Kannelmäen peruskoulu

Kaarelassa sijaitseva koulumme on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Koulussamme on 7. luokalta alkaen ilmaisupainotus.
Pelimannin toimipiste ilta-aikaan

Koulumme toimii neljässä toimipisteessä: PELIMANNI (Pelimannintie 16, vuosiluokat 1-4), RAITTI (Kaarelan raitti 3, vuosiluokat 1-2), RUNO (Runonlaulajantie 40, vuosiluokat 5-9) ja TAMMI (Kuninkaantammenkierto 3, vuosiluokat 1-4).

Lukuvuoden 2023–2024 alusta saamme käyttöömme uudet Raitin ja Tammen koulurakennukset osoitteissa Kaarelan raitti 1 ja Kuninkaantammenkierto 3.

Kanneltien toimipisteessämme alkoivat kesän -22 aikana korjaustyöt, jotka valmistuvat vuodenvaihteessa 2023–2024. Väistötiloina toimii Pelimannintie 16 paviljonkirakennukset.

Runonlaulajantien toimipisteeseemme suunnitellaan uutta koulurakennusta. Runon nykyisessä koulutalossa opiskellaan vielä ensi lukuvuosi 2023–2024. Rakentamisen ajan väistötiloina toimivat Pelimannintie 16 ja Kaarelan raitti 3 paviljonkirakennukset. Uusi koulurakennus valmistuu vuonna 2027.

 

 

Meidän koulumme

Kannelmäen peruskoulu on laajan Kaarelan alueen kaikkien lasten ja nuorten yhteinen lähikoulu, jossa on vuosiluokat 1–9. Koulussamme opiskelee yli 1200 oppilasta neljässä eri toimipisteessä:

· Pelimannintie 16 (Pelimannin toimipiste, vuosiluokat 1–4), jossa toimii vuodenvaihteeseen 2023–2024 asti Kanneltien toimipisteemme ja 08/2024 alkaen Runonlaulajantien toimipisteemme

· Runonlaulajantie 40 (Runon toimipiste, vuosiluokat 5–9)

· Kaarelan raitti 3 (Raitin toimipiste, vuosiluokat 1–2)

· Kuninkaantammenkierto 3 (Tammen toimipiste, vuosiluokat 1–4)

Koulumme oppilaat aloittavat opinpolkunsa kotia lähinnä olevassa toimipisteessä. Pyrimme takaamaan myös jatkumon esiopetuksesta kouluun samassa, tutussa rakennuksessa. Teemme tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa.

Koulussamme on laaja valinnaisainetarjonta ja kieliohjelma. Koulussamme voi opiskella englantia, espanjaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää. Lukuvuonna 2019–2020 koulussamme alkoi kielirikasteinen suomi-englanti-opetus vuosiluokalta 1 alkaen. Kielirikasteisessa opetuksessa voi opiskella koulussamme peruskoulun loppuun asti.

Koulumme tarjoaa ilmaisun soveltuvuuskoepainotettua opetusta vuosiluokilla 7-9. Koulussamme voi opiskella myös TEPPO- työelämäpainotteisessa opetuksessa vuosiluokilla 8-9.

Teemme tiivistä yhteistyötä alueemme lasten ja nuorten parissa työskentelevien verkostojen kanssa. Oppilaidemme kasvun tukena työskentelee kaksi kouluvalmentajaa.

Koulumme arvoja ovat oppilaslähtöisyys ja yhteisöllisyys.

 

Kantsun paras peruskoulu

Opet

 

Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma   sekä koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetusta meidän koulussa ohjaa koulun opetussuunnitelma (lisää linkki). Koulun opetussuunnitelmaan on kirjattu koulutyön tavoitteet, mitä aineita koulussa opiskellaan, miten koulussa työskennellään ja miten oppilaita voidaan tukea.

Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppiaineita ei yleensä opiskella erillisinä, vaan niiden sisältöä käsitellään aihekokonaisuuksina. Opetus pyritään tuomaan mahdollisimman lähelle koululaisten arkea. Jokaisella luokalla on oma opettaja, joka opettaa pääosan tunneista. Yhdessä oman opettajan kanssa voi työskennellä erityisopettaja, suomi toisena kielenä opettaja tai koulunkäyntiavustaja.

Useissa peruskouluissa 7.–9. luokilla opiskellaan jaksoissa ja osa opiskeltavista oppiaineista vaihtuu lukukauden aikana. Oppitunteja on keskimäärin 30 viikossa. Kaikille yhteisiä oppiaineita on vähintään 78 viikkotuntia ja valinnaisaineita vähintään 12 viikkotuntia vuodessa.

Oppilaat saavat koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulu itse valitsee.

Sähköisiä oppimateriaaleja käytetään muun oppimateriaalin ohella.

Kieliohjelma

  • 1. luokalta alkava vieras kieli (A1): englanti, ranska, ruotsi tai saksa 
  • 3. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (A2): englanti,  ranska saksa tai venäjä
  • 6. luokalta alkava toinen kotimainen kieli (B1): ruotsi tai englanti
  • 8. luokalta alkava vapaaehtoinen vieras kieli (B2): espanja, ranska, saksa tai venäjä

Painotettu opetus

Koulussamme on 7. luokalta alkaen ilmaisu-painotus, johon haetaan erillisellä valintakokeella. 

15.5.23
Tutustumistilaisuus koulutulokkaille. Katso tästä Pdf tiedosto!
12.5.23
Tilannekatsaus

Kannelmäen peruskoulun Kuninkaantammen toimipiste ja päiväkoti Kuninkaantammi on pian valmis.
Kuninkaantammen rakennustyöt ovat valmistumassa osoitteessa Kuninkaantammenkierto 22.

Työmaalta on kerrottu, että työ valmistuu arviolta heinäkuun lopussa. Kun tila onvastaanotettu urakoitsijalta, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi suunnitella muuton järjestelyt.

Rakennusurakka on valmistunut tavoiteaikataulussa ja hanke on pysynyt
budjetissa.
 
Rakennustöihin ryhdyttiin, koska alueella tarvitaan lisää tiloja kasvavan
asukasmäärän tarpeisiin. Uusi rakennus on kaksikerroksinen, ja se onsuunniteltu noin 250 oppilaalle sekä varhaiskasvatuksen tiloja on noin 200 lasta varten.

Rakennus on energiatehokas, ja sen energiankäytössä hyödynnetään
maalämpöä ja aurinkopaneeleita. Leikkipiha on rakennettu metsikön puolelle.
Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on ollut, että tilat ovat
turvalliset, terveelliset ja sopivat käyttäjien tarpeisiin. Toivomme, että tilojen
käyttäjät viihtyvät uudessa rakennuksessa.

Lisätietoa hankkeesta / Ystävällisin terveisin

projektinjohtaja Arto Manninen, kaupunkiympäristön toimiala (Helsingin kaupunki)

Uutta tilaa koskevat kuntalaisten yhteydenotot:
hel.fi/palaute

22.3.23
Siirtyminen 3. luokalle: vapaaehtoisen A2-kielen valinta

Lisää tietoa tästä Pdf-dokumentista !

15.3.23
Runonlaulajantielle suunnitellaan uutta koulurakennusta.

Lisää tietoa tästä Pdf-dokumentista !

7.3.23
Koulutulokkaiden oppilaaksiottopäätökset 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käynnistettiin viime viikon perjantaina 3.3.2023 koulutulokkaiden oppilaaksiottopäätösten lähetys Astin kautta huoltajille.  

Oppilaaksiottopäätös sisältää tiedon lapsen tulevasta koulusta, jossa hän aloittaa perusopetuksen (=Kannelmäen peruskoulu).  

Me Kannelmäen peruskoulussa postitamme tämän viikon lopussa koteihin oman kirjeemme, jossa kerromme lapsen tulevan toimipisteen, jossa hän aloittaa koulun. Ensi lukuvuonna meillä on 1. vuosiluokan opetusta Pelimannin, Raitin ja Tammen toimipisteissä.  

Kirjeessämme on kutsu toukokuussa järjestettäviin kouluun tutustumistilaisuuksiin. 

Mikäli ette saa kirjettämme viikon 12 alkuun mennessä, olettehan yhteydessä koulusihteereihimme, yhteystiedot alla. 

 

Terveisin Kirsi Juuti, rehtori 

 

lisätietoja koulusihteereiltämme: 
Henna Lehtonen (ma – to)  
puh. 0931082212 henna.lehtonen(at)hel.fi 

Sari Orasmaa (to - pe) 
puh. 0931082469 sari.orasmaa(at)hel.fi 

Kodin ja koulun yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on kuvattu jokaisen koulun opetussuunnitelmassa. Siihen kuuluvat mm. vanhempainillat, vanhempainvartit sekä yhteydenpito sähköisen Wilma-järjestelmän  kautta. 

Käytännön yhteistyöstä ja toiminnasta sovitaan yhdessä koulun ja huoltajien kanssa. Kodin ja koulun yhteistyö on vastavuoroista. Kouluissa toimii johtokunta ja myös vanhempainyhdistys.

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa koulun järjestämissä tilaisuuksissa tai vanhempien perustaman luokkatoimikunnan tapahtumissa. Kannelmäen peruskoulussa toimii vanhempainyhdistys, joka tukee koko koulun toimintaa.

Wilma

Wilma-järjestelmän kautta huoltajat voivat saada tietoa lastensa opetuksesta, opetusjärjestelyistä ja arvioinnista sekä selvittää poissaoloja. Wilmassa huoltajat saavat koulun lähettämiä tiedotteita ja voivat olla yhteydessä opettajiin ja rehtoriin. Wilmaa käyttävät myös oppilaat ja opiskelijat omien opintojensa seurantaan. Huoltajakohtaiset wilma-tunnukset annetaan syyslukukauden alkaessa siitä koulusta, jossa lapsi on aloittanut. Tunnukset annetaan sille huoltajalle jonka luona oppilas asuu. Tämä huoltaja voi antaa tunnukset edelleen etähuoltajalle. Jos tunnukset ovat kateissa, ne voi pyytää koulusihteeriltä

Opi käyttämään Wilmaa YouTube-videoidemme avulla.

Koulussamme on käytössä kuuden viikon jaksolla kiertävät perus- ja kasvisruokalistat. Päivittäin on valittavana kaksi pääruokavaihtoehtoa. Ateriaan kuuluu lämmin ruoka, salaatti, raaste tai tuorepala, ruokajuoma, leipä ja levite.

Katso Runonlaulajantien toimipisteen lounaslista

Katso Pelimannintien toimipisteen lounaslista

Katso Kaarelanraitin toimipisteen lounaslista

KANNELMÄEN PERUSKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

(johtokunta 3.10.2022/ 33 §)

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, johon kuuluvat oppitunnit, välitunnit, koulun järjestämät tilaisuudet ja koulun retket. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada maksutonta opetussuunnitelman mukaista opetusta turvallisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä väliaikaisesti myönnetty vapautusta.

1. Kunnioitan ja huomioin muita ihmisiä

Käyttäydyn ja puhun asiallisesti, enkä millään tavoin kiusaa tai syrji muita. En koske ilman lupaa toisten omaisuuteen. En aiheuta omalla toiminnallani vaaraa itselleni tai muille. En häiritse muiden oppimista tai työskentelyä.

2. Otan vastuun opiskelustani

Saavun ajoissa tarvittavat opiskeluvälineet mukanani ja teen minulle annetut tehtävät huolellisesti ohjeiden mukaan. Pidän hyvää huolta minulle annetuista välineistä. Käytän tietoteknisiä laitteita ohjeiden mukaan.

3. Pidän huolta yhteisestä ympäristöstä

En sotke, roskaa tai riko yhteisiä tiloja tai omaisuutta. Olen korvausvelvollinen aiheuttamastani vahingosta.

LISÄKSI

Edellisten sääntöjen lisäksi rehtori, opettaja tai muu henkilökuntaan kuuluva henkilö voi antaa minulle muitakin ohjeita, joita minun tulee noudattaa. Koulumme eri toimipisteissä on lukuvuosikohtaisesti tarkennettuja arjen käytänteitä, joita minun tulee noudattaa.

Jos rikon järjestyssääntöjä, minua voidaan ojentaa laissa annetuilla kurinpitotoimilla. Näitä ovat siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen.

Varsinaisten kurinpitotoimien lisäksi (perusopetuslaki §36):

Opettaja voi määrätä oppilaan jäämään tekemään koulutehtäviä päivän jälkeen enintään yhden tunnin ajaksi.

Opettaja tai muu kouluhenkilökunnan jäsen voi oppilaan ojentamiseksi keskustella ja huomauttaa asioista.

Opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta tai muusta tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.

Rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö voi määrätä oppilaan poistumaan koulusta lopputyöpäivän ajaksi ja tarvittaessa seuraavan työpäivän ajaksi.

Henkilökuntamme yhteystiedot

Runonlaulajantien toimipiste RUNO  
Runonlaulajantie 40, 00420 Helsinki
PL 42302 00099 Helsinki  
puh. 0931080494 (kanslia)
 

Pelimannintien toimipiste PELIMANNI
Pelimannintie 16, E-talo
PL 42303 00099 Helsinki
puh. 0931082212 (kanslia)

Kaarelan raitin toimipiste RAITTI
Kaarelan raitti 3, 00430 Helsinki
PL 42303 00099 Helsinki 
 

Kuninkaantammen toimipiste TAMMI
Kuninkaantammenkierto 3, 00430 Helsinki
PL 42303 00099 Helsinki
 

Kansliat
Kansliat toimivat pelimannintien ja Runonlaulajantien toimipisteissä. Kaarelan raitin ja Kuninkaantammen asiat hoidetaan Pelimannintien kansliassa. Kansliat ovat avoinna pääsääntöisesti: maanantaista perjantaihin klo 8.30 - 15.00.

Koulusihteerit
Henna Lehtonen (1.-4.lk, Pelimanni, Raitti ja Tammi maanantaista keskiviikkoon) 
puh. 0931082212 henna.lehtonen(at)hel.fi

Sari Orasmaa (1.-4. lk, Pelimanni, Raitti ja Tammi torstaista perjantaihin)
puh. 0931082469 sari.orasmaa(at)hel.fi
 
Anneli Pukkila  (5.-9.lk, Runo maanantaista perjantaihin)
puh. 0931080494 anneli.pukkila(at)hel.fi 

Rehtorit   

Kirsi Juuti
puh. 0931072028
kirsi.juuti(at)hel.fi 

Virka-apulaisrehtorit

Pia Siljala-Kaskelin
puh. 0931025890
pia.siljala-kaskelin(at)hel.fi
Harjoittelun yhteyshenkilö / contact person in internship

Tiina Sumelles
puh. 0931035441 0404894557
tiina.sumelles(at)hel.fi

Jere Ruohoranta
rehtoreita avustava opettaja
puh. 0931026676
jere.ruohoranta(at)edu.hel.fi

Johtokunnan puheenjohtaja
Nina Stranden

 

Johtavat opettajat 

Jere Ruohoranta
rehtoreita avustava opettaja
puh. 0931026676
jere.ruohoranta(at)edu.hel.fi
 

Johtavat opettajat 

Pelimanni
Maria Cederqvist
maria.cederqvist(at)edu.hel.fi
puh. 040 681 9161

Hilkka Laeslehto
hilkka.laeslehto(at)edu.hel.fi

Raitti
Antti Kalo
antti.s.kalo(at)edu.hel.fi
puh. 0406615260

Runo
Nora Seppälä
nora.seppala(at)edu.hel.fi
puh. 040 8308699

Tiina Suni
tiina.suni(at)edu.hel.fi

Tammi
Minna Hovi-Gomez
minna.hovi-gomez(at)edu.hel.fi
puh. 0408253181

Anna Pettinen
anna.pettinen(at)edu.hel.fi
puh. 0408253181

Luokanopettajat ja –valvojat 2022 — 2023

sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@edu.hel.fi
 

RAITTI Kaarelan raitin toimipiste

1C Anitta Leipälä ja Moona Parviainen

2C Antti Kalo ja Ella Suomela

1R Maria Tölli ja kko Jemina Laamanen

2-4R Aija Roos ja kko Roosa Rauhaniemi

 

TAMMI Kuninkaantammen toimipiste

1T Terhi Ahonen ja Maiju Finér

2T Minna Hovi-Gomez ja Anna Pettinen

3T Marianne Ojala

4T Niina Rahunen

PELIMANNI Pelimannintien toimipiste

vuosiluokka 1 A-talo

1A Lotta Vuorenmaa ja Arja Ropponen-Hälvä

1B Anne Al-Nasser ja Maj-Lis Guillermo Vauhkonen

vuosiluokka 2 B-talo

2A Hilkka Laeslehto, Anni Pöyhönen ja Laura Sinkko

2B Petri Hynynen

TUETTU 1-6 C-talo

Niina Tuomi, Heidi Hokkanen ja kko Iitu Lindström

vuosiluokat 3 ja 4 F-talo

3A Maria Cederqvist, Kreeta Laurivuori ja Jere Ruohoranta

3B Noora Korhonen ja Niina Tajakka

3J Jarmo Aarnio ja kko Jani Pulliainen

4A Maksymova Natalia

4B Leena Piispa

4C Silvennoinen Varpu

4D Anniina Paasio ja kko Maarit Kuuluvainen

4E Leena Sundström ja Oona Hintikka

4K Helinä Hossa ja kko Viivi Sievänen

 

RUNO Runonlaulajantien toimipiste

Valmistava opetus 5-9 luokanopettaja Aelita Fitisenko ja luokanopettaja Minna Lamminpää

5A Ama Eerola ja Marika Ojala

5B Pinja Lallukka ja Taija Turtiainen

5-6R Eemeli Rautiainen ja kko Hilma Tarvonen

6A Nora Seppälä ja Suvi Jokelainen (syyslukukausi) ja Saska Karpansalo (kevätlukukausi)

6B Hanna Sirkiä ja Mari Sundholm

6C Kaisa Törrönen ja Laura Yrttimaa

7A Niina Wiemers

7B Susanna Mäkinen

7C Vesa Hänninen

7D Raisa Kinnunen

8A Maria Martinas

8B Tommi Jalonen

8C Katja Markkula

8D Mari Martela

9A Jaana Häkkinen

9B Anne H. Mäkelä

9C Anne Mäkelä ja Anne Väre

9D Pirjo Turunen

7-9 Keijo Lehikoinen

7-9 Meri Ongondo

7-9 Erika Tammisto

Opinto-ohjaaja

Sirpa Suovirta puh. 09310 82252
sirpa.suovirta(at)edu.hel.fi  

Niina Ketonen-Mustakorpi 0931021400 , 0407753067
niina.ketonen-mustakorpi(at)edu.hel.fi

Monikielinen ohjaaja
Nilüfer Käzim (bulgarian, venäjän, turkin ja englannin kieli) puh. 0931022112 ja
0406824995
nilufer.kazim@edu.hel.fi

Työelämäohjaaja
Jussi Luoma puh. 0403698269
jussi.luoma(at)edu.hel.fi

Kouluvalmentajat
Kamal Jafi (Runo) puh. 0405857959
kamal.jafi(at)edu.hel.fi

Joonas Soininen(Kannel) puh. 0408092510
Joonas Soininen(at)edu.hel.fi

Koulunkäynninohjaajat

Ahlsten Jami TAMMI 1-4

Al Shammari Zena 5-9 VALM

Kuuluvainen Maarit 4D

Laine Siiri Raitti 1-2lk RAITTI

Laamanen Jemina 1R

Lindström Iitu 1-6

Pulliainen Jani 3J

Rauhaniemi Roosa 2-4R

Rista Minna 6B

Sievänen Viivi 4K

Sheikh Mohammed, Raitti 2-4R

Yrttimaa Laura 6C

 

Kohdevastaava
Pekka Turakainen
puh. 0504013938

Kouluravintolat
(Palmian kohdevastaavat)

Runonlaulajantie

Balwant Singh, puh. 0401826936
kouluravintola.runonlaulaja(at)palmia.fi

Pelimannintie   
Lulcim Voca, puh. 0401917094
paivakoti.kannelmaki(at)palmia.fi

Kaarelan raitti
Papia Barua, puh keittiö 0403534013
kouluravintola.kaarelanraitti(at)palmia.fi

Kuninkaantammi
Ruokapalveluvastaava Timsina Gaurav
Palveluesimies Tuija Lundell
tuija.lundell(at)hel.fi
puh. 0931027513

Iltapäivätoiminnan aluekoordinaattori
Anni Löppönen puh. 0931082249
anni.lopponen(at)hel.fi

Terveydenhoitajat

Heidi Hänninen Runo
puh. 09310 23323 , 040518 8373
heidi.hanninen(at)hel.fi.

Johanna Seppänen Raitti
puh. 050310 5618

Laura Anttila Pelimanni ja Tammi
(1.lk-4lk) paikalla Pelimannissa ti ja pe
puh. 0931052061

Koulupsykologit 

Laura Kuikka
Pelimanni ja Raitti
laura.kuikka(at)hel.fi
0931037599

Mira O’Leary
Runo ja Tammi
mira.oleary(at)hel.fi
050 401 3350

Koulukuraattorit

Turo Karhu (1.-4.lk) puh.  0931073569 , 0407258834
turo.karhu(at)hel.fi

Tiina Linna (5.-9. lk) puh. 0931071899 , 0504013363
tiina.linna2(at)hel.fi

Koulumme johtokunta

Peruskoulun johtokunta koostuu vanhempien ja henkilöstön edustajista. Kannelmäen peruskoulun johtokunnassa on 5 huoltajajäsentä, 3 opettajajäsentä ja yksi jäsen, joka edustaa muuta henkilöstöä. Oppilaat valitsevat lukuvuosittain keskuudestaan kaksi edustajaa. Johtokunta myöntää oppilaiden edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden johtokunnan kokouksissa.
Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 24 §:n mukaan koulujen ja lukioiden johtokunnat toimivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan oman kieliryhmänsä jaoston alaisina ja huolehtivat opetuksen ja kasvatuksen kehittämisestä ja tukemisesta sekä koulun tai lukion ja kodin yhteistyön edistämisestä.
Johtokunta hyväksyy vuosittain koulun opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa peruskoulun oppilaan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen.
Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu

Johtokuntakausi 1.10.2021 – 30.9.2025

Johtokunnan kokousten pöytäkirjat:

Lue 3.10.2022 pöytäkirja

Johtokuntakausi 1.10.2021 – 30.9.2025

johtokunnan esittelijä
rehtori Kirsi Juuti

johtokunnan sihteeri
virka-apulaisrehtori Pia Siljala-Kaskelin

jäsen Nina Stranden pj.  nina.stranden(at)gmail.com .
henkilökohtainen varajäsen Jenni Taikamäki

jäsen Susanna Ingström vpj.
henkilökohtainen varajäsen Karolina Lamroth

jäsen Heli Framelius
henkilökohtainen varajäsen April Fajardo

jäsen Karri Lehtiö
henkilökohtainen varajäsen Tino Lintunen

jäsen Sudhir Karki
henkilökohtainen varajäsen Oskari Vuori

opettajajäsen Kreeta Lurivuori-Tarvonen
henkilökohtainen varajäsen Jere Ruohoranta

opettajajäsen Taina Nyman
henkilökohtainen varajäsen Antti Kalo

opettajajäsen Hanna Sirkiä
henkilökohtainen varajäsen Anne Al-Nasser

henkilökuntajäsen Anneli Pukkila
henkilökohtainen varajäsen 

 

Johtokunnan kokouksen pöytäkirja 9.3.2023. Lue tästä PDF-tiedosto.

 

Helsingin kaupunki                                                                               kokous 2/2023

Kannelmäen peruskoulu                                                                          

Johtokunta

 

 

 

JOHTOKUNNAN KOKOUS

 

Pöytäkirja

Aika: perjantaina 24.3.2023 klo 8.00

Paikka: Teams

 

Läsnäolijat:

Kirsi Juuti                                         Esittelijä

Pia Siljala-Kaskelin                           Sihteeri

Tiina Sumelles                                  virka-apulaisrehtori, kutsuttuna

Nina Strandén                                  Puheenjohtaja

Susanna Ingström                            Huoltajajäsen

Heli Framelius                                  Huoltajajäsen

Karri Lehtiö                                       Huoltajajäsen

Sudhir Karki                                     Huoltajajäsen

Hanna Sirkiä                                    Opettajajäsen

Kreeta Laurivuori                              Opettajajäsen

Taina Nyman                                    Opettajajäsen

Anneli Pukkila                                   Henkilökunnan edustaja

 

10§ Kokouksen avaus

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.00.

 

11§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

12§ Esityslistan hyväksyminen

 

Päätösehdotus: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

13§ Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Anneli Pukkila ja Hanna Sirkiä.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

 

14§ Oppilaan määräaikainen erottaminen (Salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 32.)

 

Päätösehdotus

xxx

 

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

 

Esittelijän perustelut

xxx

 

Päätös:

xxx

 

15§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.29.

 

Nina Strandén                                                                       Pia Siljala-Kaskelin

puheenjohtaja                                                                         sihteeri

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu.

 

 

Hanna Sirkiä                                                                          Anneli Pukkila

pöytäkirjantarkastaja                                                               pöytäkirjantarkastaja

 

 

HELSINKI-HELSINGFORS_alle

 

 

 

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Kokousaika

Kokouspaikka

Läsnä

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5. Käsiteltävät asiat

6. Mahdolliset muut asiat
 
7. Kokouksen päättäminen

Koulumme sosiaalisessa mediassa

Kerromme Kannelmäen peruskoulun arjesta myös Facebookissa ja Instagramissa, otathan meidät seurantaan.

Facebook

Instagram

Aamu- ja iltapäivätoiminta, kerhot ja harrastukset

Oppilaille on tarjolla monenlaista vapaaehtoista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän – mielekästä tekemistä ja kivaa yhdessäoloa turvallisessa ympäristössä.

Ennen oppitunteja järjestettävä aamupäivätoiminta on maksutonta. Se on tarkoitettu 1.–2.-luokkalaisille sekä 3. ja 4. vuosiluokan erityisen tuen oppilaille.

Järjestämme  aamupäivätoimintaa jokaisena koulupäivänä 8.15–9.50. Toimintaa järjestetään sään salliessa ulkona. Voit kysyä lisätietoa koulun aamupäivätoiminnasta rehtorilta.

Lisätietoja koulujen aamupäivätoiminnasta löydät perusopetuksen sivuiltamme.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on maksullista ja suunnattu 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille.

Lue lisää iltapäivätoiminnasta ja sen maksuista perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme.

Voit etsiä alueemme iltapäivätoimintapaikat palvelukartalta . Voit palvelukartalla syöttää kotiosoitteesi sille varattuun kenttään.

Koulussamme järjestetään oppilaille maksuttomia harrastuksia ja kerhoja sekä harrastamisen Suomen mallin kautta että koulun kerhotoimintana. Perusopetuksen yhteisiltä sivuiltamme löydät lisätietoa kerho- ja harrastustoiminnasta. 

Harrastamisen Suomen mallin ryhmiin ilmoittaudutaan suoraan harrastuksen järjestäjälle. Ilmoittautuminen on sitova. Harrastukset toteutuvat, jos osallistujia on riittävästi. Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisen, ole yhteydessä harrastuksen järjestäjään mahdollisimman nopeasti. Harrastuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisista peruutuspaikoista ja lisäryhmistä. 

Sijainti

Runonlaulajantie 40, 00420 Helsinki
Avaa kartta uuteen ikkunaan