäsen
 • Ristimäki, Jenna JRI katolinen uskonto
 • Ruuskanen, Gretel GRU luokanopettaja valmistava luokka
 • Seppänen, Aija  ASP  aija-leena.seppanen(at)edu.hel.fi, digitaalinen kuvataide
 • Swanström, Elina   ELA  ruotsi, kielikylvyn yhteysopettaja
 • Tengström-Turunen, Berit  BBT  kotitalous
 • Toikkanen, Hanna  HTO  matematiikka, kemia (kielikylpy)
 • Toikkanen, Maria MTO matematiikka
 • Tuomisto, Jenny JTU ruotsi
 • Tuppi, Kaisa KTU suomen kieli ja kirjallisuus
 • Törrönen, Timo  TTÖ  fysiikka, kemia, matematiikka
 • Vahteristo, Mikko  MVA  erityisopettaja, apulaisrehtori, koulun johtoryhmän jäsen
 • Valpas, Katja KVA matematiikka, fysiikka, kemia
 • Vasko, Aleksi AVA musiikki
 • Vauras, Ilmari  ILV  äidinkieli ja kirjallisuus
 • Veijola, Sofia SVE matematiikka, fysiikka, kemia
 • Volotinen, Iina IVO käsityö pehmeät materiaalit
 • Vuorela, Petra PVU kotitalous ja terveystieto
 • Zhang, Jianguo  JZH  fysiikka, kemia, matematiikka, suomi-kiina-opetus

Koulunkäyntiavustajat

Henriikka Koivumaanaho
Laura Lahe
Heidi Paju
Heli Östman

Opinto-ohjaajat

Tuija Heikkilä
puh. 09 310 84388 / 040 334 9052
tuija.heikkila@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Joonas Kuokkanen
puh. 09 310 29788 / 040 334 0842
joonas.kuokkanen@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ville Peltola
puh. 09 310 60139 / 040 662 6845
ville.peltola2@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Koulukuraattori

Vilma Koskipää
puh. 040 8416320
vilma.koskipaa@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin

Terveydenhoitaja

Sari Heikkinen
puh. 050 310 5561

Psykologi

Julius Väliaho
puh. 050 401 3270
julius.väliaho@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin

Kerhot ja harrastukset

Järjestämme kouluissamme maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Lisäksi koulujen tiloissa voi olla myös muiden toimijoiden toteuttamia kerhoja ja harrastuksia, joissa on osallistumismaksu.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä Harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Alla on tietoa meidän koulumme kerhoista ja harrastuksista.

Koulun kerhotoiminta lukuvuonna 2023-2024

Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Tulevan lukuvuoden kerhotoiminta päivitetään sivulle koulun alkaessa elokuussa 2023.

Harrastamisen Suomen mallin harrastukset lukuvuonna 2024 - 2025

Harrastamisen Suomen mallin maksuttomia harrastuksia on tarjolla 3.–9.luokkien oppilaille kaikissa Helsingin peruskouluissa.  

Uusi harrastuskausi alkaa 2.9.2024. Lukuvuoden 2024–2025 harrastukset julkaistaan Harrastukset-sivustolla osoitteessa harrastukset.hel.fi sekä tällä sivulla elokuun loppupuolella. Siirry Harrastukset-sivustolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Harrastukset on tarkoitettu ensisijaisesti oman koulun oppilaille. Voit valita myös jollakin toisella koululla järjestettävän harrastuksen. Osallistujat ovat vakuutettuja harrastuksen aikana.

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Harrastusryhmät täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Olet tervetullut tutustumaan harrastukseen ilman ilmoittautumista, jos ryhmässä on tilaa. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

 

Koulumme johtokunta

Jokaisessa koulussa toimii johtokunta, joka ohjaa ja kehittää koulun toimintaa. Koulun johtokunta koostuu huoltajien, oppilaiden ja henkilöstön edustajista. Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee jäsenet neljäksi vuodeksi. Nykyisten johtokuntien toimikausi on 2021-2025. Johtokunta muun muassa hyväksyy vuosittain koulun toimintasuunnitelman. 

Tähän kirjataan koulun johtokunnan jäsenet

Pöytäkirjan teksti suoraan tähän tai linkki saavutettavaan pdf-tiedostoon.

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirjan teksti

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Sijainti

Kuusitie 12, 00270 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.

Pääsisäänkäynti

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.

Sisätilat

 • Toimipisteessä on 5 kerrosta.
 • Tilassa on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.
 • Tilassa on pyörätuolinostin.
 • Sisätilojen ovet erottuvat selkeästi.